Exploration of gene and protein expression profiles of hypothalamic centers regulating reproduction: the mechanisms of estradiol feedback  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100722
Type K
Principal investigator Liposits, Zsolt
Title in Hungarian Reprodukciót szabályozó hypothalamikus központok gén és fehérje expressziós mintázatának feltárása: az ösztradiol visszacsatolás mechanizmusai.
Title in English Exploration of gene and protein expression profiles of hypothalamic centers regulating reproduction: the mechanisms of estradiol feedback
Keywords in Hungarian hypothalamus,GnRH1, reprodukció, genomika, ösztradiol, transzgén egér
Keywords in English hypothalamus, GnRH1, reproduction, genomics, estradiol, transgenic mice
Discipline
Molecular and cellular neuroscience (Council of Medical and Biological Sciences)50 %
Ortelius classification: Neurobiology
Endocrinology (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Endocrinology
Neuroanatomy and neurophysiology (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Laboratory of Endocrine Neurobiology (Institute of Experimental Medicine)
Participants Farkas, Imre
Hrabovszky, Erik
Kalló, Imre
Sárvári, Miklós
Vastagh, Csaba
Starting date 2012-04-01
Closing date 2016-03-31
Funding (in million HUF) 39.978
FTE (full time equivalent) 9.67
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára.

Gonadotropin-releasing hormone 1 (GnRH1) egy fontos peptid, mely az agyalapi mirigy-ivarszerv endokrin rendszer működését szabályozza, fenntartva a szaporodást. Rágcsálók agyában mintegy 1500 GnRH1 idegsejt tölti be ezt a funkciót, melyek működését ideghálózatok és a vérben keringő hormonok szabályozzák. Funkcionális szempontból a női nemi hormon, az ösztradiol, kitüntetett szerepet játszik a reproduktív tengely hormon visszacsatolás általi szabályozásában. A pályázati munka fő célja feltárni az ösztradiol hormon hatását a GnRH1 idegsejtek és a velük kapcsolatban álló, a pozitív hormon visszacsatolást szabályozó struktúra, az elülső periventrikuláris idegmag (AVPV) gén-expressziójára és fehérje termelésére. Molekuláris, strukturális és funkcionális módszertani megközelítéssel tervezzük 1. azonosítani GnRH1 idegsejtek gén expressziós profilját hím egerekben, 2. felderíteni a GnRH1 idegsejtek nemhez kötött gén expressziós jegyeit, 3. meghatározni az alacsony és magas ösztradiol szintek hatását a GnRH1 idegsejtek és az AVPV mag gén és fehérje kifejeződésére, 4. adatbázist létrehozni a GnRH1 neuronokban működő, ösztrogén által szabályozott génekről, fehérjékről és mechanizmusokról, továbbá, 5. jellemezni az GnRH1 neuronok egy új típusú szabályzó rendszerét morfológiai, molekuláris biológiai és elektrofiziológai módszerekkel. A vizsgálatok a reprodukciót központi szinten szabályozó új mechanizmusokat tárnak fel és hozzájárulnak a női szervezetre ható új gyógyszerek fejlesztéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?

Nemi hormonok befolyásolják az idegrendszer működését. A gonadotropin-releasing hormone1 (GnRH1) neuron rendszer az agyalapi mirigy-ivarszerv tengely legfőbb regulátora, tevékenységét ösztradiol szabályozza. Ellentétben hímekkel, a nőstény ivarrendszer működése ciklikus. Ennek megfelelően, a gonád működést szabályozó hypothalamo-hypophyseális egység is ciklikus működést mutat. A rendszer működésének fenntartásában meghatározó szerepe van az ösztradiol hormonnak, mely negatív és pozitív feedback mechanizmusokon keresztül szabályozza azt. A pozitív ösztradiol feedback hatás, mely aktiválja a GnRH/LH ürülést az ovulációt megelőzően, molekuláris és celluláris
mechanizmusai ma még nem ismertek. A pályázott projekt fő célja annak felderítése, hogy a pozitív ösztradiol feedback miként befolyásolja a GnRH1 idegsejtek és az azok működését szabályozó antero-ventralis periventrikuláris idegmag (AVPV) működését. Az AVPV régió kulcsszerepet játszik az ösztradiol szignálok feldolgozásában és a GnRH1 neuronok pre-ovulatorikus aktiválásában. A tervezett vizsgálatok arra irányulnak, hogy 1. felderítsék a GnRH 1 idegsejtek és az AVPV idegmag gén és fehérje expressziós mintázatát, 2. felfedjék a reprodukciót szabályozó hypothalamikus rendszer ivari nem specifikus különbségeit, és 3. kiderítsék a GnRH1 neuronokat aktiváló, pozitív ösztradiol feedback hatás molekuláris és celluláris komponenseit és mechanizmusait.

