Consortional main: Childcare availability effects on female labor status, with special respect to flexible employment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101665
Type K
Principal investigator Lovász, Anna
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra
Title in English Consortional main: Childcare availability effects on female labor status, with special respect to flexible employment
Keywords in Hungarian gyermekellátás, nők munkapiaci státusza, rugalmas munkaformák
Keywords in English childcare availability, female labor market status, flexible employment
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Labour market studies
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2012-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 1.142
FTE (full time equivalent) 0.60
state closed project
Summary in Hungarian
Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra

Kutatásunk célja feltárni, hogy a formális és informális gyermekfelügyeleti lehetőségek elérhetősége milyen hatással van a nők munkapiaci státuszára Magyarországon. Ehhez elsődleges adatgyűjtést végzünk, illetve több rendelkezésre álló adatbázist kapcsolunk össze, amelyek tartalmazzák a vizsgált csoport demográfiai és munkapiaci jellemzőit és a rendelkezésre álló gyermek-elhelyezési lehetőségeket. Az így előállt adatbázist ökonometriai módszerek segítségével elemezzük. A kutatás eredményeképpen elkészül egy angol és magyar nyelvű tudományos cikk, egy magyar nyelvű kutatási összefoglaló és egy interneten hozzáférhető térkép, amelyen mind a gyermekellátási lehetőségek, mind pedig ezek munkapiaci hatásai megjelennek. A kutatás során választ kapunk arra a kérdésre, hogy az ország mely területein milyen mértékben és milyen összetételben (formális, informális) állnak rendelkezésre a gyermekellátási lehetőségek, és ezek elérhetősége mely térségekben fogja vissza leginkább a kisgyermekes nők munkakínálatát. A kutatás eredményei a foglalkoztatási szakpolitika és a gyermekellátási intézményfejlesztés stratégiája kialakítása során is felhasználhatóak.
A kutatás valószínűsíthetően eredményesen zárul majd, mivel az adatok nagyobb része rendelkezésre áll, a hiányzó adatok pedig összegyűjthetőek. Kipróbált ökonometriai módszertannal dolgozunk, amely már számos hasonló kutatásban hozott eredményeket.
Summary
Childcare availability effects on female labor status, with special respect to flexible employment

The objective of our research project is to explore how the availability of formal and informal childcare facilities affects the labor market status of Hungarian women by combining several available data sources on settlement supply of childcare, women’s family status, and labor market outcomes. We also aim to collect data on alternative child care facilities and family daycare. The resulting dataset will be analyzed by various econometric methods. The output of our research project is a scientific paper in English and in Hungarian, a research summary in Hungarian, and a web map with childcare availability and its labor market effects. As an outcome of the research project, we shall be able to show the childcare availability and its composition by regions and sub-regions of Hungary. We also gain an insight on where and how much the lack of availability of these facilities blocks labor supply and the employment of mothers of preschoolers. The results of the research are offered to be used for labor market policy planning and strategic decisions on the development of the Hungarian childcare system.
The proposed research is expected to be completed successfully, because the majority of the data are readily available, and the rest is collectable. We apply widely used econometric methodology, which already proved to be fruitful in previous international research projects.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk célja a gyermekellátás elérhetőségének az anyák munkapiaci aktivitására gyakorolt hatásának számszerűsítése. Összekapcsoltunk számos adatbázist: a Munkaerő felvétel egyéni és háztartási és a TSTAR település szintű adatait, és ingázásra vonatkozó adatokat. Nemzetközi viszonylatban is újszerű ökonometriai módszert dolgoztunk ki, amellyel a hatást az eddigieknél pontosabban tudjuk becsülni, külön tudjuk választani egyéb szimultán változó tényezőktől (GYES és a gyermektől való elválásra vonatkozó preferenciák). Kutatásunk mind hazai szakpolitikai, mind nemzetközi tudományos szempontból hasznosnak bizonyult: a jövőben máshol is alkalmazható módszert, és szakpolitikai hatásvizsgálatokban felhasználható becslési eredményeket dolgoztunk ki. Előadtuk számos hazai és nemzetközi konferencián, magas rangú nemzetközi folyóiratba nyújtottuk be (folyamatban), és tervezzük rövidített magyar nyelvű publikálását is (Közgazdasági Szemle). Becsléseink alapján a három éves gyermekek anyukáinak aktivitási rátája 1,7%-kal növekszik, ha az államilag támogatott gyermekellátási férőhelyek száma 10%-kal növekszik. A gyermekellátás kiterjesztése – például a jelenleg tervezett biztos óvodai elhelyezés a gyermekek 3 éves korától – jelentősen növelné az anyák aktivitási rátáját. Ugyanakkor az eredményekből az is látható, hogy szintén jelentős mind a GYES, mind az intézményi környezet által sugallt elvárások szerepe, melyek jelenleg a gyermekek 3 éves kora előtti munkába állást kevéssé ösztönzik.
Results in English
Our goal was to quantify the effect of childcare availability on the labor supply of mothers. We linked several data sources: Labour Force Survey on individuals and households, TSTAR regional data, and commuting data. We developed an econometric method that is new in international research, and allows us to estimate the impact of childcare more precisely, separating its effect from other factors that change simultaneously (parental leave and preferences regarding separation). Our project produced useful output for both domestic policymaking and international scientific research: the empirical method can be applied elsewhere, and the estimates can be used in impact analyses of planned policies. We presented our research at international and Hungarian conferences, submitted it for publication in a high-ranking international journal (in progress), and plan to publish a shorter version in Hungarian (Közgazdasági Szemle). The estimation results suggest that the activity rate of mothers of 3-year-olds increases by 1.7% if available subsidized childcare increases by 10%. The expansion of childcare – such as the current proposal for certain placement of all children aged 3 – would significantly increase the activity of mothers. At the same time, the effect of parental leave and institutional signals regarding mothers’ roles and separation from the child also play a significant role, and are limiting the incentive for mothers to return to the labor market prior to age 3 of the child.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101665
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lovász Anna - Szabó-Morvai Ágnes: Does Childcare Matter for Maternal Labor Supply? Pushing the Limits of the Regression Discontinuity Framework, Budapest Working Papers on the Labour Market BWP – 2013/13, 2013

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:06:10
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »