International scientific network position, technical change and economic growth  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101660
Type K
Principal investigator Varga, Attila
Title in Hungarian Nemzetközi tudományos beágyazottság, technikai fejlődés és gazdasági növekedés
Title in English International scientific network position, technical change and economic growth
Keywords in Hungarian tudományos hálózatok, technikai fejlődés, gazdasági növekedés
Keywords in English scientific networks, technical change, economic growth
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Economics
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economy and Regional Sciences (University of Pécs)
Participants Erdős, Katalin
Járosi, Péter
Kiss, Tibor
Sebestyén, Tamás
Szerb, László
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-04-30
Funding (in million HUF) 13.822
FTE (full time equivalent) 6.60
state closed project
Summary in Hungarian
A gazdaságilag hasznosítható tudományos-technológiai tudás központi szerepet játszik a makrogazdasági növekedésben. A kutatás-fejlesztés egyike a legmeghatározóbb innovációs tényezőknek. Különös jellemzője a K+F-nek, hogy a folyamat egyre inkább kollaboratív jelleget ölt, vagyis innovatív vállalatok, közösségi és magán kutatóhelyek együttműködésével születnek meg az új tudományos eredmények.

A kollaboratív kutatások tanulmányozásában a társadalmi hálózatok módszertanának alkalmazása egyre szélesebb teret nyer a releváns szakirodalomban. Az empirikus elemzések az esetek döntő többségében együttpublikálási adatokat használnak. Az irodalom feltevése szerint a kutatói hálózat szerkezete, illetve az abban elfoglalt pozíciók döntően meghatározzák a kutatók teljesítményét mind a publikációs, mind az innovációs tevékenységek során. A hálózati pozíció azáltal nyer jelentőséget, hogy ezáltal meghatározottá válik az a tudásmennyiség, amihez az illető kutatók hozzáférhetnek azáltal, hogy kapcsolatba lépnek a hálózat más tagjaival.

A tudományos együttműködési hálózatok elemzésében az utóbbi időkben egyre több tanulmány használja az ágens alapú modellezés technikáját. Ez a módszer lehetővé teszi azt, hogy előre megfigyelt szabályosságok beépítésével a modell ágensei hasonlóan viselkedjenek, mint az "igazi" szereplők és viselkedéseik eredményeként képesek arra, hogy az eredetihez igen hasonló hálózatot hozzanak létre a virtuális világban.

Annak ellenére, hogy a kutatói hálózatok szerkezete, valamint az azokban elfoglalt pozíció fontosak a tudományos és innovációs teljesítmények során, mindeddig nem folytak olyan vizsgálatok, melyek a nemzetközileg kiemelkedően teljesítő magyar kutatók globális hálózatokban elfoglalt helyét vizsgálják. A kutatócsoport korábbi eredményeire építve a javasolt kutatásban a nemzetközileg versenyképes hazai kutatócsoportok globális pozícióit határozzuk meg egy újonnan kifejlesztett hálózati kapcsolat minőségét mérő indexszel, valamint a hálózati kapcsolat minőségének és a tudományos és innovatív tevékenység sikerességének, valamint a hosszútávú regionális és makro szintű gazdasági növekedésnek a kapcsolatát vizsgáljuk, nemzetközi mértékkel mérve is új modell keretben.
Summary
Production of economically useful new technological knowledge plays a crucial role in modern economic growth. Among the several routes to develop technological innovations Research and Development has a central position. It is an important characteristic of R&D that it has become an increasingly collective process where firms, public and private research institutions are the key actors in the system.

A rapidly emerging literature is oriented towards studying the particular features of collaborative research networks using the methodology of social network analysis (SNA). Studies in this literature typically use various scientific co-authorship data as proxies for research collaboration. It is hypothesized in this literature that the network structure of scientific collaborations together with the position of agents within the network determine the amount of knowledge a particular agent can access and as such its research productivity in creating new knowledge in the forms of publications or inventions .

In the analysis of the development of collaborative networks agent based modeling has been applied in recent studies. In agent based simulations interactions of agents in the model replicate collaborative networks by mimicking the observed behavior of real actors. The resulting model can then be applied to study the relative importance of different factors governing the behavior of actors in the network as well as to carry out simulations as to the likely effects of different policy measures aiming at interfering in network structure.

