Health migration: facts and interpretations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101067
Type K
Principal investigator Hárs, Ágnes
Title in Hungarian Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok
Title in English Health migration: facts and interpretations
Keywords in Hungarian migráció, egészségügy, munkaerőpiac
Keywords in English international migration, health care, labour market
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Sociology of labour
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Medical statistics
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Human resources in mobility
Panel Society
Department or equivalent KOPINT Foundation for Economic research
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-11-30
Funding (in million HUF) 10.128
FTE (full time equivalent) 1.58
state closed project
Summary in Hungarian
Az orvosok és ápolók migrációjának irodalma gazdag és bőséges, az adatok azonban sokszor hiányosak és gyakran megbízhatatlanok. Az egészségügyi szakemberek sajátok migrációs piacát tökéletesen leírni látszik a migráció push-pull elmélete, a küldő régiók szempontjából a push hatás különösen erősnek látszik. Az Európai Unió 2004-es munkaerő-piaci nyitását követően az orvosok és más egészségügyi dolgozók migrációs hajlandósága különösen erősnek mutatkozott. Mennyiben valósultak meg ezek a szándékok? A válaszok korlátozottak. Kevés vizsgálat készült, ami a migrációs szándékokat és azok megvalósulását hasonlította volna össze. A jelenlegi kutatás a magyar orvosok példáját vizsgálva hozzá kíván járulni az egészségügyben érzékelhető migrációs szándék szisztematikus kutatásához, a szándékolt és a megvalósult migráció összehasonlításához. A kutatás egyrészt módszertanilag úttörő jellegű, másrészt fontos és érzékeny politikai jelentőségű kérdést vizsgál: az orvosok elvándorlásának okait és vélt vagy valós következményeit. Az empirikus vizsgálat módszertanilag újszerű mintavételi technikákkal kívánja elérni a most vagy korábban migrációs tapasztalatot szerzett orvosokat és kontrollcsoportként azokat, akik nem dolgoztak külföldön. A bevándorló és elvándorló migráns orvosok közötti feltételezett helyettesítő hatást is teszteljük.
Summary
Even if migration of doctors or nurses is extensively studied, data on health migration is imperfect and partly inadequate. The push-pull theory of migration is essential in the particular migration market of health professionals. From the point of view of the sending regions the push factors are superior. Following the opening of the EU labour market in 2004 the emigration intentions of doctors proved to be intense. Evidences are based on various the registrations of health professionals that is, in fact, a strong migration potential indicator but not the real migration. To which extent did these flows materialise? Only partial evidences are available so far. Research is scarce on comparison of migration potential and real migration data. The present research would like to add to the systematic analysis of migration of health professionals and study the migration intentions in correspondence to the real migration of the doctors. In this context the proposed research is partly pioneering in the effort to follow-up the migration intentions and partly also touches upon a hot policy relevant issue of emigration of doctors. The survey-based research focuses primarily on the Hungarian case; novel sampling techniques intend to reach migrant doctors who have or had migration experiences and those who failed to move will serve as the control group. Replacement effect of emigrant and immigrant professionals will also be tested.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási hipotézisünk arra a fontos módszertani problémára épült, hogy az orvosmigráció leírását a potenciális elvándorlásra alapozott leírások helyettesítik, túlértékelik és a migrációs minták megértését torzítják. A kutatás kétféle eredményt hozott. Az orvosok elvándorlásának az áramlására (flow) és az elvándorlás mértékére (stock) ad valid becslést vizsgálva az elvándorlás állandóságát és időbeli változását. Emellett az orvosmigráció feltételezett és ténylegesen validnak bizonyuló befolyásoló hatásainak elemzésével az orvosmigrációt ténylegesen meghatározó mechanizmusokat mutatja be. A vizsgálat keretében önálló adatfelvétel során kerestünk választ az orvosmigrációt magyarázó tényezőkre. Az adatfelvétel módszerének a megválasztásakor a célcsoport jellegéből adódóan az online adatfelvétel bizonyult megvalósíthatónak, ugyanakkor fontos szempont volt az elérhető legnagyobb megbízhatóság és érvényesség. Az adatfelvétellel elért mintán vizsgáltuk a külföldön dolgozó, illetve korábbi külföldi munkatapasztalattal rendelkező orvosok migrációját, elemeztük a 2000-2015 közötti időszakban az orvosmigráció dinamikáját és az elvándorlásra ható tényezőket, a migráns és hazai orvosok külföldi munkavállalással kapcsolatos várakozásait és az ezeket befolyásoló tényezőket, és külön vizsgáltuk a legérzékenyebben érintett pályakezdő orvosok elvándorlásának a jellemzőit.
Results in English
Our research hypothesis focused on the important methodological problem that discussion of the emigration of doctors is often substituted for potential migration which causes overestimation and distortion in migration patterns. There are two main strands of the research results. Valid estimation on the current flows and the size of the stock of migrant doctors was given considering also the permanent character of migration and the changing pattern in time. Besides the data estimation the potential and real valid influence of the emigration of doctors has been estimated In the frame of the research on-line survey data collection has been conducted among doctors abroad, versus having emigration experiences with the control group of the Hungarian doctors. Data challenging ask of data collection among the scarce population has been methodologically carefully prepared and managed. In the time frame of 2000-2015 the dynamics of migration the emigration drives and impediments and the migration expectation and the factors influencing expectations has been investigated. Based on the survey data multivariate estimation analysis explained the emigration drives and impediments of the particulars groups of doctors. A separate model focused the emigration of new graduates.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101067
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hárs Ágnes – Simon Dávid: Miért mennek el az orvosok? A magyarországi orvosmigráció sajátosságai a 2000-es években, Külgazdaság, 2016
Hárs Ágnes – Simon Dávid: A magyarországi orvosok külföldi munkavállalását befolyásoló tényezők., Munkaerőpiaci tükör 2016 (előkészületben), 2016
Hárs Ágnes - Simon Dávid: Magyar orvosok külföldi munkavállalásának okai, körülményei és mintázata., ’Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok konferencián MTA Budapest, 2015
Katona Eszter: Migráció az egészségügyben. Orvosmigráció az adatok tükrében, ’Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok. konferencián MTA Budapest, 2015
Katona Eszter: Migráció az egészségügyben. Az orvosmigráció alakulása, és amit tudhatunk az orvosmigrációról az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatai alapján, ELTE TáTK, az évfolyama legjobb szakdolgozata, 2015
Pintér Dániel: Migráció az egészségügyben – pályakezdők orvosok és orvostanhallgatók külföldi munkavállalásra irányuló attitűdjének a vizsgálata, ELTE TáTK, szakdolgozat, 2016
Hárs Ágnes: Is free mobility of labour in the European Union a win-win situation?, ’Border, Mobility and Diversity: Old Questions, New Challenges’ c. konferencián, Koc University, Isztambul, 2014
Back »