Graphene nanoarchitectures: production and characterization  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101599
Type K
Principal investigator Biró, László Péter
Title in Hungarian Grafén nanoarchitekturák létrehozása és jellemzése
Title in English Graphene nanoarchitectures: production and characterization
Keywords in Hungarian szemcsehatárok és élek, STM/AFM, atomi léptékű litográfia, töltésterjedés, nanoarchitektúrák, számítógépes szimuláció
Keywords in English grain boundaries and edges, STM/AFM, atomic scale lithography, charge spreading, nanoarchitectures, computer simulation
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)70 %
Ortelius classification: Solid state physics
Material Science and Technology (physics) (Council of Physical Sciences)15 %
Ortelius classification: Nanotechnology (Materials technology)
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)15 %
Panel Physics
Department or equivalent Institute of Technical Physics and Materials Science (Centre for Energy Research)
Participants Dobrik, Gergely
Kertész, Krisztián Imre
Koós, Antal Adolf
Márk, Géza István
Nemes-Incze, Péter
Neumann, Péter Lajos
Osváth, Zoltán
Piszter, Gábor
Vancsó, Péter
Vértesy, Zofia
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 8.454
FTE (full time equivalent) 23.50
state closed project
Summary in Hungarian
A grafénkutatás a nanotudományok egyik legdinamikusabban fejlődő új iránya, amit a 2010-es évi Fizikia Nobel Díj is fémjelez (Web of Science 2009: > 2000 referált folyóirat cikk, > 35000 hivatkozás; 2010: >3300 referált folyóirat cikk, > 65000 hivatkozás). A grafén kristálytani irányok szerinti nanomegmunkálásában egyedülálló eredményeket értünk el a záró OTKA pályázatunkban (67793) [Nature Nanotechnology 3, (2008) 397; Nano Res. 3, (2010) 110; Nano Lett. 10, (2010) 4544]. Ezek alapján tervezünk továbblépni a grafén nanoarchitektúrák (egyedi nanoszerkezetekből bizonyos szabályok szerint felépített bonyolultabb rendszerek) kutatás felé. Ezen a területen számos elméleti jóslat létezik, azonban a kísérleti eredmények szinte nem létezőnek mondhatók. Ennek oka a grafén atomi pontosságú megmunkálásnak nehézségeiben található meg. Tekintettel arra, hogy a mi eredményeink pontosan ezen a területen kínálnak kísérleti lehetőségeket ezekre támaszkodva grafén nanoarchitektúrákat tervezünk létrehozni és viselkedésüket tanulmányozni a rendelkezésünkre álló pásztázószondás (STM/AFM) módszerekkel. Amint azt korábban is alkalmaztuk a szén nanocsövek kutatása esetében, párhuzamosan tervezünk haladni a kísérleti és a számítógépes szimulációs munkával, elsősorban sajátfejlesztésű hullámcsomagdinamikai szimulációs csomagunka alapozva. Tovább kell fejlesztenünk ezt a szoftvert, hogy képes legyen a grafén éleken elhelyezkedő atomok helyes kezelésére.
