Complex geochemical, paleoclimatological and tectonic investigations on continental carbonate deposits in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101664
Type NK
Principal investigator Demény, Attila
Title in Hungarian Hazai szárazföldi karbonátképződmények komplex geokémiai, paleoklimatológiai és tektonikai vizsgálata
Title in English Complex geochemical, paleoclimatological and tectonic investigations on continental carbonate deposits in Hungary
Keywords in Hungarian travertino, édesvizi mészkő, barlangi tufa, paleoklimatológia, tektonika
Keywords in English travertine, freshwater limestone, cave-hosted tufa, paleoclimatology, tectonics
Discipline
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)70 %
Ortelius classification: Mineralogy
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Ortelius classification: Tectonics
Panel Elnöki zsüri
Department or equivalent Institute for Geological and Geochemical Research (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Czuppon, György
Deák, József
Dobosi, Gábor
Fodor, László
Kármán, Krisztina
Kele, Sándor
Leél-Őssy, Szabolcs
Németh, Alexandra
Surányi, Gergely
Záray, Gyula
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 43.468
FTE (full time equivalent) 9.21
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projektben számos travertino előfordulást vizsgáltunk újra. A korhatározás pontossága és a feltárási feltételek alapján néhány előfordulást választottunk ki részletes elemzésre. Az Új-Haraszti kőfejtő travertinója a 148 és 415 ka közötti időszakot fedi le. A süttői Gazda és Cukor kőfejtők travertinóin részletes szedimentológiai, szerkezetföldtani és rezervoárgeológiai elemzéseket végeztünk, aminek alapján egy töréshez kapcsolódó forráskiömlési helyszínt lehet rögzíteni. A jelenleg képződő karbonátok „clumped isotope” elemzése kalibrációs görbét eredményezett, amit a fosszilis travertinók vizsgálatában lehet hasznosítani. A termálvízből történő karbonátkiválás és a barlangi környezetek monitorozásával nagyszámú adatot tartalmazó adatbázis jött létre, amit a nyomelem- és stabilizotóp-összetételek értelmezésében lehet alkalmazni, valamint alapvető karbonátképződési folyamatokat tártunk fel. Az utolsó interglaciálistól napjainkig terjedő időszakot lefedő cseppkőképződmények elemzését változatos módszerek alkalmazásával végeztük el. Az utolsó kb. 130 ezer év során a Kárpát-medencére jellemző hőmérséklet- csapadék- és szerzonalitás-változásokat mutattunk ki, ami a régió klímaváltozásokkal szembeni viselkedésének megértéséhez járul hozzá. Az eredményeket a geokémia és a paleoklíma-kutatás vezető folyóirataiban publikáltuk.
Results in English
Numerous travertine occurrences were revisited and analysed in this project. Based on age determination precision and outcrop preservation, selected occurrences could be studied in details. The travertine body of the Új-Haraszti quarry was deposited during the Middle-Pleistocene, between 415 and 148 ky. Sedimentological, structural geological and reservoir geological investigations on the travertines of the Gazda-quarry and the Sugar Quarry of Süttő were performed that revealed fissure ridge like structures that could have served as the main paleospring discharge point. Clumped isotope analyses of recently forming carbonates yielded a calibration curve for analyses of fossil travertines. Monitoring of carbonate formation in thermal waters as well as cave environments yielded an extensive database. The studies determined the relationships between environmental paramateres and speleothem compositions, providing a base for the interpretations of trace element and isotopic compositions, as well as revealed fundamental carbonate precipitation processes. Speleothems covering a wide temporal range from the last interglacial to the present time have been investigated using various analytical methods. Temperature, humidity and seasonality changes in the Carpathian Basin were deciphered for the last ~130 ka, contributing to the knowledge of the region’s behavior during climate change events. The results were published in leading journals of geochemistry and paleoclimate research.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101664
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kele, S., Bernasconi, S.M., Capezzuoli, E., Kluge, T., John, C.M., Meckler, A.N., Ziegler, M., Millan, M.I., Breitenbach, S.F.M., Deák, J., Özkul, M., Gökgöz, A., Yan, H., Liu, Z: ‘Clumped isotope’-based thermometry of travertine and tufa deposits: calibration of a new and water-independent method, ISC 2014, 19th International Sedimentological Congress, Geneva, Switzerland, 2014
