Consortional assoc.: Effects of wetland mosaics on spatial pattern and temporal dynamics of iron budget  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100181
Type K
Principal investigator Németh, Tibor
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására
Title in English Consortional assoc.: Effects of wetland mosaics on spatial pattern and temporal dynamics of iron budget
Keywords in Hungarian vasásvány, agyagásvány, nyomelem, redox, réti talaj
Keywords in English iron minerals, clay minerals, trace elements, redox, gleysol
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)70 %
Ortelius classification: Geography
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Ortelius classification: Mineralogy
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Institute for Geological and Geochemical Research (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Balázs, Brigitta Réka
Kovács, Ivett
Sipos, Péter
Starting date 2012-02-01
Closing date 2017-01-31
Funding (in million HUF) 10.139
FTE (full time equivalent) 4.95
state closed project
Summary in Hungarian
A vas és szilárd fázisai (elsősorban a vas-oxidok) kiemelkedően fontos szerepet játszanak a talajbeli redoxi-folyamatokban és a kémiai elemek migrációjában. Számos kutatás irányult ezen összefüggések megismerésére, így jól ismert, hogy a különböző vas-oxid fázisok ásványtani-geokémiai jellemzői hogyan tükrözik a talajban lezajló talajtani és geokémiai folyamatokat. A mocsári rendszerek mozaikos elrendeződésű ökotópjai térben és időben igen változatos geokémiai mikrokörnyezetekkel jellemezhetők. Ezek geokémiai szempontú vizsgálata nagyrészt még hiányos, így a bennük előforduló, változatos vas-oxid fázisok ásványtani-geokémiai tulajdonságai és a geokémiai mikrokörnyezetek közti kapcsolat is csak kevéssé ismert. Jelen kutatási projektben feladatunk ennek az összefüggésnek a feltárása mocsári talajok szilárd fázisainak vizsgálatával. Az elsősorban alapkutatási eredmények várhatóan hozzájárulnak a vas biogeokémiai körforgásának jobb megismeréséhez a mocsári rendszerekben. Adatokat fogunk szolgáltatni a vas-oxidok nyomelem-felhalmozásban betöltött szerepével, továbbá a talaj-növény útvonalon zajló elemáramlással kapcsolatban. Az eredmények közvetve az alkalmazott környezetvédelem területén is felhasználhatók, amennyiben új ismereteket nyújtanak a nehézfémekkel szennyezett vizek remediációjában alkalmazott épített mocsarakban zajló elemmigrációs folyamatokról.
Summary
Iron and its solid phases (primarily iron oxides) play a significant role in the redox processes and the migration of chemical elements in soils. Several studies focused on these relationships, so it is well known how mineralogical and geochemical characteristics of iron oxides relate to the pedological and geochemical processes taking place in soils. Ecotopes with mosaic structure present in wetland systems can be characterized by spatially and temporarily varied geochemical micro-environments. The detailed geochemical characterization of these systems is still incomplete, which is also true for the variation of different iron oxide phases with the characteristics of these micro-environments. Our contribution to this project will focus on the study of this relationship through mineralogical and geochemical study of solid phases in wetland soils. The project provides results primarily for fundamental research which contribute to the better understanding of the biogeochemical cycle of iron in wetland systems. Data related to the role of iron oxides in trace metal accumulation and chemical element transport in the soil-plant system will be supported. Our results will be used also for applied environmental protection, as they will support new knowledge on the migration processes of chemical elements in constructed wetlands used for the remediation of water contaminated by heavy metals.

 

Events of the project

 
2016-05-23 15:41:27
Résztvevők változása
Back »