Mi a kutatás jelentősége?

Az ösztradiol hatás molekuláris és celluláris mechanizmusainak megismerése hozzájárul a pubertás folyamatának, a női petefészek ciklikus működésének és a menopauza bizonyos tüneteinek jobb megértéséhez és értelmezéséhez. Mindhárom élettani folyamat adott életkorhoz kötött és pontos agyi ösztrogén szignalizáción alapul. Ösztrogén termelés és a hypothalamo-hypophysealis rendszer felé irányuló ösztradiol szignalizáció zavarai hozzájárulnak a meddőség állapotához, mely világszerte minden 7. párkapcsolatban élő párt érint. A meddőség bizonyos estei ma már orvosolhatóak in vitro megtermékenyítéssel. A nőben alkalmazott, a fertilizációt megelőző, gyógyszeres előkészítő kezelés a hypothalamo-hypophyseális-gonád rendszer célzott befolyásolására irányul, a hormonális környezet (GnRH1, LH, FSH, ösztradiol, progeszteron) optimális programozásával és finom hangolásával. Az ösztrogén feedback szabályozás befolyásolása alapvető eszköz a hormonális fogamzásgátlás terén is. A tervezett neuroendokrinológiai vizsgálatok eredményeinek további hasznosulási területe a gyógyszeripar, és annak elsősorban a menopusa tünet együttesének alacsony kockázatú orvoslására irányuló, új hormonpótló gyógyszerek (HRT) kifejlesztésével foglalkozó ágazata.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára

A szaporodás az élet legalapvetőbb biológiai folyamata az élővilágban. Az ivarsejteket szolgáltató szervek (petefészek, here) működését hormonok befolyásolják. A szabályozás folyamatában kitüntetett szereppel rendelkeznek a gonadotropin-releasing hormone 1 (GNRH1)-t termelő idegsejtek, melyek az agy hypothalamus nevezetű részében helyezkednek el és az agyalapi mirigy ivarszerveket tápláló hormonjainak (FSH, LH) termelődését és felszabadulását szabályozzák. A petefészek által termelt nemi hormon, az ösztradiol a véráramon keresztül eljut a GnRH1 neuronokhoz és működésüket befolyásolja. Nőstény rágcsálókban az ivari működés ciklikus jelleget mutat, beleértve a rendszert szabályozó GnRH1 idegsejtek életfolyamatait is. Az idegrendszer ösztradiol hormon általi szabályozása alapvető szerepet játszik a pubertás, a fogamzásképesség és a menopusa biológiai folyamataiban. A pályázat célja annak felderítése, hogy az ösztradiol hatás milyen molekuláris és sejtszintű folyamatok szabályozása révén vezérli a GnRH1 idegsejteket, illetve a velük kapcsolatban álló, az ösztradiol szignálok feldolgozására specializálódott neuronokat. A vizsgálatok a genetika, a molekuláris biológia és az idegtudomány legkorszerűbb módszereinek felhasználásán alapulnak. Az eredmények várhatóan hozzájárulnak a női petefészek működés jobb megértéséhez, a meddőség mesterséges megtermékenyítés módszerén alapuló gyógyszeres kezelésének finomításához, a hormonális fogamzásgátlás stratégiájának korszerűsítéséhez és a menopusa alacsony kockázatú kezeléséhez vezető új gyógyszerfejlesztések megfontolásához.
