Dendrochronological researches on historical wood structures and installations in Transylvania  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100983
Type K
Principal investigator Grynaeus, András
Title in Hungarian Erdélyi történeti faszerkezetek és faberendezések dendrokronológiai kutatása
Title in English Dendrochronological researches on historical wood structures and installations in Transylvania
Keywords in Hungarian dendrokronológia, keltezés, építészettörténet, művészettörténet, történeti faszerkezetek
Keywords in English dendrochronology, dating, history of architecture, history of art, historical wood structures
Discipline
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Art history
History and Theory of Architecture (Council of Physical Sciences)40 %
Ortelius classification: History of technology
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Culture
Department or equivalent Department of Archeology (University of Szeged)
Participants Botár, István
Tóth, Boglárka
Starting date 2012-02-01
Closing date 2017-01-31
Funding (in million HUF) 18.499
FTE (full time equivalent) 7.45
state closed project
Summary in Hungarian
A dendrokronológia a fák, fából készült tárgyak illetve famaradványok évgyűrűszerkezetének vizsgálatán alapuló keltezési módszer, mely – többek között – a művészet- és építéstörténet, illetve a régészet segédtudománya. Az erdélyi műemlékek jelentős részében máig álló történeti fedélszerkezetek, valamint régi faberendezések nagy száma lehetővé teszi, hogy e keltezési eljárással ismeretlen korú emlékeket keltezzünk. A kutatás célja, hogy a műemlékek faszerkezeteiből és faberendezéseiből vett faminták alapján zónánként több fafajra és egész Erdély területére érvényes összehasonlító kronológiákat építsünk fel. Ehhez faszerkezetek és berendezési tárgyak dendrokronológiai vizsgálatát, keltezését végezzük el, amit a szerkezetek felmérése és tipológiai értékelése egészít ki. Ezzel olyan adatbázishoz jutunk, mely további faelemek keltezését teszi lehetővé műemlékek művészet- és építéstörténeti értékelését segítve, ezen kívül az adatbázis régészeti kutatások, klímatörténeti, történeti erdőgazdálkodási és környezeti rekonstrukciók során is hasznosítható. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy e keltezési módszer Erdély területén nemzetközi viszonylatban is különösen jól alkalmazható. A kutatás várható hosszú távú célja, olyan körülmények kialakítása, hogy a kutatás a pályázat lezárása után a helyszínen folytatható legyen. A pályázat során begyűjtött adatsorokat és mintákat nyilvános gyűjteményekben elérhetővé tesszük, az eredményekről részletes publikációkat készítünk.
Summary
Dendrochronology is the most precise dating method developed based on measurements and analysis of the annual ring width of trees and wooden objects. It is used, among others, by history of art, architecture, archaeology, climate research, forestry. In Transylvania the large number of historical wood structures and wooden objects creates a huge potential for dendrochronological research. Such a large amount of material could also be the primary source for local master chronologies, which could then be used to date many monuments and installations. The main objective of the present project is to collect dendrochronological samples and to elaborate new valid chronologies for more species and geographical regions in Transylvania. To achieve this aim we will date several historical structures and wood installations (coffered ceilings). The analysis of structures will be completed by assessment and typological evaluation. This work will create a database which will make possible the exact dating and historical, architectural processing of other monuments in the future, which in its turn could then also be used for research on archaeology, climate history, environment reconstruction, forestry and so forth. The method is already tested so applicability is guaranteed. The project will bring such infrastructural ambiance, knowledge and professional network which ensures the continuity of the dendrochronological research even after the project is complete.

 

