Projektek keresése (összetett)  részletek

súgó 
egyszerű keresés » összetett keresés  
kulcsszavak 


csak címben keressen


résztvevő / vezető kutató
 

kutatóhely
 

Projekt kezdete

kollégium

zsűri

Ortelius tudományág
  

befejezettség állapota

találatok egy oldalon


összes projektek száma: 8149

Keresés eredménye


  Találatok száma: 67    megjelenítve: 1 - 67

azonosító

Vezető kutató

Kutatóhely

projekt kezdete

projekt vége

cím

aktuális összeg (MFt)
60223 »Szelecsényi FerencMTA Atommagkutató Intézet (Ciklotronalkalmazási Laboratórium)2006-02-012010-07-31Új PET radioizotópok in-vivo génexpressziós vizsgálatokhoz5.847
60348 »Elekes ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2006-02-012009-12-31A nukleon-elhullatási vonalakhoz közeli atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív ionnyalábokkal4.560
60377 »Kertész ZsófiaMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2006-02-012009-01-31Légköri aerszolok tulajdonságainak és hatásainak ionnyaláb analitikai módszereken alapuló vizsgálata2.500
60432 »Trócsányi ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2006-02-012010-07-31Nagy pontosságú Monte Carlo programok nagyenergiás részecskeütközések leírására8.797
60965 »Balogh KadosaMTA Atommagkutató Intézet (Klímakutatási és Környezetfizikai Laboratórium)2006-02-012010-01-31Földtörténeti kutatások és módszertani fejlesztések a K/Ar és Ar/Ar geokronológia területén4.800
64269 »Somorjai EndreMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2006-01-012009-12-31Mag-asztrofizika indirekt módszerekkel2.697
64319 »Sulik BélaMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2006-01-012008-12-31Az atomi ionizáció vizsgálata1.767
43408 »Gyürky GyörgyMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2003-01-012007-12-31Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban2.256
38404 »Krasznahorkay AttilaMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2002-01-012005-12-31A maganyag eloszlása extrém körülmények között17.167
38240 »Trócsányi ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2002-01-012005-12-31Az erős kölcsönhatás vizsgálata a XXI. század gyorsítóira jellemző energiákon9.056
37502 »Cseh JózsefMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2002-01-012006-08-31Atommagok egzotikus bomlásai, állapotai és szimmetriái8.420
37203 »Kövér ÁkosMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2002-01-012006-12-31Multi-paraméteres elektron-spektroszkópiai kutatások ionok, atomok és molekulák gerjesztett állapotainak vizsgálatára9.088
38016 »Kövér LászlóMTA Atommagkutató Intézet (Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Laboratórium)2002-01-012005-12-31Az atomi környezet hatása erősen kötött elektronok atomi átmeneteire9.520
37991 »Vertse TamásMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2002-01-012006-12-31Egzotikus magok, atomok és mezoszkopikus rendszerek14.510
42733 »Fülöp ZsoltMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2003-01-012007-06-30Az elemek nukleoszintézise lassú és robbanásos folyamatokban15.040
42729 »Biri SándorMTA Atommagkutató Intézet (Részecskegyorsító Centrum)2003-01-012007-12-31Plazmafizikai kutatások ECR ionforrással8.470
46791 »Lovas RezsoMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2004-01-012008-12-31Különleges atommagoktól a molekuláris elektronikáig13.157
46905 »Sulik BélaMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2004-01-012008-12-31Ionok ütközése atomokkal, molekulákkal és felületekkel: magasabbrendű folyamatok7.184
46901 »Timár JánosMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2004-01-012007-12-31A kvantummechanikai forgás egy sajátos formája: a forgó atommag5.981
43344 »Balogh KadosaMTA Atommagkutató Intézet (Klímakutatási és Környezetfizikai Laboratórium)2003-01-012005-12-31Metamorfózis és tektonikai folyamatok korviszonyainak, a Tethys fejlődésének és a kapcsolódó magmás tevékenységnek a kutatása elsősorban a Kárpát-Balkán térségben. Fluidumok hatásának vizsgálata a K/Ar és Ar/Ar korokra.4.240
46886 »Pécskay ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Klímakutatási és Környezetfizikai Laboratórium)2004-01-012007-12-31Neogén mészalkáli vulkanizmus és hidrotermális tevékenység tér-időbeli rekonstrukciója a Nyugati- és Keleti-Kárpátok átmeneti zónájában6.927
