Inherited and situational factors of cognitive performance  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100845
Type K
Principal investigator Székely, Anna
Title in Hungarian Öröklött és helyzeti tényezők hatása a kognitív teljesítményre
Title in English Inherited and situational factors of cognitive performance
Keywords in Hungarian genetikai asszociáció-vizsgálat, gén-környezet interakció, kognitív teljesítmény, motiváció, reakcióidő, GBR
Keywords in English genetic association study, gene-environment interaction, cognitive performance, motivation, reaction time, GSR
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech) (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (Eötvös Loránd University)
Participants Barta, Csaba
Katonai, Enikő Rózsa
Kekecs, Miklós
Kótyuk, Eszter
Rónai, Zsolt
Sasvári, Mária
Székely, Anna
Varga, Katalin
Varga, Katalin
Starting date 2012-02-01
Closing date 2017-01-31
Funding (in million HUF) 18.176
FTE (full time equivalent) 7.78
state closed project
Summary in Hungarian
Ikervizsgálatok és modern, molekuláris genetikai vizsgálatok alapján a kognitív képességek egyéni különbségei jelentős részben öröklött tényezőkön alapulnak. Napjainkban azt is kezdjük megismerni, hogy mely génvariánsok vesznek részt a kognitív képességek átörökítésben, valamint egyre nagyobb hangsúlyt kap az örökletes és nem örökletes faktorok összjátékának vizsgálata. Azt, hogy valaki milyen jól teljesít egy kognitív feladatban számos külső és belső tényező együttese alakítja ki, például a feladat nehézsége, a személy figyelmi képességei, intelligenciája, aktuális éberségi állapota, valamint az, hogy mennyire motivált arra, hogy magas szinten teljesítsen. Nyilvánvaló, hogy ezek közül az öröklött faktorok egyes tényezőkre közvetlenül, másokra közvetetten, vagy egyáltalán nem hatnak.
A jelen pályázatban azt vizsgáljuk, hogy az alaphelyzetben produkált kognitív teljesítményt befolyásoló genetikai faktorok hatása hogyan változik meg egy adott helyzet motivációs aspektusainak tükrében. 300 fiatal felnőtt bevonását tervezzük egy önkontrollos reakcióidő vizsgálat-sorozatba és fájdalommentes módszerrel vett DNS minta alapján azonosítunk bennük olyan génváltozatokat, melyek az kognitív funkciók, illetve a jutalmazó rendszer neurális működéséhez kapcsolhatók.
A genetikai és környezeti tényezők interakciós szemléletű elemzésének eredményei alapján árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogy az öröklött kognitív képességeket mennyiben befolyásolják a helyzet motivációs aspektusai.
Summary
There are substantial individual differences in cognitive performance, and results from twin studies and molecular genetic studies indicate that inherited factors play an important role in shaping these differences. Recent studies discovered several unique genetic variants in the background of cognitive abilities and main focus of current research includes exploring the interplay of genetic components and non-inherited factors. Cognitive performance of an individual is determined by many internal and external features: task difficulty, attentional abilities, intelligence, alertness, and also the level of motivation to perform his or her best. Obviously, genetic factors have direct, indirect, or no effects on these features.