Summary
Graphene research is perhaps the most dynamical topic in Nanosciences as it was emphasized by the Nobel Prize in Physics 2010, too (Web of Science 2009: > 2000 peer reviewed papers, > 35000 citations; 2010: >3300 peer reviewed papers, > 65000 citations). In our closing OTKA project (67793) we have unique achievements in the nanopatterning of graphene with crystallographic orientation control [Nature Nanotechnology 3, (2008) 397; Nano Res. 3, (2010) 110; Nano Lett. 10, (2010) 4544]. Based on these we plan to step forward to research on graphene nanoarchitectures (complex systems built from individual nano-objects according to certain rules). There are numerous theoretical predictions in this field, but the experimental data are almost completely absent. The reason is to be found in the difficulties in the atomic precision nanopatterning of graphene. Given that our earlier result offer experimental possibilities exactly in this direction, we plan to produce graphene nanoarchitectures and the study of their behavior with scanning probe methods (STM/AFM). As we did earlier in the case of carbon nanotube research we plan two parallel research directions an experimental one and one based on computer simulation, using the wave packet dynamical software developed by us. We have to extend the capabilities of this software to make it able to correctly handle the edge atoms of graphene nanoarchitectures.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kísérleti és számítógépes szimulációra alapuló módszerekkel feltártuk a grafénben történő töltésterjedés sajátosságait és ezeket az eredményeket alkalmaztuk a kémiai leválasztással előállított, polikristályos grafénben a szemcsehatárok feltárására és jellemzésére, illetve a szemcsehatároknak a töltésterjedés mikéntjére gyakorolt hatásainak a megértésére. Megmutattuk, hogy azoknak a szemcsehatároknak a legkárosabb a hatásuk, amelyek C atom vakanciákat is tartalmaznak. Közel atomi pontossággal és kristálytanilag meghatározott irányok szerint vágtunk ki nanoszalagokat különleges szubsztrátra áthelyezett CVD grafénből és elsőként megmutattuk, hogy a karosszék élű szalagok tiltott sávja jól egyezik az elméleti számolások eredményeivel és kimutattuk kísérletileg, hogy a cikk-cakk élű szalagok esetében mágneses rendeződés jön létre a szalagok élein. A 7 nm keskenyebb szalagok esetében ez a rendeződés antiferromágneses a szalagok szélei között és tiltott sávot eredményez, 7 nm felett a rendeződés ferromágneses és nem hoz létre tiltott sávot. Elsőként mutattuk meg és magyaráztuk elméletileg, hogy a felfüggesztett grafén mechanikai feszültség hatására képes nm alatti hullámosságot mutatni, ami megmutatkozik az elektronszerkezet modosulásában is. Különféle grafén alapú hereonanoarchitekúrákat hoztunk létre és vizsgáltuk ezek tulajdonságait. Több tématerületen is felkérésre írt összefoglaló cikkekben térképeztük fel a „state of the art”-ot.
Results in English
Using experiments and computer simulation we investigated the charge propagation in graphene and used these findings for the revealing of the grain boundaries in the graphene grown by chemical vapor deposition and in the understanding of the effect of grain boundaries on the charge propagation of CVD graphene. We showed that those grain boundaries are the most harmful ones which contain C atom vacancies. We cut graphene nanoribbons with atomic precision and with well-defined crystallopgraphic orientation from CVD graphene transferred to special substrates and we showed for the first time that transport gap pf the armchair