Final report

 
Results in Hungarian
65 objektumból közel 800 minta elemzését végeztük el, és már csak a Mezőségből nem rendelkezünk adatsorokkal. Kirajzolódnak az erdélyi régió ismérvei a tölgyfák, jegenyefenyők és lucfenyők esetén. A tölgyfa-adatsorok alsó időhatára 1172. Összeállítottuk az első erdélyi jegenyefenyő-kronológiát (1210-1940). 1468-1940 közötti időszakból rendelkezünk keltezett lucfenyő-adatsorokkal. Sikerült alkalmazni olyan módszereket, amelyekkel műtárgyak roncsolás-mentes mérését lehet elvégezni. Eredményesen foglalkoztunk a faanyag származási helyének meghatározásával. 29 tetőszerkezet vizsgálatát végeztük el. Ezzel 60, e módszerrel pontosan keltezett szerkezetet ismerünk a 14. század közepétől. Tipológiai szempontból a német nyelvterületen kialakult szerkezeti típusok köszönnek vissza, de az új típusok később jelennek meg és bizonyos formák hosszan továbbélnek. A 17. század második feléig csak tölgyfát vagy jegenyefenyőt használtak a tetőszerkezetekhez, és egy szerkezethez egyfajtát. A 17. század második felétől megjelenik a lucfenyő, kezdetben vegyes használatban, majd a 18. század közepétől egyre inkább kiszorítva a másik két fajt. Kiemelt feladatnak tekintettük az eredmények közlését és népszerűsítését. A szakmai konferenciák mellett az egyetemi képzésben is vállaltuk szerepet. A kutatásokról szóló publikációk mellett tematikus összefoglalások is készültek. Létrehoztuk a csíkszeredai laboratórium saját három nyelvű honlapját, ahol minden sikeres vizsgálatról olvasható összefoglalás.
Results in English
During the project we managed to analyze about 800 samples coming from 65 objects, anf the only missing region remains Mezőség. Based on these the dendro-regions for oak, spruce and pine started to get contours. The oak chronology goes down till 1172 and a new spruce chronology has been made (1201-1940). For pine there are more dated series between 1498-1940. We learned and successfully applied non destructing measuring methods on art objects. Even the first dendro provenance conclusions could be drawn. 29 roofs were researched so by now 60 dendro-dated structures are known from the 14th century till the present day. Typologically these belong to those formed on “Germanic” territories, but some new forms also appear and several types survive long periods. Till the 17th century only oaks and spruce were used for roof structures, but during the century mixed species can be identified and pine appears also, which becomes dominant, even monopolist from the middle of the 18th century. Publishing and result-sharing was a main focus so along conferences we participated also on university and post-university educational courses. Near site-reports thematic articles were written. The Transylvanian laboratory started its owns webpage were all sites and results can be read on three languages (Hu, Ro, En).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100983
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth Boglárka - Sófalvi András - Botár István - Grynaeus András: Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (2.), Lustra III/1 (2016), p. 30-41, 2016
Tóth Boglárka – Botár István – Grynaeus András: A gyergyószentmiklósi római katolikus plébániatemplom tornyának és tetőszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata, Demjén Andrea szerk.: Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. Kolozsvár – Gyergyószentmiklós 2016, 107-128, 2016
Tóth Boglárka - Grynaeus András - Botár István: Dendrokronológiai kutatások Erdélyben, Magyar Régészet online magazin 2013. ősz, 2013
Grynaeus András, Papp Szilárd, Sarkadi Márton, Tóth Boglárka: A nyírbátori Szent György-templom felülről – fedélszerkezet és dendrokronológia., Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken – Középkori Templom Útja 3. kötet. szerk: Kollár Tibor, Nyíregyháza 2014, 153-165., 2014
András Grynaeus, Boglárka Tóth, István Botár: Dendrochronological dating of wooden finds from Transylvania: new results from the early medieval sites of Lazuri-Lubitag and Kakasbarozda-Csúzlik., Orsolya Heinrich-Tamáska, Hajnalka Herold, Péter Straub und Tivadar Vida (Hrsg.), „Castellum, civitas, urbs“ – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa, 2015
István Botár, Gryaneus András, Tóth Boglárka: Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches in Transylvania., Caiete ARA 6 (2015), 233-242., 2015
Boglárka Tóth, István Botár, András Grynaeus: Analiza dendrocronologică a mobilierului bisericilor din Transilvania., Ars Transsilvaniae XXIV (2014), 111-126., 2015
Tóth Boglárka, Sófalvi András, Botár István, Grynaeus András: Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (1.)., Lustra II (2015)/1. szám, 4-13., 2015
István Botár, András Grynaeus, Boglárka Tóth, Denis Walgraffe: Cercetare dendrocronologică la sarpanta medievală a bisericii reformate (fosta franciscană) din Târgu Mures / Dendrochronological research at the mediaeval roof structure, Transsylvania Nostra 2015/3. 53-60., 2015
Grynaeus András: Miről mesélnek a régi fák évgyűrűi? (Régészet, dendrokronológia, klímatörténet)., Budapest (Archeolingua) 2015, 2015
Tóth Boglárka - Sófalvi András - Botár István - Grynaeus András: Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (1.), Lustra II/1 (2015), p. 4-13, 2015
Grynaeus András – Papp Szilárd – Sarkadi Márton – Tóth Boglárka: A nyírbátori Szent György-templom felülről – fedélszerkezet és dendrokronológia., Kollár Tibor szerk.: Művészet és vallás a Felső-Tisza-Vidéken. Nyíregyháza 2014. 153-163, 2014
Botár I., Dr. Grynaeus A., Tóth B., D. Walgraffe: A küküllővári református templom dendrokronológiai kutatása, poszter a Fiatal Középkoros Régészek IV. konferenciáján, 2012
Botár I., Dr. Grynaeus A., Tóth B.: Dendrochronologische Forschungen an historischen Dachwerken in Siebenbürgen, poszter a Denkmal X., Europäische Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung-on, 2012
Tóth Boglárka, Botár István, Grynaeus András: A csíkszentdomokosi „Mária megkoronázása” táblakép dendrokronológiai vizsgálata., A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012.), 151-158., 2013
Botár István, Tóth Boglárka, Grynaeus András: Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében., Transsylvania Nostra 2013/2., 2-26., 2013
Botár István, Grynaeus András, Tóth Boglárka, Walgraffe Denis: Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi vártemplomban., Marisia XXXIII. (2013), 2013
Tóth Boglárka, Botár István: Cercetare dendrocronolgică la biserica reformată din Turda Nouă., Ars Transsilvaniae XXIII. (2013.), 2013
Tóth Boglárka, Grynaeus András, Botár István: Dendrokronológiai kutatások Erdélyben, Magyar Régészet, 2013. ősz, 2013
Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: Dendrokronológiai viszgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében, Transsylvania Nostra VII – 26 (2013/2) 2-26, 2013
Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: A csíkszentdomokosi „Mária megkoronázása” táblakép dendrokronológiai vizsgálata, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 151-158, 2013
Grynaeus András, Papp Szilárd, Sarkadi Márton, Tóth Boglárka: A nyírbátori Szent György-templom felülről – fedélszerkezet és dendrokronológia., Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken – Középkori Templom Útja 3. kötet. szerk: Kollár Tibor, Nyíregyháza 2014, 153-165., 2014
Botár, István, Grynaeus, András, Tóth, Boglárka: The oldest roof structure in Transylvania, Eurodendro 2014., Lugo, Spanyolország (2014. szept. 8-12.), 2014
Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka – Walgraffe Denis: Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi vártemplomban., Marisia XXXIII (2013) p. 291-315, 2014
Back »