Hungarian Trade Guild Database, 1526-1761  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101669
Type K
Principal investigator Kincses, Katalin Mária
Title in Hungarian Magyarországi céhes adatbázis 1526-1761
Title in English Hungarian Trade Guild Database, 1526-1761
Keywords in Hungarian céh, adatbázis,
Keywords in English guild, database
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: History
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Ortelius classification: Ethnology
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Art history
Panel History
Department or equivalent HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Participants Tuza, Csilla
Starting date 2012-04-01
Closing date 2015-03-31
Funding (in million HUF) 7.778
FTE (full time equivalent) 2.43
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat a korabeli Magyarország hat városának és három megyéjének 1526–1761 közti céhes anyagát dolgozná föl oly módon, hogy az ezekben fellelhető céhes adatok teljes körű nyilvántartását és közzétételét végezné el egyetlen adatbázisban. Az adatbázis a magyarországi céhes kézművesipar levéltári forrásanyagához készült eddigi adatbázisok sorába illeszkedik, és a Magyar Országos Levéltár adatbázis készítő vállalkozásainak tapasztalatait használja föl.
A kiválasztott városok, illetve intézmények:
Pozsony: Pozsony megye levéltára;
Sopron: Soproni Levéltár;
Kassa: Kassai Állami Levéltár, városi múzeum;
Székesfehérvár: Fejér Megyei Levéltár;
Pest, Buda, Óbuda: Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, Kiscelli Múzeum.
Célunk egy minden jelenleg használatos keresőprogrammal kompatibilis, és a továbbiakban tetszőlegesen bővíthető adatbázis létrehozása. A felsorolt területek, illetve levéltárak minden, a céhes élet egészére kiterjedő dokumentumtípus megjelölését és azok adatait tartalmazza. Az adatbázis rendelkezésre állna az interneten, a MOL honlapján keresztül (magyar és angol nyelven) minden kutató számára. A felhasználást egy egyszerű (Google-típusú) és egy összetett (tezauruszos) keresés szolgálja. Tárhelye bármikor tetszés szerint bővíthető, valamint tetszés szerinti mennyiségű digitális képanyag rendelhető hozzá.
Summary
The aim of the competition is processing the material of the trade guilds of six Hungarian towns and three Hungarian counties between 1526 and 1761 by making a full range database which, with the use of the experiences of the Hungarian State Archives on this field, can be joined to other databases containing the archival sources of the Hungarian handicraft industry.
Chosen towns, counties and institutions:
Pozsony: Archives of Pozsony County
Sopron: Sopron Town Archives;
Kassa: Kassa State Archives and Town Museum;
Székesfehérvár: Archives of Fejér County;
Pest, Buda, Óbuda: Hungarian State Archives, Capital Archives of Budapest; Kiscell Museum.
Our primary intention is to build a database for optional amplification, compatible with all current search engines. The aforementioned fields and archives contain all types of documents and data concerning the whole activity of trade guilds. The database would be available on the Internet – on the homepage of the Hungarian State Archives – for all research workers in Hungarian and English with simple (Google-type) and complex (thesaurus-type) search systems. Its capacity can be amplified optionally either with texts or digitally processed photographic material.