graphene nanoribbons is in good agreement with theoretical calculations and we showed experimentally for the first time that on the edge of zig-zag nanoribbons magnetic ordering takes place. This magnetic ordering has an antiferromagnetic character between the edges of the ribbon for widths below 7 nm and produces a gap, while it is ferromagnetic an without a gap for ribbons of with exceeding 7 nm. We observed for and explained theoretically for the time that suspended graphene subjected to mechanical stress may exhibit sub-nanometer wavelength rippling, which manifest itself in the alteration of the electronic structure, too. We produced various heteronanoarchitectures of graphene and investigated their properties. We wrote several review papers – some of them as invited papers – to summarize the state of the art in certain fields of graphene research
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101599
Decision
Yes

 

List of publications

 
L.Tapasztó, G. Dobrik, P.Nemes-Incze, Z. Fogarassy, Z. Vértesy, S.J. Kim, Z.E. Horváth, J. Labar, C.Y. Hwang, L.P. Biró: Atomic structure and electronic properties of CVD graphene grown on top of boron nitride thin film, E-MRS 2012 SPRING MEETING, May 9-13, 2012, Strassbourg, France, 2012
P. Nemes-Incze, Z. Osváth, S.J. Kim, C. Hwang, C. Chapelier, Ph. Lambin, L.P. Biró: Electronic structure of graphene grain boundaries investigated by scanning tunneling microscopy, EMRS 2012 Spring meeting, Symposium R: Science and technology of nanotubes, graphene and 2D layered materials, 2012
P. Nemes-Incze, P. Vancsó, Z. Osváth, S.J. Kim, Chanyong Hwang, C. Chapelier, Ph. Lambin, L.P. Biró: Disorder in grain boundaries of polycrystalline graphene grown by chemical vapor deposition on copper, EMRS 2012 Fall meeting, Symposium G: Graphene, nanotubes and related materials 16-22 September 2012, Warsaw, Poland, 2012
P. Vancsó, G.I. Márk, Ph. Lambin, Ch. Hwang, L.P. Biró: Effect of the atomic structure of graphene grain boundaries on their electronic- and transport properties, European Materials Research Society (E-MRS) 2012 FALL MEETING, Symposium G: Graphene, nanotubes and related materials, Sept 17-21, 2012, Warsaw, Poland, 2012
L. P. Biró, P. Lambin: Grain boundaries in graphene grown by chemical vapor deposition, New J Phys 15 (2013) 035024(1) - 035024(38), 2013
G. Dobrik, L. Tapasztó, L. P. Biró: Selective etching of armchair edges in graphite, Carbon 56 (2013) 332 - 338, 2013
P. Nemes-Incze, P. Vancsó, Z. Osváth, G.I. Márk, X. Jin, Y.-S. Kim, C. Hwang, Ph. Lambin, C. Chapelier, L.P. Biró: 3. Electronic states of disordered grain boundaries in graphene prepared by chemical vapor deposition, Carbon 64 (2013) 178 - 186, 2013
P. Vancsó, G. I. Márk, P. Lambin, A. Mayer, Y.-S. Kim, C. Hwang, L. P. Biró: Electronic transport through ordered and disordered graphene grain boundaries, Carbon 64 (2013) 101 - 110, 2013
P. Lambin, P. Vancsó, P. Nemes-Incze, G. I. Márk & L. P. Biró: Electronic structure of a disordered grain boundary in graphene, Physics, chemistry and applications of nanostructures: Proceedings of the International Conference Nanomeeting (2013) 203 - 206, 2013
G. Márk, P. Vancsó, L. P. Biró: Lehet-e tökéletes nanoelektronikai eszközöket készíteni tökéletlen grafénből?, Fizikai Szemle 11 (2013) 381 - 385, 2013
Biró László Péter: Atomi vastagságú anyagok, MTA székfoglaló előadás, 2013
L. P. Biró, P. Nemes-Incze, X. Jin, P. Vancsó, L. Tapasztó, G. I. Márk, Y. S. Kim Ph. Lambin, C. Hwang: Graphene grain boundaries, Graphene 2013, April 23-26, 2013, Bilbao, Spain, 2013
