Clothes and Clothing in Seventeenth and Eighteenth Century Transylvania in the light of clothing ordinances  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101560
Type PD
Principal investigator Deák, Éva
Title in Hungarian Öltözködés a 17-18. századi Erdélyben a ruharendeletek tükrében
Title in English Clothes and Clothing in Seventeenth and Eighteenth Century Transylvania in the light of clothing ordinances
Keywords in Hungarian öltözködés, koraújkor, ruharendelet, társadalmi rang
Keywords in English clothes, clothing, clothing ordinance, social status
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Ethnography
History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Social history
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Ethnology (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2011-09-01
Closing date 2014-08-31
Funding (in million HUF) 12.696
FTE (full time equivalent) 2.85
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja a 17-18. századi erdélyi öltözködés vizsgálata a korszak viseletszabályozásai alapján. A publikált források összegyűjtése és elemzése mellett célomnak tekintem ismeretlen rendelkezések feltárását és közlését.
Az öltözék rangjelző szerepe mellett a foglalkozás, nem, családi állapot és kor, alkalmak, nemzetiség illetve regionális identitás kifejezése is szolgált. Ennek legfontosabb eszközei az anyag- és színhasználat, az öltözék díszítettsége, esetleg konkrét ruhadarabok viselése.
Megvizsgálom a normatív források hatását a korabeli öltözködési gyakorlatra: az érintettek hogyan próbálták elkerülni a rendelkezéseket, a hatóságok hogyan igyekeztek betartatni azokat. Ezt a következő forráscsoportok bevonásával tervezem: 1. írott források: morális értekezések és prédikációk, korabeli leírások; 2. képi források: elsősorban viseletsorozatok és portrék; 3. tárgyi források: fennmaradt ruhadarabok. A kézzel festett erdélyi viseletsorozatok feldolgozásához adatbázist hozok létre, mely rendszerezve tartalmazza a sorozatok minden egyes képének és képfeliratának információit.
Vállalom, hogy az ösztöndíj ideje alatt az eredményeimet magyar és nemzetközi konferenciákon is bemutatom, valamint évi két tanulmányt publikálok a témában. Emellett a harmadik év végére összeállítok egy adat DVD-t, mely tartalmazza a viseletsorozatok képeit és az adatbázist.
Summary
The goal of the project is to study the clothes and clothing habits in Transylvania in the 17th and 18th centuries, primarily based on clothing ordinances. Apart from a comparative study of known sources I also intend to search for and publish sources that have been unknown for the literature so far.
Clothing was not only an indicator of social status, but also expressed occupation, gender, family status and age, occasions, national and regional identity. The most important means are the choice of colors and materials, the richness of the decoration and jewels, and sometimes
the wearing of specific garments.
I will examine the influence of normative sources on the clothing practices in the period: how those who were concerned tried to circumvent the regulations, and how the authorities tried to enforce them. For the investigation I will include the following source types. 1. written sources: moralistic literature, preaching, and contemporary descriptions; 2. pictorial sources: primarily costume series and portraits; 3. artifacts: remained articles of clothing from the period. For the analysis of hand-painted Transylvanian costume series I will create a database. The database will contain all information from the pictures as well as their captions.
I will participate in Hungarian and international conferences to present my results during the grant period. I plan to publish two papers annually. By the end of the third year I will prepare a data DVD containing pictures of unpublished costume series as well as the database.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásom során 17-18. századi erdélyi viseletszabályozásokat és viseletábrázolásokat vizsgáltam, a társadalmi állás és foglalkozás, etnikai és regionális hovatartozás, nem, illetve alkalom szempontjából. A felsorolt kategóriák a textíliák és felhasznált anyagok minőségében, színében, a ruhadarabok típusában és szabásában, a díszítések gazdagságában mutatkoztak meg. Budapesti, berlini, kolozsvári, krakkói és nagyszebeni múzeumokban, kézirattárakban és könyvtárakban végeztem kutatásokat. Kéziratos és publikált írott és képi forrásokat vizsgáltam; lehetőség szerint figyelembe vettem a korszakból fennmaradt ruhadarabokat is. A három év alatt konferenciákon ismertettem a kutatás eredményeit: öt magyar és hat nemzetközi konferencián vettem részt. Hat magyar és három angol nyelvű tanulmányom jelent meg. A viseletsorozatok képeinek és képfeliratainak adataiból adatbázis készül.
Results in English
I studied costume regulations and depictions of costumes in terms of social status and occupation, ethnic and regional identity, gender and occasions. The most important means of signifying the above categories were the quality of the textiles and other materials used, the diversity of colors, type or cut of the article of clothing, the richness of the decoration. I conducted research in museums, manuscript collections and libraries in Budapest, Berlin, Cracow, Cluj and Sibiu. I examined published and unpublished written and pictorial sources; the remained articles of clothing were also taken into consideration. I participated in five Hungarian and six international conferences during the research period. I published six articles in Hungarian and three in English. A database is prepared, containing detailed data on the pictures and subtitles of the different costume series.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101560
Decision
Yes

 

List of publications

 
Deák Éva: A használt ruha mint ajándék, árucikk, zálogtárgy és fizetőeszköz a 17. századi Magyarországon, Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Szerk. Berta Péter, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2012, 66-81., 2012
Deák Éva: Ruhaanyagok az erdélyi országgyűlés árszabásaiban Bethlen Gábor uralkodása idején., Ethno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének Évkönyve XXIX. Főszerk. Balogh Balázs, szerk. Báti Anikó – Sárkány, 2012
Deák Éva: The Colorful Court of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg., The Materiality of Color. The Production, Circulation, and Application of Dyes and Pigments, 1400-1800. Edited by Andrea Feeser, Maureen Daly Goggin and Beth Fowkes Tobin, 2012
Deák Éva: The Wedding Festivities of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg, Hungarian Studies, 2012
Deák Éva: Study, Store and Share Unpublished Primary Sources. The Example of the Parallel Archive, L'histoire contemporaine à l'ère numérique - Contemporary History in the Digital Age. Edited by Frédéric Clavert and Serge Noiret, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am, 2013
Deák Éva: Öltözködés és identitás a 17-18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében, Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 15. évfolyam, 55. szám, 150-168., 2014
Deák Éva: A vörös szín használata a viseletekben és az öltözködésben, Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Szerk. Báti Anikó – Csoma Zsigmond, Agroinform, Budapest, 235-249., 2014
Deák Éva: Ruhaanyagok és reprezentáció Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin udvarában, A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Szulovszky János, Plusz Könyvek, Budapest, 101-110., 2014
Back »