Aqueous organometallic catalysis - molecular mechanisms and new applications  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101372
Type K
Principal investigator Joó, Ferenc
Title in Hungarian Fémorganikus katalízis vizes közegben - molekuláris mechanizmusok és új alkalmazások
Title in English Aqueous organometallic catalysis - molecular mechanisms and new applications
Keywords in Hungarian hidrogénezés, homogén katalízis, izomerizáció, PHIP, SABRE, szén-dioxid, hidrogén, biomembránok, vízoldható
Keywords in English hydrogenation, homogeneous catalysis, isomerization, PHIP, SABRE, carbon dioxide, hydrogen, biomembranes, water-soluble
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Physical chemistry
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Physical Chemistry (University of Debrecen)
Participants Barczáné Bertók, Ágnes Julianna
Bolyog-Nagy, Evelin
Czégéni, Csilla Enikő
Gombos, Réka
Horváth, Henrietta
Kathó, Ágnes
Kónya-Ábrahám, Anita
Marozsán, Natália
Papp, Gábor
Purgel, Mihály
Sipos, Attila
Udvardy, Antal
Starting date 2012-03-01
Closing date 2017-02-28
Funding (in million HUF) 29.983
FTE (full time equivalent) 16.86
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatások több egymással átfedő és egymást segítő területre terjednek ki. Közös bennük a vizes közegű fémorganikus katalízis gyakorlati célú alkalmazása és az alapul szolgáló kémiai folyamatok mechanizmusának részletes tisztázása.
1) Hatékony módszereket dolgozunk ki hiperpolarizált kismolekulák előállítására vizes közegben parahidrogén indukált polarizáció (PHIP) révén hidrogénezéssel és az un. SABRE effektus felhasználásával. A hiperpolarizált kismolekulák (fumársav, piruvát, stb.) fontossága rohamosan növekszik a mágneses rezonanciás képalkotásban (MRI). Felhasználjuk az általunk már sokoldalúan megvizsgált vízoldható hidrogénező katalizátorokat továbbá új katalizátorokat fejlesztünk ki mind hidrogénezéshez, mind SABRE effektus létrehozásához. A PHIP segítségével feltárjuk a vizes közegű katalitikus hidrogénezési folyamatok mechanizmusát, beleértve a biológiai membránok hidrogénezését is p-H2-vel, ami felvilágosítást nyújthat a rendezett membrán szerkezetnek a hidrogénezés mechanizmusára gyakorolt hatásáról.
2) Fluoreszkáló ligandumokat és fémkomplex katalizátorokat szintetizálunk a katalizátor lokalizációjának követésére biomembránok (sejtek) hidrogénezésben. A fémkomplexek fluoreszcenciáját felhasználjuk a katalitikus folyamatok mechanizmusának tanulmányozására, továbbá kismolekulák (pl. NO) érzékelésére is.
3) Hidrogén tárolására és fejlesztésére alkalmas rendszert dolgozunk ki katalitikus hidrogénkarbonát hidrogénezés/formiát bontás ciklusra alapozva vizes közegben. Felderítjük a víz/izopropanol (és más alkoholok) elegyének hatását a folyamatok mechanizmusára, ami egyes esetekben szokatlanul nagy reakciósebességekhez vezet.
Summary
The proposed research covers several mutually overlapping and mutually advantageous fields. These fields have in common the applications of aqueous organometallic catalysis in practical directions and the detailed exploration of the mechanisms of the underpinning chemical reactions.
1) Efficient methods will be developed for synthesis of hyperpolarized small molecules making use of para-hydrogen induced polarization (PHIP) both by hydrogenation and by the SABRE effect. Importance of hyperpolarized small molecules in magnetic resonance imaging (MRI) increases exponentially. We shall use water-soluble catalysts, thoroughly studied by us previously, and will synthesize new ones, as well, both for hydrogenation and for SABRE. PHIP will be used for establishing the mechanisms of hydrogenations in aqueous media. The reactions to be studied involve hydrogenation of biomembranes with p-H2 what can supply information on the effect of ordered membrane phases on the mechanism of lipid hydrogenations.