L. P. Biró, P. Nemes-Incze, X. Jin, P. Vancsó, L. Tapasztó, G. I. Márk, Y. S. Kim Ph. Lambin, C. Hwang: Grain boundaries in CVD grown graphene, The 16th International Symposium on the Physics of Semiconductors and Applications, July 2-5, 2013, Jeju, Korea, 2013
L. P. Biró , L. Tapasztó, P. Nemes-Incze, G. Dobrik, Z. Osváth, G. I. Márk, P. Vancsó,Y. S. Kim, X. Jin, Ph. Lambin, C. Hwang: Scanning probe microscopy characterization and nanopatterning of CVD grapheme, 19th International Vacuum Congress (IVC-19) • International Conference on Nanoscience and Technology (ICN+T 2013), 2013
Ph. Lambin, P. Vancsó, P. Nemes-Incze, G. I. Márk, L. P. Biró: Electronic structure of grain boundaries in graphene, Advances and Applications in Carbon Related Nanomaterials: From pure to doping including heteroatom layers (HeteroNanoCarb 2013), September 22-26, 2013, Castelldefels (Ba, 2013
G. I. Márk, P. Vancsó, L. P. Biró, Ph. Lambin: Can we trust DFT calculations for graphene defects?, Cost NanoTP WG4 Workshop, June 2-7, 2013, Guildford, GB, 2013
P. Nemes – Incze, L. Tapasztó, G. Dobrik, G. Magda, X. Jin, C. Hwang, L.P. Biró: Graphene nanoribbons with zigzag and armchair edges prepared by scanning tunneling microscope lithography on gold substrates, European Materials Research Society (E-MRS) 2013 SPRING MEETING, Symposium I: The route to post-Si CMOS devices: from high mobility channels to graphene-like 2D nanosheet, 2013
Z. Osváth, P. Nemes-Incze, Gy. Molnár, C. Hwang, C. Chapelier, L. P. Biró: Controlling the nanoscale rippling of graphene with nanoparticles, Advances and Applications in Carbon Related Nanomaterials: From pure to doping including heteroatom layers (HeteroNanoCarb 2013), September 22-26, 2013, Castelldefels (Ba, 2013
L. Tapasztó, T. Dumitrica, S.J. Kim, P. Nemes-Incze, C. Hwang, L. P. Biró: Strain engineering nanometer-wavelength periodic graphene ripples, European Materials Research Society (E-MRS) 2013 SPRING MEETING, Symposium I: The route to post-Si CMOS devices: from high mobility channels to graphene-like 2D nanosheet, 2013
L. Tapasztó, T. Dumitrica, S.J. Kim, P. Nemes-Incze, C. Hwang, L. P. Biró: Strain engineering sub-nanometer wavelength periodic ripples in graphene, The 16th International Symposium on the Physics of Semiconductors and Applications, July 2-5, 2013, Jeju, Korea, 2013
P. Vancsó, G. I. Márk, Ph. Lambin, Yong-Sung Kim, Chanyong Hwang, and L. P. Biró: Can we build perfect nanoelectronics from imperfect graphene?, European Materials Research Society (E-MRS) 2013 SPRING MEETING, Symposium I: The route to post-Si CMOS devices: from high mobility channels to graphene-like 2D nanosheet, 2013
P. Vancsó, G. I. Márk, Ph. Lambin, A. Mayer, Yong-Sung Kim and L. P. Biró: Transport properties of ordered and disordered grain boundaries in CVD produced graphene, International Conference "Advanced Carbon NanoStructures" (ACNS'2013), July 1-5, 2013, St. Petersburg, Russia, 2013
P. Nemes – Incze, L. Tapasztó, G. Zs. Magda, Z. Osváth, G. Dobrik, X. Jin, C. Hwang, L.P. Biró: Graphene nanoribbons with zigzag and armchair edges prepared by scanning tunneling microscope lithography on gold substrates, Applied Surface Science 291 (2014) 48-52, 2014
P. Vancsó, G. I. Márk, Ph. Lambin, A. Mayer, C. Hwang, L.P. Biró: Effect of the disorder in graphene grain boundaries: A wave packet dynamics study, Applied Surface Science 291 (2014) 58-63, 2014
Z. Osváth, E. Gergely-Fülöp, N. Nagy, A. Deák, P. Nemes-Incze, X. Jin, C. Hwang, L. P. Biró: Controlling the nanoscale rippling of graphene with SiO2 nanoparticles, Nanoscale 6 (2014) 6030 - 6036, 2014
