Evaluation of hypogenic karstification focusing on the microbially mediated processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101356
Type NK
Principal investigator Mádlné Szonyi, Judit
Title in Hungarian Hipogén karsztosodási folyamatok tanulmányozása különös tekintettel a mikrobák szerepére
Title in English Evaluation of hypogenic karstification focusing on the microbially mediated processes
Keywords in Hungarian hipogén karszt, áramlási rendszerek, mikrobák, radioaktivitás, határfelületi jelenségek
Keywords in English hypogenic karst, flow systems, microbes, radioactivity, interface processes
Discipline
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Ortelius classification: Hydrogeology
Hydrobiology, ecological status assessment, applied ecology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Physics (Council of Physical Sciences)10 %
Ortelius classification: Environmental physics
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Physical and Applied Geology (Eötvös Loránd University)
Participants Balázs, László
Czauner, Brigitta
Erőss, Anita
Erőss, Anita
Havancsák, Károly
Havril, Tímea
Havril, Tímea
Havril, Tímea
Homonnay, Zoltán
Horváth, Ákos
Iván, Veronika
Kériné dr. Borsodi, Andrea
Kovácsné Bodor, Petra
Krett, Gergely
Leél-Őssy, Szabolcs
Makk, Judit
Mindszenty, Andrea
Pulay, Eszter
Szkolnikovics-Simon, Szilvia
Tóth, Ádám Zoltán
Tóth, Ádám Zoltán
Zsemle, Ferenc
Starting date 2012-03-01
Closing date 2017-02-28
Funding (in million HUF) 69.873
FTE (full time equivalent) 16.06
state closed project
Summary in Hungarian
A hipogén karsztrendszerek az utóbbi évtizedekben a kutatások középpontjában állnak. A Budai Termálkarszt egyike azon kevés, jelenleg is aktív hipogén karsztterületnek, ahol a fluidumok, dinamikájuk és hatásaik együtt vizsgálhatók. A hipogén karsztok fejlődése és a bennük zajló folyadékáramlás által előidézett jelenségek azonban csak a regionális áramlási rendszerek keretében érthetők meg. A Budai Termálkarszt megcsapolódási zónájában korábbi tanulmányok a vas-hidroxid kiválásokat, melyek valójában biofilmként kezelendők, speciális megcsapolódási jelenségként azonosították. Ez a kiválás (i) redox határfelületet indikál, (ii) a benne zajló mikrobiális folyamatok által a kénsavas barlangképződést segíti, (iii) együttes előfordulása kalcitlemezekkel barlangképződési szintet jelez, és (iv) rádium rezervoárként a források radon tartalmáért is felelős. Ugyanakkor nyomelem-tartalmának és radioaktivitásának köszönhetően extrém környezetet jelent a mikrobák számára. Ilyen és ehhez hasonló extrém környezetek keletkezése szintén csak áramlási rendszerek keretében értelmezhető. A tervezett átfogó kutatás áttekintést nyújt a hipogén folyamatokat befolyásoló tényezőkről és tágítja ismereteinket a mikrobák barlangképződésben betöltött szerepéről. Az eredmények általánosítása hasonló hidrogeológiai helyzetű területek megértését segíti. Az ELTE kutatóinak jelen interdiszciplináris alapkutatási pályázata elősegíti a résztvevő kutatók szakmai valamint az intézmény infrastrukturális fejlődését.
Summary
Hypogenic karst systems are in the focus of main research interest in the last decades. The Buda Thermal Karst system is one of the few active hypogenic karst areas where fluids with their dynamics, effects and products can be studied directly. Hypogenic karst development and its manifestations caused by flowing groundwater can be interpreted only in flow system context. Previous studies in the discharge zone of the Buda Thermal Karst identified a specific discharge feature in form of iron hydroxide precipitates, which is essentially a microbial mat. It serves (i) as a redox interface indicator; (ii) as a mediating factor of sulphuric acid speleogenesis due to its microbial activity; (iii) as a cave level marker together with calcite rafts; and (iv) as a radium reservoir and radon source for springs. At the same time due to its trace element content and radioactivity it provides an extreme environment for microbes. The formation and existence of these extreme environments can be understood only in the flow system context, as well. The proposed comprehensive study will provide an overview about the controlling factors of hypogenic processes and will enhance our knowledge on microbially mediated speleogenesis. Generalization of the results may be applicable in similar settings worldwide. This multidisciplinary basic research proposal of the researchers of the Eötvös Loránd University might be decisive in their scientific development and would improve the infrastructure as well.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során a hipogén karsztosodási folyamatokat a medenceléptékű vízáramlási rendszerek keretében értelmeztük. A Budai Termálkarsztra és tágabb környezetére elvégzett regionális hidraulikai és oldottanyag tartalom elemzések, kiegészítve áramlás- és hőtranszport modellezéssel feltárták a gravitációsan vezérelt vízáramlási rendszereket, a különféle fluidumok eloszlását és a hőkonvekció geológiai időléptékű szerepét. A kutatás révén ki tudtuk jelölni azokat a zónákat, ahol hipogén karsztosodási jelenségek kialakulhatnak: a vertikális feláramlási és áramlási határzónákat kiáramlási területeken; a sós és az édesvíz közötti keveredési zónákat. Ezekhez kapcsolódóan oldódási porozitásra utaló jegyeket találunk a rétegsorokban. A határfelületeken élő extremofil mikroorganizmusok részvétele az aerob és anaerob kén-, vas- és nitrogén átalakítási folyamatokban bizonyításra került. Az oldott üregek falán képződő biofilmek nyomelemeket, pl. rádiumot adszorbeálnak és egy új sugárrezisztensúj faj, a Deinococcus budaensis sp. nov. leírása is bizonyítja a mikroorganizmusok alkalmazkodását a radioaktív sugárzáshoz. A szerves és szervetlen folyamatok összetettsége megkívánta azok modell-rendszerekben történő értelmezését a recens és a geológiai múltban működő hasonló folyamatok megértéséhez. A terület jelenleg is aktív és a fosszilizálódott barlangjait magában foglaló áramlástani és a kiválások átfogó értelmezése alapul szolgál az eredmények kiterjesztéséhez más hasonló karsztterületekre.
Results in English
The research project interpreted hypogenic karstification processes in the frame of basin scale flow systems. Regional hydraulic and salinity studies complemented by flow and heat transport simulations for the Buda Thermal Karst and its broader environment revealed the pattern of gravity-driven regional groundwater flow, the distribution of fluids and the significance of heat convection on geological time scale. The study could assign those zones where hypogenic karstification processes can be active: vertical upward flow and mixing of fluids in regional discharge zones; underground interfaces of saline and fresh water. Dissolutionally enlarged porosity connected to these zones are found in geological logs. The interfaces are inhabited by extremophilic microorganisms participating both in aerobic and anaerobic sulfur, iron and nitrogen transformation processes. Biofilms formed on the cave walls adsorb trace elements, e.g. radium. Description of the novel radiation resistant species, Deinococcus budaensis sp. nov. also proved the adaptation to radioactive irradiation. The complexity of organic and inorganic processes required to interpret precipitates in situ model-systems to extend the results for recent real systems and geological processes. The comprehensive flow analysis involving the active and fossilized hypogenic caves of the area complemented by the interpretation of precipitates serve as a basis to generalize the results for different hypogenic karst areas.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101356
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mádl-Szőnyi J; Tóth Á: Basin-scale conceptual groundwater flow model for an unconfined and confined thick carbonate region, Hydrogeology Journal 23(7), 1359-1380. (DOI: doi:10.1007/s10040-015-1274-x), 2015
Mádl-Szőnyi J; Pulay E; Tóth Á; Bodor P: Regional underpressure: a factor of uncertainty in the geothermal exploration of deep carbonates, Gödöllő Region, Hungary, Environmental Earth Sciences 74(12), 7523-7538. (DOI: 10.1007/s12665-015-4608-z), 2015
Dobosy P; Sávoly Z; Óvári M; Mádl-Szőnyi J; Záray Gy: Microchemical characterization of biogeochemical samples collected from the Buda Thermal Karst System, Hungary, Microchemical Journal 124, 116-120. (DOI: 10.1016/j.microc.2015.08.004), 2016
Anda D; Makk J; Krett G; Jurecska L; Márialigeti K; Mádl-Szőnyi J; Borsodi AK: Thermophilic prokaryotic communities inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary), Extremophiles 19(4), 787-797. (DOI: 10.1007/s00792-015-0754-1.), 2015
Anda D; Büki G; Krett G; Makk J; Márialigeti K; Erőss A; Mádl-Szőnyi J; Borsodi AK: Diversity and morphological structure of bacterial communities inhabiting the Diana-Hygieia thermal spring (Budapest, Hungary), Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 61(3), 329-346. (DOI: 10.1556/AMicr.61.2014.3.7.), 2014
Kuzmann E; Homonnay Z; Kovács K; Zsabka P; Erőss A; Mádl-Szőnyi J: Mössbauer study of biofilms formed at spring caves of Buda Karst, Hungary, Hyperfine Interactions 226(1-3), 571-577. (DOI: 10.1007/s10751-013-0932-4), 2014
Borsodi AK; Knáb M; Krett G; Makk J; Márialigeti K; Erőss A; Mádl-Szőnyi J: Biofilm bacterial communities inhabiting the cave walls of the Buda Thermal Karst System, Hungary, Geomicrobiology Journal 29(7), 611-627. (DOI: 10.1080/01490451.2011.602801), 2012
Erőss A; Mádl-Szőnyi J; Surbeck H; Horváth Á; Goldscheider N; Csoma AÉ: Radionuclides as natural tracers for the characterization of fluids in regional discharge areas, Buda Thermal Karst, Hungary, Journal of Hydrology 426-427, 124-137 (DOI: 10.1016/j.jhydrol.2012.01.031), 2012
Makk J; Tóth EM; Anda D; Pál S; Schumann P; Kovács AL; Mádl-Szőnyi J; Márialigeti K; Borsodi AK: Deinococcus budaensis sp. nov., a mesophilic species isolated from biofilm sample of a hydrothermal spring cave, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 66(12), 5345-5351. (DOI: 10.1099/ijsem.0.001519), 2016
Havril T; Molson JW; Mádl-Szőnyi J: Evolution of fluid flow and heat distribution over geological time scales at the margin of unconfined and confined carbonate sequences - A numerical investigation based on the Buda Thermal Karst analogue, Marine and Petroleum Geology 78, 738-749. (doi: 10.1016/j.marpetgeo.2016.10.001), 2016
Csondor K; Erőss A; Horváth Á; Szieberth D: Radon as a natural tracer for underwater cave exploration, Journal of Environmental Radioactivity (online) (DOI: 10.1016/j.envrad.2016.10.020), 2016
Erhardt I; Ötvös V; Erőss A; Czauner B; Simon Sz; Mádl-Szőnyi J: Hydraulic evaluation of the hypogenic karst area in Budapest (Hungary), Hydrogeology Journal (online) (DOI: 10.1007/s10040-017-1591-3), 2017
Anda D; Krett G; Makk J.; Márialigeti K.; Mádl-Szőnyi J; Borsodi AK: Comparison of bacterial and archaeal communities from different habitats of the hypogenic Molnár János Cave of the Buda Thermal Karst System (Hungary), Journal of Cave and Karst Studies (közlésre elfogadva), 2017
Erőss A; Zsemle F; Pulay E: Heat potential evaluation of effluent and used thermal waters in Budapest, Hungary, Central European Geology 58(1-2), 62-71. (DOI:10.1556/24.58.2015.1–2.4), 2015
Mádl-Szőnyi J; Czauner B; Iván V; Simon Sz; Erőss A; Tóth Á; Bodor P; Havril T; Boncz L; Sőreg V: Confined carbonates – regional scale hydraulic interaction or isolation?, Marine and Petroleum Geology (közlésre elfogadva), 2017
Pásztor D: Hipogén karsztosodási indikátorok a Gellért-hegyi Aragonit-barlangban, MSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 98p., témavezető: Mádlné Szőnyi J, 2016
Priegl Cs: Mi állhat a felszín alatti vizek útjába? Vízszintváltozások észlelése és értelmezése a Gellért-táró szelvényében, TDK dolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tsz., 42p., témavezető: Erőss A és Mádlné Szőnyi J, 2016
Török VB: Fedetlen és fedett karbonátos peremterületek hidrogeológiai sajátosságai, BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 49p., témavezető: Mádlné Szőnyi J, 2016
Várkonyi D; Tímár M: A radon tartalom változása és lehetséges okai a Gellért-táró légterében, TDK dolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 38p., témavezető: Bodor P és Mádlné Szőnyi J, 2016
Anda D; Makk J; Szabó A; Bodor P; Mádl-Szőnyi J; Márialigeti K; Borsodi A: Analysis of the biofilm formation in a hydrothermal spring cave using in situ experimental model system, The 7th Congress of European Microbiologists, Valencia, Spain, 9-13 July 2017, 2017
Anda D; Szabó A; Felföldi T; Bodor P; Makk J; Mádl-Szőnyi J; Márialigeti K; Borsodi AK: In situ experimental model system for studying the biofilm development in a hydrothermal spring cave (Biofilm képződés tanulmányozása in situ modellrendszer segítségével egy hidrotermális eredetű forrásbarlangban), In: Márialigeti K (ed): Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica: Abstracts of the Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology, Paper 63, 2017
Bodor P; Anda D; Burkus V; Óvári M; Horváth Á; Kuzmann E; Homonnay Z; Futó I; Makk J; Borsodi A; Mindszenty A; Mádl-Szőnyi J: Evolution of bacterial biofilms and chemical precipitates in thermal springs depending on flow kinetics (Buda Thermal Karst, Hungary), 44th IAH Congress, Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2017, 2017
Bodor P; Anda D; Horváth Á; Kuzmann E; Homonnay Z; Mindszenty A; Óvári M; Palcsu L; Mádl-Szőnyi J: Evolution of biogeochemical precipitation at discharging thermal water – Experimental study 2, Calgary Symposium 2017, Calgary, Canada, 26-28 June 2017, 2017
Bodor P; Anda D; Jurecska L; Horváth Á; Palcsu L; Post V; Müller I; Mádl-Szőnyi J: In situ measurement and modeling of physicochemical parameters at discharging thermal water – Experimental study 1, Calgary Symposium 2017, Calgary, Canada, 26-28 June 2017, 2017
Bodor P; Mádl-Szőnyi J: Termálforrás megcsapolódáshoz köthető vízkémiai változások in-situ tanulmányozása a Gellért-táróban, „Almássy Endre XXIV. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről”, Siófok, Hungary, 28-29 March 2017, 2017
Bodor P; Mádl-Szőnyi J: Thermal spring related hydrochemical and precipitation changes along a canalized water outflow in the tunnel of Gellért Hill, Budapest, Ifjú Szakemberek Ankétja absztraktkötet, p.59., 2017
Borsodi A; Anda D; Szabó A; Krett G; Mádl-Szőnyi J; Márialigeti K; Makk J: Assessment of bacterial diversity in the Molnár János hypogenic cave (Hungary), The 7th Congress of European Microbiologists, Valencia, Spain, 9-13 July 2017, 2017
Mádl-Szőnyi J; Tóth Á; Simon Sz; Galsa A: Comparison of 2D simulated flow pattern and measured hydraulic data for a confined aquifer to reveal the influence of gravity and heat on flow pattern, 43rd IAH Congress, Montpellier, France, 25-29 September 2016, Paper2336, 2016
Pásztor D; Burkus V; Bodor P; Óvári M; Kuzmann E; Homonnay Z; Futó I; Mindszenty A; Mádl-Szőnyi J: Comparison of recent and fossilized biofilm and calcite samples from the caves of Gellért Hill, Budapest, Hungary, 44th IAH Congress, Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2017, 2017
Mádl-Szőnyi J; Tóth Á: Topographically Driven Fluid Flow at the Boundary of Confined and Unconfined Sub-basins of Carbonates: Basic Pattern and Evaluation Approach on the Example of Buda Thermal Karst, In: Renard P., Bertrand C. (eds) EuroKarst 2016, Neuchâtel. Advances in Karst Science. Springer, Cham, 89–98., 2017
Mádl-Szőnyi J; Erőss A; Tóth Á: Fluid Flow Systems and Hypogene Karst of the Transdanubian Range, Hungary—With Special Emphasis on Buda Thermal Karst, in: Klimchouk A; Palmer A; De Waele J; Auler A; Audra P (eds.): Hypogene Karst Regions and Caves of the World (DOI: 10.1007/978-3-319-53348-3_17) (közlésre elfogadva), 2017
Enyedi NT: Sugárrezisztens baktériumok a Diana-Hygieia termálforrásban képződött biofilmből, TDK Dolgozat, ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, 31p., témavezető: Makk J és Anda D, 2016
Kurcz R: Radionuklidok a Budai-hegység északi részének felszín alatti vizeiben, MSc szakdolgozat, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék, 64p., témavezető: Horváth Á és Erőss A, 2014
Magyar Zs: Budapesti termálvizek urán-, rádium- és radontartalmának időfüggése, MSc szakdolgozat, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék, 57p., témavezető: Horváth Á, 2014
Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi, Heinz Surbeck, Ákos Horváth, Nico Goldscheider, Anita É Csoma: Radionuclides as natural tracers for the characterization of fluids in regional discharge areas, Buda Thermal Karst, Hungary, J HYDROL 426-427: 124-137, 2012
Virág M; Mindszenty A; Mádlné Szőnyi J; Leél-Őssy Sz; Páll-Somogyi K; Bendő Zs; Veres V: Újabb adatok Gellért-hegyi források antropogén befolyásoltságú karbonátkiválásairól, Veress M (ed.) Karsztfejlődés XV., p. 15., 2012
Pável E: Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésre utaló jegyeinek vizsgálata a Budai Termálkarszton, TDK Dolgozat ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 68p., témavezető: Mádlné Szőnyi J és Erőss A, 2014
Ambrus R.: A Gellért-hegyi és Rózsadombi forrásbarlangok hidrotermás ásványkiválásainak vizsgálata, TDK Dolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 55p., témavezető: Erőss A és Győri O, 2014
Karlik M: Budapesti termálvizek urán és rádiuum tartalmának meghatározása, BSc szakdolgozat, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék, 33p., témavezető: Horváth Á, 2013
Freiler Á; Horváth Á; Mádl-Szőnyi J; Erőss A; Győri O; Surbeck H; Gubicza J: Comparison of radioactivity of biofilm and thermal water, Buda Thermal Karst, Hungary, In: Mádl-Szőnyi J; Erőss A; Mindszenty A; Tóth Á (eds.): International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p.68., 2013
Garamhegyi T; Mádlné Szőnyi J: Budapesti hévízkutak visszatöltõdés mérésének analitikus felülvizsgálata és numerikus-modellezésen alapuló értékelése, Hidrológiai Tájékoztató, 40-43. (HU-ISSN 0439-0954), 2013
Martinecz Á: Hidrosztratigráfiai értékelés és áramkép szimuláció a Budai Termálkarszton, MSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 110p., témavezető: Mádlné Szőnyi J, Simon Sz, 2014
Martinecz Á; Havril T; Mádl-Szőnyi J; Molson J; Simon Sz: Numerical interpretation of flow fields in deep carbonates – case study of the Buda Thermal Karst, Hungary, 41st IAH International Congress „Groundwater: Challenges and Strategies”: Abstracts, Paper T7269, 2014
Bodor P; Erőss A; Mádlné Szőnyi J; Czuppon Gy: A Duna és a felszín alatti vizek kapcsolata a rózsadombi megcsapolódási területen, Karsztfejlődés XIX., 63-75., 2014
Restás-Göndör A: Izotóphidrogeológiai vizsgálatok a Molnár János-barlangban, MSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 92p., témavezető: Erőss A, 2015
Pável E; Mádl-Szőnyi J; Erőss A: Investigation of marks for deep karstification in the carbonate aquifer system of Buda Thermal Karst, in B Kiss G. (szerk.) Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 8: 5th International Students Geological Conference, p.105., 2014
Pál SE: A Budai Termálkarsztban található Rudas-fürdő Török-forrásában élő radioaktív rezisztens baktériumok kimutatása, MSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 70p., témavezető: Makk J, 2015
Mádl-Szőnyi J: Genesis and Utilization of Thermal Flow in Deep Carbonate Systems, in Stevanovic Z (ed): Karst Aquifers - Characterization and Engineering. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 654-667. (ISBN 978-3-319-12850-4), 2015
Bajomi B: Mi rejtőzik a Gellért-hegy alagútjában?: Interjú Mádlné Szőnyi Judittal, Élet és Tudomány LXXI, 972-973., 2016
Bodor P, Erőss A, Mádlné Szőnyi J, Kovács J: A csapadék hatása a rózsadombi források utánpótlódási és megcsapolódási területén, Földtani Közlöny 145(4), 385-396, 2015
Dóra Anda, Attila Szabó, Tamás Felföldi, Petra Bodor, Judit Makk, Judit Mádl-Szőnyi, Károly Márialigeti, Andrea Borsodi: In situ experimental model system for studying the biofilm development in a hydrothermal spring cave (Biofilm képződés tanulmányozása in situ modellrendszer segítségével egy hidrotermális eredetű forrásbarlangban), Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica: Abstracts of the Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology. Paper 63., 2016
Enyedi NT; Anda D; Borsodi AK; Mádl-Szőnyi J; Márialigeti K; Makk J: Sugárrezisztens baktériumok kitenyésztése a Diana-Hygieia termálforrásban képződött biofilmből, In: Márialigeti K (ed): Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica: Abstracts of the Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology, Paper 63, 2017, 2016
Homonnay Z; Kuzmann E; Kovács K; Erőss A: Mössbauer study of biofilm formation in hypogenic spring caves in Hungary, International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Paper 324., 2016
Péter Dobosy, Zoltán Sávoly, Mihály Óvári, Judit Mádl-Szőnyi, Gyula Záray: Microchemical characterization of biogeochemical samples collected from the Buda Thermal Karst System, Hungary, Microchemical Journal 124, 116-120., 2016
Dóra Anda, Judit Makk, Gergely Krett, Laura Jurecska, Károly Márialigeti, Judit Mádl-Szőnyi, Andrea K Borsodi: Thermophilic prokaryotic communities inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary), Extremophiles 19(4) 787-797., 2015
Judit Mádl-Szőnyi, Ádám Tóth: Basin-scale conceptual groundwater flow model for an unconfined and confined thick carbonate region, Hydrogeology Journal 23(7), 1359-1380., 2015
Judit Mádl-Szőnyi, Eszter Pulay, Ádám Tóth, Petra Bodor: Regional underpressure: a factor of uncertainty in the geothermal exploration of deep carbonates, Gödöllő Region, Hungary, Environmental Earth Sciences 74(12), 7523-7538., 2015
Anda Dóra, Makk Judit, Krett Gergely, Márialigeti Károly, Mádlné Szőnyi Judit, Borsodi Andrea: A Molnár János-barlang víz és biofilm baktériumközösségei, Hidrológiai Közlöny 96/1, 3-5., 2016
Bajomi Bálint: Mi rejtőzik a Gellért-hegy alagútjában?: Interjú Mádlné Szőnyi Judittal, Élet és Tudomány LXXI, 972-973., 2016
Bodor Petra, Erőss Anita, Mádlné Szőnyi Judit, Kovács József: A csapadék hatása a rózsadombi források utánpótlódási és megcsapolódási területén, Földtani Közlöny 145/4, 385-396, 2015
Anda D; Büki G; Krett G; Makk J; Márialigeti K; Erőss A; Mádl-Szőnyi J; K Borsodi A: Diversity and morphological structure of bacterial communities inhabiting the Diana-Hygieia thermal spring (Budapest, Hungary), pp. 329-346. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 61(3), DOI: 10.1556/AMicr.61.2014.3.7., 2014
Erőss A; Mádl-Szőnyi J; Csoma AÉ: Hypogenic karst development in a regional discharge area: Buda Thermal Karst, Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-4081, EGU General Assembly, 2012
Virág M; Mindszenty A; Mádlné Szőnyi J; Leél-Őssy Sz; Páll-Somogyi K; Bendő Zs; Veres V: Újabb adatok Gellért-hegyi források antropogén befolyásoltságú karbonátkiválásairól, Veress M (szerk.) Karsztfejlődés XV: Az előadások összefoglalója. Bük, 2012.05.24-05.26. Szombathely p. 15., 2012
Fehér M (szerk); Erőss A; Mádlné Szőnyi J; Borsodi A: Biofilm közösségek DELTA 2012. május 26., MTV Videótár, 2012
Mádl-Szőnyi J; Erőss A; Borsodi A: Groundwater discharge induced hypogenic karstification in extreme geomicrobiological environment, 39th International Association of Hydrogeologists Congress; Niagara Falls, Kanada, 2012.09.16-09.21. Abstract Volume p. 160., 2012
Mádlné Szőnyi J: Termálvíz megcsapolódáshoz köthető karsztosodás "extrém geomikrobiológiai környezetben, ELTE, Anyagfizikai Tanszék és a Nagyműszer Centrum közös szemináriuma. 2012. március 6. meghívott előadás, 2012
Ötvös Viktória: A Gellért-hegy és tágabb környezetének hidraulikai feldolgozása, MSc Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezetők: Erőss Anita, Czauner Brigitta, 2012
Erhardt Ildikó: A Rózsadomb és tágabb környezetének hidraulikai feldolgozása, MSc Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezetők: Erőss Anita, Czauner Brigitta, 2012
Csordás Julianna, Pataki Lili: Elfolyó kilowattok!: A rózsadombi Boltív-forrás langyos vizének vizsgálata és felhasználhatósága A rózsadombi Boltív-forrás langyos vizének vizsgálata, TDK Dolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezetők: Erőss Anita, Zsemle Ferenc, 2012
Lovrity Vencel: Hipogén karsztosodási jelenségek vízáramlás szempontú értékelése, BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit, 2012
Garamhegyi Tamás: Kúthidraulikai vizsgálatok értékelése és modellezésen alapuló értelmezése Budapest területén TDK Dolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezető: Mádlné Szőnyi Judit, 2012
Lovrity V. ; Bodor P.: A Boltív-forrás vízhozamának és fizikai, kémiai paramétereinek változása a csapadékesemények és a Duna vízállás függvényében.Értékelés archív adatok és recens mérések ala, TDK Dolgozat ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezető: Erőss Anita, 2014
Pável E.: Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésre utaló jegyeinek vizsgálata a Budai Termálkarszton, TDK Dolgozat ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezető: Mádlné Szőnyi J. és Erőss A., 2014
Ambrus R.: A Gellért-hegyi és Rózsadombi forrásbarlangok hidrotermás ásványkiválásainak vizsgálata., TDK Dolgozat ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Témavezető: Erőss A. és Győri O., 2014
Anda D.: A Budai Termálkarszt Diana-Hygieia-forrásának biofilmjében előforduló baktériumközösségek, TDK Dolgozat, ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék Témavezető: Borsodi A., 2014
Kralik M.: Budapesti termálvizek urán és rádiuum tartalmának meghatározása, BSc szakdolgozat . Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Környezettudományi Centrum. (Témavezető: Horváth Á.) 33p, 2013
Mádl-Szőnyi J; A. Erőss: Effects of regional groundwater flow on deep carbonate systems focusing on discharge zones, International Symposium on Regional Groundwater Flow: Theory, Theory, Applications and Future Development 22~23 June 2013, Xi’an, China, 2013
Mádl-Szőnyi J.; Erőss A.: Discharge features Of Hypogene karsts in Flow system context, China University of Geosciences, CUG, Wuhan, China, 2013
Ildikó Erhardt, Viktória Ötvös, Anita Erőss, Brigitta Czauner, Szilvia Simon, Judit Mádl-Szőnyi: Hydraulic processing of Buda Thermal Karst, Budapest, Hungary, In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 63., 2013
Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi, Ákos Horváth, Nico Goldscheider: Radionuclides as natural tracers for identification of mixing of thermal waters., In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 64., 2013
Ágnes Freiler, Ákos Horváth, Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Orsolya Győri, Heinz Surbeck, Jenő Gubicza: Comparison of radioactivity of biofilm and thermal water, Buda Thermal Karst, Hungary, In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 68., 2013
Tamás Garamhegyi, Judit Mádl-Szőnyi, José Joel Carrillo-Rivera: Consideration of scale effect in the evaluation of pumping tests for carbonate aquifers based on analytical and numerical solutions, In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 70., 2013
Ötvös V, Erhardt I, Czauner B, Erőss A, Simon Sz, Mádl-Szőnyi J: Hydraulic evaluation of the flow system of Buda Thermal karst, Budapest, Hungary, In: Szőcs T, Fórizs I (szerk.) Proceedings of the IAH Central European Groundwater Conference 2013. Szegedi Egyetemi Kiadó, pp. 135-136., 2013
Eszter Pulay, Judit Mádl-Szőnyi: Application of hydraulic methods in the exploration of deep carbonate systems for geothermal purposes, In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 125, 2013
Zoltán Sávoly, Péter Dobosy, Katalin Barkács, Anita Erőss, Ernő Kuzmann, Zoltán Homonnay, Judit Mádl-Szőnyi, Gyula Záray: Chemical characterization of biofilms formed in hypogene spring caves of Budapest, In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 128., 2013
