Game Theory: The many faces of equilibrium and allocation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101224
Type K
Principal investigator Solymosi, Tamás
Title in Hungarian Játékelmélet: az egyensúly és az elosztás számos arca
Title in English Game Theory: The many faces of equilibrium and allocation
Keywords in Hungarian korrelált egyensúly, nem teljes információs játékok, kooperatív játékok, piaci mechanizmusok
Keywords in English correlated equilibrium, incomplete information games, cooperative games, market mechanisms
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Economic theory
Panel Economics
Department or equivalent Dept. of Operations Research and Actuarial Sciences (Corvinus University of Budapest)
Participants Bednay, Dezső
Forgó, Ferenc
Pintér, Miklós
Tasnádi, Attila
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 19.984
FTE (full time equivalent) 7.70
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatásra javasolt kérdések a játékelmélet több területét érintik és a következő kutatási témákba csoportosíthatók:
1. A puha korrelált egyensúly és alkalmazásai;
2. Oligopólium játékok;
3. Nem teljes információs stratégiai játékok;
4. Nem teljes információs kooperatív játékok;
5. A Shapley-érték axiomatizálásai és megalapozott alkalmazásai;
6. Stabil halmazok hozzárendelési játékokban és háttéralkuk a többtermékes aukciókban;
7. Kooperatív játékok korlátozott együttműködési lehetőségek esetén.

A kitűzött cél mindegyik kutatási témában színvonalas közleményekben megjelentethető eredmények elérése. A projekt futamideje alatt összesen 14-18 jelentős nemzetközi, illetve hazai konferencián tartott előadást, végeredményben pedig összesen 8-12 db a terület nívós folyóirataiban megjelent cikket tervezünk elérni.
Folytatni kívánjuk a sikeressé vált játékelméleti szemináriumunkat, ami a játékelmélettel, illetve a játékelmélet közgazdasági vagy egyéb társadalomtudományi alkalmazásaival foglalkozó, vagy az eziránt érdeklődő kutatók és diákok számára biztosít heti rendszerességgel egyfajta fórumot. Továbbra is gondozzuk a kapcsolattartást segítő honlapot.
Summary
The proposed investigations address various questions in Game Theory which can be grouped in the following research topics:
1. Soft correlated equilibrium and its applications;
2. Oligopoly games;
3. Strategic games with incomplete information;
4. Cooperative games with incomplete information;
5. Axiomatizations and reasonable applications of the Shapley value;
6. Stable sets in assignment games and collusive behavior of agents in multi-item auctions;
7. Cooperative games with restricted cooperation.

In each topic our goal is to achieve results publishable in high-level journals. As the outcome of the project, we plan to have a total of 14-18 presentations at significant international and domestic conferences, and eventually publish a total of 8-12 articles in highly respected periodicals of the field.
In order to provide a forum for colleagues and students interested in Game Theory and its applications to Economics and other social sciences, each semester we will continue to organize seminars weekly, and maintain a webpage to disseminate information.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A játékelmélet különböző kérdésköreiben végzett kutatásaink eredményeit eddig 23 nemzetközi és hazai folyóiratban, valamint szerkesztett kötetekben további 6 már megjelent cikkben közöltük (és további 2-4 nemzetközi cikkre számítunk). Eredményeinket több mint 40 nemzetközi, illetve hazai konferencia előadásban is bemutattuk. Legfontosabb eredményeink: • Megmutattuk, hogy különféle torlódási és társadalmi dilemma (csapda) helyzetekben a puha korrelált egyensúly segítségével magasabb társadalmi összhaszon érhető el, mint egyéb ismert korrelációs protokollokkal. • Megadtuk a Nash egyensúlyi leképezés egy új axiomatikus jellemzését. • Megvizsgáltuk az oligopóliumok elméletének több kérdését, legfőképpen azt, hogy mi történik akkor, ha teljesen vagy részben állami tulajdonú vállalat is van a piacon. • Rámutattunk a szokásos típusterek bizonyos logikai inkonzisztenciáira, és ezeket kiküszöbölendő bevezettünk egy új modellt, amelynek számos jó tulajdonságát igazoltuk. • Vizsgáltuk a kooperatív játékelmélet több általános kérdését (pl. a Shapley-érték axiomatizálása illetve alkalmazásai, a nukleolusz súlyozott változatainak hatékony kiszámíthatósága). Speciális (pl. rizikó allokációs, legrövidebb út, permutációs, körmentes irányított gráf) játékosztályokban felmerülő különféle problémákkal is foglalkoztunk. • Jellemeztük (különféle módokon) a Shapley-értéket, a mag extremális pontjait, a stabil halmazokat a hozzárendelési játékokban.