Summary
Summary of proposed research including key goals for scientifically qualified assessors.

Gonadotropin-releasing hormone1 (GnRH1) regulates the pituitary-gonadal axis and maintains reproduction. In rodents, about 1500 GnRH1 neurons orchestrate the gonadal functions. GnRH1 neurons are regulated by neuronal networks and peripheral hormones. In the female, the gonadal hormone estradiol has a pivotal role in the feedback regulation of this neuroendocrine axis. The major goal of the project is to explore the effects of estradiol on the expression of genes and proteins in GnRH1 neurons and their coupled, regulatory positive feedback center, the antero-ventral periventricular (AVPV) nucleus. By means of molecular, structural and functional tools, we plan: 1. to identify the gene expression profile of GnRH1 neurons in mice, 2. to reveal the putative gender specific differences in the transcriptional regulation of GnRH1 cells, 3. to characterize the impact of low and high estradiol levels on the gene and protein expression of GnRH1 neurons and the AVPV center, 4. to establish databases of estrogen-responsive genes, proteins and mechanisms operating in GnRH1 neurons and the AVPV nucleus, and 5. to describe a novel regulatory afferent system of GnRH1 neurons by morphological, molecular and electrophysiological tools. The obtained results will elucidate novel mechanisms acting in the central regulation of reproduction.

What is your research question?

Gonadal hormones act on the brain. The gonadal hormone estradiol influences the gonadotropin-releasing hormone1 (GnRH1) neuronal system, the main hypothalamic regulator of the pituitary-gonadal axis. In contrast to the male, the female gonadal system shows a cycling operation. Accordingly, the gonadal segment of the hypothalamo-pituitary system also displays a cyclic operational pattern. In its maintenance, the fluctuating levels of estradiol have a pivotal role by exerting negative and positive feedback effects on GnRH1 neurons and their regulatory neuronal circuits. The molecular/cellular mechanisms of the positive feedback effects of estradiol, that trigger the GnRH/LH surge centrally, are mainly unknown. The proposed research is dedicated to explore the estradiol-regulated mechanisms operating in GNRH1 neurons and their related regulatory center, the antero-ventral periventricular nucleus (APVP), a vital center in the processing of rising estradiol levels and activating GnRH1 neurons prior to ovulation. The proposed studies will analyze 1. the gene and protein expression profiles of the GnRH1 neurons and the AVPV region, 2. the gender specific characteristics of this hypothalamic machinery, and 3. the specific molecular and cellular mechanisms that underlie the pre-ovulatory activation of the GnRH1 system by the positive feedback effects of estradiol.

What is the significance of your research?

The anticipated results by elucidating the cellular and molecular mechanisms of estradiol will serve the better understanding of the functional assets of puberty, the female gonadal cycle and menopause. These are age-related, physiological conditions of the human body that heavily rely on an accurate estradiol signaling to the brain. Dysfunctions of estrogen production and estradiol signaling to the hypothalamo-pituitary unit are known to contribute to infertility which affects one in seven couples worldwide. Certain severe cases of infertility can be successfully treated by in vitro fertilization (IVF). The currently used medication strategy is based on targeting the hypothalamo-pituitary-gonadal (HPG) system of the female involving the proper programing and fine tuning of its hormonal regulation (GnRH1, LH, FSH, estradiol, progesterone). The modification of the feedback mechanisms of estradiol is also a crucial tool in hormonal contraception of humans. Another translational aspect of the proposed neuroendocrine study that will be beneficial for the drug discovery research aimed at a low-risk medication of menopause by hormone replacement therapy (HRT).