Z. Osváth, Z. Vértesy, J. Lábár, P. Nemes-Incze, Z. E. Horváth, L. P. Biró: Substrate-induced strain in carbon nanodisks, Thin Solid Films 565 (2014) 111-115, 2014
Zs. Fogarassy, M.H. Rümmeli, S. Gorantla, A. Bachmatiuk, G. Dobrik, K. Kamarás, L. P. Biró, K. Havancsák, J. L. Lábár: Dominantly epitaxial growth of graphene on Ni (111) substrate, Applied Surface Science 314 (2014), 490-499, 2014
D. G. Kvashnin, P. Vancsó, L. Yu. Antipina, G. I. Márk, L. P. Biró, P. B. Sorokin, L. A. Chernozatonskii: 6. Bilayered semiconductor graphene nanostructures with periodically arranged hexagonal holes, Nano Research (2014) DOI 10.1007/s12274-014-0611-z, 2014
G.Z. Magda, X. Jin, I. Hagymási, P. Vancsó, P. Nemes-Incze, Z. Osváth, C. Hwang, L.P. Biró, L.Tapasztó: 7. Room temperature magnetic order on zigzag edges of narrow graphene nanoribbons, Nature, 514 (2014) 608-611, 2014
L. Tapasztó, G.Z. Magda, P. Vancsó, I. Hagymási, X. Jin, C. Hwang, L.P. Biró: Graphene Nanopatterning with Nanometer Precision and Edge Orientation Control, CIMTEC 6th Forum on New Materials 2014, June 15-19, 2014, Montecatini Terme, Italy, 2014
L. Tapasztó, G.Z. Magda, P. Vancsó, I. Hagymási, X. Jin, C. Hwang, L.P. Biró: Nanofabrication of graphene, 73rd IUVSTA Workshop on Nanostructures on two-dimensional solids. Eisenerz, Austria, 2014
L. P. Biró, L. Tapasztó, G. Magda, P. Vancsó, G. Dobrik, G. I. Márk, X. Jin, Y. S. Kim, C. Hwang: Scanning Probe Microscopy of CVD Graphene and its Crystallographically Controlled Nanopatterning, Physics Boat Workshops (PBW): Atomic structure of nanosystems from first-principles simulations and microscopy experiments, June 3 - 5 2014 Helsinki, Finland - Stockholm,, 2014
L. Tapasztó, G.Z. Magda, X. Jin, P. Vancsó, I. Hagymási, C. Hwang, L.P. Biró: Nanofabrication and edge magnetism of graphene nanoribbons, Global Workshop on Nanotechnology Seoul National University, 2014 Nov 17. Seoul, South Korea, 2014
L. P. Biró, L. Tapasztó, G. Z. Magda, P. Nemes-Incze, G. Dobrik, P. Vancsó, Z. Osváth, G. I. Márk, Ph. Lambin, X. Jin, Y. S. Kim, C. Hwang: 1. Scanning Probe Microscopy Characterization of Grain Boundaries in CVD Graphene and Nanolithography, E-MRS 2014 SPRING MEETING, Symp. E: Defect-induced effects in nanomaterials, May 26-30 2014 Lille, France, 2014
P. Vancsó, G. I. Márk, D. Kvashnin, V. A. Demin, L. Chernozatonskii, Ph. Lambin, A. Mayer, L. P. Biró: Wave packet dynamical calculations for complex sp2 carbon, E-MRS 2014 SPRING MEETING, Symp. O: Computational modeling of organic semiconductors: from the quantum world to actual, May 26-30 2014 Lille, France, 2014
L. P. Biró, L. Tapasztó, G. Magda, P. Nemes-Incze, G. Dobrik, P. Vancsó, Z. Osváth, G. I. Márk, Ph. Lambin, X. Jin, Y. S. Kim, C. Hwang: 4. Scanning Probe Microscopy Characterization of CVD Graphene and Nanolithography with Crystallographic Orientation Control, SIWAN6 Szeged International Workshop on Advances In Nanoscience, 2014 October 15 -18, Szeged, Hungary, 2014
L. Tapasztó, G. Magda, P. Vancsó , I. Hagymási, P. Nemes-Incze, Z. Osváth,, C. Hwang, L. P. Biró: Nanoengineering 2D materials, SIWAN6 Szeged International Workshop on Advances In Nanoscience, 2014 October 15 -18, Szeged, Hungary, 2014
P. Vancsó, G. I. Márk, P. Nemes-Incze, Ph. Lambin, A. Mayer, Y.-S. Kim, C. Hwang, L. P. Biró: Electronic transport through grain boundaries in CVD produced graphene, SIWAN6: 6th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience, October 15-18, 2014, Szeged, Hungary, 2014