2) Fluorescent ligands and metal complexes will be synthesized to follow the localization of hydrogenation catalysts in the various membranes of a cell during hydrogenation. Fluorescence of the metal complexes will be used also for studying the mechanisms of catalytic processes, as well as for sensing small molecules (e.g. NO).
3) A process will be developed for storage and generation of hydrogen based on catalytic hydrogenation of bicarbonate coupled to decomposition of formate in aqueous solution. The origin of a large accelerating solvent effect of water-isopropanol mixtures on certain reactions will be studied (also with other alcohols) in order to develop efficient solvents for the above hydrogen storage and generation cycles.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a homogén fémkomplex-katalízis lehetőségeit vizsgálta olyan folyamatokban, melyek a (közel)jövő fontos problémáinak megoldását jelenthetik. A munka során számos új tipusú ligandumot és fémkomplexet szintetizáltunk, jellemeztünk szilárd és oldatfázisban, vizsgáltuk vizes közegben mutatott katalitikus aktivitásukat fontos szintetikus folyamatokban (hidrogénezés, hidratálás, hidrodehalogénezés, C-H aktiválás, C-C kapcsolási reakciók), melyek többségének a mechanizmusát is felderítettük. Kiemelkedő eredmény a megújuló energiák hasznosításához szükséges hidrogéntároló rendszerek kémiai alapjainak vizsgálata. Új, hatékony katalizátorokat állítottunk elő Na-hidrogénkarbonát hidrogénezésére Na-formiáttá vizes oldatban. Kimutattuk, hogy vizes oldatban ugyanezen katalizátorok alkalmasak a Na-formiát dehidrogénezésére is, mely folyamat terméke Na-hidrogénkarbonát. A két folyamat kombinálásával megvalósítható a hidrogén gáz reverzibilis kémiai tárolása, ami lehetőséget ad hidrogén-akkumulátorok kifejlesztésére. Rendkivül hatékony katalizátort állítottunk elő hangyasav hidrogénre és szén-dioxidra történő bontása céljára. Bíztató eredményeket értünk el hidrogén előállítására biomassza alapon is nyerhető primer alkoholok dehidrogénezésével. Ezeknek a folyamatoknak is a hidrogén tárolásában van jelentősége. Új lehetőségeket hozhat a mágneses rezonanciás képalkotásban a para-hidrogénnel végzett hidrogénezés, melyhez új katalizátorokat fejlesztettünk ki.
Results in English
The project targeted investigation of the possibilities of homogeneous metal complex catalysis in processes which may lead to solutions of major problems of the (near) future. Many new ligands and complexes were synthesized and characterized in solid and solution state. Their catalytic properties were investigated in synthetically important processes such as hydrogenation, hydration, hydrodehalogenation, C-H activation, C-C coupling and in most cases probable reaction mechanisms were also explored. A most important part of the project was the study of the chemical basis of hydrogen storage systems required for utilization of renewable energy. New efficient catalysts were synthesized for hydrogenation of Na-bicarbonate to Na-formate in aqueous solutions. It was shown that the same catalysts were active in dehydrogenation of aqueous formate to bicarbonate. With joining these two processes a reversible chemical hydrogen-storage/delivery cycle can be devised which may serve as basis for construction of hydrogen batteries. A new catalyst of outstanding activity was employed for decomposition of formic acid to hydrogen and carbon dioxide. Promising results were obtained in dehydrogenation of primary alcohols (obtainable from biomass). These reactions are important processes in hydrogen storage. Hydrogenations with para-hydrogen may bring new possibilities in magnetic resonance imaging. For such hydrogenations new water-soluble catalysts were developed as part of the project.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101372
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ágnes Kathó, Antal Udvardy, Ferenc Joó: Phospha-urotropine derivatives and their coordination polymers, Athene’s Chemistry Conference, 2015. 11. 27., Budapest, 2015
Udvardy Antal, Szolnoki Csenge Tamara, Joó Ferenc, Kathó Ágnes: Foszfaurotropin módosítása vizes vagy oldószermentes közegben, 50. Komplexkémiai Kollokvium 2016.05.30-06.01., Balatonvilágos, 2016
Antal Udvardy Evelin Bolyog-Nagy, Ágnes Barczáné-Bertók, Ferenc Joó, Ágnes Kathó: Redox isomerization of allylic alcohols catalyzed by water soluble half-sandwich Ru(II)-phosphaurotropin complexes, 8th Green Solvents conference, Kiel, Németország, 2016. 10. 16-19., 2016
Udvardy Antal, Bényei Attila, Szolnoki Csenge Tamara, Szarvas Tímea, Joó Ferenc, Kathó Ágnes: Új foszfa-urotropin számazékok és azok koordinációs polimerei, I. Debreceni Röntgendiffrakciós Kerekasztal, 2016. 01. 20., Debrecen, 2016
Bolyog-Nagy Evelin, Udvardy Antal, Joó Ferenc, Kathó Ágnes: Katalitikus átalakítások foszfa-urotropint tartalmazó félszendvics Ru(II)-komplexekkel és azok heterogenizált változataival Half-Sandwich Ru(II)-Complexes of Phosphaurotropines as Homogeneous and Heterogenized Catalysts, XXII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Temesvár, Erdély, 2016. 11. 03-06., 2016
Bolyog-Nagy Evelin, Udvardy Antal, Barczáné Bertók Ágnes, Joó Ferenc, Kathó Ágnes: Allil-alkoholok redox izomerizációja foszfa-urotropint tartalmazó félszendvics Ru(II)-katalizátorokkal, 50. Komplexkémiai Kollokvium 2016.05.30-06.01., Balatonvilágos, 2016
Gombos R.; Joó F.: Selective hydrogenation of cinnamaldehyde and phospholipids in aqueous-organic biphasic systems with ruthenium(II) catalysts, Green Processing and Synthesis 3: 127-132, 2014
Ágnes Kathó, Imre Szatmári, Gábor Papp, Ferenc Joó: Effect of 2-Propanol on the Transfer Hydrogenation of Aldehydes by Aqueous Sodium Formate using a Rhodium(i)- sulfonated Triphenylphosphine Catalyst, CHIMIA 69: (6) 339-344, 2015
Antal Udvardy, Mihály Purgel, Tímea Szarvas, Ferenc Joó, Ágnes Kathó: Synthesis and structure of stable water-soluble phosphonium alkanoate zwitterions derived from 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, STRUCT CHEM 26: (5) 1323-1334, 2015
Horváth Henrietta, Papp Gábor, Szabolcsi Roland, Kathó Ágnes, Joó Ferenc: Water-Soluble Iridium-NHC-Phospine Complexes as Catalysts for Chemical Hydrogen Batteries Based on Formate, CHEMSUSCHEM 8: (18) 3036-3038, 2015
A K Misra, É Bokor, S Kun, E Bolyog-Nagy, Á Kathó, F Joó, L Somsák: Chemoselective hydration of glycosyl cyanides to C-glycosyl formamides using ruthenium complexes in aqueous media, TETRAHEDRON LETT 56: (44) 5995-5998, 2015
A Mena-Cruz, M Serrano-Ruiz, P Lorenzo-Luis, A Romerosa, Á Kathó, F Joó, L M Aguilera-Sáez: Evaluation of catalytic activity of [RuClCp(dmoPTA)(PPh3)](OSO2CF3) in the isomerization of allylic alcohols in water (dmoPTA = > 3,7-dimethyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane), J MOL CATAL A-CHEM 411: 27-33, 2016
Evelin Bolyog-Nagy, Antal Udvardy, Ágnes Barczáné-Bertók, Ferenc Joó, Ágnes Kathó: Facile synthesis of [Ru(η2-O2CO)(pta)(η6-p-cymene)], an outstandingly active Ru(II) half-sandwich complex for redox isomerization of allylic alcohols, INORG CHIM ACTA 455: 514-520, 2017