Results in English
We have investigated various topics in game theory and published so far 23 articles in international and domestic journals (and expect to have 2-4 more), 6 papers in edited volumes. We have also presented our results in more than 40 talks at international and domestic conferences. Our main contributions include (but not limited to) the following: • We demonstrated that soft correlated equilibrium can improve on social welfare in various congestion and social dilemma situations compared to other known correlation protocols. • We gave a new axiomatization of the Nash equilibrium correspondence. • We investigated various questions in oligopoly theory, in particular what happens when there are also public or at least semi-public firms on the market. • In order to avoid the “logical inconsistencies” we observed in the ordinary type spaces, we introduced a new epistemic model and proved that it has several “nice properties”. • We examined several general questions in cooperative game theory (e.g. axiomatization and applications of the Shapley value, efficient computability of weighted nucleoli). We also considered issues in various special classes of games (e.g. risk allocation games, shortest path games, permutation games, directed acyclic graph games). • We characterized (in various ways) the Shapley value, the extreme points of the core, and the stable sets in assignment games.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101224
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pintér Miklós: Young’s axiomatization of the Shapley value: a new proof, Annals of Operations Research, 235(1): 665-673, 2015
Pintér Miklós: A cardinal convex game with empty core, Mathematical Social Sciences, 83: 9-10, 2016
Solymosi Tamás, Sziklai Balázs: Characterization sets for the nucleolus in balanced games, Operations Research Letters 44(4):520-524; JUL 2016, 2016
Sziklai Balázs, Fleiner Tamás, Solymosi Tamás: On the core and nucleolus of directed acyclic graph games, Mathematical Programming (Online First 2016 AUG 18) pp.1-29, 2016
Tasnádi, Attila: Endogenous timing of moves in Bertrand-Edgeworth triopolies, International Journal of Economic Theory, 12: 317-334, 2016
Tasnádi, Attila; Rácz, Zoltán: A Bertrand-Edgeworth oligopoly with a public firm, Journal of Economics, 119(3): 253-266, 2016
Balog Dóra, Bátyi Tamás László, Csóka Péter, Pintér Miklós: Properties and comparison of risk capital allocation methods, European Journal of Operational Research, 2017, 259: 614–625, 2017
Németh Tibor; Pintér Miklós: The non-emptiness of the weak sequential core of a transferable utility game with uncertainty, Journal of Mathematical Economics, 69: 1-6, 2017
Forgó Ferenc; Komlósi Sándor: Krekó Béla szerepe a közgazdászképzés modernizálásában. Krekó Béla (1915-1994) emlékére (THE ROLE OF BÉLA KREKÓ IN THE REFORM OF ECONOMICS AND BUSINESS EDUCATION IN MEMORIAM BÉLA KREKÓ (1915-1994)), Szigma, XLVI. (2015) 3-4, 137-158, 2015
Tasnádi Attila, Bakó Barna: The Kreps-Scheinkman game in mixed duopolies, Journal of Institutional and Theoretical Economics (accepted), 2017
Bednay, Dezső: Stable sets in assignment games, UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications, Lisbon, 2015, 2015
Bednay, Dezső: A mag stabilitása többoldalú hozzárendelési játékokban, XXXI. Magyar Operációkutatási Konferencia, Cegléd, 2015, 2015
Tasnádi, Attila; Rácz, Zoltán: A Bertrand-Edgeworth oligopoly with a public firm, Corvinus Economics Working Papers 2015/08, 2015
Solymosi, Tamás; Sziklai, Balázs: Universal characterization sets for the nucleolus in balanced games, Discussion paper MT-DP-2015/12, Institute of Economics, Center for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2015
Solymosi, Tamás: Monotonicity of the nucleolus in assignment games., UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications, Lisbon, 2015, 2015
Solymosi Tamás: A per-capita nukleolusz számítása kiegyensúlyozott játékokban, XXXI. Magyar Operációkutatási Konferencia, Cegléd, 2015, 2015