Despite the importance of research network structure in research productivity there has been no systematic study carried out on the international network position of Hungarian scientific research. Building on earlier results of the research group the proposed research will study the positions of internationally competitive Hungarian research groups in their respective global collaborative networks, the relationship between global scientific network position and research productivity and its impact on long term economic growth.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tudáshálózatok, illetve azok gazdasági jelentőségének vizsgálati területén a kutatás három (egymással összefüggő) irányban ért el új eredményeket. Az első eredmény az ENQ (Ego Network Quality – egyéni hálózatminőség) index kifejlesztése, amely a tudáshálózat bármely csomópontjából a hálózatból elérhető tudás mennyiségét méri, vagyis az index a tudáshálózatokba való beágyazottságnak a mércéje. További eredménye a kutatásnak, hogy az ENQ index felhasználásával négy tudományterületen (fizika, idegtudomány, kémia, matematika) megvizsgáltuk az élenjáró magyar kutatók tudományos beágyazottságát a nemzetközileg vezető folyóiratokban legaktívabban kutató tudósok hálózataiba és e beágyazottság viszonyát a magyar kutatók tudományos teljesítményével. Megállapításra került, hogy a vezető magyar kutatók átlagára érvényes a világátlaghoz hasonló szintű beágyazottság valamint tudományos teljesítményükben szignifikáns és pozitív szereppel bír az elért hálózati pozíció. A tudáshálózatokba való beágyazottság gazdasági teljesítményre való hatásának vizsgálata céljából egy, a tudáshálózatok kialakulását szimuláló ágens alapú modellt fejlesztettünk ki, melyet a GMR-Európa modellrendszerrel integráltunk. Az így létrejött elemzési eszközzel illusztrációként egy, a tudáshálózati kapcsolatok fejlesztését célzó szakpolitikai beavatkozásnak a magyarországi régiók és az aggregált országos hozzáadott értékekre gyakorolt várható hatásait vizsgáltuk meg.
Results in English
In the analysis of knowledge networks and their economic significance the research has advanced our knowledge in three directions. First we developed the index of Ego Network Quality (ENQ) which aims at measuring the level of knowledge that can be accessed from the network by any node. As such this index measures the node’s embeddedness in the network. Further result of our research is the application of ENQ for the analysis of the embeddedness of leading Hungarian scholars of the fields of Physics, Brain research, Chemistry and Mathematics in their top international research networks. We found that on average Hungarian researchers studied reach comparable levels of embeddedness to that of the average international level and their ENQ positively and significantly affects their research output. In order to be able to study the impact of knowledge network embeddedness on economic performance we developed an agent-based simulation model which was then integrated into the GMR-Europe model system. With this integrated model we performed a sample simulation of the regional and national effects of a policy that aims at broadening international research network connections of Hungarian regions.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101660
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sebestyén Tamás, Varga Attila: Research productivity and the quality of interregional knowledge networks, PTE KTK KRTI műhelytanulmányok, 2012
Sebestyén Tamás, Varga Attila: Research productivity and the quality of interregional knowledge networks, Annals of Regional Science 51, 155-189 (DOI 10.1007/s00168-012-0545-x), 2013
Tamás Sebestyén, Attila Varga: A novel comprehensive index of network position and node characteristics in knowledge networks: Ego Network Quality, Scherngell, Thomas (Ed.) The geography of networks and R&D collaborations. Springer, New York, 71-97, 2013
Varga Attila, Erdős Katalin: Globális tudományos beágyazottság és nemzeti kutatási teljesítmény a hazai idegtudományi kutatások példáján, Rappai Gábor-Schepp Zoltán: Válságtól a jóllétig. A múlt tanulságai, a jelen kihívásai és a jövő útjai. Pécsi Tudományegyetem Kiadó, Pécs, 263-281, 2014
Varga Attila, Erdős Katalin: A magyar idegtudomány nemzetközi beágyazottsága, Magyar Tudomány, május, 2015
Varga Attila, Erdős Katalin: Magyar tudósok a világ agykutatói között, Napi Gazdaság, Január 6., 2015
Attila Varga, Tamás Sebestyén: Does EU Framework Program participation lead to better innovative performance?, European Regional Science Association Annual Congress, St. Petersburg, 2014
Attila Varga, Tamás Sebestyén: EU Framework Program participation and innovation: The role of regional development, Regional Studies Association North American Conference 2013, UCLA, Los Angeles, 2013
Attila Varga, Tamás Sebestyén: Interregional research collaboration and innovation:The role of regional development, North American Regional Science Association Conference, Atlanta, 2013
Back »