G. Z. Magda, J. Pető, G. Dobrik, C. Hwang, L. P. Biró, L. Tapasztó: Exfoliation of large-area transition metal chalcogenide single layers, Nature Scientific Reports 5, 14714 (2015), 2015
Z. Osváth, A. Deák, Kertész, G. Molnár, G. Vértesy, D. Zámbó, C. Hwang, L.P. Biró: The structure and properties of graphene on gold nanoparticles, Nanoscale 7, 5503 (2015), 2015
L. Tapasztó, G.Z. Magda, P. Vancsó, I. Hagymási, X. Jin, C. Hwang, L.P. Biró: 1. Graphene Nanopatterning with Nanometer Precision and Edge Orientation Control, Towards Reality in Nanoscale Materials VIII, 9- 12 February 2015 Levi, Finland, 2015
L. Tapasztó, G.Z. Magda, P. Vancsó, I. Hagymási, X. Jin, C. Hwang, L.P. Biró: Room-temperature magnetic order on zigzag edges of sub-10 nm graphene nanoribbons, EU-Korea workshop on advanced materials. 10 May 2015 Lille, France, 2015
L. P. Biró, L. Tapasztó, G. Magda, P. Vancsó, G. Dobrik, G. I. Márk, Y. S. Kim, C. Hwang: Atomic scale characterization and nanopatterning of graphene and other novel 2D materials, 16th ECASIA (European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis) 28 Sept - 1 Oct 2015 Granada, Spain, 2015
Z. Osváth, A. Deák, K. Kertész, G. Molnár, G. Vértesy, D. Zámbó, C. Hwang, L. P. Biró: Structure and properties of graphene supported on gold nanoparticles, E-MRS Spring Meeting, 11-15 May 2015, Lille, France, 2015
L. Tapasztó, G.Z. Magda, X. Jin, P. Vancsó, I. Hagymási, C. Hwang, L.P. Biró: Edge-magnetism in graphene nanoribbons with precisely engineered zigzag edge orientation, E-MRS Spring Meeting, 11-15 May 2015, Lille, France, 2015
G. Dobrik, P. Vancsó, G. I. Márk, L. Tapasztó, Ph. Lambin, C. Hwang, L. P. Biró: Modulation of physical properties by the stacking of 2D materials, E-MRS Spring Meeting, 11-15 May 2015, Lille, France, 2015
G. I. Márk, P. Vancsó, D. Kvashnin, V. A. Demin, L. A. Chernozatonskii, Ph. Lambin, Ch. Hwang, and L. P. Biró: Wave packet dynamics for carbon nanostructures, Fanem 2015 NATO ARW, 25-27 2015, Minsk, Belarus, 2015
A. A. Koós, P. Vancsó, G. Z. Magda, Z. Osváth, K. Kertész, G. Dobrik, C. Hwang, L. Tapasztó, L. P. Biró: STM study of the MoS2 flakes grown on graphite: A model system for atomically clean 2D heterostructure interfaces, Carbon 105: pp. 408 – 415 (2016), 2016
A. Pálinkás, P. Süle, M. Szendrő, Gy. Molnár, C. Hwang, L. P. Biró, Z. Osváth: Moiré superlattices in strained graphene-gold hybrid nanostructures, Carbon 107: pp. 792-799 (2016), 2016
A. Pálinkás, Gy. Molnár, C. Hwang, L. P. Biró, Z. Osváth: Determination of the STM tip-graphene repulsive forces by comparative STM and AFM measurements on suspended graphene, RSC Advances 6: (89) pp. 86253-86258 (2016), 2016
Z. Osváth, E. Gergely-Fülöp, A. Deák, C. Hwang, L. P. Biró: Mapping the nanomechanical properties of graphene suspended on silica nanoparticles, J Exp. Nanosci. 11, 1011-1018 (2016), 2016
J. Peto, G. Z. Magda, P. Vancsó, I. Hagymási, C. Hwang, L. P. Biró, L. Tapasztó: Revealing the atomic and electronic structure of 2D crystals by STM, 6-10 June 2016, Joint Vacuum Conference –European Vacuum Conference, Portoroz, Slovenia, 2016
J. Peto, G.Z. Magda, P. Vancsó, C. Hwang, L. P. Biró, L. Tapasztó: Graphene superlattices, 3-7 July 2016, 18th International Symposium on the Physics of Semiconductors and Applications, ISPSA 2016, Jeju, South Korea, 2016
A. A. Koós, P. Vancsó, G. Z. Magda, Z. Osváth, K. Kertész, G. Dobrik, C. Hwang, L. Tapasztó, L. P. Biró: STM investigation and nanoengineering of single layer MoS2 grown on HOPG by van der Waals epitaxy, 4-8 September 2016, EMN Epitaxy Conference, Budapest, Hungary, 2016