In the study proposed here we investigate association between genetic factors and cognitive performance with regards to motivational characteristics of the situation. We plan to recruit 300 young adults to participate in a series of reaction time tasks, and collect DNA samples with non-invasive methods for determining candidate genetic variants related to neural mechanism of cognitive functioning and the reward system. Multivariate analysis of genetic and motivational factors should provide an insight to better understand the way inherited components of cognitive performance interact with motivational characteristics of the situation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projektben résztvevő 1417 személy komplex fenotípus-genotípus profiljának többszintű elemzése alapján egyes génváltozatok szerepe jól detektálható az egyéni különbségek kialakításában, és a különböző endofenotípusokkal kapcsolatos eredmények konzisztensek. A dopamin D4-es receptor 7-es variánsát hordozók például gyakrabban élnek át áramlat élményt, tovább élnek, és nem „sietnek”, ha arra kérjük őket, hogy minél gyorsabban oldjanak meg unalmas feladatokat. Azonban ez a genetikai különbség okozta információ feldolgozási sebesség deficit nyomtalanul eltűnik, ha a személyek a sikeres megoldásért jutalomra számítanak. A teljesítmény alakulásában kulcsfontosságú versengés jegyek pszichogenetikai elemzése arra mutatott rá, hogy a 7-es allélt hordozó férfiaknak tipikusan magasabb, míg a 7-es allélt hordozó nőknek alacsonyabb a hiperversengés pontszámuk, mint azoké, akik ezt a génváltozatot nem hordozzák. Ha a korábbi szakirodalmi adatok alapján azt feltételezzük, hogy a 7-es allélt hordozók adaptívabbak, akkor érthető, hogy a nemekre specifikus versengési mintázatokat kialakító szociális nyomás hatása náluk erőteljesebben jelentkezik. De vajon mi az, ami közös a 7-es alléllal összefüggő vonások, a viselkedéses, valamint az életkoron alapuló endofenotípusokban. Talán azonosítható egy olyan alapvető biológiai működésmód, mely magyarázza a kevésbé impulzív, flow-élményekre fogékony, alaphelyzetben nem sietős, és hosszú életű egyének sajátos viselkedését és jellemvonásait.
Results in English
Complex genotype-phenotype profile analyses of the 1417 participants revealed clear roles of certain candidate genetic variants and confirmed consistency of these findings across the different endophenotypes. Carriers of the 7-repeat version of the dopamine D4 receptor gene, for example experience more flow, live longer, and perhaps are reluctant to “hurry” in tedious cognitive tasks. However, this information processing deficit elicited by genetic factors disappears if successful completion of the task is rewarded. Psychogenetic analyses of competitiveness revealed that 7-rpeat carrier males are typically more hypercompetitive than those not carrying this genetic variant. On the other hand, women carriers of the 7-repeat allele are less hypercompetitive than non-carriers. Based on relevant literature of the field we may assume that 7-repeat carriers are more adaptive, thus, they respond more sensitively to social expectations driving sex-specific effects on hypercompetitiveness. But what drives similarities in self-report, behavioral and age-related endophenotypes associated with the 7-repeat allele? Perhaps there is a common biological functioning in the background that explains unique behavioral patterns related to the flow experience, recklessness and longevity.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100845
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kotyuk, E., Sasvari-Szekely, M. és Szekely, A.: Neurokognitiv endofenotipusok a pszichiatriai genetikaban, Neuropsychopharmacologia Hungarica. 2014 16(2):85-90., 2014
Kotyuk, E., Nemeth, N., Halmai, Zs. Faludi, G., Sasvari-Szekely, M. and Szekely, A.: Gender Differences in the Association Between Mood Characteristics and Polymorphisms of Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor (GNDF) in Patients With Depression, 2014 Annual Meeting of the American Society of Clinical Psychophamracology, 2014.06.16-19. Hollywood, Florida, USA. (e-poszter), 2014