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szaporodás idegrendszeri szabályozásában kulcs szerepet tölt be a gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronrendszer. A rendszer működését gonadális hormonok és különféle agyi neuronhálózatok szabályozzák. Multidiszciplináris megközelítés alkalmazásával tanulmányoztuk a GnRH neuronrendszer ösztrogén hormonok általi szabályozását. Módszert dolgoztunk ki a GnRH idegsejt transzkriptómjának elemzésére. Igazoltuk, hogy a hím és nőstény egér GnRH idegsejtjeinek transzkriptóm profilja jelentősen különbözik egymástól. Bizonyítottuk, hogy nőstény egerekben a GnRH idegsejtek génexpressziója a petefészek hormonális ciklus fázisának megfelelően változik. Leírtuk az ovulációt megelőzően bekövetkező nagymérvű GnRH hormon leadást szabályozó pozitív ösztradiol visszacsatolási mechanizmus transzkriptómra kifejtett hatásait GnRH idegsejtekben, feltárva a neuronok szabályozásban részt vevő receptor típusokat. Igazoltuk az endokannabinoid szignalizáció szerepét a GnRH idegsejteken ható negatív ösztrogén feed-back szabályozásban. Feltártuk továbbá a patkány frontális agykéreg és a hippocampus ösztrogén hormonok által vezérelt szabályozó folyamatait. Leírtuk a humán hypothalamus GnRH idegsejtjeinek több idegi afferens rendszerét és az idegsejtekben termelődő társ-hormonokat. Tudományos eredményeinkről 26 tudományos közleményben adtunk számot, 87,5 összesített impakt értékkel. Összegezve, eredményeink a reprodukció központi szabályozásának több új mechanizmusát tárták fel.
Results in English
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-synthesizing neurons play a pivotal role in the central regulation of reproduction. Their operation depends on signaling by peripheral gonadal hormones and interactions with other neuronal circuits. By means of a multidisciplinary approach, we explored the molecular machineries that mediate the effects of estrogen hormones in GnRH neurons of the rodent brain. We elaborated a powerful technique for transcriptome profiling of the GnRH neuron and elucidated the sexually dimorphic nature of them. We also provided evidence for the ovarian cycle-dependent gene expression of GnRH neurons. Studying the impact of the positive estradiol feedback, we elucidated a marked alteration of the GnRH transcriptome and identified changes in the expression of neurotransmitter receptors involved in the induction of the pre-ovulatory GnRH surge. The involvement of the retrograde endocannabinoid signaling in the manifestation of the negative estrogen feedback effect upon GnRH neurons was also identified. We elucidated estrogen-driven regulatory mechanisms in the frontal cortex and the hippocampus. Novel neuronal afferents of human GnRH neurons were also discovered and some co-synthesized neuropeptides were identified. The scientific results were published in 26 original papers representing a cumulative impact value of 87,5. Collectively, our results shed light on novel mechanisms regulating reproduction at hypothalamic level.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100722
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sárvári M; Kalló I; Hrabovszky E; Solymosi N; Rodolosse A; Vastagh Cs; Auer H; Liposits Zs: Hippocampal Gene Expression Is Highly Responsive to Estradiol Replacement in Middle-Aged Female Rats, ENDOCRINOLOGY 2015 Jul; 156(7):2632-45., 2015
