Projektek keresése  részletek

súgó 
egyszerű keresés összetett keresés »  
kulcsszavak 


csak címben keressen


találatok egy oldalon


összes projektek száma: 8791

Keresés eredménye


  Találatok száma: 171    megjelenítve: 1 - 100
    - 101»    

azonosító

Vezető kutató

Kutatóhely

projekt kezdete

projekt vége

cím

aktuális összeg (MFt)
60240 »Fertő ImreKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (Közgazdaság-tudományi Intézet)2006-02-012010-07-31Nemzetközi agrárkereskedelem: elmélet és gyakorlat8.310
60269 »Kamarás IstvánPannon Egyetem (Társadalomtudományi Intézet)2006-02-012008-01-31Vallásosság, életstilus, ízlés4.831
60534 »Zeher MargitDebreceni Egyetem (ÁOK Belgyógyászati Intézet)2006-02-012010-01-31Pathogenetikai láncszemek a Sjögren-szindróma és a szisztémás lupus erythematosus társulásában.20.000
60928 »Tóth PéterEötvös Loránd Tudományegyetem (Egyetemi Könyvtár és Levéltár)2006-02-012009-01-31A dramatikus beszéd: egy műfaj története az antik retorikától a későközépkori prédikációkig2.235
61317 »Harrach BalázsMTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete 2006-02-012010-01-31Tok-herpeszvírus vizsgálata és összehasonlítása más, állategészségügyi problémákat okozó herpeszvírusokkal10.000
61374 »Hettyey AttilaEötvös Loránd Tudományegyetem (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)2006-02-012009-06-30Szexuális szelekció a barna varangynál (Bufo bufo). – A párválasztás evolúciós okai és következményei.13.508
61644 »Tóbiás IstvánMTA Növényvédelmi Kutatóintézet 2006-02-012011-01-31A búza törpülés vírus (Wheat dwarf virus) etiológiai vizsgálata és molekuláris jellemzése.12.348
61800 »Závoti JózsefMTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 2006-03-012011-02-28Korszerű matematikai módszerek alkalmazása a geodéziában9.962
62203 »Maksay GáborTermészettudományi Kutatóközpont (Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet)2006-03-012010-12-31Ionotróp receptorok allosztérikus modulációja10.900
62321 »Katona GyulaRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 2006-02-012009-01-31Diszkrét matematika39.000
62468 »Császár GézaMagyar Állami Földtani Intézet 2006-02-012010-07-31A Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna ősföldrajzi viszonyainak feltárása a felső-triász - középső-kréta képződmények sokoldalú elemzése alapján19.354
62970 »Ádány SándorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)2006-02-012009-01-31A korszerű számítástechnikai eszközök hatékony alkalmazása vékonyfalú rúdszerkezetek stabilitási vizsgálataiban7.413
63637 »Egedy TamásMTA Földrajztudományi Kutatóintézet 2006-02-012009-07-31Városrehabilitációs programok hatása a nagyvárosi népesség életminőségére Magyarországon3.800
43444 »Toldi OttóNemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet)2003-01-012006-12-31A fotoszintetikus aktivitás és szénhidrátmetabolizmus módosítása egy szignálmetabolit (fruktóz-2,6-biszfoszfát) endogén koncentrációjának megváltoztatásával11.280
37546 »Posta KatalinSzent István Egyetem (Genetikai, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Intézet)2002-01-012005-12-31Fejlődési stádiumtól függően expresszálódó gének izolálása és jellemzése mikotoxin termelő Gibberella fujikuroi törzsekben5.640
43289 »Benedek PálSoproni Egyetem (Környezettudományi Intézet)2003-01-012007-12-31Kairomonális kommunikációs csatornák sajátosságai és mezőgazdasági alkalmazási lehetőségek káposztafélék földibolháinál13.160
37617 »Szász AndrásSzent István Egyetem (Mechanikai ésGéptani Intézet)2002-01-012005-12-31Mezőgazdasági környezet károsító szennyvizek reológiájának és kezeléstechnikájának fejlesztése9.400
42893 »Horváth ÁgnesSzent István Egyetem (Marketing Intézet)2003-01-012005-12-31Üzletválasztási szempontok fontossága az élelmiszer-kiskereskedelemben (Vásárlói szegmensek jellemzése az üzletválasztási szempontok alapján)3.312
