Field research (dialects, folk culture) among the Mongol ethnic groups in Mongolia and China  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100613
Type K
Principal investigator Birtalan, Ágnes
Title in Hungarian Terepkutatások és anyagfeldolgozás (nyelvjárások, népi műveltség) Mongóliában és Kína mongol nyelvű népei közt
Title in English Field research (dialects, folk culture) among the Mongol ethnic groups in Mongolia and China
Keywords in Hungarian mongol nyelvjárások, népi műveltség, folklór, filológiai szövegfeldolgozás, terepmunka
Keywords in English Mongolian dialects, oral folk tradition, philological text elaboration, field work
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Oriental studies
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Far Eastern Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Avar, Ákos
Balogh, Mátyás
Bethlenfalvy, Géza
Majer, Zsuzsa
Rákos, Attila
Sárközi, Alice
Szilágyi, Zsolt
Starting date 2012-03-01
Closing date 2016-10-31
Funding (in million HUF) 12.899
FTE (full time equivalent) 3.82
state closed project
Summary in Hungarian
Az ELTE Belső-ázsiai Tanszék vezetésével két évtizede zajlik évenkénti terep- és archívumi kutatás a Mongol Köztársaság (elsősorban Nyugat- és Észak-Mongólia), és az utóbbi két évben Kína mongolok lakta területein is. Az expedíció fő célja az élő hagyomány, valamint az ahhoz kapcsolódó archívumi háttér részletes dokumentálása (hangzó- és képanyag gyűjtése) és feldolgozása (különböző résztémák publikálása, adatbázis létrehozása és bővítése). A már meglévő adatbázis folyamatosan kerül elemzésre, közzétételre és kiindulópontja az újabb kutatásoknak is, tehát a kutatói és feldolgozói tevékenység folyamatossága kulcsfontosságú. A korábbi sikeres előzményekre építve kívánjuk folytatni a terepkutatást, és a feldolgozási módszert tekintve elsősorban a hagyományos filológiai szövegközpontú elemzésre épülő anyagközlést, melyekhez számos új módszertani és megközelítési módot is alkalmazunk. Az adott nyelvi és kulturális helyzet dokumentálását olyan rendszerező elvek mentén alakítjuk ki, mint a hagyományőrzés és az akkulturáció. Kutatásaink egyik központi népcsoportja a nyugati mongol ojrátság, akik mind Mongóliában, mind Kína több területén is élnek. Az, hogy a Mongol és a Kínai Tudományos Akadémiával is sikerült együttműködést kialakítani lehetővé tette, hogy egy komplex, holisztikus vizsgálatot kezdjünk el folytatni, összehasonlítva a két különböző közegben (mongol nyelvi környezet, kínai és ujgur/kazak nyelvi környezet) élő, de eredetileg azonos nyelvű és kultúrájú csoport akkulturálódási folyamatait. A kutatás várható eredményei: a Tanszéken már hagyományossá váló CD/DVD mellékletű publikációk közzététele, melyek nemzetközi viszonylatban is egyedülállóan sokoldalú anyagközlésre alkalmasak.
Summary
Yearly field work and research in archives led by the Department of Inner-Asian Studies of the University ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) has been carried out for the previous two decades in the Republic of Mongolia (West and East parts of Mongolia) and on Chinese territories populated by Mongols, as well. The main target of the expedition is the detailed documentation of the living tradition and its archival background (collection sound a picture material) and working up this material (publication of part results and making up and developing the database). The extant database is continually analysed, published and this material is the starting point of the new researches, so the continuity of the program and the working up activity is of key importance. Based on the previous successful results we intend to carry on field research using a working method that concentrates on the philological analyses of the material – in the course of the work new methods and means are applied, as well. Documentation of the given linguistic and cultural situation is carried out according to systematizing principles as respect of traditions and acculturation. Among others, the West Mongolian Oirats living in Mongolia and at several parts of China stand in the centre of our interest, as well. Cooperation with the Mongolian Academy of Sciences and the Chinese Academy of Sciences enables us to carry out complex, holistic research comparing several groups with the same language and cultures in different circumstances (Mongolian language environment, Chinese, Uighur and Kazak language environment) and their acculturation. Expected results of the research: publication of books with DC/ DVD appendix that are already regularly prepared by the Department. These publications reveal many-sided material greatly valued even in the international scholarly world.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat tervezetében is hangsúlyoztam, hogy a több mint két évtizede, nemzetközi együttműködésben zajló mongóliai és kínai terepkutatás folytatása a jelen projekt, a „Terepkutatások és anyagfeldolgozás (nyelvjárások, népi műveltség) Mongóliában és Kína mongol nyelvű népei közt”. A 2012–2016-os ciklusban témavezetőként kettős célt tűztem ki: egyrészt terepmunka során bővíteni az eddig gyűjtött nyelvi és népi műveltséggel kapcsolatos adatokat, másrészt feldolgozni a korábbi és jelenlegi dokumentációkat. A nemzetközileg is egyedülálló magyar-mongol terepkutatás és anyagfeldolgozás olyan adatbázist hozott létre, amely mintegy „szellemi leletmentés”-ként megőrzi a nomád kultúra olyan, esetleg végleg feledésbe menő szegmenseit, ami nemcsak a belső-ázsiai mongolok nyelve és népi műveltsége, folklórja, vallása (sámánizmusa, népi buddhizmusa), szóbeli hagyománya megőrzése szempontjából fontos, hanem a nomadizmus- és magyarságkutatás számára is jelentőséggel bír. A kutatási ciklusban sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, eredményeink bemutatása többféle fórumon és módon történik: elsősorban magyar és idegen nyelvű publikációkban, továbbá konferencia-előadások formájában, valamint kutatási együttműködések kidolgozásában, mely a jelen projekt jövőbeli folytatási lehetőségeit is magába foglalja, mint pl. a SOAS Endangered Languages Documentation Project (Nr.SG0244). Ez utóbbi follow-up tervezetek egyúttal a gyűjtött anyag tudományterületek közötti hasznosulásához is hozzájárulnak.
Results in English
In the proposal of the present project “Field research (dialects, folk culture) among the Mongol ethnic groups in Mongolia and China” I have emphasised the continuation of a long-lasting fieldwork activity aiming the documentation of oral culture, folklore, and language of Mongolian nomads. During the research period I had set two main goals: firstly to record new material in the field, secondly to elaborate the previously and newly collected data. Our long-lasting field research that started in 1991 and is internationally recognised as the only project that accumulated the considerable amount of materials in the above mentioned fields. The fieldwork based activity of the team could be comprehended as a preservation project of intangible cultural heritage of the Mongols, and in addition creating a database that could be used in researching Inner Asian nomadic cultures in general and also the ancient culture of Hungarians. The results of the project have been disseminated during international and Hungarian conferences and in numerous publications written in Hungarian and in English. Another important outcome of the research period is the establishment of national and international networks of cooperation concerning our materials and research methodology. Namely a cooperation with the SOAS Endangered Languages Foundation (Nr.SG0244).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100613
Decision
Yes

