Household-based complex network The complex household network analysis of the Late Neolithic settlemet at Polgár-Csőszhalom  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101024
Type NK
Principal investigator Raczky, Pál
Title in Hungarian Polgár-Csőszhalom késő neolitikus településének komplex háztartás alapú hálózat-elemzése
Title in English Household-based complex network The complex household network analysis of the Late Neolithic settlemet at Polgár-Csőszhalom
Keywords in Hungarian neolitikum, település, háztartás, hálózatelemzés
Keywords in English neolithic, settlement, network analysis, household
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archeology (Eötvös Loránd University)
Participants Anders, Alexandra
Csippán, Péter
Faragó, Norbert
Mester, Zsolt
Mesterházy, Gábor
Sebők, Katalin
Siklósi, Zsuzsanna
Tóth, Zsuzsanna
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 75.979
FTE (full time equivalent) 18.93
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1990 és 2004 között feltárt Polgár-Csőszhalom Délkelet-Európa legészakabbi neolitikus tell-települése, melyet többszörös körárok-paliszád rendszer és egy külső település vesz körül. A közel 36 000 m² nagyságú feltárt területen más objektumok mellett 90 épület és 145 sír látott napvilágot. Az ezekhez tartozó igen gazdag régészeti forrásanyag kiváló alapot ad egy reprezentatív kvantitatív vizsgálathoz. A feltárás forrásanyagának különleges adottságait kihasználva a csőszhalmi házak környezete által képviselt alapvető fizikai egységek (azaz a ház, gödör, kút, sír együtteseiből álló „alap-modulok”) viszonylatrendszerében kívánjuk megvizsgálni az egyes régészeti forrás-típusok eloszlási sajátosságait: a házak méreteit, a finom és durva kerámia típusra és díszítésre vonatkozó adatait, a kő- és csonteszközök anyagot és funkciót érintő információit, az állatcsont-anyag faj, nem szerinti metrikus adatait, valamint a sírok antropológiai paramétereit, továbbá a bennük eltemetésre került mellékletek presztízs értékét. Kutatásunk ezen anyagcsoportokat egymással összefüggő dinamikus hálózat együtteseként kezeli. A régészeti adatok horizontjait GIS alapú rendszerben összesítjük. A háztartási egységek elemi moduljaiból kiindulva lehetőség adódik a háztartások egykor létező csoportosulásainak, illetve azok rendszerének rekonstrukciójára is. Tudomásunk szerint Európában ilyen koncepcióban megvalósuló ősrégészeti vizsgálat jelenleg nem folyik.
Summary
The Polgár–Csőszhalom site, unearthed between 1990 and 2004, represents the northernmost Neolithic tell settlement in South-East Europe, encircled by an enclosure of multiple ditches and of a flat settlement. On the investigated area of some 36,000 m2 90 houseplans and 145 burials were uncovered among other archaeological features. The remarkably rich body of archaeological finds belonging to them provides an exceptionally good basis for a representative quantitative analysis. Given the unique diversity of the data gained from the site’s investigation, we propose to examine the distribution of various find categories and resources in relation to the physical units represented by the Csőszhalom houses (basic modules made up of house, pit, well and burial): the house dimensions, the types and ornamentation of fine and coarse pottery wares, the fabric and function of the lithic and bone implements, the metric data on the species and sex of the animal bone sample, the physical anthropological parameters of the burials, and the prestige value of the grave goods. Our planned analyses treate these various resource categories as parts of a multiscalar dynamic network. The horizons of the archaeological data will be integrated into a GIS-based system. It allows the reconstruction of the one-time clusters of households and their system based on the basic modules of the households. As far as we know, this research project represents the first use of this concept in prehistoric studies.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink célja Polgár-Csőszhalom késő neolitikus lelőhelykomplexumából az egyrétegű településen feltárt több száz objektum és 250 000 db-os leletanyag feldolgozása és háztartásrégészeti szempontú analízise volt. Hagyományos régészeti, statisztikai, térbeli statisztikai módszerekkel és radiokarbon kormeghatározással vizsgáltuk az épületek, gödrök, kutak és temetkezések, valamint a belőlük előkerült kerámia, állatcsont és kőeszköz lelettípusok tér- és időbeli szóródását, mintázatát, kapcsolódási pontjait. Vizsgálataink a tevékenységek, kapcsolatok, térhasználat sokszínűségét bizonyították, melyek nehezen írhatók le korábbi mechanikus, szűk, statikus keretek közt mozgó sémáinkkal. Elemzéseink eddigi eredményei arra mutattak rá, hogy Polgár-Csőszhalom egyrétegű lelőhelyén a leletanyag, a tevékenységek, a térhasználat és ideológia összefüggésében a háztartások mellett nagyobb közösségeket lehet azonosítani, melyek sokféleképpen és több szinten működhettek együtt cselekvéseikben. Ezek a közösségek a különböző tevékenységeik során különböző tereket használtak, melynek nem voltak merev határai. Mindez arra utal, hogy a Kr. e. V. évezredben jól szervezett, közreműködő és hagyományait megőrző, a kihívásokra jól reagáló közösség lakta a települést mintegy 250 éven át.