Gabriella Büki, Dóra Anda, Judit Makk, Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi, Károly Márialigeti, Andrea K. Borsodi: Bacterial diversity and community structure of biofilm and discharging thermal water found in spring caves of the Buda Thermal Karst System, In: Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty, Ádám Tóth (szerk.) International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions Budapest, ELTE, p. 58., 2013
Erőss A, Mádl-Szőnyi J, Horváth Á: Radionuclides as mixing indicators of thermal waters, In: Szőcs T, Fórizs I (szerk.) Proceedings of the IAH Central European Groundwater Conference 2013. Szegedi Egyetemi Kiadó, pp. 38-39., 2013
Erőss A, Zsemle F, Pataki L, Csordás J, Zsuppán K, Pulay E: Heat potential evaluation of effluent and used thermal waters in Budapest, Hungary, In: Szőcs T, Fórizs I (szerk.) Proceedings of the IAH Central European Groundwater Conference 2013. Szegedi Egyetemi Kiadó, pp. 98-99., 2013
Eszter Pulay, Judit Mádl-Szőnyi: Hydraulic and thermal evaluation of Gödöllő Area, Hungary, for geothermal purposes. Hungary, In: Szőcs T, Fórizs I (szerk.) Proceedings of the IAH Central European Groundwater Conference 2013. Szegedi Egyetemi Kiadó, pp. 151-152, 2013
Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi: Hydrogeology of the Buda Thermal Karst (Hungary) – new models for the discharge zone., 21st International Karstological school “Classical karst” Hypogene Speleogensis (between theory and reality…) Guide Book & Abstracts, Karst Research Institute, Postojna,, 2013
Büki G., Anda D., Makk J., Erőss A., Mádl-Szőnyi J., Márialigeti K., Borsodi A.K: Characterization of bacterial diversity and community structure of microbial mats found in Török hydrothermal spring cave of the Buda Thermal Karst System, Power of Microbes in Industry and Environment, Primosten, Croatia, 9-12 October 2013., 2013
Makk J., Erőss A., Havancsák K., Mádl-Szőnyi J., Büki G., Homonnay Z., Kuzmann E., Márialigeti K., Borsodi A.K.: Geochemical and structural study of iron-rich biofilms of the Rudas-Török spring cave (Gellért Hill, Budapest)., Power of Microbes in Industry and Environment, Primosten, Croatia, 9-12 October 2013., 2013
Büki G., Anda D., Makk J., Erőss A., Mádl-Szőnyi J., Márialigeti K., Borsodi A.K.:: Phylogenetic diversity of the bacterial communities constituting the biofilms of Török hydrothermal spring cave of the Buda Thermal Karst System., 4th Central European Forum for Microbiology, Keszthely, 2013. október 16-18., 2013
Kuzmann E., Homonnay Z, Kovács K, Zsabka P, Erőss A, Mádl-Szőnyi J: Mössbauer study of biofilms formed at spring caves of Buda Karst, Hyperfine Interactions DOI 10.1007/s10751-013-0932-4 Published online 30 October 2013, 2013
Garamhegyi T. Mádlné Szőnyi J.: Budapesti hévízkutak visszatöltõdés mérésének analitikus felülvizsgálata és numerikus-modellezésen alapuló értékelése, Hidrológiai Tájékoztató HU-ISSN 0439-0954 pp. 40-43., 2013
Garamhegyi T: Kúthidraulikai vizsgálatok analitikus és numerikus értékelése és összehasonlító elemzése Budapest tágabb környezetében, témavezető: Mádlné Szőnyi J, konzulens: Székely F, MSc diplomamunka ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 2014
Garamhegyi T; Mádl-Szőnyi J; Székely F: Analitical and numerical evaluation of pumping test data in carbinate aquifers of the Buda Thermal Karst, Hungary, p. 34. in B Kiss G. (szerk.) Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 8: 5th International Students Geological Conference, Budapest, Magyarország, április 24-27.,, 2014
Martinecz Á: Hidrosztratigráfiai értékelés és áramkép szimuláció a Budai Termálkarszton, 110p. MSc diplomamunka Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, témavezető: Mádlné Szőnyi J, Simon Sz, konzulens: Havril T, Czauner B, Molson J, 2014
Martinecz Á; Mádl-Szőnyi J; Havril T; Molson J; Simon Sz: Numerical interpretation of groundwater flow int he Buda Thermal Karst, Hungary, p. 229. in N Kukurić, Z Stevanović, N Krešić (szerk.) International Conference and Field Seminar "Karst Without Boundaries": Proceedings / International Conference and Fi, 2014
Martinecz Á; Havril T; Mádl-Szőnyi J; Molson J; Simon Sz: Numerical interpretation of flow fields in deep carbonates – case study of the Buda Thermal Karst, Hungary, Paper T7269 in International Association of Hydrogeologists, 41st IAH International Congress „Groundwater: Challenges and Strategies”: Abstracts, Marrakech, Marokkó, szep, 2014
Bodor P: A rózsadombi megcsapolódási terület felszín alatti vizeiben bekövetkező időbeli változások vizsgálata, 96p., MSc szakdolgozat Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, témavezető: Erőss A, konzulens: Mádlné Szőnyi J, Kovács J, 2014
Bodor P; Erőss A; Mádlné Szőnyi J; Czuppon Gy: A Duna és a felszín alatti vizek kapcsolata a rózsadombi megcsapolódási területen, pp. 63-75. Karsztfejlődés 19., 2014
Bodor P; Kovács J; Erőss A; Mádl-Szőnyi J: Time series data analysis of parameters of lukewarm springs from the Rózsadomb area, Hungary, pp. 33-39. in Horváth J; Cvetkovic M; Hatvani IG (szerk.) 7th Croatian - Hungarian and 18th Hungarian Geomathematical Congress: "The Geomathematical Models: The Mirrors o, 2015
Bodor P, Erőss A; Mádlné Szőnyi J; Kovács J: A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata, p. 24. in XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről, Siófok, Magyarország, április 8-9., 2015