 

List of publications

 
Birtalan Ágnes: Sacral Communication of Darkhad Shamans. Some Aspects of Verbal Communication, Acta Orientalia Hung. pp. 235-256, 2012
Birtalan Ágnes: Religion and Mongol Identity in the mid-19th Century Urga. On the Basis of a Mongolian Monk’s Oral Narratives Recorded by Gábor Bálint of Szentkatolna in 1873., Quaestiones Mongolorum Disputatae 8. Ed. by B. Oyunbilig. Tokyo pp. 25–54, 2012
Birtalan Ágnes: A bölcs lapockacsont, a tiszta kavicsok, az okos érme … és a szellemvilág üzenetei Példák mongol népcsoportok jóslási hagyományaiból., Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteltére. Ed. Landgraf I. – Nagy Z. Pécs – Bp., PTE Néprajz – Kulturális Antr. Tsz. pp. 445–472., 2012
Birtalan Ágnes: Fieldwork among the Oirads. Activity of the Hungarian-Mongolian Joint Expedition for the Research of Mongolian Dialect and Traditional Culture., Oirad and Kalmyk Linguistic Essays. Ed. Birtalan, Ágnes. (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó pp. 11–24., 2012
Birtalan Ágnes (szerk.): Oirad and Kalmyk Linguistic Essays., (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012
Birtalan Ágnes: Cagān Öwgön – The White Old Man in the Leder Collections. The Textual and Iconographic Tradition of the Cult of the White Old Man among the Mongols., Lang, Maria-Katharina – Bauer, Stefan (ed.): The Mongolian Collections. Retracing Hans Leder. . Vienna, Austrian Academy of Sciences (ÖAW) Press 2013. pp. 84–94., 2013
Birtalan Ágnes: Equestrian Warrior Deities in the Leder Collections. Some Aspects of the Mongolian Warrior God., In: Lang, Maria-Katharina – Bauer, Stefan (ed.): The Mongolian Collections. Retracing Hans Leder. Vienna, Austrian Academy of Sciences (ÖAW) Press 2013. pp. 99–110., 2013
Birtalan Ágnes: Vallási stratégiák Mongóliában az 1990-es politikai változásokat követően (Kereszténység és iszlám)., In: Déri Balázs et al. (szerk.): Conversio. (ΑΓΙΟΝ könyvek 1). Budapest, ELTE BTK Vallástudományi Központ 2013. pp. 489–500., 2013
Birtalan Ágnes: Riddles in the Khalkha Records Gábor Bálint of Szentkatolna., Bareja-Starzińska, Agata – Rogala, Jan – Majkowski, Filip (ed.): A Window onto the Other. pp. 65–78., 2014
Birtalan Ágnes: Gábor Bálint of Szentkatolna (1844–1913) and Władysław Kotwicz (1872–1944) on the Kalmyk Language., RO LXVII tom 1. (2014) pp. 55–75, 2014
Birtalan Ágnes: Sámánszleng? – Mongol sámánnarratívák nyelvi tanulságai., Vassányi Miklós – Sepsi Enikő – Voigt Vilmos (szerk.): A spirituális közvetítő. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó pp. 203–223., 2014
Birtalan Ágnes: A kígyó: pusztító erő, segítőszellem, házastárs. A kígyó-motívum változatai a kalmük mesehagyományban., Keréknyomok. Orientalisztikai és Buddhológiai Folyóirat 8. (2014) pp. 33–56., 2014
Majer Zsuzsa – Teleki Krisztina: A Cam tánc hagyományának felélesztése Mongóliában. Revival of Tsam Dance Tradition in Mongolia., Hagyományos Mongol Műveltség II. Traditional Mongolian Culture II., 2014
Birtalan Ágnes: Zakhchin - An Example of the Perlocutionary Speech Act: The Nügl/Nügel/Nügül/Nǖl, Oirad and Kalmyk Linguistic Essays. Ed. Birtalan, Ágnes. (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó pp. 90–105., 2012