42474 »Rajta IstvánMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2003-01-012007-12-31Protonnyalábos mikromegmunkálás5.640
37219 »Szelecsényi FerencMTA Atommagkutató Intézet (Ciklotronalkalmazási Laboratórium)2002-01-012005-12-31Új réz és mangán radioizotópok Pozitron Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokhoz3.760
48345 »Kovács ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Ciklotronalkalmazási Laboratórium)2005-01-012009-12-3111C izotóppal jelzett nagy fajlagos aktivitású prekurzorok és radiofarmakonok előállítása Pozitron Emissziós Tomográffal történő diagnosztikai vizsgálatokhoz7.006
49245 »Somorjai EndreMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2005-01-012009-12-31Ritka nemesgáz izotópokon lejátszódó nukleáris asztrofizikai reakciók vizsgálata7.800
49646 »Lévai GézaMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2005-01-012009-12-31Fizikai rendszerek összetett szimmetriái3.120
67873 »Kövér LászlóMTA Atommagkutató Intézet (Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Laboratórium)2007-07-012012-06-30Az atomi környezet hatása a rezonáns és nem rezonáns belsőhéj átmenetekre16.000
68153 »Pécskay ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Klímakutatási és Környezetfizikai Laboratórium)2007-07-012012-06-30A Kárpátok vonulatát követő intruzív testek szerepe a neogén-kvarter mészalkáli vulkanizmus fejlődéstörténetében10.660
69029 »Molnár MihályMTA Atommagkutató Intézet (Klímakutatási és Környezetfizikai Laboratórium)2007-07-012010-07-31A légkör fosszilis tüzelőanyagoktól származó CO2 tartalmának meghatározása 14C és CO2 koncentráció méréssel Magyarországon5.526
48283 »Gyürky GyörgyMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2004-10-012007-09-30Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata18.203
50000 »Juhász ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2005-10-012008-09-30Ionok kölcsönhatásai biológiailag aktív molekulákkal és szigetelő nano-strukturákkal12.693
72357 »Cseh JózsefMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2008-04-012013-03-31Szimmetriák a kvantummechanikai soktestproblémában: általános összefüggések és magfizikai alkalmazások11.000
72566 »Krasznahorkay AttilaMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2008-04-012012-04-30Alapvető kölcsönhatások és egzotikus magállapotok vizsgálata lézerekkel és részecske nyalábokkal23.157
73703 »Sulik BélaMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2008-07-012013-12-31Sugárkárosodás szempontjából fontos atomi és molekuláris ütközési folyamatok12.460
78829 »Kertész ZsófiaMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2009-04-012011-03-31Városi aeroszol analízise Kelet-Magyarország régióban (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)14.551
83261 »Fülöp ZsoltMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2010-05-012013-12-31A nehéz elemek nukleoszintézise21.998
83886 »Sulik BélaMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2011-04-012016-06-30Ionterelődési jelenségek szigetelő nano- és mikrokapillárisokban16.539
100835 »Dombrádi ZsoltMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2012-01-012016-12-31A proton-neutron korreláció változása a nukleon instabilitási vonal közelében19.974
101328 »Fülöp ZsoltMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2012-01-012015-12-31Alacsony hátterű nukleáris asztrofizikai mérések18.728
101461 »Vértesi TamásMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2012-01-012014-12-31Eszközfüggetlen kvantuminformáció elmélet6.275
103279 »Tőkési KárolyMTA Atommagkutató Intézet (Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium)2012-06-012016-08-31Pozitronok kölcsönhatásai atomokkal és kapillárisfelületekkel19.587
104409 »Kövér ÁkosMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2013-01-012016-12-31Korrelációs folyamatok fotoionizációban a láthatófénytől az XUV-ig27.744
104543 »Dombrádi ZsoltMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2012-09-012015-03-31Neutron detektorok fejlesztése, tesztelése és alkalmazása a magfizikai ERANET programban29.985
