Cartography 2.0  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100911
Type K
Principal investigator Zentai, László
Title in Hungarian Térképészet 2.0
Title in English Cartography 2.0
Keywords in Hungarian térképészet, internet
Keywords in English cartography, internet
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Cartography
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Cartography and Geoinformatics (Eötvös Loránd University)
Participants Kovács, Béla
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 8.425
FTE (full time equivalent) 2.60
state closed project
Summary in Hungarian
A kartográfia minden területét óriási mértékben alakították át az informatikai eszközök és módszerek. Ez napjainkra elérte azt a mértéket, hogy a kartográfia tudománya csak új, minőségileg más jellemzőkkel írható le. Erre szolgálhat a térképészet 2.0 szakkifejezés, amely − bár egyre inkább terjed a használata a szakmán belül − elméleti definíciója még az alapkutatások szintjén sem történt meg.
A kutatás célja a kartográfia legfontosabb részterületeinek (pl. felmérések, topográfiai térképek, tematikus kartográfia, kartográfiai output, vizualizáció) vizsgálata abból a szempontból, hogy az új technológiák alkalmazása milyen mértékben változtatta meg ezeket a szakterületeket, illetve valóban indokolt-e az új, az informatikai háttérre is utaló terminológia.
Summary
The information technology tools and methods have converted all areas of cartography considerably. By now, this process has reached the level where the science of cartography can be described only by new characteristics, which represent higher quality. The relatively widely used term ‘cartography 2.0’ may represent this process, although this term has not yet been thoroughly investigated even at the level of basic research.
The aim of my research is to investigate the most important areas of cartography (surveying, topographic maps, thematic cartography, cartographic output and visualization) in conjunction with the changes caused by the new technologies and to judge whether the use of the new term (cartography 2.0, which refers to the informatics) is justified.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az egyes kartográfiai részterületek nemzetközi trendjeit vizsgálva feltárta, hogy az informatikai, technológiai fejlődés olyan mértékben megváltoztatta a térképészet hagyományos diszciplínáját, hogy létjogosultsága van a kartográfia 2.0, vagy modern kartográfia kifejezés használatának. Ezek az új kifejezések egyértelműen valódi minőségi változásra utal. Egy fontos jellemzője ennek a változásnak, hogy nagymértében elősegíti a kartográfiai kommunikáció folyamatának demokratizálódását is. Ebből adódik, hogy ilyen körülmények között napjaink térképészeivel szemben az is fontos követelmény, hogy a korábbiakhoz képest ugyan sokkal jobban kell, hogy igazodjanak a felhasználói igényekhez, de igazodjanak a kartográfiai hagyományokhoz is. Kutatásaim alapján jelenleg a modern kartográfiai jelenlegi legfontosabb informatikai hátterű befolyásoló tényezői: mobil- és okos eszközök, big data, volunteered geographic information, a dolgok internete, virtuális és kiterjesztett valóság, a nyílt forráskódú alkalmazások térhódítása.
Results in English
Examining the trends of different cartographic sub-domains the research revealed that the informatic and technological development changed the traditional discipline of cartography so considerably that there is a reason of existence to implement a new terminology of cartography 2.0 or modern cartography. These new terms unambiguously refers to a valid qualitative change. One of the important characteristics of this change that it substantially helps the democratisation of the cartographic communication. It turns up that under such circumstances there is another important requirement in conjunction with nowadays cartographers: although they have to act on the user demands much better, but they also have to act on the cartographic traditions. Based on my research the most important IT-based influencing factors of modern cartography currently: mobile and smart devices, big data, volunteered geographic information, internet of things, virtual and augmented reality, spreading of open source applications.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100911
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zentai László: Térképészet 2.0: GIS+Kartográfia, Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. = Theory meets practice in GIS. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016
László Zentai: ICA's modern cartography, Proceedings of the 6th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria, 2016
László Zentai: From paper maps to open GIS: the way to Cartography 2.0 at the Geological and Geophysical Institute of Hungary, XII International Scientific Congress and Exhibition: Interexpo Geo-Siberia-2016, Novosibirsk, Russia, 2016
Zentai László: A digitális térképek Magyarországon az első digitális adatbázisoktól a kilencvenes évek végéig, Remote Sensing Technologies and GIS Online, 2012
László Zentai: The Role of Satellite Images in the Development of the Hungarian Cartography until the 1980s, GeoCarto International, 2012
Albert G, Csillag G, Fodor L, Zentai L: Visualisation of Geological Observations on Web 2.0 Based Maps, Maps for the future: Children, Education and Internet, Springer, 2012
L. Zentai: Does cartography still exist?, AutoCarto 2012 Proceedings, 2012