Birtalan Ágnes: Oirad - The Prestige Language: Ethnolinguistic Approach to the Altai Oirad Language and its Dialects, irad and Kalmyk Linguistic Essays. Ed. Birtalan, Ágnes. (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó pp. 59–74., 2012
Birtalan Ágnes: Cagaan Öwgön és Shou Xing: Újabb adatok a Fehér Öreg mitológiájához, Távolt-keleti Tanulmányok 3, pp. 209-226., 2013
Birtalan Ágnes: „Dzsingisz kán nyíltszívű népének nyelve” – Szentkatolnai Bálint Gábor kalmük és halha nyelvi és népköltészeti anyagairól, Keletkutatás 2015/ősz, pp. 5-29., 2015
Birtalan Ágnes: Veszett farkas a hátasod, tűzkígyó az ostorod.: A mongol sámánizmus történetének hiányzó láncszeme., Budapest: L'Harmattan Kiadó, 279 p., 2015
Birtalan Ágnes: “Laboratory Oirad”: Some Observations on a variety of Altai Dörwöd Recorded in Special Circumstances, ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA 11:(3) pp. 18-34., 2015
Birtalan Ágnes: Mongolia, Laycock Joseph (szerk.) Spirit Possession around the World.: Possession, Communion and Demon Expulsion across Cultures. Santa Barbara: ABC CLIO, pp. 237-242., 2015
Birtalan Ágnes: Kalmyk and Khalkha Ethnographica in Gábor Bálint of Szentkatolna’s Manuscripts (1871–1873)., ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 68:(3) pp. 253-267., 2015
Birtalan Ágnes: Balamsang (Balansengge) erotikus történeteiből: Tibeti eredetű ojrát mesék, Kakas Beáta, Szilágyi Zsolt (szerk.) Kéklő hegyek alatt lótuszok tava. Tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére. Budapest: L'Harmattan Kiadó, pp. 279-294., 2015
Birtalan Ágnes, Majer Zsuzsa, Szilágyi Zsolt, Teleki Krisztina: Buddhizmus a mai Mongóliában. Traditional Mongolian Culture III., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, Mongolisztikai Kutatóközpont, Budapest, 2015
Avar Ákos: A természet és az állatok a hagyományos mongol gondolkodásban., Birtalan Ágnes (ed.): Őseink nyomán Belső-Ázsiában V. Budapest, Equinter 2014. 464 p., 2015
Balogh Mátyás: Deed Mongol - A Practical Approach to the Dialect, Oirad and Kalmyk Linguistic Essays. Ed. Birtalan, Ágnes. (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó pp. 177–196, 2012
Rákos Attila: Colloquial Elements in Oirat Script Documents of the 19th Century, Rocznik Orientalistyczny, T. LXVIII, Z. 2, pp. 102–114, 2015
Rákos Attila: Stable and Unstable Nasal Stems in Khalkha Mongolian, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Volume 68 (3), pp. 317 – 334, 2015
Birtalan Ágnes: Fieldwork among the Oirads. Activity of the Hungarian-Mongolian Joint Expedition for the Research of Mongolian Dialect and Traditional Culture., Oirad and Kalmyk Linguistic Essays. Ed. Birtalan, Ágnes. (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó pp. 11–24., 2012
Birtalan Ágnes (szerk.): Oirad and Kalmyk Linguistic Essays., (Talentum Sorozat 11. Ed. Kulcsár Szabó, Ernő – Sonkoly, Gábor). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012
Teleki Krisztina: Introduction to the Tibetan and Mongolian Inventories of Urga's Temples, Rocznik Orientalistyczny. LXVIII (2), 2015
Birtalan Ágnes: A darhat sámánasszony, Baldzsír narratívája, Ethnologia 2016/1-4. szám, pp. 241-267, 2016

 

Events of the project

 
2014-04-07 13:37:14
Résztvevők változása
Back »