Imre Kalló; Csilla S Molnár; Sarolta Szök;, Csaba Fekete; Erik Hrabovszky; Zsolt Liposits: Area-specific analysis of the distribution of hypothalamic neurons projecting to the rat ventral tegmental area, with special reference to the GABAergic and glutamatergic efferents, FRONTIERS IN NEUROANATOMY 2015 Sep 4:9:112., 2015
Skrapits K, Borsay BA, Herczeg L, Ciofi P, Liposits Z, Hrabovszky E: Neuropeptide co-expression in hypothalamic kisspeptin neurons of laboratory animals and the human., FRONT NEUROSCI-SWITZ 9: 29, 2015
Borsay BA, Skrapits K, Herczeg L, Ciofi P, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z, Hrabovszky E: Hypophysiotropic Gonadotropin-Releasing Hormone Projections are Exposed to Dense Plexuses of Kisspeptin, Neurokinin B and Substance P Immunoreactive Fibers in the Human: A Study on Tissues from Postmenopausal Women., NEUROENDOCRINOLOGY 2014;100(2-3):141-52., 2014
Farkas I, Csaba Vastagh, Miklós Sárvári, Zsolt Liposits: Ghrelin Decreases Firing Activity of Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Neurons in an Estrous Cycle and Endocannabinoid Signaling Dependent Manner., PLOS ONE 8: (10) e78178, 2013
Hrabovszky E, Molnar CS, Borsay BA, Gergely P, Herczeg L, Liposits Z: Orexinergic input to dopaminergic neurons of the human ventral tegmental area., PLOS ONE 8: (12) , 2013
Kallo I, Mohacsik P, Vida B, Zeold A, Bardoczi Z, Zavacki AM, Farkas E, Kadar A, Hrabovszky E, Arrojo e Drigo R, Dong L, Barna L, Palkovits M, Borsay BA, Herczeg L, Lechan RM, Bianco AC, Liposits Z, Fekete C, Gereben B: A Novel Pathway Regulates Thyroid Hormone Availability in Rat and Human Hypothalamic Neurosecretory Neurons, PLOS ONE 7: (6) , 2012
Hrabovszky E, Borsay BA, Racz K, Herczeg L, Ciofi P, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z: Substance p immunoreactivity exhibits frequent colocalization with kisspeptin and neurokinin B in the human infundibular region., PLOS ONE 8: (8) e72369, 2013
Csercsik D, Farkas I, Hrabovszky E, Liposits Z: A simple integrative electrophysiological model of bursting GnRH neurons, J COMPUT NEUROSCI 32: (1) 119-136, 2012
Farkas I, Sarvari M, Aller M, Okada N, Okada H, Liko I, Liposits Z: Estrogen receptor alpha and beta differentially mediate C5aR agonist evoked Ca2+-influx in neurons through L-type voltage-gated Ca2+ channels, NEUROCHEM INT 60: (6) 631-639, 2012
Hrabovszky E, Molnar CS, Nagy R, Vida B, Borsay BA, Racz K, Herczeg L, Watanabe M, Kallo I, Liposits Z: Glutamatergic and GABAergic Innervation of Human Gonadotropin-Releasing Hormone-I Neurons, ENDOCRINOLOGY 153: (6) 2766-2776, 2012
Hrabovszky E, Sipos MT, Molnar CS, Ciofi P, Borsay BA, Gergely P, Herczeg L, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z: Low Degree of Overlap Between Kisspeptin, Neurokinin B, and Dynorphin Immunoreactivities in the Infundibular Nucleus of Young Male Human Subjects Challenges the KNDy Neuron Concept., ENDOCRINOLOGY 153: (10) 4978-4989, 2012
Kallo I, Vida B, Deli L, Molnar CS, Hrabovszky E, Caraty A, Ciofi P, Coen CW, Liposits Z: Co-localisation of kisspeptin with galanin or neurokinin B in afferents to mouse GnRH neurones, J NEUROENDOCRINOL 24: (3) 464-476, 2012
Molnar CS, Vida B, Sipos MT, Ciofi P, Borsay BA, Racz K, Herczeg L, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z, Hrabovszky E: Morphological Evidence for Enhanced Kisspeptin and Neurokinin B Signaling in the Infundibular Nucleus of the Aging Man, ENDOCRINOLOGY 153: (11) 5428-5439, 2012