Kovacs-Nagy R, Elek Z, Szekely A, Nanasi T, Sasvari-Szekely M, Ronai Z.: Association of aggression with a novel microRNA binding site polymorphism in the wolframin gene., Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2013 Jun;162B(4):404-12., 2013
Kekecs, Z., Nagy, T., Varga, K.: The Effectiveness of Suggestive Techniques in Reducing Postoperative Side Effects: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Anesthesia & Analgesia. 119(6):1407-1419, 2014
Varga, K., Kekecs, Z.: Feature-Based Coding System: A New Way of Characterizing Hypnosis Styles, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 63:2, 215-235, 2015
Varga, K., Józsa, E., Kekecs, Z.: Comparative Analysis of Phenomenological Patterns of Hypnotists and Subjects: An Interactional Perspective, Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice. Theory, Research, and Practice, 1(3), 308-319, 2014
Kekecs, Z., Szekely, A., Varga, K.: Alterations in electrodermal activity and cardiac parasympathetic tone during hypnosis, Psychophysiology. 2016 Feb;53(2):268-77. doi: 10.1111/psyp.12570. Epub 2015 Oct 21, 2015
Varga K, Kekecs Z, Szekely A: Modulation of the level of attention to irrelevant external stimuli in hypnosis using suggestions, 20th Congress of the International Society of Hypnosis (Paper: 000436), Paris. 2015. augusztus 26. - 29. Franciaország (előadás), 2015
Szekely A, Vereczkei A, Gönye B, Bircher J, Kotyuk E, Katonai ER, Gyurkovics M, Maruzsa S, Varga K, Duchek JM, Balota DA, Sasvari-Szekely M: Interaction between inherited and situational factors of cognitive performance in the Stroop Color-naming task, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 143.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (előadás), 2015
Kotyuk E, Duchek J, Head D, Szekely A, Goate AM, Balota DA: Genetic association analyses of personality and cognitive performance in older adults, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 473.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (előadás), 2015
Gönye B, Bircher J, Kotyuk E, Szekely A: Motivational factors of electrodermal activity during Stroop-performance, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 524.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (poszter), 2015
Maruzsa S, Köteles F, Szekely A: Validation of an open-source bio-monitor for measuring electrodermal activity, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 614)., Phapos. 2015. szeptember 17. - 24. Ciprus (poszter), 2015
Biro V, Bircher J, Sasvari M, Szekely A, Kotyuk E: Alzheimer's candidate gene, ABCA1 as a novel candidate gene for personality, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 92.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (poszter), 2015
Bircher J, Gönye B, Kotyuk E, Katonai ER, Szekely A: Behavioral consequences of trait impulsiveness in the Stroop task, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 25.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (poszter), 2015
Kotyuk E, Székely A, Goate MA, Balota DA: A kognitív teljesítmény genetikai háttér vizsgálata egy kiterjedt idős, egészséges amerikai mintán, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (p. 227.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Kotyuk E, Bircher J, Katonai ER, Vereczkei A, Horváth E, Sasvari-Szekely M, Szekely A: A hosszú élet egyik alapköve: a DRD4-VNTR-7-es, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (p. 26.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Bircher J, Vereczkei A, Sasvari-Szekely M, Szekely A: Az agresszív viselkedés hátterében meghúzódó genetikai faktorok, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (p. 27.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Gönye B, Vereczkei A, Sasvari-Szekely M, Szekely A: Az elektrodermális aktivitás öröklött komponensei, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (pp. 27-28.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Gyurkovics M, Katonai ER, Kotyuk E, Vereczkei A, Sasvari-Szekely M, Szekely A: Dopaminerg és szerotonerg gének az áramlatélményre való fogékonyság hátterében, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (pp. 28-29.