Forgó Ferenc: The prisoners' dilemma, congestion games and correlation, In: Progress in Economics Research Vol. 34, Chap 8, pp. 129-141. Editor: Albert Tavadze, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2015, 2015
Pintér Miklós: A new epistemic model, Corvinus Economics Working Papers – CEWP 2014/02, 2014
Pintér Miklós: Az axiómák függetlenségéről, XXXI. Magyar Operációkutatási Konferencia, Cegléd, 2015, 2015
Pintér Miklós: Young’s axiomatization of the Shapley value: a new proof, Annals of Operations Research, 235(1): 665-673, 2015
Pintér Miklós; Csóka Péter: On the Impossibility of Fair Risk Allocation, The B.E. Journal of Theoretical Economics 16(1): 143–158, 2016
Pintér Miklós: A cardinally convex game with empty core, A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2015, 2015
Pintér Miklós: The monotonicity of the nucleolus of assignment games, OR2015, Bécs, Ausztria, 2015, 2015
Pintér Miklós: A new epistemic model, 26th Game Theory Festival, Stony Brook, USA, 2015, 2015
Pintér Miklós: The Core of TU Games with Infinitely many Players, EURO, 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, Egyesült Királyság, 2015, 2015
Forgó Ferenc: The prisoners' dilemma, congestion games and correlation, Corvinus Economic Working Papers, 2015
Forgó Ferenc: A note on the axiomatization of the Nash equilibrium correspondence, Mathematica Pannonica, 25 (1): 147-155. ISSN 0865-2090, 2015
Forgó Ferenc; Komlósi Sándor: Krekó Béla szerepe a közgazdászképzés modernizálásában. Krekó Béla (1915-1994) emlékére, Corvinus Kutatások 2188, 2015
Pintér Miklós: The WS core of a TU game as the core of an NTU game, SING10, Krakkó, Lengyelország, 2014 július, 2014
Németh Tibor, Pintér Miklós: The non-emptiness of the weak sequential core, VOCAL 2014, Veszprém, 2014 december, 2014
Németh Tibor, Pintér Miklós: The non-emptiness of the weak sequential core, MKE konferencia, Budapest, 2014 december, 2014
Bednay Dezső: von Neumann - Morgenstern stable sets in Böhm-Bawerk horse markets, SING 10, Krakkó, 2014 július 7-9, 2014
Marina Nunez, Tamás Solymosi: Lexicographic allocations and extreme core payoffs in assignment games, 20th IFORS Conference, Barcelona, 2014 július, 2014
Solymosi Tamás: Manipulability of core prices in assignment markets, ECAGS 2014: Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice, Varsó, 2014 március, 2014
Solymosi, Tamás: The kernel is in the least core for permutation games, Central European Journal of Operations Research 23(4):795-809. DOI: 10.1007/s10100-014-0342-y, 2015
Tasnádi, A.; Balogh, T.L.: Does timing of decisions in a mixed duopoly matter?, Journal of Economics, 106, 233-249, 2012
Pintér Miklós, Balog Dóra, Bátyi Tamás László, Csóka Péter: Pénzügyi hálózatok modellezése Jackson és Watts (2002) nyomán, Egyensúly és optimum - Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Solymosi, T. – Temesi, J., Aula, Budapest, 150-168, 2012
Pintér Miklós: A Harsányi-program, Egyensúly és optimum - Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Solymosi, T. – Temesi, J., Aula, Budapest, 23-31, 2012
Pintér Miklós ; Péter M. Szabó, Diána Rita Szabó, Adrienn Zsippai, Attila Patócs, András Falus, Károly Rácz, Péter Igaz: Integrative analysis of neuroblastoma and pheochromocytoma genomics data, BMC Medical Genomics, 5:48, 16-19, 2012
Solymosi, Tamás: The kernel is in the least core for permutation games, Central European Journal of Operations Research 23(4):795-809. DOI: 10.1007/s10100-014-0342-y, 2015
Tasnádi Attila, Bakó Barna: A Kreps-Scheinkman állítás érvényessége lineáris keresletű vegyes duopóliumok esetén, Közgazdasági Szemle LXI(2014), 533-543, 2014
Tasnádi A.; Balogh T.L.: Mixed duopolies with advance production, Corvinus University of Budapest, June 2013, 2013
Pintér, Miklós; Dobos, Imre: Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory, Periodica Polytechnica - Social and Management Science, 21(1): 45-52, 2013
Pintér Miklós; René van den Brink: On axiomatizations of the Shapley value for assignment games, Journal of Mathematical Economics, 60: 110-114, 2015