Sarvari M, Hrabovszky E, Kallo I, Solymosi N, Liko I, Berchtold N, Cotman C, Liposits Z: Menopause leads to elevated expression of macrophage-associated genes in the aging frontal cortex: rat and human studies identify strikingly similar changes., J NEUROINFLAMM 9: (1) 264, 2012
Sarvari M, Kocsis P, Deli L, Gajari D, David S, Pozsgay Z, Hegedus N, Tihanyi K, Liposits Z: Ghrelin Modulates the fMRI BOLD Response of Homeostatic and Hedonic Brain Centers Regulating Energy Balance in the Rat., PLOS ONE 9: (5) e97651, 2014
Vastagh Cs, Sárvári M, Tóth E and Liposits Zs: Isolation and characterization of GnRH-1 neurons of adult transgenic mice, MTA-KOKI Intranet Konferenciakiv, MTA-KOKI Intranet Konferenciakivonatok, 2012
Csaba Vastagh; Imre Farkas; Norbert Solymosi; Miklós Sárvári; Zsolt Liposits: Differential Gene Expression in the Male and Female GnRH Neurons, MITT Konferencia Absztraktok, 2014
Vastag Cs, Rodolosse A, Solymosi N, Farkas I, Auer H, Sárvári M, Liposits Zs: Differential Gene Expression in Gonadotropin-Releasing Hormone Neurons of Male and Metestrous Female Mice, NEUROENDOCRINOLOGY (in press), 2015
Farkas I; Sarvari M; Aller M; Okada N; Okada H; Liko I; Liposits Z: Estrogen receptor alpha and beta differentially mediate C5aR agonist evoked Ca2+-influx in neurons through L-type voltage-gated Ca2+ channels, NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL Volume 60, Issue 6, May 2012, Pages 631–639, 2012
Csercsik D; Farkas I; Hrabovszky E; Liposits Z: A simple integrative electrophysiological model of bursting GnRH neurons., J COMPUT NEUROSCIENCE 2012 Feb;32(1):119-36., 2012
Csaba Vastagh; Miklós Sárvári; Eszter Tóth and Zsolt Liposits: Isolation and characterization of GnRH-1 neurons of adult transgenic mice, IBRO Conference, Budapest, 2012
Farkas I, Csaba Vastagh, Miklós Sárvári, Zsolt Liposits: Ghrelin Decreases Firing Activity of Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Neurons in an Estrous Cycle and Endocannabinoid Signaling Dependent Manner., PLOS ONE 8: (10) e78178, 2013
Sarvari M, Kallo I, Hrabovszky E, Solymosi N, Liposits Z: Ovariectomy and subsequent treatment with estrogen receptor agonists tune the innate immune system of the hippocampus in middle-aged female rats., PLOS ONE 9: (2) e88540, 2014
Kallo I, Vida B, Bardoczi Z, Szilvasy-Szabo A, Rabi F, Molnar T, Farkas I, Caraty A, Mikkelsen J, Coen CW, Hrabovszky E, Liposits Z: Gonadotropin-Releasing Hormone Neurones Innervate Kisspeptin Neurones in the Female Mouse Brain., NEUROENDOCRINOLOGY 98: (4) 281-289, 2013
Skrapits K, Borsay BA, Herczeg L, Ciofi P, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z, Hrabovszky E: Colocalization of cocaine- and amphetamine-regulated transcript with kisspeptin and neurokinin B in the human infundibular region., PLOS ONE 9: (8) e103977, 2014
Richard JE, Farkas I, Anesten F, Anderberg RH, Dickson SL, Gribble FM, Reimann F, Jansson JO, Liposits Z, Skibicka KP: GLP-1 receptor stimulation of the lateral parabrachial nucleus reduces food intake: neuroanatomical, electrophysiological, and behavioral evidence., ENDOCRINOLOGY 155: (11) 4356-4367, 2014
Sárvári Miklós, Deli Levente, Kocsis Pál, Márk László, Maász Gábor, Hrabovszky Erik, Kalló Imre, Gajári Dávid, Vastagh Csaba, Sümegi Balázs, Tihanyi Károly, Liposits Zsolt: Estradiol and isotype-selective estrogen receptor agonists modulate the mesocortical dopaminergic system in gonadectomized female rats, BRAIN RES  1583: 1-11, 2014
Kallo I, Vida B, Deli L, Molnar CS, Hrabovszky E, Caraty A, Ciofi P, Coen CW, Liposits Z: Co-localisation of kisspeptin with galanin or neurokinin B in afferents to mouse GnRH neurones, J NEUROENDOCRINOL 24: (3) 464-476, 2012
Sarvari M, Kocsis P, Deli L, Gajari D, David S, Pozsgay Z, Hegedus N, Tihanyi K, Liposits Z: Ghrelin Modulates the fMRI BOLD Response of Homeostatic and Hedonic Brain Centers Regulating Energy Balance in the Rat., PLOS ONE 9: (5) e97651, 2014
Miklos Sarvari; Imre Kallo; Erik Hrabovszky; Norbert Solymosi; Annie Rodolosse; Zsolt Liposits: Long Term Estrogen Receptor Beta Agonist Treatment Modifies the Hippocampal Transcriptome in Middle-Aged Ovariectomized Rats, FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE (submitted), 2016
Vastag Cs; Rodolosse A; Solymosi N; Farkas I; Auer H; Sárvári M; Liposits Zs: Differential Gene Expression in Gonadotropin-Releasing Hormone Neurons of Male and Metestrous Female Mice, NEUROENDOCRINOLOGY 102:(1-2) pp. 44-59., 2015
Csaba Vastagh; Annie Rodolosse; Norbert Solymosi; Zsolt Liposits: Altered expression of genes encoding neurotransmitter receptors in GnRH neurons of proestrous mice, NEUROENDOCRINOLOGY (submitted), 2016
Flóra Bálint; Zsolt Liposits; Imre Farkas: Estrogen Receptor Beta and 2-arachidonoylglycerol Mediate the Suppressive Effects of Estradiol on Frequency of Postsynaptic Currents in Gonadotropin-Releasing Hormone Neurons of Metestrous Mice: An Acute Slice Electrophysiological Study, FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 29 March, 2016
Skrapits K, Borsay BA, Herczeg L, Ciofi P, Liposits Z, Hrabovszky E: Neuropeptide co-expression in hypothalamic kisspeptin neurons of laboratory animals and the human., FRONT NEUROSCI 9: 29, 2015
Sárvári Miklós, Deli Levente, Kocsis Pál, Márk László, Maász Gábor, Hrabovszky Erik, Kalló Imre, Gajári Dávid, Vastagh Csaba, Sümegi Balázs, Tihanyi Károly, Liposits Zsolt: Estradiol and isotype-selective estrogen receptor agonists modulate the mesocortical dopaminergic system in gonadectomized female rats, BRAIN RES  1583: 1-11, 2014
Borsay BA, Skrapits K, Herczeg L, Ciofi P, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z, Hrabovszky E: Hypophysiotropic Gonadotropin-Releasing Hormone Projections are Exposed to Dense Plexuses of Kisspeptin, Neurokinin B and Substance P Immunoreactive Fibers in the Human, NEUROENDOCRINOLOGY 100:141-142, 2014
Richard JE, Farkas I, Anesten F, Anderberg RH, Dickson SL, Gribble FM, Reimann F, Jansson JO, Liposits Z, Skibicka KP: GLP-1 receptor stimulation of the lateral parabrachial nucleus reduces food intake: neuroanatomical, electrophysiological, and behavioral evidence., ENDOCRINOLOGY 155: (11) 4356-4367, 2014
Skrapits K, Borsay BA, Herczeg L, Ciofi P, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z, Hrabovszky E: Colocalization of cocaine- and amphetamine-regulated transcript with kisspeptin and neurokinin B in the human infundibular region., PLOS ONE 9: (8) e103977, 2014
Farkas I; Sarvari M; Aller M; Okada N; Okada H; Liko I; Liposits Z: Estrogen receptor alpha and beta differentially mediate C5aR agonist evoked Ca2+-influx in neurons through L-type voltage-gated Ca2+ channels, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406418, 2012
Sarvari M; Hrabovszky E; Kallo I; Solymosi N; Liko I; Berchtold N; Cotman C; Liposits Z: Menopause leads to elevated expression of macrophage-associated genes in the aging frontal cortex: rat and human studies identify strikingly similar changes., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23206327, 2012