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Székely A, Maruzsa S, Gönye B, Kotyuk E, Bircher J, Gyurkovics M, Kekecs Z, Ruzsa G, Varga K, Köteles F: Fókuszban az Elektrodermális Aktivitás: egy új eszközzel kapcsolatos eredmények és lehetőségek, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (pp. 281-282.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Bircher J.: „A hosszú élet ösvényein” – Közvetítő változók a DRD4-VNTR-7-es és a megnövekedett élettartam kapcsolatában, Ifjú Pszichológus és Neveléstudományi Kutatók 2. Országos Konferenciája, Budapest, 2015. május 15-16., 2015
Kótyuk E, Duchek J, Head D, Szekely A, Goate AM, Balota DA: A genetic variant (COMT) coding dopaminergic activity predicts personality traits in healthy elderly, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 82, pp. 61-65., 2015
Banlaki Z, Elek Z, Nanasi T, Szekely A, Nemoda Z, Sasvari-Szekely M, Ronai Z: Polymorphism in the serotonin receptor 2a (HTR2A) gene as possible predisposal factor for aggressive traits, PLOS ONE, 10(2), Paper e0117792. 18 p., 2015
Kovacs-Nagy R, Elek Z, Szekely A, Nanasi T, Sasvari-Szekely M, Ronai Z.: Association of aggression with a novel microRNA binding site polymorphism in the wolframin gene., Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2013 Jun;162B(4):404-12., 2013
Kotyuk E, Németh N, Halmai Z, Faludi G, Sasvári-Székely M, Székely A.: A hangulati dimenziók és a glia-eredetű növekedési faktort kódoló gén polimorfizmusainak összefüggése depresszióval diagnosztizált mintán, Neuropsychopharmacol Hung. 2013 Jun;15(2):63-72. Hungarian., 2013
Katonai E.R., Székely A., Sasvári-Székely M., Varga K.: "A szubjektív is lehet objektív" - a hipnózis-interakció kapcsolati jellemzőinek genetikai faktorai., A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2013. 06. 05-07., 2013
Székely A., Katonai E. R., Kotyuk E., Sasvári-Székely M.: Új kandidáns gének a kognitív funkciók genetikai hátterének kutatásában, A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2013. 06. 05-07. (előadás), 2013
Anna Szekely, Rozsa Katonai Eniko, Zsofia E. Horvath, Maria Sasvari-Szekely: Association of DRD4_VNTR and performance in speeded tasks, XXth World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg, Germany, October 14-18th, 2012, 2012
Eszter Kotyuk, Zsuzsanna Elek, Zsolt Ronai, Maria Sasvari-Szekely and Anna Szekely: Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and mood characteristics, XXth World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg, Germany, October 14-18th, 2012
Katonai Enikő Rózsa, Varga Gábor, Székely Anna és Sasvári-Székely Mária: Az impulzivitás konstruktum vonás- és viselkedéses mutatóinak pszichogenetikai elemzése, A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, május 30-június 1., 2012
Nánási Tibor, Székely Anna, Sasvári-Székely Mária: A Stroop tesztben alkalmazott színek és a figyelmi gátlás hatékonyságának lehetséges összefüggései, A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, május 30-június 1., 2012
Szekely A, Katonai ER, Horvath ZE, Sasvari-Szekely M.: Association of DRD4_VNTR and performance in speeded tasks, XXth World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg, Germany, October 14-18th, 2012, 2012
Kotyuk E, Elek Z, Ronai Z, Sasvari-Szekely M, Szekely A: Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and mood characteristics, XXth World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg, Germany, October 14-18th, 2012
Katonai E.R., Varga G., Székely A., Sasvári-Székely M.: Az impulzivitás konstruktum vonás- és viselkedéses mutatóinak pszichogenetikai elemzése, A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, , 05.30 -06.01., 2012
Nánási T, Székely A, Sasvári-Székely M.: A Stroop tesztben alkalmazott színek és a figyelmi gátlás hatékonyságának lehetséges összefüggései, A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely,, 05.30 -06.01., 2012
Kotyuk E, Keszler G, Nemeth N, Ronai Z, Sasvari-Szekely M, Szekely A: Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor (GDNF) as a Novel Candidate Gene of Anxiety., PLOS ONE 8: (12) e80613, 2013