Czuppon Gy, Kármán K, Németh S, Kiss K, Demény A, Szilárd J, Kern Z, Bíborka M, Kohán B, Haszpra L, Siklósy Z: Hydrogen and oxygen isotopic variation of cave drip waters: implications for recent climate and paleclimate signal in stalagmite, Climate Change: The Karst Record (VII) KR7: 7th International Conference, 2014
Demény A, Németh A, Leél-Őssy Sz, Czuppon Gy, Surányi G, Lin K, Shen CC, Dobosi G, Záray Gy, Óvári M: Cave-hosted travertine deposit as a potential subject for paleoclimate studies (Béke Cave, NE-Hungary), Climate Change: The Karst Record (VII) KR7: 7th International Conference, 2014
Czuppon Gy, Demény A, Siklósy Z, Leél-Őssy Sz, Shen CC: Changes in temperature and precipitation seasonality during the 8.2 KY event in Central Europeas Recorded by combined H-C-O isotope compositions in speleothem calcite and, Climate Change: The Karst Record (VII) KR7: 7th International Conference, 2014
Kele, S., Bernasconi, S.M., Kluge, T., John, M.C., Capezzuoli, E., Millan, I.M., Meckler, N.M., Ziegler, M., Breitenbach, S.F.M., Deák, J., Hanselmann, K., Yan, H., Liu, Z.: Calibration of the conventional carbonate-water and the ‘clumped isotope’ thermometer on travertines and tufas in the 5-95 ºC temperature range, Geochimica et Cosmochimica Acta, 168, 172-192., 2015
Stieber J., Leél-Őssy Sz.: Megváltozott vagy csak visszaváltozott a Béke-barlang klímája?, Karsztfejlődés XIX., 225-230., 2015
Leél-Őssy, Sz., Stieber, J.: Különös szén-dioxid szintek a Béke barlangban, Karsztfejlődés XIX., 225-230., 2014
Török, Á., Mindszenty, A., Kele, S., Swennen, R.: Palaeoenvironmental reconstruction of the “Gazda” travertine quarry based on sedimentological and geochemical studies (Süttő, Gerecse Hills, Hungary)., Travertine-Tufa Workshop Proceedings Book, p. 58, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 5-8 November, 2015, 2015
Bódai, B., Móga, J., Kele, S.: Study of calcite-water oxygen isotope fractionation at the recently depositing Szalajka tufa (Bükk Mts, Hungary): issues regarding paleotemperature calculations, Travertine-Tufa Workshop Proceedings Book, p. 59, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 5-8 November, 2015, 2015
Kele, S., Breitenbach, S.F.M., Capezzuoli, E. , Meckler, A. N., Ziegler, M., Millan, I.M., Kluge, T., Deák, J., Hanselmann, K. , John, C. M., Yan, H., Liu, Z., Bernasconi, S. M.: Temperature dependence of oxygen- and clumped-isotope fractionation in travertines and tufas in the 6 – 95 °C temperature range, ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, Croatia, 20-24 September 2015, Book of Abstracts, p. 19., 2015
Kele, S., Markó, A., Kisne Cseh, J., Shen, C.-C., Wu, C.-C., Bernasconi, S.M.: Samuel's paleo-jacuzzi: Dating and clumped isotope-based temperature of the Vertesszőlős Early Man site (Hungary), Abstract Book of 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June, 2015, Krakow, Poland, p. 267., 2015
Kele, S., Breitenbach, S.F.M., Meckler, N.M., Ziegler, M., Millan, I.M., Kluge, T., John, M.C., Bernasconi, S.M.: Presentation and calibration of the clumped isotope thermometer using travertine and tufa deposits, 6th Mineral Sciences in the Carpathians Conference, Veszprém, 16-19 May, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 9, 2015, p. 29., 2015
Czuppon G, Demeny A, Siklosy Z, Leel-Ossy S, Lin K, Shen CC: The 8.2 kyr event in Central Europe recorded by combined H-C-O isotope compositions of calcite and inclusion-hosted water of a stalagmite, ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, Croatia, 20-24 September 2015, Book of Abstracts, p. 39., 2015
Demeny A, Kern Z, Nemeth A, Czuppon G, Leel-Ossy S, Molnar M: Recently forming stalagmites from NE Hungary as recorders of regional climate conditions, ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, Croatia, 20-24 September 2015, Book of Abstracts, p. 32., 2015
Demeny A, Czuppon G, Siklosy Z, Leel-Ossy S, Lin K, Shen CC, Vennemann TW: Temperature and humidity changes at the beginning of the last interglacial reflected by combined H and O isotope compositions of inclusion-hosted water., ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, Croatia, 20-24 September 2015, Book of Abstracts, p. 33., 2015
Németh A, Demeny A, Czuppon G, Leél-Őssy S, Surányi G, Chuan-Chou S, Dobosi G, Záray G, Óvári M: Comparison of sedimentological processes and stable isotopic composition of a cave hosted travertine deposit (Béke Cave, NE-Hungary)., Abstract Book of 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June, 2015, Krakow, Poland, p. 375., 2015
Török, Á., Mindszenty, A., Claes, H., Kele, S., Fodor, L.,Kudó, I., Swennen, R.: Sedimentological study and tentative reservoir characterization of the "Gazda" travertine quarry (Süttő, Gerecse Hills, Hungary), Quaternary International (on-line first), 2017
