Auditory processing abilities in newborn infants  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101060
Type K
Principal investigator Winkler, István
Title in Hungarian Újszülött csecsemők hangfeldolgozási képességei
Title in English Auditory processing abilities in newborn infants
Keywords in Hungarian hallási észlelés, újszülött, eseményfüggő agyi potenciál
Keywords in English auditory perception, newborn infant, event-related potential
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology (Research Center of Natural Sciences)
Participants Háden, Gábor Péter
Háden, Gábor Péter
Orosz, Gábor
Starting date 2012-03-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 19.816
FTE (full time equivalent) 4.46
state closed project
Summary in Hungarian
A kommunikációban jelentős szerepet betöltő akusztikus jelzőmozzanatok feldolgozásának fejlődési eredete nem tisztázott. Pályázatunkban kommunikációt megalapozó hallási feldolgozási folyamatokat kívánunk vizsgálni egészséges, időre született újszülötteken, eseményfüggő agyi potenciálok (EAP) segítségével. A pályázat fő tudományos céljai: 1) az akusztikus eltérések által kiváltott, megkülönböztetést jelző EAP válaszok jobb megértése újszülötteknél, 2) megismerni, hogy újszülöttek hogyan hasznosítják a beszéd prozódia és a hangforrások elkülönítésének spektrális és idői jelzőmozzanatait; 3) lerakni egy olyan adatbázis alapjait, amely a deviáns hangok által egészséges újszülöttekben kiváltott agyi elektromos válaszokat tartalmazza. Az eredmények bővíteni fogják tudásunkat újszülöttek azon hangfeldolgozó képességeiről, amelyek lehetővé teszik, hogy a későbbiekben a babák kommunikatív kapcsolatot építhessenek ki arra alkalmas személyekkel. A viszonylag nagy mennyiségű babával, azonos inger-paradigmában felvett, EAP válaszok adatbázisa megalapozhat jövőbeli kutatásokat és az EAP-k klinikai alkalmazását újszülötteknél.
Summary
The developmental origins of processing auditory communication signals are currently poorly understood. We propose to test auditory processing functions underlying communication in healthy full-term newborn infants using event-related brain potentials (ERP). The main scientific goals of the proposed research are: 1) improving our understanding of the discriminative ERP responses elicited by acoustic deviance in neonates; 2) testing, how neonates utilize some spectral and temporal cues of sound source separation and prosody; 3) establishing the core of a database for the brain responses of auditory deviance in healthy newborn infants. Results of the research are expected to shed further light on neonatal abilities to process sound features relevant for entering into dialogue with suitable partners. The database of ERP responses obtained with the same stimulus paradigm in a relatively large group (~350) of infants is expected to provide the basis for future research and clinical ERP applications for neonates.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt során a kommunikációt megalapozó hallási feldolgozási folyamatokat vizsgáltunk egészséges, időre született újszülötteken, eseményfüggő agyi potenciálok (EAP) segítségével. Megállapítottuk, hogy bár a legalapvetőbb hangjellemzők észlelt felbontása fiatal csecsemőknél messze elmarad a felnőttek hasonló képességeitől, a fejlettebb hangfeldolgozási funkciókat tekintve minőségileg nem különböznek tőlük. Áttekintve a hangfeldolgozási képességek mintázatát fiatal csecsemőknél, összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy e képességek jelentős része a hangokkal történő kommunikáció, azon belül is a dialógusok felépítésének és fenntartásának szolgálatában áll. A projekt valamennyi tervezett kísérletét elvégeztük. Az NKFI támogatását feltüntetve, kilenc kísérletes cikket közöltünk nemzetközi szakfolyóiratokban, egyet konferencia-kiadványban, valamint egy-egy magyar és angol nyelvű összefoglaló cikket jelentettünk meg. Három további kísérletes munkánkból egynek a publikálása folyamatban van (revízió alatt), egynél a cikk megírása folyamatban van és egynél jelenleg azok értelmezését végezzük.
Results in English
We have tested the auditory processing functions underlying communication in healthy full-term newborn infants using event-related brain potentials (ERP). We have shown that although the perceptual resolution of basic auditory features is much lower in young infants than in adults, regarding higher-order auditory capabilities, infants perform qualitatively similarly to adults. Basing on the review of the pattern of auditory capabilities shown by young infants we have concluded that these capabilities subserve communication by sound, specifically, the buildup and maintenance of dialogues. We have completed all planned experiments of the project. Marking the support of NKIF, we have published nine experimental studies in international scientific journals, one in a conference publication, and one Hungarian and an English language review article. Of the three further experimental works, publication of one is under way (under revision), one is being written up, and we are in the process of interpreting the data of one.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101060
Decision
Yes