Bodor P; Vencel L; Erőss A: Evaluation of temporal variation of the discharge and physico-chemical parameters of Botlív Spring (Budapest, Hungary), p. 34. Ifjú Szakemberek Ankétja, Balatonföldvár, Magyarország, március 28-29., 2014
Bodor P; Vencel L; Erőss A: Evaluation of temporal variation of the discharge and physico-chemical parameters of Botlív Spring (Budapest, Hungary), p. 10. in B Kiss G. (szerk.) Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 8: 5th International Students Geological Conference, Budapest, Magyarország, április 24-27.,, 2014
Restás-Göndör A: Izotóphidrogeológiai vizsgálatok a Molnár János-barlangban, 92p., MSc szakdolgozat Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, témavezető: Erőss A, 2015
Pável E; Mádl-Szőnyi J; Erőss A: Investigation of marks for deep karstification in the carbonate aquifer system of Buda Thermal Karst, p. 33. Ifjú Szakemberek Ankétja, Balatonföldvár, Magyarország, március 28-29., 2014
Pável E; Mádl-Szőnyi J; Erőss A: Investigation of marks for deep karstification in the carbonate aquifer system of Buda Thermal Karst, p. 105. in B Kiss G. (szerk.) Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 8: 5th International Students Geological Conference, Budapest, Magyarország, április 24-27., 2014
Mádl-Szőnyi J: Deep carbonate systems in regional groundwater flow context, theoretical and practical consequences, p. 79. in Kukurić N, Stevanović Z, Krešić N (szerk.) International Conference and Field Seminar "Karst Without Boundaries": Proceedings / International Conference and Fie, 2014
Mádl-Szőnyi J; Erőss A: Groundwater flow as a geologic agent in hypogene karsts, Paper T7162 in International Association of Hydrogeologists, 41st IAH International Congress „Groundwater: Challenges and Strategies”: Abstracts, Marrakech, Marokkó, szep, 2014
Havril T; Mádl-Szőnyi J; Molson J: Evolution of Fluid Flow Patterns and Heat Distribution over Geological Time Scales in a Thick Carbonate Sequence, Paper Th C03 in EAGE/TNO Workshop – Basin Hydrodynamic Systems in Relation to their Contained Resources, Utrecht, Hollandia, május 6-8., 2015
Kuzmann E; Homonnay Z; Kovács K; Zsabka P; Erőss A; Mádl-Szőnyi J: Mössbauer study of biofilms formed at spring caves of Buda Karst, Hungary, pp. 571-577. in Hyperfine Interactions 226(1-3), DOI: 10.1007/s10751-013-0932-4, 2014
Anda D; Büki G; Krett G; Makk J; Márialigeti K; Erőss A; Mádl-Szőnyi J; K Borsodi A: Diversity and morphological structure of bacterial communities inhabiting the Diana-Hygieia thermal spring (Budapest, Hungary), pp. 329-346. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 61(3), DOI: 10.1556/AMicr.61.2014.3.7., 2014
Anda D; Makk J; Krett G; Jurecska L; Márialigeti K; Mádl-Szőnyi J; K Borsodi A: Thermophilic prokaryotic communities inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary), Extremophiles DOI: 10.1007/s00792-015-0754-1, 2015
Mádl-Szőnyi J; Tóth Á: Basin-scale conceptual groundwater flow model for an unconfined and confined thick carbonate region, 22p. in Hydrogeology Journal 23, DOI: 10.1007/s10040-015-1274-x., 2015
Mádl-Szőnyi J; Pulay E; Tóth Á; Bodor P: Regional underpressure: a factor of uncertainty in the geothermal exploration of deep carbonates, Gödöllő Region, Hungary, 16p. in Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-015-4608-z, 2015
Mádl-Szőnyi J: Genesis and Utilization of Thermal Flow in Deep Carbonate Systems, pp. 654-667. in Stevanovic Z (szerk) Karst Aquifers - Characterization and Engineering. Cham: Springer International Publishing Switzerland, ISBN 978-3-319-12850-4, 2015
Mádlné Szőnyi J: Felszín alatti vízáramlások és hatásaik termálforrások környezetében, „A hidrogeológiai kutatások nemzetközi tendenciái és hazai helyzete”, Budapest, október 8., MTA Földtudományok Osztálya és a Földtani Tudományos Bizottság, 2014
Anda D; Krett G; Büki G; Makk J; Márialigeti K; Erőss A; Mádl-Szőnyi J; Borsodi A: A Budai Termálkarsztban található Diana-Hygieia forrásvíz és biofilm baktériumközösségek összehasonlító diverzitásvizsgálata, 8p. in LVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, Magyarország, október 1-3., 2014
Anda D; Büki G; Krett G; Makk J; Márialigeti K; Erőss A; Mádl-Szőnyi J; Borsodi A: Biofilm and water bacterial communities of Diana-Hygieia thermal spring found int he Buda Thermal Karst System, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése, Keszthely, Magyarország, október 15-17., 2014
Borsodi A; Makk J; Krett G; Büki G; Anda D; Erőss A; Mádl-Szőnyi J: Bacterial communities associated with the hypogenic karstification in the Buda Thermal Karst System, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése, Keszthely, Magyarország, október 15-17., 2014
Borsodi A; Makk J; Krett G; Büki G; Anda D; Erőss A; Mádl-Szőnyi J: Gellért-hegyi fürdők termálforrásainak biofilm baktériumközösségei, Vízmikrobiológusok XIII. Országos Konferenciája, Budapest, Magyarország, november 18., 2014
Pál SE: A Budai Termálkarsztban található Rudas-fürdő Török-forrásában élő radioaktív rezisztens baktériumok kimutatása, 67p. MSc szakdolgozat, Mikrobiológiai Tanszék, témavezető: Makk J, 2015
Anda D, Makk J, Krett G, Jurecska L, Márialigeti K, Mádl-Szőnyi J, Borsodi AK: Thermophilic prokaryotic communities inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary), 11p. in Extremophiles, DOI: 10.1007/s00792-015-0754-1, 2015