Tasnádi Attila, Bakó Barna: The Kreps-Scheinkman game in mixed duopolies, Oligo 2014, June 5-6, 2014, Rome, Italy, 2014
Pintér Miklós; Németh Tibor: The non-emptiness of the weak sequential core, VOCAL 2014, Veszprém, 2014 december, 2014
Pintér Miklós; Németh Tibor: The non-emptiness of the weak sequential core, MKE konferencia, Budapest, 2014 december, 2014
Solymosi, Tamás; Nunez, Marina: Lexicographic allocations and extreme core payoffs in assignment games, Discussion paper MT-DP-2014/25, Institute of Economics, Center for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences., 2014
Bednay Dezső: A kernel hozzárendelési játékokban, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013
Bednay, Dezső: Local stability in assignment games, UECE Lisbon Meetings 2013: Game Theory and Applications, Lisbon, 2013
Pintér Miklós: Monoton és stabil megoldások hozzárendelési játékokon, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013
Solymosi Tamás: Lexikografikus allokációk a hozzárendelési játékok magjában, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013
Forgó Ferenc: A Nash egyensúly axiomatizálásáról, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013
Tasnádi Attila: Duopólium részben állami tulajdonú vállalattal, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013
Bakó Barna, Tasnádi Attila: A Kreps-Scheinkman állítás érvényessége lineáris keresletű vegyes duopóliumok esetén, MKE 2013 - A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2013
Balogh T.L., Tasnádi A.: Mixed duopolies with advance production, Corvinus University of Budapest, June 2013, 2013
Tasnádi Attila: Duopólium részben állami tulajdonú vállalattal, Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás - Tanulmányok Zalai Ernőnek, Műszaki Könvykiadó, Budapest, 177-186, 2013
Forgó Ferenc: Gondolatok az egyensúlyról a játékelméletben, Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás - Tanulmányok Zalai Ernőnek, Műszaki Könvykiadó, Budapest, 73-86, 2013
Dobos, Imre; Pintér, Miklós: Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory, Periodica Polytechnica - Social and Management Science, 21(1): 45-52, 2013
Pintér, Miklós; Radványi, Anna: The Shapley value for shortest path games: a non-graph-based approach, Central European Journal of Operations Research, 21(4): 769-781, 2013
Pintér, Miklós: On the completeness of the universal knowledge–belief space: A technical note, International Game Theory Review, DOI: 10.1142/S0219198914400064, 2013
Pintér, Miklós: Every hierarchy of beliefs is a type, UECE Lisbon Meetings 2013: Game Theory and Applications, Lisbon, 2013
Pintér, Miklós: On axiomatizations of the Shapley value for assignment games, GMT 2013, The Seventh International Conference on Game Theory and Management, St. Petersburg, Russia, 2013
Solymosi, Tamás: The kernel is in the least core for permutation games, UECE Lisbon Meetings 2013: Game Theory and Applications, Lisbon, 2013
Bednay, Dezső; Bozóki, Sándor: Constructions for nontransitive dice sets, 8th Japanese-Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications, Veszprém, 2013
Solymosi, Tamás: The kernel is in the least core for permutation games, Central European Journal of Operations Research (online 2014 March 5). DOI: 10.1007/s10100-014-0342-y, 2014
Forgó, Ferenc: Measuring the power of soft correlated equilibrium in 2-facility simple non-increasing linear congestion games, Central European Journal of Operations Research, 22(1): 139-165, 2014
Bakó Barna, Tasnádi Attila: A Kreps-Scheinkman állítás érvényessége lineáris keresletű vegyes duopóliumok esetén, Közgazdasági Szemle LXI(2014), 533-543, 2014
Pintér, Miklós; Radványi, Anna: The Shapley value for shortest path games: a non-graph-based approach, Central European Journal of Operations Research, 21(4): 769-781, 2013
Pintér, Miklós: On the completeness of the universal knowledge–belief space: A technical note, International Game Theory Review, 16:1 (6 pages) DOI: 10.1142/S0219198914400064, 2014
Forgó Ferenc: A mediáció szerepe többszereplős rendszerek szabályozásában: játékelméleti megközelítés, GIKOF eJournal 2014-1 pp 1-12, 2014