Zentai László: Digitális térképészeti adatbázisok (állami topográfiai térképek) Magyarországon: a kezdetektől a kilencvenes évekig, HUNGEO 2012: Magyar földtudományi szakemberek XI. Világtalálkozója: Korszerű földtudományi oktatás - versenyképes gazdaság, 2012
László Zentai: The Role of Output Devices in the Higher Education Courses of Cartography, Maps for the future: Children, Education and Internet, Springer, 2012, 2012
László Zentai; Béla Kovács: Cartography in higher education: changes in the last decades, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, 2013
Mátyás Gede, Zsuzsanna Ungvári, László Zentai: Virtual Globes Museum 2.0 – Adding the Power of Community, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, 2013
Zsuzsanna Ungvári-Tibor Tokai: The interactive gazetteer of a 150-year-old-globe, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, 2013
Zsuzsanna Ungvári-Renáta Szabó: Some aspects of the generalization of small-scale digital elevation models, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, 2013
Ungvári Zsuzsanna, Gede Mátyás, Zentai László: Virtuális Glóbuszok Múzeuma 2.0 - Új lehetőségekkel bővült az internetes tárlat, Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV., 2013
Agárdi Norbert, Ungvári Zsuzsanna, Zentai László: Domborzatmodellből nyert szintvonalak automatizált generalizálása, Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV., 2013
Zsuzsa Ungvári, Norbert Agárdi, László Zentai: A comparison of methods for automatic generalization of contour lines generated from digital elevation models, Proceedings on the 16th ICA Generalisation workshop, 2013
L Zentai: Discovery of Forested Areas on Topographic Maps: Development of Orienteering Maps, In: E Liebenberg, Collier P, Török Zs (szerk.) (szerk.) History of Cartography: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2014. pp. 295-308., 2014
L Zentai: Discovery of Forested Areas on Topographic Maps: Development of Orienteering Maps, In: E Liebenberg, Collier P, Török Zs (szerk.) (szerk.) History of Cartography: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2014. pp. 295-308., 2014
L Zentai: The Evolution of Cartographic Visualization in Conjunction with Geographic Information Science, In: V Tikunov (szerk.) (szerk.) InterCarto InterGIS 20, Proceedings of the International Conference: Sustainable development of territories: Cartography and GI Support. Kigali, Ruanda, 2014.07.29. Kiadvány: Kigali: 2014. pp. 3-4., 2014
Zentai L: A pontosság és a torzítások egyensúlya a kartográfiában, In: Cserny T, Kovács-Pálffy P, Krivánné Horváth Á (szerk.) (szerk.) HUNGEO 2014 : magyar földtudományi szakemberek XII. találkozója. Magyar felfedezők és kutatók a természeti erőforrások hasznosításáért: program, előadáskivonatok. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 2014. pp. 202-204., 2014
Zentai L: Revisiting the preservation of modern cartographic products, In: Livieratos E, Pazarli M (szerk.) (szerk.) 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage . Budapest, Magyarország, 2014.09.04-2014.09.05. Kiadvány: International Cartographic Association, 2014. pp. 7-13., 2014
Zentai L: Quo vadis, Cartography?, In: Márkus Béla (szerk.) (szerk.) Térinformatika 2014: 20 éves a Térinformatika Tanszék. Székesfehérvár: Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, 2014. pp. 389-399., 2014
L Zentai: Discovery of Forested Areas on Topographic Maps: Development of Orienteering Maps, In: E Liebenberg, Collier P, Török Zs (szerk.) (szerk.) History of Cartography: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2014. pp. 295-308., 2014
Harkányiné Sz Zs, Waltner I, Vekerdy Z, Zentai L: Selected Examples of Potential Early Cartographic Data Sources for the Carpathian Basin, REVISTA BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA / BRAZIL J CARTOGRAPHY 67: (5) 993-1003, 2015
Zentai L: The Evolution of Digital Cartographic Databases (State Topographic Maps) from the Beginnings to Cartography 2.0: The Hungarian Experience, In: Brus J, Vondrakova A, Vozenilek V (szerk.) (szerk.) Modern Trends in Cartography: Selected Papers of CARTOCON 2014. Heidelberg; New York: Springer International Publishing, 2015. pp. 81-92., 2015
Zentai L: The Evolution of Digital Cartographic Databases (State Topographic Maps) from the Beginnings to Cartography 2.0: The Hungarian Experience, In: Brus J, Vondrakova A, Vozenilek V (szerk.) (szerk.) Modern Trends in Cartography: Selected Papers of CARTOCON 2014. Heidelberg; New York: Springer International Publishing, 2015. pp. 81-92. (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography), 2015
Zentai L: Generalization Problems of Orienteering Maps, In: Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes (szerk.) (szerk.) Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. Heidelberg; London; New York: Springer, 2015. pp. 99-109. (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography), 2015
Zentai L: The Effect of the Political Transition of Hungary on Map Publishing, In: Gartner G, Haosheng H (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. Bécs: International Cartographic Association, 2015. pp. 286-298., 2015
L Zentai: Discovery of Forested Areas on Topographic Maps: Development of Orienteering Maps, In: E Liebenberg, Collier P, Török Zs (szerk.) (szerk.) History of Cartography: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2014. pp. 295-308., 2014
Back »