Detection and analysis of emerging porcine parvovirus infections  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100405
Type PD
Principal investigator Cságola, Attila
Title in Hungarian Újonnan azonosított sertés parvovírus fertőzések kimutatása és vizsgálata
Title in English Detection and analysis of emerging porcine parvovirus infections
Keywords in Hungarian sertés parvovírus
Keywords in English porcine parvovirus
Discipline
Veterinary sciences (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Veterinary medicine
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Dept. of Microbiology and Infectious Deseases (Szent István University)
Starting date 2012-01-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 8.953
FTE (full time equivalent) 2.55
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglalás

A klasszikus sertés parvovírus (PPV1) mellett számos újabb sertés parvovírust (PPV2, 3, 4, porcine boca és boca-like vírusok) írtak le az elmúlt évtized során. Nincs közvetlen kísérleti bizonyíték arra, hogy ezek a parvovírusok kapcsolatba hozhatók valamilyen kórképpel, vagy van-e immun-szupresszív hatásuk. Az újonnan leírt parvovírusok megbetegítő képességének és előfordulásának meghatározásához további vizsgálatok szükségesek, annak az eldöntése érdekében, hogy ezek a feltörekvő vírusok jelentős, gazdasági kártétellel járó kórokozóvá válhatnak-e a jövőben.
A projekt célja az új parvovírusok kimutatása, előfordulásuk gyakoriságának a vizsgálata Magyarországon és a Közép- Kelet Európai régióban, valamint a teljes genom szekvenciák azonosítása filogenetikai elemzések céljából. A kóroktani szerepük tisztázása érdekében mintákat gyűjtünk fertőzött sertés állományokból a fertőződés időpontjának, parvovírus genomok kópiaszámának és különböző parvovírusokkal szemben képződött ellenanyagok titerének meghatározásához. Kórbonctani, kórszövettani vizsgálatokat végzünk, valamint in situ hybridizációs módszerrel megállapítjuk a vizsgált parvovírusok célszerveit és sejtjeit.
A vázolt kutatás jelentősége, véleményünk szerint igen nagy. Jobban meg fogjuk ismerni az újonnan felfedezett sertés parvovírusok gazdaszervezetre gyakorolt hatását. Vizsgálataink révén világosabbá válik ezeknek a vírusos betegségeknek a kórfejlődése.
Summary
Summary

Besides the classical porcine parvovirus (PPV1) strains a number of new porcine parvoviruses (PPV2, 3, 4, porcine boca- and boca-like viruses) had been detected in pigs during the last decade. There is no direct experimental evidence that these parvoviruses are involved in any symptoms or immune suppression. Further investigations are needed to determine their pathogenic capability and the exact prevalence of these parvoviruses in order to decide if they may become serious emerging swine pathogens, with economic impact.
The purpose of the project is to detect the presence and survey the incidence of these parvoviruses in Hungarian and Central European swine herds, and to determine the full length genomes of the detected parvoviruses for phylogenetic analysis. Samples from field animals will be examined to determine the time of infection, the changes in copy numbers of the genome and the antibody titre against each of these parvoviruses. Pathological and histological examinations complemented with in situ hybridisation method will be used for the detection of target cells and organs of the examined parvoviruses.
The significance of the research outlined above is high, it will provide the theoretical knowledge to understand better the relations of newly discovered parvoviruses and the host’s interaction. The influence of these relations on the pathogenesis of viral diseases will also become clearer.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA PD támogatásnak köszönhetően az elmúlt években felmértük az új típusú sertés parvovírusok (porcine parvovirus, PPV) előfordulását és elemeztük ezeknek a vírusoknak filogenetikai és molekuláris evolúcióját. Számos vizsgáló módszert fejlesztettünk a PPV-k kórtani szerepének vizsgálatára. Az új típusú PPV-k főleg limfoid sejtekből és szövetekből mutathatók ki, ami arra utal, hogy az érintett állatokban immunszuppresszív állapot alakul ki. A PPV3 és PPV4 jelentősége jelenleg kisebbnek tűnik, mint a PPV2 jelentősége. Eredményeink alapján a PPV2 fertőzés leginkább légzőszervi megbetegedésekben nyilvánul meg, ami gazdasági károkat okoz a sertés ágazatban. A PPV2 a leggyakrabban kimutatott újonnan felfedezett sertés parvovírus világszerte, úgy is, mint társfertőzés a különböző, már ismert kórokozók hátterében, ami szintén a vírus fontosságára utal. Még számos vizsgálatot kell elvégezni, de úgy tűnik, a közeljövőben szükség lesz hatékony oltóanyag fejlesztésére a gazdasági károk csökkentésére, megelőzésére. Egyre több kutató foglalkozik ezekkel a PPV-kal világszerte, és az OTKA pályázatnak köszönhetően a kutatások élvonalában lehetünk ezen a téren!