Mádl-Szőnyi J, Pulay E, Tóth Á, Bodor P: Regional underpressure: a factor of uncertainty in the geothermal exploration of deep carbonates, Gödöllő Region, Hungary, 16p. in Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-015-4608-z, 2015
Mádl-Szőnyi J, Tóth Á: Basin-scale conceptual groundwater flow model for an unconfined and confined thick carbonate region, 22p. in Hydrogeology Journal 23, DOI: 10.1007/s10040-015-1274-x., 2015
Kuzmann E, Homonnay Z, Kovács K, Zsabka P, Erőss A, Mádl-Szőnyi J: Mössbauer study of biofilms formed at spring caves of Buda Karst, Hungary, HYPERFINE INTERACT 226: (1-3) 571-577, 2014
Andrea K Borsodi, Mónika Knáb, Gergely Krett, Judit Makk, Károly Márialigeti, Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi: Biofilm bacterial communities inhabiting the cave walls of the Buda Thermal Karst System, Hungary, GEOMICROBIOL J 29: (7) 611-627, 2012
Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi, Heinz Surbeck, Ákos Horváth, Nico Goldscheider, Anita É Csoma: Radionuclides as natural tracers for the characterization of fluids in regional discharge areas, Buda Thermal Karst, Hungary, J HYDROL 426-427: 124-137, 2012
Judit Mádl-Szőnyi, Ádám Tóth: Basin-scale conceptual groundwater flow model for an unconfined and confined thick carbonate region, Hydrogeology Journal 23(7), 1359-1380., 2015
Judit Mádl-Szőnyi, Eszter Pulay, Ádám Tóth, Petra Bodor: Regional underpressure: a factor of uncertainty in the geothermal exploration of deep carbonates, Gödöllő Region, Hungary, Environmental Earth Sciences 74(12), 7523-7538., 2015
Dóra Anda, Judit Makk, Gergely Krett, Laura Jurecska, Károly Márialigeti, Judit Mádl-Szőnyi, Andrea K Borsodi: Thermophilic prokaryotic communities inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary), Extremophiles 19(4) 787-797., 2015
Dóra Anda, Judit Makk, Gergely Krett, Laura Jurecska, Károly Márialigeti, Judit Mádl-Szőnyi, Andrea Borsodi: Communities of Buda Thermal Karst System revealed by SEM and molecular cloning, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62, 129, 2015
Petra Bodor, József Kovács, Anita Erőss, Judit Mádl-Szőnyi: Time series data analysis of parameters of lukewarm springs from the Rózsadomb area, Hungary, 7th HR-HU and 18th HU Geomathematical Congress, 21-23 May 2015, Mórahalom, Hungary, 2015
Petra Bodor, Ádám Tóth, József Kovács, Judit Mádl-Szőnyi: Multidimensional Data Analysis of Natural Springs in a Carbonate Region, ThA03, First EAGE / TNO Workshop Basin Hydrodynamic Systems in Relations to their Contained Resources, 6-8 May 2015, Utrecht, 2015
Tímea Havril, Judit Mádl-Szőnyi, John Molson,: Evolution of Fluid Flow Patterns and Heat Distribution over Geological Time Scales in a Thick Carbonate Sequence, ThC03, First EAGE / TNO Workshop Basin Hydrodynamic Systems in Relations to their Contained Resources, 6-8 May 2015, Utrecht, 2015
Andrea K. Borsodi, Dóra Anda, Gabriella Büki, Judit Makk, Károly Márialigeti, Judit Mádl-Szőnyi: Prokaryotic diversity of biofilms developed in the karst system of Gellért Hill (Budapest, Hungary), p.103. VI Intenational Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld2015, 28-30 October 2015, Barcelona, Spain, 2015
Judit Makk, Sára Pál, Dóra Anda, Gabriella Büki, Károly Márialigeti, Judit Mádl-Szőnyi, Andrea K. Borsodi: Biodiversity of radioactive environment adapted bacterial communities constituting the biofilms of a hydrothermal spring cave (Gellért Hill, Budapest, Hungary), p.70. VI Intenational Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld2015, 28-30 October 2015, Barcelona, Spain, 2015
Judit Mádl-Szőnyi, Brigitta Czauner, Anita Erőss, Szilvia Simon, Eszter Pulay, László Balázs, Ádám Tóth, Petra Bodor, László Boncz, Viktor Sőreg: Basin-scale fluid dynamics and its effect on deep porosity enlargement and regional migration pathways in confined carbonate range of the Paleogene Basin, Hungary, p.128., Rend. Online Soc. Geol. It., Suppl. n. 1 al Vol. 39, AQUA 2015, 42nd IAH Congress, 13-18 September 2015, Rome, Italy, 2015
Judit Mádl-Szőnyi, Andrea Kériné Borsodi, Judit Makk, Petra Bodor, Péter Dobosy, Ágnes Freiler, Gyula Záray, Heinz Surbeck, Ákos Horváth, László Palcsu: Interaction of fluids and biogeochemical precipitates at the discharge region of thermal springs of carbonates, p.167., Rend. Online Soc. Geol. It., Suppl. n. 1 al Vol. 39, AQUA 2015, 42nd IAH Congress, 13-18 September 2015, Rome, Italy, 2015
Ádám Tóth, Judit Mádl-Szőnyi: Simulation of Gravity-driven Fluid Flow and Temperature Distribution in Thick Carbonates, ThC01, First EAGE / TNO Workshop Basin Hydrodynamic Systems in Relations to their Contained Resources, 6-8 May 2015, Utrecht, 2015, 2015
Csondor Katalin: A Boltív-forrás radon tartalmának lehetséges eredete - Hogyan jut a Boltív-forráshoz radon?, 45p. TDK dolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Témavezetők: Erőss Anita, Horváth Ákos, Szieberth Dénes, 2015
Péter Dobosy, Zoltán Sávoly, Mihály Óvári, Judit Mádl-Szőnyi, Gyula Záray: Microchemical characterization of biogeochemical samples collected from the Buda Thermal Karst System, Hungary, Microchemical Journal 124, 116-120., 2016

 

Events of the project

 
2018-01-04 13:59:39
Résztvevők változása
2016-05-23 10:30:18
Résztvevők változása
2015-03-18 14:38:59
Résztvevők változása
2014-07-22 11:28:37
Résztvevők változása
2013-10-14 16:46:51
Résztvevők változása
2012-03-01 12:36:00
Résztvevők változása
Back »