Dating of Middle and Late Pleistocene loess sequences using luminescence  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100315
Type PD
Principal investigator Novothny, Ágnes
Title in Hungarian Középső és Késő Pleisztocén löszrétegsorok lumineszcens kormeghatározása
Title in English Dating of Middle and Late Pleistocene loess sequences using luminescence
Keywords in Hungarian lumineszcens kormeghatározás, lösz, Negyedidőszak-kutatás
Keywords in English luminescence dating, loess, Quaternary research
Discipline
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geology
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Physical Geography (Eötvös Loránd University)
Starting date 2011-09-01
Closing date 2015-08-31
Funding (in million HUF) 21.632
FTE (full time equivalent) 2.60
state closed project
Summary in Hungarian
A lösz-paleotalaj rétegsorok az egyik legjelentősebb és legrészletesebb Negyedidőszaki emlékeink. A tervezett kutatás célja a Kárpát medencében lezajlott Középső és Késő Pleisztocén folyamatok időbeli elhelyezése a lumineszcens kormeghatározás segítségével, paleomágneses vizsgálatokkal kiegészítve. A lumineszcens kormeghatározás alkalmas a néhány évestől a néhány százezer éves üledékek datálására, így megfelelő az tervezett üledékek kormeghatározására. A legújabb lumineszcens módszereket (a földpátokból mért post-IR IRSL jel, illetve a kvarcon mért “thermally transferred” OSL /TT-OSL/ jel) szeretném alkalmazni a Gödöllői-dombság és a Dunántúli-dombság néhány löszfeltárásában (Mende, Hévízgyörk, Villánykövesd, Beremend). Ezen új módszerek alkalmazása nem jelent különösebb kockázatot a kutatás megvalósulását tekintve. A kutatás várható eredményei:
1. A kárpát medence Középső és Késő Pleisztocén geokronológiájának javítása, finomítása, mely alapvető fontosságú a későbbi paleoklíma és paleokörnyezet meghatározásához, illetve ezen területek felszínfejlődésének rekonstruálásához.
2. A löszök lumineszcens kormeghatározásának módszertani fejlesztése, különös tekintettel a felső korhatár kiterjesztésére, illetve a földpátok „fading” jelenségének korrekciójára.
3. A fent leírt új lumineszcens módszerek bevezetése a hazai lumineszcens kutatásokba.
Az eredményeket fudományos folyóiratokban publikáljuk, illetve hazai, valamint nemzetközi konferenciákon ismertetjük.
Summary
Loess-palaeosol sequences are one of the most significant and detailed terrestrial archives of the Quaternary. The aim of the project is to make a chronological framework for the Middle and Late Quaternary processes in the Carpathian Basin by the means of luminescence dating of loess deposits, completed by palaeomagnetic investigations. The age limits of the luminescence dating are between few years and few 100 000 years, therefore it is a suitable method for dating these loess deposits. New luminescence methods (post-IR IRSL signal of feldspar and thermally transferred OSL /TT-OSL/ signal of quartz) will be applied for loess sequences from the Gödöllő Hills (Mende, Hévízgyörk) and from the Transdanubian Hills (Villánykövesd, Beremend). The risk of the applicability of these new methods is negligible. The expected results of the project are:
1. Considerable improvement of Middle and Late Quaternary geochronology of the Carpathian Basin, which is a fundamental base to determine palaeoclimate and -environmental changes and reconstruct landscape evolution in these regions.
2. Methodology of luminescence dating of loess sediments can be improved due to the extension of the dating limits or further investigations and developments on fading correction of feldspar.
3. Phasing these new luminescence methods in the Hungarian luminescence research.
The results will be published in relevant scientific journals and will be presented in national and international scientific conferences.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ösztöndíj során a Középső és Késő Pleisztocén során a Kárpát medencében felhalmozódott löszösszleteket vizsgáltam. Elsődleges célom a kronológiájuk pontosítása, finomítása volt a legújabb lumineszcens módszerek segítségével. Kiegészítésként AAR vizsgálatokat is alkalmaztunk az idősebb – lumineszcens módszerrel már nem datálható – löszrétegek korbecslésére. Sikerült a basaharci, mendei, hévízgyörki, villánykövesdi, beremendi, dunaszekcsői, dunakömlődi, pásztói és a verőcei feltárások löszrétegeinek időbeli elhelyezése, amit több esetben paleomágneses és szemcseméret vizsgálatokkal is kiegészítettünk, melyek alapvető fontossággal bírnak a későbbi paleoklíma és paleokörnyezet meghatározásához, illetve ezen területek felszínfejlődésének rekonstruálásához.