Results in English
Thanks to the support of OTKA PD, we assessed the prevalence of newly described porcine parvoviruses and we analysed the phylogenetic and molecular evolution of these viruses. We developed several testing methods to examine the pathologic role of PPVs. These PPVs are detected mostly in lymphoid cells and organs suggesting immunosuppression in affected animals. The PPV3 and PPV4 importance seems to lover than PPV2. According to our results, the PPV2 infection cause mostly respiratory diseases resulting economic losses. The PPV2 is the most frequently detected newly discovered porcine parvovirus worldwide in background of co-infections with other known pathogens, also suggesting the importance of this virus. Many more examinations are need, but it seems that in the near future will be necessary to develop an effective vaccine to prevent the losses. A growing number of researchers working on these PPVs, and thanks to OTKA PD funding we are in the first line!
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100405
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cságola A, Lőrincz M, Cadar D, Tombácz K, Biksi I, Tuboly T.: Detection, prevalence and analysis of emerging porcine parvovirus infections., Archieves of Virology, 2012
Cadar D, Dán Á, Tombácz K, Lőrincz M, Kiss T, Becskei Z, Spînu M, Tuboly T, Cságola A.: Phylogeny and evolutionary genetics of porcine parvovirus in wild boars., Infection, Genetics and Evolution, 2012
Cadar D, Cságola A, Kiss T, Tuboly T.: Capsid protein evolution and comparative phylogeny of novel porcine parvoviruses., Molecular Phylogenetics and Evolution, 2012
Cságola A, Lőrincz M, Cadar D, Tombácz K, Biksi I, Tuboly T.: Detection, prevalence and analysis of emerging porcine parvovirus infections., Archieves of Virology, 2012
Cadar D, Dán Á, Tombácz K, Lőrincz M, Kiss T, Becskei Z, Spînu M, Tuboly T, Cságola A.: Phylogeny and evolutionary genetics of porcine parvovirus in wild boars., Infection, Genetics and Evolution, 2012
Cadar D, Cságola A, Kiss T, Tuboly T.: Capsid protein evolution and comparative phylogeny of novel porcine parvoviruses., Molecular Phylogenetics and Evolution, 2013
Valentine Ngum Ndze, Dániel Cadar, Attila Cságola, Péter Kisfali, Eszter Kovács, Szilvia Farkas, Akum Felix Ngu, Mathew Dioh Esona, Ádám Dán, Tamás Tuboly, Krisztián Bányai: Detection of novel porcine bocaviruses in fecal samples of asymptomatic pigs in Cameroon, Infection, Genetics and Evolution, 2013
Dániel Cadar, Márta Lőrincz, Timea Kiss, Dinko Novosel, Katarzyna Podgorska, Zsolt Becskei, Tamás Tuboly, Attila Cságola: Emerging novel porcine parvoviruses in Europe: origin, evolution, phylodynamics and phylogeography, J Gen Virol., 2013
Cságola Attila, Zádori Zoltán, Tombácz Kata, Tuboly Tamás: ÚJONNAN AZONOSÍTOTT SERTÉS PARVOVÍRUSOK VIZSGÁLATA EGY SERTÉSÁLLOMÁNYBAN, Akadémiai beszámolók, 2014
Back »