104664 »Kiss GáborMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2012-09-012014-11-30Az asztrofizikai gamma folyamat szempontjából releváns magreakciók vizsgálata új kísérleti módszerekkel7.248
106035 »Krasznahorkay AttilaMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2012-09-012016-08-31Korrelációk az atommagokban; változatok és összefüggések31.008
108366 »Rajta IstvánMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2013-09-012018-08-31Mikrocsatornák készítése protonnyalábos mikromegmunkálással és alkalmazásuk Lab-on-a-chip eszközökben34.418
108459 »Gyürky GyörgyMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2013-09-012018-08-31Az aktivációs módszer kiterjesztése nukleáris asztrofizikai kutatásokban18.240
108669 »Szelecsényi FerencMTA Atommagkutató Intézet (Ciklotronalkalmazási Laboratórium)2013-09-012018-08-31Rákos megbetegedések diagnosztikájára és terápiájára alkalmazható Terbium radioizotópok előállításának vizsgálata9.896
109440 »Gulyás LászlóMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2014-01-012018-12-31Molekuláris ütközések dinamikája: kísérleti és elméleti vizsgálatok25.792
109803 »Molnár JózsefMTA Atommagkutató Intézet (Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium)2013-12-012017-09-30Konzorcium, társ p.: Magyarország a Nagy Hadronütköztető (LHC) CMS kísérletében26.904
111734 »Vértesi TamásMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2015-01-012018-12-31Többrészecskés nemlokalitás17.223
112962 »Lévai GézaMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2014-09-012019-08-31Túl a hermiticitáson: nyitott kvantumrendszerek21.740
113034 »Kovács TamásMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2015-01-012018-12-31Kvantum-színdinamika rácson királis kvarkokkal24.511
114454 »Elekes ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2015-04-012019-03-31Atommagok különleges körülmények között20.946
120666 »Fülöp ZsoltMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2016-10-012020-09-30Nagypontosságú nukleáris asztrofizikai mérések48.000
121076 »Szilasi Szabolcs ZoltánMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2016-12-012018-01-31Ionnyalábok az anyagmódosításban és a mikro- és nanomegmunkálásban10.058
124717 »Kuti IstvánMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2017-09-012020-08-31Kollektív és egyrészecske mozgásformák atommagokban15.219
124810 »Krasznahorkay AttilaMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2017-09-012021-08-31Egzotikus atommagátalakulások preciziós vizsgálata47.840
125086 »Angyal AnikóMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2017-12-012020-11-30Légköri aeroszol forrásainak vizsgálata városi környezetben15.219
125096 »Pál Károly FerencMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2017-12-012019-11-30Eszközfüggetlen kvantumprotokollok nem desztillálható kvantumrendszerek tesztelésére19.995
126886 »Tőkési KárolyMTA Atommagkutató Intézet (Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium)2017-12-012019-11-30Ultragyors folyamatok vizsgálata intenzív lézer-anyag ütközésekben20.000
128072 »Kiss GáborMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2018-09-012022-08-31Béta-bomlások robbanásos elemkeletkezési folyamatokban42.268
128621 »Gulyás LászlóMTA Atommagkutató Intézet (Atomi Ütközések Laboratóriuma)2018-12-012022-11-30Ionizációs és fragmentációs folyamatok szabad atomokban és molekulákban47.754
128729 »Cseh JózsefMTA Atommagkutató Intézet (Elméleti Fizikai Laboratórium)2018-09-012022-08-31Szimmetriák az atommagokban: a fenomenológiától a mikroszkópiáig17.900
128947 »Timár JánosMTA Atommagkutató Intézet (Kísérleti Magfizikai Laboratórium)2018-09-012022-08-31Alakhoz kapcsolódó új jelenségek az atommagban35.860
129058 »Molnár JózsefMTA Atommagkutató Intézet (Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium)2018-09-012022-08-31Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben11.020
129060 »Csedreki LászlóMTA Atommagkutató Intézet (Ionnyaláb-fizikai Laboratórium)2018-10-012022-09-30A 13C(α,n)16O asztrofizikai kulcsreakcióhoz kapcsolódó kísérletek15.807

  Találatok száma: 67    megjelenítve: 1 - 67Keresési feltételek módosítása »