Results in English
During my funded period I investigated Middle and Late Pleistocene loess deposits in the Carpathian Basin. My main aim was to clarify and refine their chronology using the newest luminescence methods. AAR investigations were also applied on older loess layers - as a support beside luminescence dating. I successfully dated the loess profiles at Basaharc, Mende, Hévízgyörk, Villánykövesd, Beremend, Dunaszekcső, Dunakömlőd, Pásztó and Verőce, which sometimes were completed by paleomagnetic a grain-size measurements. These can be crucial for paleoclimate, and paleoenvironment reconstruction and for paleo-landscape evolution.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100315
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ruszkiczay-Rüdiger Zs, Braucher R, Novothny Á, Csillag G, Fodor L, Molnár G, Madarász B: Tectonic and climatic control on terrace formation: Coupling in situ produced 10Be depth profiles and luminescence approach, Danube River, Hungary, Central Europe, QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 131:(Part A) pp. 127-147., 2016
Harangi S, Lukács R, Schmitt AK, Dunkl I, Molnár K, Kiss B, Seghedi I, Novothny Á, Molnár M: Constraints on the timing of Quaternary volcanism and duration of magma residence at Ciomadul volcano, east–central Europe, from combined U–Th/He and U–Th zircon geochronology, JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 301: pp. 66-80., 2015
B. Bradák, K. Kiss, G. Barta, c, Gy. Varga, J. Szeberényi, S. Józsa, Á. Novothny, J. Kovács, A. Markó, E. Mészáros, Z. Szalai: Different paleoenvironments of Late Pleistocene age identified in Verőce outcrop, Hungary: Preliminary results, Quaternary International, 2014
Gabor Újvari, Mihaly Molnar, Agnes Novothny, Barna Pall-Gergely, Janos Kovacs, Andras Varhegyi: AMS 14C and OSL/IRSL dating of the Dunaszekcso loess sequence } (Hungary): chronology for 20 to 150 ka and implications for establishing reliable ageedepth models for the last 40 ka, Quaternary Science Reviews, 2014
Gabris Gyula, Horvath Erzsébet, Novothny Agnes, Ruszkiczay-Rudiger Zsófia: Fluvial and aeolian landscape evolution in Hungary - results of the last 20 years research, GEOLOGIE EN MIJNBOUW-NETHERLANDS JOURNAL OF GEOSCIENCES, 2012
Ruszkiczay-Rüdiger Zs. ; Fodor L. ; Csillag G. ; Braucher R. ; Kele S. ; Novothny Á. ; Thamó-Bozsó E. ; Virág A. ; Molnár, G. ; Madarász, B. ; ASTER Team: Spatially and temporally varying Quaternary uplift rates of the Gerecse Hills, Northern Pannonian Basin, using dated geomorphological horizons in the Danube valley., EGU-2016, 2016
Ágnes Novothny, Gábor Újvári, Christine Thiel, Eric A. Oches, William D. McCoy, Darrell S. Kaufmann, Erzsébet Horváth, Manfred Frechen: Ruszkiczay-Rüdiger Zs. ; Fodor L. ; Csillag G. ; Braucher R. ; Kele S. ; Novothny Á. ; Thamó-Bozsó E. ; Virág A. ; Molnár, G. ; Madarász, B. ; ASTER Team, EUGEO-2015, 2015
Erzsébet Horváth, Balázs Bradák, Gabriella Barta and Ágnes Novothny: Paleosols of the Hungarian loesses., EUGEO 2015, 2015
Novothny, Á., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Újvári, G., Bradák, B.: Facts and questions about luminescence dating of feldspar: examples from the Danube terraces, Szeged - Envi-Arch konferencia, 2014
Ágnes Novothny, Gyula Gábris, Sumiko Tsukamoto, Manfred Frechen: Applicability of different OSL and IRSL dating protocols for partially bleached samples, DEUQUA 2012 Konferenciakiadvány, 2012
Ágnes Novothny, Gábor Újvári, Erzsébet Horváth, Manfred Frechen: Feasibility study for post-IR IRSL dating of Middle Pleistocene loess sequences from Hungary, Loessfest 2012 Konferenciakiadvány, 2012
Ágnes Novothny, Erzsébet Horváth, Gabriella Barta, Paul Koeniger, Christian Rolf, Christine Thiel, Manfred Frechen: Complex investigation of the last glacial cycle at the Süttő loess section (Hungary), http://cell50ky.nhmus.hu/sites/cell50ky.nhmus.hu/files/Cell50K_Abstracts_Volume.pdf, 2012
Ágnes Novothny, Erzsébet Horváth: Late Quaternary paleoenvironments as recorded in loess-paleosol archives located northwest of Budapest: a field trip along the Danube bend to the Süttő section, http://cell50ky.nhmus.hu/sites/cell50ky.nhmus.hu/files/Cell50K_Abstracts_Volume.pdf,, 2012
Ágnes Novothny, Balázs Bradák, Christine Thiel, Erzsébet Horváth, Manfred Frechen: Dating of loess covers on the terrace levels along the Danube, http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0131/Abstracts_Book.pdf, 2013
Paul Koeniger, Gabriella Barta; Christine Thiel, Bernadett Bajnóczi, Ágnes Novothny, Erzsébet Horváth, Astrid Techmer, Manfred Frechen: Stable isotope composition of bulk and secondary carbonates from the Quaternary loess-paleosol sequence in Süttő, Hungary, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2012.06.038, 2013
Christian Rolf; Ulrich Hambach; Ágnes Novothny; Erzsébet Horváth; Elisabeth Schnepp: Dating of a Last Glacial loess sequence by relative geomagnetic paleointensity – A case study from the Middle Danube Basin (Süttő, Hungary)., Quaternary International - Special Issue on “Loess in Hungary” 2013. Accepted., 2013
Gy. Gábris, E. Horváth, Á. Novothny & Zs. Ruszkiczay-Rüdiger: Fluvial and aeolian landscape evolution in Hungary – results of the last 20 years research, Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw | 91 – 1 | XXX - XXX | 2012 ., 2012
Back »