Forgó Ferenc: Soft correlated equilibrium in simple congestion games, VOCAL 2014, Veszprém, 2014 december, 2014
Bakó Barna, Tasnádi Attila: The Kreps-Scheinkman game in mixed duopolies, Oligo 2014, June 5-6, 2014, Rome, Italy, 2014
Balogh, T.L., Tasnádi, A.: Does timing of decisions in a mixed duopoly matter?, Journal of Economics, 106, 233-249, 2012
Tasnádi, Attila: Endogenous choice of decision variables, Pure Mathematics and Applications 23, 67-79., 2012
Tasnádi, A., Smith, T.G., Hanks, A.S.: Quality uncertainty as resolution of the Bertrand paradox, Pacific Economic Review, 17, 687-692, 2012
Tasnádi Attila: A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal, Egyensúly és optimum - Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Solymosi, T. – Temesi, J., Aula, Budapest, 57-62, 2012
Balog Dóra, Bátyi Tamás László, Csóka Péter, Pintér Miklós: Pénzügyi hálózatok modellezése Jackson és Watts (2002) nyomán, Egyensúly és optimum - Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Solymosi, T. – Temesi, J., Aula, Budapest, 150-168, 2012
Pintér Miklós: A Harsányi-program, Egyensúly és optimum - Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Solymosi, T. – Temesi, J., Aula, Budapest, 23-31, 2012
Péter M. Szabó, Diána Rita Szabó, Adrienn Zsippai, Attila Patócs, András Falus, Károly Rácz, Péter Igaz, Miklós Pintér: Integrative analysis of neuroblastoma and pheochromocytoma genomics data, BMC Medical Genomics, 5:48, 16-19, 2012
Bednay Dezső: Alkuegyensúlyok és stabil halmazok, MKE 2012 - A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2012
Bednay, Dezső: Stable sets in assignment games as an equilibrium point in a bargaining game, SING-8, Budapest, 2012
Solymosi Tamás, Temesi József (szerk,): Egyensúly és optimum - Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, Aula, Budapest, 2012
Nunez, M., Solymosi, T.: Lexicographic allocations and extreme core payoffs in assignment games, SING-8, Eigth Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, 2012
Solymosi, T., Brugueres, J.,Raghavan, T.E.S.: Pairwise monotonicity of the nucleolus in assignment games, GAMES 2012, Fourth World Congress of the Game Theory Society, Istanbul, 2012
Pintér, Miklós: Common priors for generalized type spaces, GAMES 2012, Fourth World Congress of the Game Theory Society, Istanbul, 2012
Pintér, Miklós: The kappa-core and the kappa-balancedness of TU games with infinite many players, SING-8, Eigth Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, 2012
Forgó, Ferenc: A generalization of soft correlated equilibrium: A new protocol, SING-8, Eigth Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, 2012
Pintér, Miklós: Generalized type spaces, LOFT 2012, Seville, 2012
Pintér Miklós: Típusterek nemadditív véleményekkel, MKE 2012 - A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2012
Tasnádi, Attila: Endogenous timing of moves in Bertrand-Edgeworth triopolies, SING-8, Eigth Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, 2012
Solymosi, Tamás: The kernel is in the least core for permutation games, 2nd revised version, Corvinus University of Budapest, Working paper (submitted), 2013
Forgó, Ferenc: Measuring the power of soft correlated equilibrium in 2-facility simple non-increasing linear congestion games, Central European Journal of Operations Research, 22(1): 139-165, 2014
Solymosi Tamás: Weighted nucleoli and dually essential coalitions, Corvinus Economics Research Papers 12/2016, 2016
Pintér, Miklós; Udvari, Zsolt: Generalized type spaces, Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics, Budapest., 2012
Nagy Balázs, Tasnádi Attila:: Bertrand-Edgeworth duopoly with a socially concerned firm, Oligoworkshop 2016, Dauphine Université Paris, France, 2016
Pintér Miklós: Consistent values and two player games, A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2016, 2016
Solymosi Tamás: On computing the per-capita nucleolus in balanced games, SING-12, Twelveth European (formerly Spain Italy Netherlands) Meeting on Game Theory, Odense, DK, 2016.07.12., 2016
Back »