 

List of publications

 
Otte, R.A., Winkler, I., Braeken, M.A.K.A., Stekelenburg, J.J., van der Stelt, O., Van den Bergh, B.R.H.: Detecting violations of temporal regularities in waking and sleeping two-month-old infants., Biological Psychology, 92(2), 315-322., 2013
Otte, R.A., Winkler, I., Braeken, M.A.K.A., Stekelenburg, J.J., van der Stelt, O., Van den Bergh, B.R.H.: Detecting violations of temporal regularities in waking and sleeping two-month-old infants., Biological Psychology, 92(2), 315-322., 2013
Háden, G.P., Honing, H., Winkler, I.: Newborn infants are sensitive to sound timing, Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for Cognitive Sciences of Musi, 2012
Háden, G.P., Németh, R., Török, M., Drávucz, S., Winkler, I.: Context effects on processing widely deviant sounds in newborn infants, Frontiers in Psychology, 4:674, 2013
Kushnerenko, E.V., Van den Bergh, B.R.H., & Winkler, I.: Separating acoustic deviance from novelty during the first year of life: A review of event-related potential evidence, Frontiers in Psychology, 4:595, 2013
Otte, R.A., Winkler, I., Braeken, M.A.K.A., Stekelenburg, J.J., van der Stelt, O., Van den Bergh, B.R.H.: Detecting violations of temporal regularities in waking and sleeping two-month-old infants., Biological Psychology, 92(2), 315-322, 2013
Háden, G.P., Németh, R., Török, M., Drávucz, S., Winkler, I.: Context effects on processing widely deviant sounds in newborn infants, Frontiers in Psychology, 4:674, 2013
Kushnerenko, E.V., Van den Bergh, B.R.H., & Winkler, I.: Separating acoustic deviance from novelty during the first year of life: A review of event-related potential evidence, Frontiers in Psychology, 4:595, 2013
van den Heuvel, M.I., Donkers, F.C.L., Winkler, I., Otte, R.A., Van den Bergh, B.R.H.: Maternal mindfulness and anxiety during pregnancy affect infants’ neural responses to sounds, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 10(3), 453-460, 2015
Háden, G.P., Honing, H., Török, M., Winkler, I.: Detecting the temporal structure of sound sequences in newborn infants, International Journal of Psychophysiology, 96(1), 23-28, 2015
Bendixen, A., Háden, G.P., Németh, R., Farkas, D., Török, M., Winkler, I.: Newborn infants detect cues of concurrent sound segregation, Developmental Neuroscience, 37(2), 172-181, 2015
van den Heuvel, M.I., Otte, R.A., Braeken, M.A.K.A., Winkler, I., Kushnerenko, E., Van den Bergh, B.R.H.: Differences between human auditory event-related potentials (AERP) measured at 2 and 4 months after birth, International Journal of Psychophysiology, 97(1), 75–83, 2015
Németh, R., Háden, G.P., Török, M., Winkler, I.: Processing of horizontal sound localization cues in newborn infants, Ear and Hearing, 36(5), 550-556, 2015
Háden, G.P., Németh, R., Török, M., Winkler, I.: Predictive processing of pitch trends in newborn infants, Brain Research, 1626, 14-20, 2015
Háden, G.P., Németh, R., Török, M., Winkler, I.: Mismatch response (MMR) in neonates: beyond refractoriness, Biological Psychology, 117, 26–31, 2016
Winkler, I.: Előbb az összetett, később az egyszerű: Csecsemők magasabb szintű hangfeldolgozási képességei a beszédértés előtti időszakban, Pszichológiai Szemle, 70(4), 675-721, 2016

 

Events of the project

 
2013-04-08 17:18:08
Résztvevők változása
Back »