Claes, H., Degros, M., Soete, J., Claes, S., Kele, S., Mindszenty, A., Török, Á., El Desouky, H., Vanhaecke, F., Swennen, R.: Geobody architecture, genesis and petrophysical characteristics of the Budakalász continental spring-related carbonates, Buda Hills (Hungary), Quaternary International (on-line first), 2017
Bódai, B., Móga, J., Bartha, A., Holló, S., Kele, S.: A szilvásváradi Szalajka-patak mésztufáinak szezonális geokémiai vizsgálata, Karsztfejlődés XXI., Szombathely, pp. 45-64., 2016
Kele, S.: Clumped isotope: theory, calibrations, applications, Geo-Science Education Journal 2: (S1), pp. 19-23., 2016
Demény, A., Kern, Z., Czuppon, Gy., Németh, A., Leél-Őssy, Sz., Siklósy, Z., Lin, K., Hsun-Ming, H., Shen, Ch-Ch., Vennemann, T. W., Haszpra, L.: Stable isotope compositions of speleothems from the last interglacial - Spatial patterns of climate fluctuations in Europe, Quaternary Science Reviews 161: pp. 68-80., 2017
Demény, A., Czuppon, G., Kern, Z., Leél-Őssy, S., Németh, A., Szabó, M., Tóth, M., Wu, C-C., Shen, Ch-Ch., Molnár, M., Németh, T., Németh, P., Óvári, M.: Recrystallization-induced oxygen isotope changes in inclusion-hosted water of speleothems - Paleoclimatological implications, Quaternary International 415: pp. 25-32., 2016
Demény, A., Németh, P., Czuppon, Gy., Leél-Őssy, Sz., Szabó, M., Judik, K., Németh, T., Stieber, J.: Formation of amorphous calcium carbonate in caves and its implications for speleothem research, Scientific Reports 6: p. 39602., 2016
Demény, A., Németh, A., Kern, Z., Czuppon, Gy., Molnár, M., Leél-Őssy, Sz., Óvári, M., Stieber, J.: Recently forming stalagmites from the Baradla Cave and their suitability assessment for climate-proxy relationships, Central European Geology, 2017
Deák, J., Demény, A., Fórizs, I., Kele, S.: pH dependence of calcite-water oxygen isotope fractionation based on observations at recent carbonates deposited from thermal and ground waters, Isotopes in Environmental and Health Studies (to be submitted), 2017
Czuppon, Gy., Demény, A., Leél-Őssy, Sz., Óvari, M., Molnár, M., Stieber, J., Kármán, K., Kiss, K., Haszpra, L: Cave monitoring in Béke and Baradla Caves (NE Hungary): implications for the condition of the formation of cave carbonates, International Journal of Speleology (accepted with revision), 2017
Bottyán, E., Czuppon, Gy., Weidinger, T., Haszpra, L., Kármán, K.: Moisture source diagnostic and isotope characteristics for precipitation in East Hungary: implication for their relationship, Hydrological Sciences Journal (accepted with revision), 2017
Kele, S., Markó, A., Cseh, J., Shen, C.-C., Wu, C.-C., Bernasconi, S.M.: Dating and clumped isotope-based temperature of a paleo-jacuzzi (Vértesszőlős Early Man site, Hungary), ). 5th International Clumped Isotope Workshop, 6-9 January, St. Petersburg, Florida, USA, 2016
Kele, S., Markó, A., Cseh, J., Shen, C.-C., Wu, C.-C., Bernasconi, S.M.: Dating and clumped isotope-based temperature of the Vértesszőlős travertine and Early Man site (Hungary), ). 5th Geological-Palaeontological-Archaeological Discussion 2016) Gánovce – Poprad, 2016
Czuppon, Gy., Demény, A., Siklósy, Z., Leél-Őss,y Sz., Lin, K., Baykara, M.O., Shen, Ch.Ch.: The 8.2 event as recorded by compbined H-C-O isotope composition in speleothem in Central Europe: Implications for changes in moisture sources and precipitation seasonality., Goldschmidt Conference, Yokohama, Japan,, 2016
Czuppon, Gy, Bottyán, E., Haszpra, L., Weidinger, T., Kármán, K.: Temporal Variabilities in Air Moisture Sources and Stable Isotope Compositions of Precipitation in Hungary, 8th EGU Leonardo Conference, 2016
Czuppon, Gy., Breuer, H., Bottyán, E., Simon, G., Göndöcs, J., Kern, Z.: Variability of Stable Isotope Composition of Precipitation at Different Location in Central Europe: Implication for Moisture Source Variability and the Effect of Evapotranspiration., 8th EGU Leonardo Conference, 2016
Demény, A., Kern, Z., Czuppon, G., Németh, A., Leél-Őssy, S., Shen, Ch-Ch., Vennemann, T.: Stable isotope compositions of carbonate and inclusion-hosted water of speleothems from the last interglacial – spatial patterns of climate fluctuations in Europe, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18: Paper 7920. 1 p., 2016
Demény, A., Czuppon, Gy., Leél-Őssy, Sz., Németh, P., Szabó, M., Tóth, M., Németh, T.: Recrystallization-induced oxygen isotope changes in inclusion-hosted water of speleothems – paleoclimatological implications, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18: Paper 7819. 1 p., 2016
Demény, A., Kern, Z., Molnár, M., Czuppon, Gy., Leél-Őssy, Sz., Surányi, G., Gilli, A.: Flowstone compositions as indicators of centennial fluctuations of hydrological balance in Central Europe during the late Holocene, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-3463-1, 2017

 

Events of the project

 
2016-01-13 11:13:16
Résztvevők változása
Back »