Gábor Papp, Gábor Ölveti, Henrietta Horváth, Ágnes Kathó, Ferenc Joó: Highly efficient dehydrogenation of formic acid in aqueous solution catalysed by an easily available water-soluble iridium(III) dihydride, DALTON T 45: 14516-14519, 2016
Joó Ferenc: Víz. A klasszikus alternatív oldószer, DEBRECENI SZEMLE 2016: (4) 117-126, 2016
Natália Marozsán, Henrietta Horváth, Anikó Erdei, Ferenc Joó: Dehalogenation of organic halides in aqueous media by hydrogen transfer from formate catalyzed by water-soluble Ru(II)-N-heterocyclic carbene complexes, J MOL CATAL A-CHEM 425: 103-109, 2016
Gábor Papp; Henrietta Horváth; Gabor Laurenczy; Imre Szatmári; Agnes Kathó, Ferenc Joó: Classical and non-classical phosphine-Ru(II)-hydrides in aqueous solutions: many, various, and useful, Dalton Transaction, 42, 521-529, 2013
Szatmári I.; Papp G.; Joó F.; Kathó Á.: Unexpectedly fast catalytic transfer hydrogenation of aldehydes by formate in 2-propanol-water mixtures under mild conditions, Catalysis Today 247: 14-19, 2015
Udvardy Antal /Témavezető: Kathó Ágnes /: Vízoldható Ru(II)- és Rh(I)-foszfin komplexek szintézise és alkalmazása kétfázisú katalízisben, http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=11869, 2013
Gombos R.; Joó F.: Selective hydrogenation of cinnamaldehyde and phospholipids in aqueous-organic biphasic systems with ruthenium(II) catalysts, Green Processing and Synthesis 3: 127-132, 2014
Voronova K.; Homolya L.; Udvardy A.; Bényei A. C.; Joó F.: Pd-tetrahydrosalan-type complexes as catalysts for Sonogashira couplings in water: Efficient greening of the procedure, ChemSusChem 7: 2230-2239, 2014
Bolyog-Nagy E.; Udvardy A.; Joó F.; Kathó Á.: Efficient and selective hydration of nitriles to amides in aqueous systems with Ru(II)-phosphaurotropine catalysts, Tetrahedron Letters 55: 3615-3617, 2014
Joó F.: A Breakthrough in Sustainable Production of Formate Salts: Combined Catalytic Methanol Dehydrogenation and Bicarbonate Hydrogenation, ChemCatChem 6: 3306-3308, 2014
Fehér P. P.; Purgel, M.; Joó F.: Performance of exchange-correlation functionals on describing ground state geometries and excitations of Alizarin Red S: Effect of complexation and degree of deprotonatio, Computational and Theoretical Chemistry 1045: 113-122, 2014
Horváth H.; Kathó Á.; Udvardy A.; Papp G.; Szikszai D.; Joó F>: New Water-Soluble Iridium(I)-N-Heterocyclic Carbene-Tertiary Phosphine Mixed-Ligand Complexes as Catalysts of Hydrogenation and Redox Isomerization, Organometallics 33: 6330-6340, 2014
Voronova Krisztina: Új, vizoldható Pd-szalán komplexek katalitikus alkalmazása, http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=13120, 2014
Udvardy A.,Szarvas T., Bényei A. Cs., Joó F., Kathó Á.: Water Soluble Phosphonium Salts as Supramolecular Synthons,, 7th Green Solvents Conference, Október 18-22, 2014, Drezda, Németország, Online Abstracts P32, 2014, 2014
Udvardy A., Szarvas T., Bényei A., Joó Ferenc, Kathó Á.: Vízoldható foszfóniumsók és Ag(I)-ionok kölcsönhatása révén kialakuló önszerveződő rendszerek, 48. Komplexkémiai Kollokvium, 2014. május 28-30. Siófok, Konferencia összefoglaló, 2014
Horváth H., Papp G., Mena-Cruz A., Laurenczy G., Joó F.: Katalitikus C-H aktiválás Ru(II)-foszfin komplexekkel, 48. Komplexkémiai Kollokvium, 2014. május 28-30. Siófok, Konferencia összefoglaló, 2014
Horváth H., Papp G., Kathó Á., Joó F.: Formate decomposition/HCO3-reduction as chemical hydrogen generation and storage by Ir-NHC-phosphine complexes, 3rd The CO2 Forum - Fuels&Materials, Lyon, Franciaország, 2014. 09. 25-26., 2014
Papp G., Horváth H., Purgel M., Joó F.: Szén-dioxid aktiválás, 48. Komplexkémiai Kollokvium, 2014. május 28-30. Siófok, Konferencia összefoglaló, 2014, 2014
Czégéni Cs. E., Kovács H., Joó F.: Hidrodehalogénezés anioncserélőre rögzített palládium katalizátorokkal, 48. Komplexkémiai Kollokvium, 2014. május 28-30. Siófok, Konferencia összefoglaló, 2014, 2014
H. Horváth, Á. Kathó, A. Udvardy, G. Papp, D. Szikszai, F. Joó: New Water-Soluble Iridium(I)-N-Heterocyclic Carbene-Tertiary Phosphine Mixed Ligand Complexes as Catalysts of Hydrogenation and Redox Isomerization, 19th International Symposium on Homogenous Catalysis, Ottawa, Canada, July 6-11, 2014, P257, 2014
Voronova K., Homolya L., Bunda S., Udvardy A., Bényei A. Cs., Kathó Á., Joó F.: Synthesis and Catalytic Properties of Water-soluble Pd(II)-sulfonated salan Complexes, 19th International Symposium on Homogenous Catalysis, Ottawa, Canada, July 6-11, 2014, P257, 2014
E. Bolyog-Nagy, A. Udvardy, F. Joó, Á. Kathó,: Efficient and selective hydration of nitriles to amides in aqueous systems with Ru(II)-phosphaurotropine catalysts, 19th International Symposium on Homogenous Catalysis, Ottawa, Canada, July 6-11, 2014, P257, 2014
Papp G., Horváth H., Szikszai D., Kathó Á., Joó F.: Application of para-Hydrogen in Hydrogenation Reactions Catalyzed by Ru-, Rh- and Ir-complexes in Aqueous Media, 19th International Symposium on Homogenous Catalysis, Ottawa, Canada, July 6-11, 2014, P257, 2014, 2014
Gábor Papp; Henrietta Horváth; Gabor Laurenczy; Imre Szatmári; Agnes Kathó, Ferenc Joó: Classical and non-classical phosphine-Ru(II)-hydrides in aqueous solutions: many, various, and useful, Dalton Transaction, 42, 521-529, 2013
Szatmári I.; Papp G.; Joó F.; Kathó Á.: Unexpectedly fast catalytic transfer hydrogenation of aldehydes by formate in 2-propanol-water mixtures under mild conditions, Catalysis Today 247: 14-19, 2015
Voronova K.; Homolya L.; Udvardy A.; Bényei A. C.; Joó F.: Pd-tetrahydrosalan-type complexes as catalysts for Sonogashira couplings in water: Efficient greening of the procedure, ChemSusChem 7: 2230-2239, 2014
Fehér P. P.; Purgel, M.; Joó F.: Performance of exchange-correlation functionals on describing ground state geometries and excitations of Alizarin Red S: Effect of complexation and degree of deprotonatio, Computational and Theoretical Chemistry 1045: 113-122, 2014
Horváth H.; Kathó Á.; Udvardy A.; Papp G.; Szikszai D.; Joó F>: New Water-Soluble Iridium(I)-N-Heterocyclic Carbene-Tertiary Phosphine Mixed-Ligand Complexes as Catalysts of Hydrogenation and Redox Isomerization, Organometallics 33: 6330-6340, 2014
Udvardy A.,Szarvas T., Bényei A. Cs., Joó F., Kathó Á.: Water Soluble Phosphonium Salts as Supramolecular Synthons,, 7th Green Solvents Conference, Október 18-22, 2014, Drezda, Németország, Online Abstracts P32, 2014, 2014
A K Misra, É Bokor, S Kun, E Bolyog-Nagy, Á Kathó, F Joó, L Somsák: Chemoselective hydration of glycosyl cyanides to C-glycosyl formamides using ruthenium complexes in aqueous media, TETRAHEDRON LETT 56: (44) 5995-5998, 2015
Ágnes Kathó, Imre Szatmári, Gábor Papp, Ferenc Joó: Effect of 2-Propanol on the Transfer Hydrogenation of Aldehydes by Aqueous Sodium Formate using a Rhodium(i)- sulfonated Triphenylphosphine Catalyst, CHIMIA 69: (6) 339-344, 2015
Antal Udvardy, Mihály Purgel, Tímea Szarvas, Ferenc Joó, Ágnes Kathó: Synthesis and structure of stable water-soluble phosphonium alkanoate zwitterions derived from 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, STRUCT CHEM 26: (5) 1323-1334, 2015
Horváth Henrietta, Papp Gábor, Szabolcsi Roland, Kathó Ágnes, Joó Ferenc: Water-Soluble Iridium-NHC-Phospine Complexes as Catalysts for Chemical Hydrogen Batteries Based on Formate, CHEMSUSCHEM 8: (18) 3036-3038, 2015
A Mena-Cruz, M Serrano-Ruiz, P Lorenzo-Luis, A Romerosa, Á Kathó, F Joó, L M Aguilera-Sáez: Evaluation of catalytic activity of [RuClCp(dmoPTA)(PPh3)](OSO2CF3) in the isomerization of allylic alcohols in water (dmoPTA = > 3,7-dimethyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane), J MOL CATAL A-CHEM 411: 27-33, 2016
Udvardy A; Bényei A. Cs.; Kathó Á: The dual role of cis-[RuCl2(dmso)4] in the synthesis of new water-soluble Ru(II)-phosphane complexes and in the catalysis of redox isomerization of allylic alcohols in aq, J. Organomet. Chem. 717; 116-122, 2012
Papp G; Horváth H; Laurenczy G; Szatmári I; Kathó Á; Joó F: Classical and non-classical phosphine-Ru(II)-hydrides in aqueous solutions: many, various and useful., Dalton Trans. 42: 521-529, 2013
Horváth H; Papp G; Laurenczy G; Joó F: Eljárás vegyületek C-H kötésének aktiválására és az azt szolgáló reakciórendszer., Magyar szabadalmi bejelentés. Lajstromszám: 1200411, 2012
Horváth H; Marozsán N; Erdei A; Papp G; Joó F: Catalytic application of new iridium and ruthenium complexes in racemization of alcohols., XVIIIth Int. Symp. Homogeneous Catalysis (ISHC-18), July 9-13, 2012, Toulouse, France. Book of Abstracts, P 84., 2012
Papp G; Horváth H; Purgel M; Baranyi A; Laurenczy G; Joó F: Fully reversible formate-bicarbonate catalytic hydrogen storage cycle., XVIIIth Int. Symp. Homogeneous Catalysis (ISHC-18), July 9-13, 2012, Toulouse, France. Book of Abstracts, P 85., 2012
Szatmári I; Papp G; Joó F; Kathó Á: Reductions of aldehydes in isopropanol-water mixtures catalyzed by water-soluble Rh-phosphane complexes., XVIIIth Int. Symp. Homogeneous Catalysis (ISHC-18), July 9-13, 2012, Toulouse, France. Book of Abstracts, P 122., 2012
Udvardy A; Nagy E; Kathó Á: Ru(II)-complexes of n-alkyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane as homogeneous and heterogenized catalysts., XVIIIth Int. Symp. Homogeneous Catalysis (ISHC-18), July 9-13, 2012, Toulouse, France. Book of Abstracts, P 123., 2012
Horváth H; Szikszai D; Joó F; Kathó Á: Catalytic hydrogenation of alkynes by new Ir(I)-carbene complexes containing water-soluble phosphines., 25. Int. Conf. Organometallic Chemistry (ICOMC XXV), September 2-7, Lisbon, Portugal. P B137 (Disc of Abstracts), 2012
Joó F; Czégéni Cs; Papp G; Horváth H; Voronova K; Udvardy A; Kathó Á: Organometallic catalysis in water: An old wine in new bottle?, 25. Int. Conf. Organometallic Chemistry (ICOMC XXV), September 2-7, Lisbon, Portugal. S2.2 (Disc of Abstracts) Invited lecture, 2012
Horváth H; Papp G; Laurenczy G; Joó F: Catalytic C-H bond activation by Ru(II)-phosphine complexes., 25. Int. Conf. Organometallic Chemistry (ICOMC XXV), September 2-7, Lisbon, Portugal. F 3.4 P (Disc of Abstracts), 2012
Czégéni Cs. E; Tóbiás E; Joó F: Szulfonált IMes és SIMes Rh(I)-N-heterociklusos karbén komplexeinek katalitikus tulajdonságai., XVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2012. november 22-25, Félixfürdő, Románia. Összefoglalók, 87. o, 2012
Udvardy A.; Bényei A. Cs., Juhász P.; Joó F., Kathó Á.: Two in one: Charged tertiary phosphines held together by ionic or covalent interactions as bidentate phosphorus ligands for synthesis of half-sandwich Ru(II)-complexes, Polyhedron, 60; 1-9, 2013
Papp G; Horváth H; Laurenczy G; Szatmári I; Kathó Á; Joó F: Classical and non-classical phosphine-Ru(II)-hydrides in aqueous solutions: many, various and useful., Dalton Trans. 42: 521-529, 2013
Voronova K.; Purgel M.; Udvardy A.; Bényei A. Cs.; Kathó Á.; Joó F.: Hydrogenation and Redox Isomerization of Allylic Alcohols Catalyzed by a New Water-Soluble Pd–tetrahydrosalen Complex, Organometallics; 32(15); 4391–4401, 2013
Dr. Horváth Henrietta; Dr. Papp Gábor Csaba; Dr. Joó Ferenc; Dr. Kathó Ágnes: Katalizátor és eljárás hidrogéngáznak formiátból történő előállítására és hidrogénkarbonát hidrogénezésére, és az ezeket alkalmazó hidrogéntároló rendszer /Formate decomp, Magyar Szabadalmi bejelentés, Lajstromszám: P1300539, 2013
Gombos R., Joó F.: Selective hydrogenation of cinnamaldehyde and phospholipids in aqueous-organic biphasic systems with ruthenium(II) complex catalysts, Green Processing and Synthesis: DOI: 10.1515/gps-2014-0003, 2014
Udvardy A., Sipos A.: Salutaridine and its derivatives as thebaine-equivalents in the synthesis of aporphines, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY (ISSN: 1895-1066) 11: (11) pp. 2022-2030. (2013), 2013
Sipos A.; Udvardy A.; Bényei A. Cs.; Berényi S.: The first synthesis of 3-deoxyoripavine and its utilization in the preparation of 10-deoxyaporphines and cyprodime, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY (ISSN: 1895-1066) 11: (8) pp. 1278-1285. (2013), 2013
Papp G.;Purgel M.; Joó F.: Storage of Hydrogen as Formate in Aqueous Solutions, 12. Int. Conf. Carbon Dioxide Utilization, Alexandria, VA, USA, June 23-27, 2013; P-143, Book of Abstracts p. 221, 2013
Nagy E.; Udvardy A.; Kathó Á.: N-Alkil-1,3,5-triaza-7-foszfaadamantán Ru(II)-komplexei és alkalmazásuk homogén és heterogén katalizátorként, 47. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, Magyarország, 2013. május 29-31. E4, 2013
Horváth H.; Szikszai D.; Udvardy A.; Bényei A. Cs.; Joó F.; Kathó Á.: Vízoldható foszfint tartalmazó Ir(I)-karbén komplexek katalitikus alkalmazásai, 47. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, Magyarország, 2013. május 29-31. E5, 2013
Voronova K.; Homolya L., Bunda Sz., Joó F.: Pd-szalán katalizátorok alkalmazása vizes közegű keresztkapcsolási reakciókban, 47. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, Magyarország, 2013. május 29 - 31. E14, 2013
Horváth H.; Szikszai D.; Joó F.; Kathó Á.: Vízoldható foszfint tartalmazó Ir(I)-komplexek katalitikus alkalmazásai, XXXVI. Kémiai Előadói Napok, Szeged, Magyarország, 2013. október 28-30. P202, 2013
Tiba S.; Szemán M.; Szikszai D.; Udvardy A.; Kathó Á.: Színezékmolekula más szerepkörben: hidrogénezés, dehalogénezés, XXXVI. Kémiai Előadói Napok, Szeged, Magyarország, 2013. október 28-30. P223, 2013
Erdei A.; Horváth H.; Joó F.: Szekunder alkoholok racemizációjának vizsgálata Ir-komplex katalizátorokkal, XXXVI. Kémiai Előadói Napok, Szeged, Magyarország, 2013.október 28-30. P199, 2013
K. Voronova, Sz. Bunda, F. Joó: Vízoldható Pd-tetrahidroszalén katalizátorok alkalmazása Suzuki kapcsolási reakciókban,, XXXVI. Kémiai Előadói Napok, Szeged, Magyarország, 2013. október 28 - 30. P197, 2013
Udvardy A.; Nagy E.; Kathó Á.: Selective hydration of nitriles to amides in aqueous systems with Ru(II)-phosphaurotropin catalysts, 1st EuGSC Congress on Green and Sustainable Chemistry, Budapest, Magyarország, 2013. október 13-15., 2013
Gombos, R. Joó F.: Selective hydrogenations in aqueous-organic biphasic systems with ruthenium(II) complex catalysts, 1st EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, Budapest, Magyarország, 2013. október 13-15., 2013
Bényei A. Cs.; Szarvas T.; Udvardy A.; Kathó Á.: Water Soluble Phosphonium Salts as Supramolecular Synthons, 28th Meeting of the European Crystallographic Association, Warwick, Egyesült Királyság, 2013. augusztus 25-29., 2013
Czégéni Cs. E.; Joó F: Hydrodehalogenation with supported transition metal catalyst in H-Cube continuous-flow hydrogenation reactor, FROST4 - 4th Conference on Frontiers in Organic Synthesis Technology, Budapest, Magyarország, 2013. október 16-18, 2013
F. Joó, G. Papp, H. Horváth, Á. Kathó: Hydrogenation of CarbonDioxide and Its Role in Energy Storage (Plenáris előadás), 1st EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, Budapest, Magyarország, 2013.10.13-15., Hungarian Chemical Society, 17.o., 2013
Tiba S.; Szemán M.; Szikszai D.; Udvardy A.; Kathó Á.: Színezékmolekula más szerepkörben: hidrogénezés, dehalogénezés, XIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Nagybánya, Románia, 2013. november 21-24., Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 121.o., 2013
Voronova, K.; Homolya L.; Bunda Sz.; Udvardy, A.; Bényei, A. Cs.; Joó F.;: New Pd-salan complexes as efficient catalysts for Sonogashira coupling in water, EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry, St Andrews, Skócia, 2013. június 30 -július 4., University of St. Andrews, P92B 220. oldal, 2013
Papp, G.; H. Horváth, H.; Laurenczy, G.; Kathó Á.; Joó F.: Catalytically active Ru(II)-hydrides in water, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, Debrecen, Magyarország, 2013.06.11-15., P17 oldal, 2013
Csépke K.; F. Joó: Alkinek katalitikus hidratálása fémkomplexekkel, XIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Nagybánya, Románia, 2013. november 21-24., Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 102.o., 2013
Horváth, H.; Szikszai, D.; Joó, F.; Á. Kathó: Vízoldható foszfint tartalmazó Ir(I)-komplexek katalitikus alkalmazásai, XIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Nagybánya, Románia, 2013. november 21-24, Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 110.o., 2013
Marozsán, N.; Erdei, A.; Horváth, H.; Papp, G.; Joó F.;: Optikailag tiszta alkoholok racemizációjának vizsgálata Ru(II)-komplex katalizátorokkal, XIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Nagybánya, Románia, 2013. november 21-24., Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 113.o., 2013
Erdei, A.; Horváth, H.; Papp, G.; F. Joó F.: Szekunder alkoholok racemizációjának vizsgálata Ir-komplex katalizátorokkal, XIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Nagybánya, Románia, 2013. november 21-24., Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 106.o., 2013
Udvardy Antal /Témavezető: Kathó Ágnes /: Vízoldható Ru(II)- és Rh(I)-foszfin komplexek szintézise és alkalmazása kétfázisú katalízisben, http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=11869, 2013

 

Events of the project

 
2016-09-06 16:27:20
Résztvevők változása
2015-08-26 20:24:06
Résztvevők változása
2014-08-26 11:19:08
Résztvevők változása
2013-09-24 23:20:56
Résztvevők változása
2013-01-18 08:34:11
Résztvevők változása
2012-08-28 09:25:44
Résztvevők változása
Back »