Results in English
The aim of our research was the processing and analysis of the hundreds of archaeological features and a 250.000 finds of the single layer settlement from the Late Neolithic site-complex of Polgár-Csőszhalom with a household archaeological approach. We analysed the buildings, the pits, the wells and the burials with conventional archaeological-, statistical- and spatial statistical methods and radiocarbon dating and also the distribution in time and space, the patterns and the connection points of the ceramics, animal bones and lithics which came to light from them. Our research evidenced the diversity of the contemporary activities, connections and use of space, which cannot easily be described with our earlier limited, static archaeological schemes. The results of our analysis up till now pointed out, that at the level of the archaeological finds, contemporary activities, the use of space and ideology, larger collectives can be identified besides the households in the single layer settlement of Polgár-Csőszhalom. These collectives probably cooperated with each other in many ways. These collectives used different spaces without exact boarders for different activities. All this implies that in the 5th millennium BC a well-organized, collaborative and tradition-minded community lived in the settlement for about 250 years, which had an answer for all of the challenges of everyday life.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101024
Decision
Yes

 

List of publications

 
Anders, Aexandra–Siklósi, Zsuzsanna: The times of their death – question of contemporaneity in burials from a Late Neolithic settlement in Polgár-Csőszhalom (NE-Hungary)., Homines Funera Astra. Alba Iulia. In press, 2017
Anders A.: Újkőkori nőtörténet – bioszociális régészet Polgáron, közlésre elfogadva, 2017
Anders Alexandra: From bones to human beings. New advances in the study of Neolithic burials in the Polgár Area I., Hungarian Archaeology Online Summer, 2016
Anders A: Mediating between Earth and Sky? “Shamans” in the Late Neolithic of the Carpathian Basin?, közlésre elfogadva, 2017
Anders Alexandra: Csontváztól az emberig. Neolitikus temetkezések kutatásának újabb eredményei Polgár környékén, Magyar Régészet online magazin 2016 nyár, 2016
Faragó Norbert: Differences in the raw material preferences in Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary, Bulgarian e-Journal of Archaeology in press, 2017
Raczky P., Anders A.: The chosen ones. Unconventional burials at Polgár-Csőszhalom (NE Hungary) from the fifth millennium BC., közlésre elfogadva, 2017
Faragó Norbert: Differences in the raw material preferences in Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary., 22st Annual meeting of the European Association of Archaeologists Vilnius, 2016 31th September – 4th September. Abstracts, 2016
Raczky, Pál-Anders, Alexandra: Assemblages of material-social interaction and the creation of space at Polgár-Csoszhalom, 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2016.08.31.-2016.09.04. Abstracts, 2016
Anders Alexandra: The dog and its owner – a burial from a Late Neolithic settlement in Polgár-Csőszhalom (NE-Hungary), Homines, Funera, Astra. Death and Animals from Prehistory to Middle Ages. International Symposium on Funeray Anthropology. Alba Iulia, 37.Alba Iulia, 2015
Raczky Pál, Anders Alexandra, Sebők Katalin: A century of changing archaeological perspectives at PolgáInternational Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: Ther-Csőszhalom (Hungary), International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. Ed.: J. N. Menke, Kiel, 27., 2015
Raczky Pál, Anders Alexandra, Sebők Katalin: One site – several stages: Multi-faceted localities for social places at the Late Neolithic site of Polgár-Csőszhalom (Hungary), International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. Ed.: J. N. Menke, Kiel, 94., 2015