42525 »Csanádi MáriaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (Közgazdaság-tudományi Intézet)2003-01-012005-12-31Az IPS összehasonlító pártállami modell főbb fejlődési patternjeinek konkrét bemutatása Románia, Magyarország és Kína példáján, valamint a patternek empirikus tesztelése Kínában, megyei szinten.1.856
37200 »Erdei BoglárkaMagyar Természettudományi Múzeum (Növénytár)2002-01-012006-12-31Paleogén flóra- és klímaváltozások4.762
43327 »Hably LillaMagyar Természettudományi Múzeum (Növénytár)2003-01-012006-12-31Szárazföldi környezeti rekonstrukció, ökoszisztéma dinamika és klímaváltozás az oligocén folyamán a Belső Kárpáti Térségben.7.444
38190 »Závoti JózsefMTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 2002-01-012005-12-31Alkalmazott matematikai módszerek a geodéziában8.320
42975 »Vereb GyörgyDebreceni Egyetem (ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)2003-01-012007-12-31A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának szerepe a központi idegrendszerben: szubcelluláris lokalizációjának és SH-csoportjainak jelentősége fiziológiás és kóros körülmények között9.776
46412 »Závodszky PéterMTA SzBK Enzimológiai Intézet 2004-01-012007-12-31Összefüggés a fehérjék stabilitása, konformációs flexibilitása és működése között18.929
46645 »Kaló PéterNemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet)2004-01-012007-12-31A szimbiotikus gümő kialakulásában résztvevő két gén azonosítása Medicago truncatula-ból térképezésen alapuló génizolálással.11.739
37705 »Várhegyi GáborTermészettudományi Kutatóközpont (Anyag- és Környezetkémiai Intézet)2002-01-012005-12-31Biomassza tüzelőanyagok optimális hasznosítását elősegítő alapkutatás termikus analízis segítségével3.760
37658 »Pongor GáborEötvös Loránd Tudományegyetem (Kémiai Intézet)2002-01-012005-12-31Szilil-amidok, szilil-észterek és rokonvegyületeik szintézise, reakciói és molekulaszerkezetének vizsgálata spektroszkópiai, diffrakciós és kvantumkémiai módszerekkel4.700
43770 »Turányi TamásEötvös Loránd Tudományegyetem (Kémiai Intézet)2003-01-012007-12-31Lokális és globális érzékenység-analízis új alkalmazásai a kémiai kinetikában6.670
46861 »Csizmadia G. ImreSzegedi Tudományegyetem (Kémia és Kémiai InformatikaTanszék)2004-01-012005-12-31A gyökfogó dokozahexaénsav mint agyvédő7.735
34958 »Temesváry BeátaSzeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2001-01-012005-12-31Direkt és indirekt autoagresszív viselkedésformák kapcsoló-dása és veszélyeik (diagnosztikus, terápiás és preventív lehetőségek)2.832
34447 »Oláh AttilaEötvös Loránd Tudományegyetem (Pszichológiai Intézet)2001-01-012005-12-31Az egészséges személyiségfejlődés és a pszichológiai immu-nitás szociális kontextusa: longitudinális elemzés7.078
43667 »Csabai MártaMTA Pszichológiai Kutatóintézet 2003-01-012005-12-31Névváltozás vagy kórkép változás? A pszichoszomatikus betegségkategóriák átalakulását befolyásoló társadalomlélektani tényezők5.470
34238 »Penksza KárolySzent István Egyetem (Növénytani Tanszék)2001-01-012005-12-31Összehasonlító taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca ovina csoporthoz tartozó fajokon3.860
43168 »Izsák JánosNyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Természetföldrajz Intézeti Tanszék)2003-01-012006-12-31Összegző esettanulmány egy legelői légyegyüttes abundancia struktúrájának megállapítására és biometriai elemzésére1.706
46180 »Oertel NándorMTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Magyar Dunakutató Állomás)2004-01-012009-12-31A makro- és meiobentosz strukturális és funkcionális szerepe a dunai detrituszláncban6.373
42991 »Setényi JánosMTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2003-01-012005-12-31Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban3.720
38310 »Tóth ZoltánMTA Szociológiai Kutatóintézet 2002-01-012006-12-31A történeti Abaúj, Torna, Zemplén megye társadalma a 19. század második felében. Mikroszintű regionális történeti-szociológiai vizsgálat6.398