Csercsik D; Farkas I; Hrabovszky E; Liposits Z: A simple integrative electrophysiological model of bursting GnRH neurons., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21667154, 2012
Kallo I; Vida B; Deli L, Molnar CS; Hrabovszky E; Caraty A; Ciofi P; Coen CW; Liposits Z: Co-localisation of kisspeptin with galanin or neurokinin B in afferents to mouse GnRH neurones., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22129075, 2012
Hrabovszky E; Sipos MT; Molnar CS; Ciofi P; Borsay BA; Gergely P; Herczeg L; Bloom SR; Ghatei MA; Dhillo WS; Liposits Z: Low Degree of Overlap Between Kisspeptin, Neurokinin B, and Dynorphin Immunoreactivities in the Infundibular Nucleus of Young Male Human Subjects Challenges the KNDy Neur, http://endo.endojournals.org/content/153/10/4978.long, 2012
Hrabovszky E; Molnar CS; Nagy R; Vida B; Borsay BA; Racz K; Herczeg L; Watanabe M; Kallo I; Liposits Z: Glutamatergic and GABAergic Innervation of Human Gonadotropin-Releasing Hormone-I Neurons, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22510271, 2012
Molnar CS; Vida B; Sipos MT; Ciofi P; Borsay BA; Racz K; Herczeg L; Bloom SR; Ghatei MA; Dhillo WS; Liposits Z; Hrabovszky E: Morphological evidence for enhanced kisspeptin and neurokinin B signaling in the infundibular nucleus of the aging man., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23011920, 2012
Kallo I; Mohacsik P; Vida B; Zeold A; Bardoczi Z; Zavacki AM; Farkas E; Kadar A; Hrabovszky E; Arrojo e Drigo R; Dong L; Barna L; Palkovits M; Borsay BA; Herczeg L; Lechan RM; Bianco AC; Liposits Z; Fekete C; Gereben B: A Novel Pathway Regulates Thyroid Hormone Availability in Rat and Human Hypothalamic Neurosecretory Neurons., http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0037860, 2012
Csaba Vastagh; Miklós Sárvári; Eszter Tóth and Zsolt Liposits: Isolation and characterization of GnRH-1 neurons of adult transgenic mice, MTA-KOKI Intranet Konferenciakivonatok, 2012
Sarvari M, Kallo I, Hrabovszky E, Solymosi N, Liposits Z: Ovariectomy and subsequent treatment with estrogen receptor agonists tune the innate immune system of the hippocampus in middle-aged female rats., PLOS ONE 9: (2) e88540, 2014
Farkas I, Csaba Vastagh, Miklós Sárvári, Zsolt Liposits: Ghrelin Decreases Firing Activity of Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Neurons in an Estrous Cycle and Endocannabinoid Signaling Dependent Manner., PLOS ONE 8: (10) e78178, 2013
Hrabovszky E, Borsay BA, Racz K, Herczeg L, Ciofi P, Bloom SR, Ghatei MA, Dhillo WS, Liposits Z: Substance p immunoreactivity exhibits frequent colocalization with kisspeptin and neurokinin B in the human infundibular region., PLOS ONE 8: (8) e72369, 2013
Hrabovszky E, Liposits Z: Afferent Neuronal Control of Type-I Gonadotropin Releasing Hormone Neurons in the Human., FRONT ENDOCRINOL 4: , 2013
Hrabovszky E, Molnar CS, Borsay BA, Gergely P, Herczeg L, Liposits Z: Orexinergic input to dopaminergic neurons of the human ventral tegmental area., PLOS ONE 8: (12) , 2013
Kallo I, Vida B, Bardoczi Z, Szilvasy-Szabo A, Rabi F, Molnar T, Farkas I, Caraty A, Mikkelsen J, Coen CW, Hrabovszky E, Liposits Z: Gonadotropin-Releasing Hormone Neurones Innervate Kisspeptin Neurones in the Female Mouse Brain., NEUROENDOCRINOLOGY 98: (4) 281-289, 2013
Csaba Vastagh, Imre Farkas, Norbert Solymosi, Miklós Sárvári, Zsolt Liposits: Differential Gene Expression in the Male and Female GnRH Neurons, IBRO Conference, 2014, Debrecen, Hungary, 2014

 

Events of the project

 
2013-07-05 11:53:51
Résztvevők változása
Back »