Sebők Katalin: What’s melting in the pot? Cultural interaction and everyday life in the settlement of Polgár-Csőszhalom as reflected by the ceramic material, International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. Kiel, 24-25.124-125., 2015
Faragó Norbert: Houses, households, activity zones in the post-LBK world. Results of the raw material analysis of the chipped stone tools of Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary., 21 ST ANNUAL MEETING OF TH E EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS 2 - 5 SEPTEMBER 2015 UNIVERSITY OF GLASGOW, SCOTLAND. Abstracts. Ed. L. Campbell. Glasgow, 179., 2015
Pál Raczky–Alexandra Anders: A special oven type from the 5th millennium BC in the Hungarian Plain, In: K. Bacvarov–R. Gleser (eds): Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. Bonn, 2016
Magdalena Moskal-del Hoyo–Enikő K. Magyari–Maria Lityńska-Zając–Pál Raczky–Alexandra Anders: Character of the Atlantic oak-woods of the Great Hungarian Plain., Quaternary International in press, 2017
Raczky, P.–Anders. A.: The chosen ones. Unconventional burials at Polgár-Csőszhalom (NE Hungary) from the fifth millennium BC, Penny Bickle, Vicki Cummings, Daniela Hofmann and Joshua Pollard (eds): The Neolithic of Europe: essays in honour of Professor Alasdair Whittle. Oxford 2017, 63–80., 2017
Füzesi András–Mesterházy Gábor–Serlegi Gábor–Márkus Gábor–Raczky Pál: Polgár-Csőszhalom. A Tisza-vidéki újkőkor településének legújabb, multidiszciplináris vizsgálati eredményei., Magyar Régészet Online ősz, 2016
Füzesi András–Mesterházy Gábor–Serlegi Gábor–Márkus Gábor–Raczky Pál: Results of the new multidisciplinary investigations of a Late Neolithic settlement in the Tisza region, Hungarian Archaeology Online Autumn, 2016
Csippán Péter: Consumption patterns and morphology of cattle in a Late Neolithic settlement Polgár–Csőszhalom, 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2016.08.31.-2016.09.04., Vilnius Abstracts, 2016
Faragó Norbert: Houses, Households, Activity Zones in the Post-LBK World. Results of the Raw Material Analysis of the Chipped Stone Tools at Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary., Open Archaeology 2, 346–367., 2016
Raczky P, Anders A: Shaping places – changing time: Late Neolithic cultural dynamics at Polgár-Csőszhalom (Hungary), In: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist. Abstracts. Ed: Yilmaz, Ö. Istanbul, 135., 2014
Csippán P: Brothers, Sisters, Neighbours – Dietary Differences between the Households of the Neolithic Site of Polgár-Csőszhalom (NE Hungary), In: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist. Abstracts. Ed: Yilmaz, Ö. Istanbul, 522., 2014
Sebők K: Memory, identity, possibility: a symbolic decorational system as a medium of cultural remembrance and social signalling in the Neolithic of the Carpathian Basin, Abstracts. 2014 Burgos. XVII World UISPP Congress. 328-329., 2014
Tóth Zs: The role of use-wear analysis in the identification of tool uses and household activities on the Late Neolithic settlement of Polgár–Csőszhalom, Hungary, Abstracts. 2014 Burgos. XVII World UISPP Congress. 423-424., 2014
Csippán Péter: Azonosságok és különbségek Polgár-Csőszhalom neolitikus település háztartásainak állatcsontanyagában – Similarities and differences in the meat consuption of the househol, Archaeologiai Értesítő 140, 7-27., 2015
Csippán Péter: Nyájak, állatok, lakomák a 7000 évvel ezelőtti Alföldön, Élet és Tudomány, 2015:(14), 434-436, 2015
Pál Raczky, Alexandra Anders, Katalin Sebők, Péter Csippán, Zsuzsanna Tóth: The times of Polgár-Csőszhalom. Chronologies of human activities on the Polgár-Csőszhalom horizontal settlement., In: Svend Hansen, Pál Raczky, Alexandra Anders, Agathe Reingruber (szerk.) (szerk.) Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE. International Workshop Budapest 2012.. Bonn: Rudolf Habelt Verlag, 2015. pp. 21-48. (Archäologie in Eurasien; 31.)
Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE. International Workshop Budapest 2012., 2015
Raczky Pál, Anders Alexandra, Faragó Norbert, Márkus Gábor: Short report on the 2014 excavations at Polgár-Csőszhalom., DISSARCH 3: (2) 363-375, 2014
Raczky Pál, Anders Alexandra, Siklósi Zsuzsanna: Trajectories of Continuity and Change between the Late Neolithic and the Copper Age in Eastern Hungary, In: Schier W, Draşovean F (szerk.) (szerk.) The Neolithic and Eneolithic in Southeast Europe. New approaches to dating and cultural Dynamics in the 6th to 4th Millennium BC.. Rahden: Verlag Marie Leidorf, 2014. pp. 319-346., 2014
Anders Alexandra, Kalla Gábor: New possibilities for the interpretation of the so-called sanctuaries in the Neolithic, Settlement, culture and population dynamics in Balkan prehistory. International conference. Ed. V. Dimitrovska. Skopje, 30-31.., 2015
Sebők Katalin: Pride and prefiguration: roles of decorated pottery in the Neolithic of the Carpathian Basin, Settlement, culture and population dynamics in Balkan prehistory. International conference. Ed. V. Dimitrovska. Skopje, 24-25., 2015
Raczky P, Anders A: Szentpéterszeg-Kovadomb. Egy késő neolitikus lelőhely tér-képei - Szentpéterszeg-Kovadomb Image-scapes of a Late Neolithic settlement, In: Anders A.–Balogh Cs.–Türk A. (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára — Avarum solitudines. Archaeological studies presented, 2014
Tóth Zsuzsanna: Possible evidence for the method of debitage by extraction in the Hungarian Neolithic / Posibila prezenţă a metodei de debitaj prin extracţie în neoliticul din Ungaria, M. Mărgărit, G. Le Dosseur, Al. Averbouh (eds): An overwiew of the exploitation of hard animal materials during the Neolithic and Chalcolithic. Târgovişte, 57-70., 2014
Csippán P: The invisible home. Identifying household clusters in the Late Copper Age: a case study from Balatonkeresztúr-Réti-dűlő, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Abstracts. Ed. Turek, J. Praha, 433, 2013
Sebők K, Szilágyi M: Contact, coexistence, coaction. First thoughts about the ways of interference as reflected by the ceramic material of Polgár-Csőszhalom, Hungary, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Abstracts. Ed. Turek, J. Praha, 236, 2013
Faragó N: Some preliminary results of the intrasite analysis of the late neolithic chipped stone assemblages of Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary, 10th SKAM Lithic Workshop, Book of Abstracts, Torun, 19, 2013
Mester Zs: From on-site raw material economy to interregional social contacts: a case study from northern Hungary, 10th SKAM Lithic Workshop, Book of Abstrakts. Torun, 51., 2013
Raczky Pál, Sebők Katalin: The outset of Polgár-Csőszhalom tell and the archaeological context of a special central building, In: Sorin Forţiu, Adrian Cîntar (szerk.) (szerk.) Arheovest II1 –in honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în Arheologie. Timişoara, 6 decembrie 2014. Szeged: JATE Press, 2014. pp. 51-100., 2014
Mester Zs, Faragó N, Lengyel Gy: - The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions: A research program, Anthropologie L/3 275-293, 2012
Tóth Zs: Débitage par extraction in the Hungarian Neolithic, GDRE PREHISTOS – THEMATIC WORK SESSION 2: Exploitation of hard animal materials during Neolithic and Chalcolithic. Valahia University of Târgoviște, Romania, 5-9 november, 2013
Tóth Zs: Exploitation and economical importance of wild species in the worked osseous industry on some Hungarian Late Neolithic sites, GDRE PREHISTOS – THEMATIC WORK SESSION 2: Exploitation of hard animal materials during Neolithic and Chalcolithic. Valahia University of Târgoviște, Romania, 5-9 november, 2013
Fábián Sz, Csippán P. Daróczi-Szabó M: Hajléktalan badeniek? – Háztartások lokalizációjának lehetőségei Balatonkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori lelőhelyén., Ősrégészeti Levelek 13 (2011) 128-162., 2013