48313 »Szirmai ViktóriaMTA Regionális Kutatások Központja (NYUTI Közép-dunántúli Osztály)2005-01-012007-12-31Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok4.927
48323 »Horváth JózsefPannon Egyetem (Növényvédelmi Intézet)2005-01-012009-12-31A hazai lágyszárú dísznövényeket fertőző vírusok vizsgálata7.800
48434 »Samu FerencMTA Növényvédelmi Kutatóintézet 2005-01-012008-12-31Gerinctelen taxanokon belül előforduló agrobiont fajok ökológiai karakterének vizsgálata agrár és természetes élőhelyeken10.740
48560 »Simon JuditBudapesti Corvinus Egyetem (* Marketing Intézet)2005-02-012007-12-31Az üzleti kapcsolatok értékének integrált elméleti modellje2.850
48889 »Almási AsztériaMTA Növényvédelmi Kutatóintézet 2005-02-012008-12-31Hazai PVY izolátumok levéltetű átvitelében szerepet játszó gének molekuláris jellemzése7.805
49013 »Pitlik LászlóSzent István Egyetem (GTK TKI)2005-01-012008-12-31Konzisztencia-alapú jövőkutatási modellek fejlesztése (KJM)3.900
49327 »Törkenczy MiklósNyelvtudományi Intézet 2005-01-012008-12-31A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése8.335
49689 »Meszéna GézaEötvös Loránd Tudományegyetem (Biológiai Fizika Tanszék)2005-01-012009-06-30Adaptív ökológia változó környezetben7.797
49775 »Font MártaPécsi Tudományegyetem (Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék)2005-10-012010-12-31Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata63.400
67313 »Szirmai ViktóriaMTA Regionális Kutatások Központja (NYUTI Közép-dunántúli Osztály)2006-01-012007-12-31Városi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok Csehország és Magyarország posztszocialista városaiban1.827
49707 »Boreczky ElemérnéEötvös Loránd Tudományegyetem (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)2005-10-012009-09-30A kultúraazonos pedagógia felé - a családi szocializáció és a kognitív fejlődés sajátosságai roma családokban7.914
68126 »Hiripi LászlóNemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet)2007-07-012010-12-31A nyúl neonatális FC receptor klónozása, jellemzése15.000
68255 »Kreiter AttilaKulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2007-07-012010-07-31Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül17.932
68256 »Turányi TamásEötvös Loránd Tudományegyetem (Kémiai Intézet)2007-07-012011-07-31Nemlineáris és lineáris modellek a reakciókinetikában7.972
68669 »Palla GergelyEötvös Loránd Tudományegyetem (Biológiai Fizika Tanszék)2007-07-012010-12-31Komplex Hálózatok Moduláris Szerkezete7.866
69062 »Simonovits MiklósRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 2007-07-012011-07-31Extremális és véletlen struktúrák14.000
69198 »Séra LászlóKodolányi János Egyetem (Neveléstudományi Intézeti Tanszék)2007-07-012009-07-31Lehet-e a vizuális mentális kép kétértelmű? A képesség és a gyakrolás hatása0.997
71293 »Kacskovics ImreEötvös Loránd Tudományegyetem (Immunológiai Tanszék)2007-01-012009-12-31bFcRn transzgenikus juh előállítása1.500
91046 »Patthy LászlóMTA SzBK Enzimológiai Intézet 2008-04-012012-04-30A WFIKKN fehérjék és a miosztatin, GDF11 közötti kölcsönhatás jellemzése37.099
72778 »Berta József TiborSzegedi Tudományegyetem (Hispanisztika Tanszék)2008-04-012011-12-31Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben4.646
73776 »Zsoldos IbolyaSzent István Egyetem (Gépipari Technológiai Intézet)2008-04-012011-04-30Habok dinamikus viselkedésének törvényszerűségei, szimmetria tulajdonságok6.202
75084 »Ligeti ErzsébetSemmelweis Egyetem (Élettani Intézet)2009-01-012013-12-31Neutrofil granulocitákból keletkező szubcelluláris részecskék élettani szerepe36.723
75236 »Fogassy ElemérBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Szerves Kémia és Technológia Tanszék)2008-10-012012-12-31Nem lineáris összefüggések a királis vegyületek szelektív kölcsönhatásaiban15.000
75264 »Tengely SzabolcsDebreceni Egyetem (TTK Algebra és Számelmélet Tanszék)2009-01-012012-08-31Racionális és egész pontok algebrai görbéken16.523