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Elkészült a Magyarországi Céhes Adatbázis. Minden európai hasonló adatbázissal kompatibilis. Feltöltő felület: http://arrabo.co.hu/keret/admin/index.php; keresőfelület: http://arrabo.co.hu/cehek/new/. A keresőfelület nyelve magyar, angol, terven felül német. A keresés módja terven felül összetett. 2. Anyaggyűjtés. Minden kijelölt levéltári anyag összegyűjtésre került a pályázatban kijelölt összes intézményben (MNL OL, BFL, Kiscelli Múzeum, Fejér Megyei Levéltár, Pozsonyi Állami és városi Levéltár, Kassai Levéltár, Soproni Levéltár). Terven felül teljes körű feltárást végeztünk a Kelet-Szlovákiai Múzeumban, Kolozsvár és Temesvári Állami Levéltárban. 11 intézmény kb. 75000 foliónyi (kb. 145000 oldal) anyagát gyűjtöttük össze, ebből 7534 iratról 58235 digitális fotót készítettünk. Nemzetközi szintű, interdiszciplináris céhes alapkutatást végeztünk elsőként a régióban. 3. Az adatok tudományos feldolgozása, rögzítése. Az adatbázist terv szerint teszteltük. Rendszereztük a forrásokat. Folyamatos az adatbázis feltöltése, eddig 655 céh és 3855 céhtag adatait rögzítettük. Az időhatárt kitágítottuk az 1526 előtti és az 1761 utáni időszakra. 4. Tapasztalatok közzététele. Három (egy külföldi és két hazai folyóirat) fórum helyett 4 nemzetközi konferencián (Berlin, Bécs, Kolozsvár, Párizs), 4 magyarországi tudományos fórumon (MTA BTK, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, MNL OL, Kézművesipartörténeti Munkacsoport) 2 külföldi és 4 magyar szakfolyóiratban publikáltuk eredményeinket.
Results in English
1. The Program for Hungarian Guilt-Database has done. It is compatible with every European similar database. Upload: http://arrabo.co.hu/keret/admin/index.php; on-line: http://arrabo.co.hu/cehek/new/ in Hungarian and English and unplanned German. The search-system is advanced as well. 2. Research work in archives. The complete processing of all trade guilt-papers of every recherché archives (Hungarian National and Budapest City Archives, Kiscelli Museum, Fejér and Sopron Fejér County Archives, Archives of Bratislava and Kosice) are collected by our aim. Unplanned we have made complete processing of all guilt-sources in Timisoara and Cluj-Napoca Archives, East Slovakian Museum. We have collected sources of 75000 folios (145000 pages), made 58235 digital photos of 7534 documents of 11 institutes. We are the first, who made international interdisciplinary guilt-researches in our region. 3. Scientific data processing and setting. According to plan the database-test is done. The sources are systematized. The data-base loading is continuous; we have 655 uploaded guilds and 3855 guilt-members. The term of the researches is opened out before 1526 and after 1761. 4. Publication of the experiences. Instead of 3 kind of journals (one in abroad, 2 Hungarian) we have published our results in 4 international conferences (Berlin, Vienna, Cluj-Napoca, Paris), 4 Hungarian work-shops/conferences, 2 international and 4 Hungarian learned journals.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101669
Decision
Yes

 

List of publications

 
TUZA CSILLA: A céhes források és a céhes adatbázis használhatósága a családkutatásban, Levéltári Szemle, 64. 4. sz., 2013
Kinccses Katalin Mária, Tuza Csilla: Céhtörténeti kutatások és számítógépes adatbázis, Levéltári Közlemények, 2014
Kincses Katalin Mária, Tuza Csilla: Handwerksquellen in öffentlichen Archiven, Titus Kockel, Klaus Müller (Hrsg.): Geschichte des Handwerks – Handwerk im Geschichtsbild. Dokumentation des Workshops am 16. September 2013. VERLAG MECKE DRUCK, 2014
Kincses Katalin Mária, Rába Endre, Tuza Csilla: A Magyarországi Céhes Adatbázis. A céhes kutatások története a számítógépes alkalmazás korai lehetőségeinek tükrében., Magyar Tudomány, 2014
Kincses, Katalin Mária, Tuza, Csilla: Supraregional Exchange and Mobility of Hungarian Craftsmen in Europe Based on the Hungarian Guilt Researches, The Edwin Mellen Press, Ltd UK Wales, UK, 2015
Kincses Katalin Mária, Tuza Csilla: A XV–XIX. századi céhtörténeti kutatások újabb lehetőségei a Magyarországi Céhes Adatbázis alapján, Levéltári Szemle, 2015
Back »