Csippán, P: Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag, Dissertationes Archaeologicae Ser. 3., No. 1., 53-84, 2013
Raczky P, Anders A: Space time correlations of a Late Neolithic settlement complex, Polgár-Csőszhalom (North-Eastern Hungary), 2. 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Abstracts. Ed. Turek, J. Praha, 170., 2013
Faragó N: Possibilities and limits of spatial analysis: the chipped stone tools of the Late Neolithic site of Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Abstracts. Ed. Turek, J. Praha, 138, 2013
Csippán P: Never desire to take your neighbour’s household..., 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Abstracts. Ed. Turek, J. Praha, 358, 2013
Anders A: Connecting earth and sky: “shamans” or mediators in the Late Neolithic of the Carpathian Basin, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Abstracts. Ed. Turek, J. Praha, 23, 2013
Raczky P. Anders A., Sebők K., Csippán P, Tóth Zs: Chronologies of human activities on the Polgár-Csőszhalom site., Chronologies, Lithics and Metals. Late Neolithic and Copper Age in the Eastern Part of the Carpathian Basin and in the Balkans. PAS-Berlin.(közlésre elfogadva), 2013
Faragó N: Space-time characteristics of the chipped stone industry at the Polgár-Csőszhalom horizontal settlement, Chronologies, Lithics and Metals. Late Neolithic and Copper Age in the Eastern Part of the Carpathian Basin and in the Balkans. PAS-Berlin. (közlésre elfogadva), 2013
Mester Zs, J K Kozłowski: Modes de contacts des Aurignaciens du site d’Andornaktálya (Hongrie) à la lumière de leur économie particulière de matières premières, Modes de contacts des Aurignaciens du site d’Andornaktálya (Hongrie) à la lumière de leur économie particulière de matières premières, Liege, 27, 2012
Mester Zs, Faragó N. Lengyel Gy: The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions: a research program, Abstract Book and Conference Guide. 9th SKAM Workshop – Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone Age. Brno , 21, 2012
Sebők K: Pottery decoration in the Late Neolithic of the Great Hungarian Plain: a multiple-way approach, Abstract Book. Theory and Method in the Prehistoric Archaeology of Central Europe Mikulov, 2012. october 24-26, 23. http://theoryandmethod.gofs.cz/abstract-book/, 2012
Tóth Zs.: Some New Results in the Research of Worked Osseous Materials of the Late Neolithic Period in Hungary, Abstract Book. The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in Helsinki, Finland, 29th August – 1st September. B6. Helsinki, 2012
Anders A, Raczky P: Háztartások és települési egység viszonya Polgár-Csőszhalom késő neolitikus lelőhelyén – The relation between households and settlement units at the Late Neolithic settle, Ősrégészeti Levelek 13 (2011) 78–101., 2013
Sebők K, Faragó N, Hajdú , Anders A, Raczky P: Egy különleges kút és leletei Polgár-Csőszhalom késő neolitikus településéről — An unusual well and its finds from the Late Neolithic settlement at Polgár-Csőszhalom, Archaeologiai Értesítő 138, 29–79, 2013
Raczky P, Anders A: Neolithic enclosures in Eastern Hungary and their survival into the Copper Age., Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa / Neolithic Circular Enclosures in Europe. Internationale Arbeitstagung 7.–9. Mai 2004 in Goseck (Sachsen-Anhalt) / Internationa, 2012
Kalla G, Raczky P, V. Szabó G: Ünnep és lakoma a régészetben és az írásos forrásokban. Az őskori Európa és Mezopotámia példái alapján., Déri B. (szerk.): Convivium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2012. november 6–7-én tartott vallástudományi konferencia előadásai. AΓION könyvek, 2013
Mester Zs, Faragó N,: - The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions: Report and preliminary results of the field surveys., Mester Zs. (ed.), The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions. Kraków-Budapest, 23-39, 2013

 

Events of the project

 
2015-07-21 08:28:02
Résztvevők változása
2012-10-17 09:33:31
Résztvevők változása
Back »