Nanasi T, Katonai RE, Sasvari-Szekely M, Szekely A.: A Stroop teszt genetikai vonatkozásai, Neuropsychopharmacologia Hungarica, 14(4), 252-258., 2012
Nanasi T, Katonai RE, Sasvari-Szekely M, Szekely A.: A Stroop teszt genetikai vonatkozásai, Neuropsychopharmacologia Hungarica, 14(4), 252-258., 2012
Szekely A, Katonai ER, Horvath ZE, Sasvari-Szekely M.: Association of DRD4_VNTR and performance in speeded tasks, XXth World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg, Germany, October 14-18th, 2012, 2012
Bircher J, Gönye B, Kotyuk E, Katonai ER, Szekely A: Behavioral consequences of trait impulsiveness in the Stroop task, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 25.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (poszter), 2015
Gönye B, Bircher J, Kotyuk E, Szekely A: Motivational factors of electrodermal activity during Stroop-performance, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 524.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (poszter), 2015
Kotyuk E, Székely A, Goate MA, Balota DA: A kognitív teljesítmény genetikai háttér vizsgálata egy kiterjedt idős, egészséges amerikai mintán, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése (p. 227.), Eger. 2015. május 28. - 30. Magyarország (előadás), 2015
Szekely A, Vereczkei A, Gönye B, Bircher J, Kotyuk E, Katonai ER, Gyurkovics M, Maruzsa S, Varga K, Duchek JM, Balota DA, Sasvari-Szekely M: Interaction between inherited and situational factors of cognitive performance in the Stroop Color-naming task, XIXth Conference of the European Society for Cognitive Psychology (p. 143.), Phapos. 2015. szeptember 17. - 20. Ciprus (előadás), 2015
Kotyuk E, Keszler G, Nemeth N, Ronai Z, Sasvari-Szekely M, Szekely A: Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor (GDNF) as a Novel Candidate Gene of Anxiety., PLOS ONE 8: (12) e80613, 2013
Kovacs-Nagy R, Elek Z, Szekely A, Nanasi T, Sasvari-Szekely M, Ronai Z.: Association of aggression with a novel microRNA binding site polymorphism in the wolframin gene., Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2013 Jun;162B(4):404-12., 2013
Varga, K., Józsa, E., Kekecs, Z.: Comparative Analysis of Phenomenological Patterns of Hypnotists and Subjects: An Interactional Perspective, Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 1(3), 308-319, 2014
Varga K, Kekecs Z: Oxytocin and cortisol in the hypnotic interaction, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 62(1):111-128, 2014
Varga K, Kekecs Z, Szekely A: Modulation of the level of attention to irrelevant external stimuli in hypnosis using suggestions, 20th Congress of the International Society of Hypnosis (Paper: 000436), Paris. 2015. augusztus 26. - 29. Franciaország (előadás), 2015
Gyurkovics M, Kotyuk E, Katonai ER, Horvath EZ, Vereczkei A, Szekely A: Individual differences in flow proneness are linked to a dopamine D2 receptor gene variant., Consciousness and Cognition, 42, pp. 1-8., 2016
Kekecs Z, Szekely A, Varga K.: Alterations in electrodermal activity and cardiac parasympathetic tone during hypnosis., Psychophysiology, 53, pp. 268–277. doi/10.1111/psyp.12570/pdf, 2016
Kotyuk E, Nemeth N, Ronai Z, Demetrovics Z, Sasvari-Szekely M, Szekely A.: Association between smoking behaviour and genetic variants of glial cell line-derived neurotrophic factor., Journal Of Genetics 95:(4) pp. 811-818., 2016
Katonai ER, Szekely A, Vereczkei A Sasvari-Szekely M, Banyai E, Varga K.: Dopaminergic and serotonergic genotypes and the subjective experiences of hypnosis, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 65(4):379-397, 2017
Szekely A, Kotyuk E, Bircher J, Vereczkei A, Balota DA, Sasvari-Szekely M, Ronai Z.: Association between age and the 7 repeat allele of the dopamine D4 receptor gene., PLOS ONE, 11(12), Paper e0167753. 10 p., 2016

 

Events of the project

 
2014-02-04 14:00:38
Vezető kutató váltás
a vezető kutató visszatért a szülési szabadságról
2013-07-15 14:05:44
Vezető kutató váltás
szülési szabadság lsd. TBK-4081/2013.07.11. kérelem.
2013-02-13 13:21:31
Résztvevők változása
2012-09-04 09:51:58
Résztvevők változása
Back »