A. A. Koós, P. Vancsó, G. Z. Magda, Z. Osváth, K. Kertész, G. Dobrik, C. Hwang, L. Tapasztó, L. P. Biró: Electronic properties of graphene/MoS2 heterostructures, 2-6 May 2016, E-MRS Spring Meeting, Lille, France, 2016
Z. Osváth, Gy. Molnár, K. Kertész, A. Deák, N. Nagy, C. Hwang, L. P. Biró: The structure and properties of graphene suspended on nanoparticles, 12-15 October 2016, SIWAN7 Szeged International Workshop on Advances In Nanoscience, Szeged, Hungary, 2016
A. Pálinkás, P. Süle, Gy. Molnár, Ch. Hwang, L. P. Biró, Z. Osváth: Investigation of graphene-gold hybrid nanostructures by scanning tunnelling microscopy and spectroscopy, 12-15 October 2016, SIWAN7 Szeged International Workshop on Advances In Nanoscience, Szeged, Hungary, 2016
G. I. Márk, P. Vancsó, L. P. Biró, D. Kvashnin, L. A. Chernozatonskii, A. Chaves, Kh. Yu. Rakhimov, Ph. Lambin: Wave packet dynamical calculations for carbon nanostructures, Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics, Ser. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics (Springer,Dordrecht,2016) , p. 89., 2016
L. P. Biró & Ph. Lambin: Grain boundaries in chemical vapor deposition-grown graphene, in: GRAPHENE SCIENCE HANDBOOK, Edited by: Mahmood Aliofkhazraei, Nasar Ali, William I. Milne, Cengiz S. Ozkan, Stanislaw Mitura, and Juana L. Gervasoni CRC Press 2016, Pa, 2016
G.I. Márk, P. Vancsó, Ph. Lambin, Yong-Sung Kim, Ch. Hwang, L.P. Biró: Effect of the defects on the properties of graphene, NN12 – Nanoscience & Nanotechnology, 1-4 October 2012, Frascati, Italy, 2012
L.P. Biró, K. Kertész, A. A. Koós, A.T. Murdock, Z. Vértesy, P. Nemes-Incze, P. J. Szabó, Z.E. Horváth, L. Tapasztó, N. Grobert, Chanyong Hwang: Optical mapping of the step structure of graphene grown by CVD on Cu, European Materials Research Society, Fall Meeting, Symposium G: Graphene, nanotubes and related materials , 2012 September 17-21, Warsaw, Poland, 2012
L.P. Biró, L. Tapasztó, P. Nemes-Incze, G. Dobrik, Z.E. Horváth, X. Jin, Z. Osváth, C. Chapelier, K. Kertész, Z. Vértesy, P.J. Szabó, P. Vancsó, G.I. Márk, Ph. Lambin, C. Hwang: Grain boundaries and nanoripples in CVD grown graphene, 5th Szeged International Workshop On Advances In Nanoscience 2012 (SIWAN), 24-27 October, 2012, Szeged, Hungary, 2012
G.I. Márk, P. Vancsó, Ch. Hwang, Ph. Lambin, L.P. Biró: Anisotropic dynamics of charge carriers in graphene, Phys. Rev. B 85, 125443-1(2012), 2012
K. Kertész, A.A. Koós, A.T. Murdock, Z. Vértesy, P. Nemes-Incze, P.J. Szabó, Z.E. Horváth, L. Tapasztó, Ch. Hwang, N. Grobert, L.P. Biró: Polarized light microscopy of chemical-vapor-deposition-grown graphene on copper, Appl. Phys. Lett. 100 (2012) 213103, 2012
L.P. Biró, P. Nemes-Incze, P. Lambin: Graphene: nanoscale processing and recent applications, Nanoscale. 4 (2012) 1824–39, 2012
L. Tapasztó, T. Dumitrică, S.J. Kim, P. Nemes-Incze, C. Hwang, L.P. Biró: Breakdown of continuum mechanics for nanometre-wavelength rippling of graphene, Nature Phys. 8 (2012) 739–742, 2012
L. Tapasztó, P. Nemes-Incze, G. Dobrik, K. Jae Yoo, C. Hwang, L.P. Biró: Mapping the electronic properties of individual graphene grain boundaries, Appl. Phys. Lett. 100 (2012) 053114, 2012
P. Vancsó, G.I. Márk, Ph. Lambin, Chanyong Hwang, L.P. Biró: Time- and energy dependent dynamics of the STM tip – graphene, European Physical Journal B 85, 142 (2012), 2012
G.I. Márk, P. Vancsó, Ph. Lambin, Ch. Hwang, L.P. Biró: Forming electronic waveguides from graphene grain boundaries, J. Nanophotonics 6 (2012) 061718-1 - 061718-8, 2012

 

Events of the project

 
2016-11-29 13:34:10
Résztvevők változása
2016-01-29 13:37:05
Résztvevők változása
Back »