75335 »Ugrai JánosMiskolci Egyetem (Tanárképző Intézet)2008-10-012011-09-30A két Ratio közép-európai kontextusban. Az oktatáspolitika megszületése Közép-Európa néhány országában4.932
75529 »Cserti JózsefEötvös Loránd Tudományegyetem (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)2008-10-012013-09-30Spintronika és grafén nanoszerkezetek14.400
75552 »Padisák JuditPannon Egyetem (TTK Limnológia)2008-10-012013-09-30A fitoplankton és az aljzaton rögzült kovaalgák környezeti változókra adott válaszának összehasonlítása folyó- és állóvizekben22.822
75676 »Acsády LászlóKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (Thalamus Kutatócsoport)2008-10-012012-10-31Motoros és exekutív funkciókban résztvevő talamikus területek struktúrális és funkcionális szerveződése37.643
91129 »Hegyi HedvigMTA SzBK Enzimológiai Intézet 2009-04-012012-04-30Fehérje kötőhelyek feltárása alternatív splicing és paralóg fehérje információ vizsgálatával22.101
76722 »Füstös LászlóMTA Szociológiai Kutatóintézet 2008-11-012010-12-31Konzorcium, fő p.: Az ''Európai Társadalomtudományi Elemzések'' kutatás negyedik adatfelvételi hulláma28.733
77600 »Vámosi GyörgyDebreceni Egyetem (ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet)2009-04-012013-09-30Indukálható fehérje-fehérje kölcsönhatások a sejtmembránban és a sejtmagban: interleukin receptorok és magreceptorok dinamikájának és működésének egyedi molekula szintű talnulmányozása19.339
77684 »Erős TiborÖkológiai Kutatóközpont (Balatoni Limnológiai Intézet)2009-04-012012-03-31Vízi élőlényközösségek jellemzése szerkezeti és funkcionális jellemvonások alapján – hasonlóságok és különbözőségek11.450
91151 »Wittner LuciaMTA Pszichológiai Kutatóintézet 2009-04-012014-03-31Szinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata patkány és emberi hippocampusban in vitro.3.899
78233 »Farkas FerencPécsi Tudományegyetem (KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET)2009-04-012012-03-31Átalakuló emberi erőforrás menedzsment nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában6.800
78484 »Vámos PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont (Történettudományi Intézet)2009-04-012014-03-31A szovjet tömb és Kína, 1949-19897.800
78554 »Leitgeb BalázsSzegedi Biológiai Kutatóközpont (Biofizikai Intézet)2009-04-012012-03-31A sztereoizoméria hatása peptidek térszerkezetére és bioaktivitására17.982
91153 »Juhász ZoltánMTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 2010-09-012014-08-31Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel3.869
83355 »Galgóczy LászlóSzegedi Tudományegyetem (Biotechnológiai Tanszék)2010-10-012013-08-31A Neosartorya fischeri és rokon fajok által termelt defenzin-szerű antimikrobiális proteinek azonosítása és jellemzése20.606
91180 »Botta-Dukát ZoltánMTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Funkcionális Ökológiai Osztály)2011-04-012015-03-31Növényi tulajdonságokon alapuló társulási szabályok: egy új elméleti keret tesztelése terepi adatokon5.357
83948 »Sipos LászlóSzegedi Biológiai Kutatóközpont (Genetikai Intézet)2011-05-012015-10-31A kromatinszerkezet és a génműködés in situ tanulmányozása a Drosophila melanogaster Ubx doménjében31.993
91238 »Csóka GyörgyErdészeti Tudományos Intézet (Mátrafüredi Kísérleti Állomás)2011-02-012014-01-31Levélaknázók parazitoid együttesei elegyes lombos erdőkben22.803
84220 »Fodor LászlóSzent István Egyetem (Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék)2011-02-012015-01-31Állatorvosi jelentőségű Pasteurellaceae fajok antibiotikum-érzékenységének és az e mögötti genetikai háttér vizsgálata17.927
100369 »Csuzdi CsabaMagyar Természettudományi Múzeum (Állattár)2012-01-012016-12-31A Balkán-Anatólia kapcsolatok hatása a régió talajfaunájának kialakulására27.104
100658 »Bókáné Barbacka MáriaMagyar Természettudományi Múzeum (Növénytár)2012-02-012015-01-31A mecseki kora jura delta vidék növényi szukcesszióinak dinamizmusa3.240
100706 »Gaszner BalázsPécsi Tudományegyetem (Anatómiai Intézet)2012-01-012015-08-31A stresszel összefüggő hangulatzavarok új állatkísérleti modelljének értékelése: az adenylate cyclase-activating polypeptide génhiányos egér vizsgálata9.823
100753 »Keresztes ZsófiaTermészettudományi Kutatóközpont (Anyag- és Környezetkémiai Intézet)2012-01-012015-12-31Biomimetikus nanoszenzorok alkalmazása proteolitikus folyamatok követésére11.285
100881 »Juhász AngélaAgrártudományi Kutatóközpont (Alkalmazott Genomikai Osztály)2012-03-012016-08-31Tartalékfehérje gének transzrkipciójának szabályozása egy gabona modellnövényben, Brachypodium distachionban28.194
100918 »Chinopoulos ChristosSemmelweis Egyetem (Orvosi Biokémiai Intézet)2012-04-012016-09-30A mitokondriális permeabilitási tranzíciós pórust kialakító fehérjék azonosítása32.001
100919 »Taller JánosPannon Egyetem (Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék)2012-03-012016-02-29A szaporodásbiológiával összefüggésbe hozható gének vizsgálata az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia)37.290
100927 »Nagy András DávidPécsi Tudományegyetem (Anatómiai Intézet)2012-01-012014-12-31A cirkadián biológiai órák beállításában szerepet játszó szignalizáció és neuroendokrin szabályozás vizsgálata7.974
100969 »Boros Imre MiklósSzegedi Biológiai Kutatóközpont (Biokémiai intézet)2012-01-012015-12-31Telomer fehérjék működése, evolúciója és lehetséges szerepe fajok képződésében35.497
101062 »Siklósi ZsuzsannaEötvös Loránd Tudományegyetem (Régészettudományi Intézet)2012-04-012015-05-31Kora és középső rézkori települések, temetők és fémleletek térbeli és időrendi összefüggései az Alföldön23.573
101271 »Ott Péter G.Agrártudományi Kutatóközpont (Növényvédelmi Intézet)2012-04-012017-03-31Egy új, általános védekezéshez hasonló betegség ellenállóság élettani és molekuláris sajátosságai39.000
101493 »Boldizsár FerencPécsi Tudományegyetem (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet)2012-02-012017-01-31A ZAP-70 kináz szerepének vizsgálata egy rheumatoid arthritis modell patogenezisében24.000
101546 »Nagy BélaAgrártudományi Kutatóközpont (Állatorvos-tudományi Intézet)2012-01-012016-12-31Előtérbe nyomuló multirezisztens Salmonella Infantis törzsek evolúciója és pathogenetikai profilja27.976
101716 »Lukács NoémiBudapesti Corvinus Egyetem (_SZIE / Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék)2012-01-012015-12-31Kertészeti növényekben rejtőzködő organizmusok és hatásuk a gazdanövényre18.000
101788 »Korponay-Szabó Ilma RitaDebreceni Egyetem (ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet)2012-02-012016-07-31Autoimmunitáshoz és gluten-érzékenységhez vezető és azokat blokkoló molekuláris mechanizmusok24.135
101808 »Szmola RichardSemmelweis Egyetem (Belgyógyászati és Hematológiai Klinika)2011-09-012015-08-31A mikroRNS-ek szerepe a krónikus pankreatitisz diagnosztikájában és pathogenezisében26.147
101921 »Róbert PéterTársadalomtudományi Kutatóközpont (Politikatudományi Intézet)2011-09-012014-12-31Konzorcium, fő p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)17.178
91121 »Füstös LászlóMTA Szociológiai Kutatóintézet 2011-09-012014-08-31Konzorcium, társ p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)0.000
103921 »Szilágyi LászlóBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Irányítástechnika és Informatika Tanszék)2012-10-012015-12-31Korszerű robusztus fuzzy klaszterező eljárások kutatása19.800
104249 »Havas FerencEötvös Loránd Tudományegyetem (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)2012-10-012015-09-30Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa17.922
104334 »Domonkos ÁgotaNemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet)2013-01-012016-12-31Egy nitrogénkötésben hibás és erőteljes patogén válaszreakciót mutató Medicago truncatula mutáns molekuláris vizsgálata14.990

  Találatok száma: 171    megjelenítve: 1 - 100
    - 101»    Keresési feltételek módosítása »