Béla Bartók Complete Critical Edition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101742
Type NK
Principal investigator Vikárius, László
Title in Hungarian Bartók összkiadás
Title in English Béla Bartók Complete Critical Edition
Keywords in Hungarian kritikai kottaközreadás, kritikai szövegközreadás, zeneszerzői műjegyzék
Keywords in English critical edition of music, critical edition of writings, thematic catalogue
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Musicology
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Musicology (Research Centre for the Humanities)
Participants Biró, Viola
Büky, Virág
Kerékfy, Márton
Kerékfy, Márton
Kővári, Réka
Pintér, Csilla Mária
Somfai, László
Starting date 2012-03-01
Closing date 2015-07-31
Funding (in million HUF) 55.302
FTE (full time equivalent) 9.47
state closed project
Summary in Hungarian
Bartók Béla műveinek tervezett kritikai összkiadása meghatározó jelentőségű kimagasló alkotásának elismertetése szempontjából. A jelen kutatási terv egy megelőző OTKA pályázat folytatása Bartók műveinek tervezett kritikai összkiadásának keretében két újabb kötet, Bartók zongorapedagógia mesterműve, a Mikrokosmos új kiadásának előkészítésével és a mű alig kutatott, rendkívül gazdag teljes kéziratos forrásanyagának feldolgozásával (kotta-főszöveg és kommentár-kötet). Mivel a Bartók összkiadás összetett jogi nehézségek miatt egyelőre nem publikálható, arra törekszünk, hogy kutatási eredményeinket alternatív és a lehető legkorszerűbb módokon tegyük addig is közzé. A pályázat része Somfai László Bartók tematikus műjegyzékének folytatása újabb 30 szócikk „Composition” szakaszának megírása. Új témaként szerepel a megszakadt 8 kötetes Bartók Béla Írásai kritikai közreadás sorozat 2. és 4. kötetének (kisebb népzene-tudományi írások; zenetörténeti és zeneéletre, modern zenére vonatkozó írások) kiadásra való előkészítése. Végül a zeneszerző levelezésének a Bartók-kutatás számára nagy segítséget jelentő adatbázisát készítjük el. A kutatási program fontos eleme a Bartók Archívumban már hosszú ideje folyó digitalizálási munkák folytatása a pályázati témákhoz kapcsolódva elsősorban Bartók írásainak kézirataival és kiadásaival, valamint levelezésével.
Summary
The planned Béla Bartók Complete Critical Edition (BBCCE) is essential for the recognition of the outstanding achievements of the Hungarian composer Bartók, one of the few classics of twentieth-century music. The present proposal, the continuation of a previous OTKA project, endeavours to carry on the groundwork of sample volumes for BBCCE by preparing a new edition of Bartók’s masterly piano pedagogical work Mikrokosmos together with its uniquely rich and little investigated compositional source material in two volumes (edition and commentary). Since the BBCCE can still not be launched due to complex legal issues, we also look for alternative and also more advanced techniques to publish the results of our scholarly findings. The proposal also includes completing 30 “Composition” headings for new entries by László Somfai for his Béla Bartók Thematic Catalog. Resuming editorial work on the eight-volume critical edition series Bartók Béla Írásai [Béla Bartók’s writings] by preparing vols. 2 (articles on ethnomusicology) and 4 (articles on music history, musical life and modern music) is a new basic topic within the OTKA proposal. Finally, the proposal also includes the creation of a long overdue database for Bartók letters. Closely linked to the project, the proposal includes ongoing digitization of invaluable source material including manuscripts and published writings by the composer and his correspondence.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat 4 résztémája egyrészt tervszerűen folytatták a Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása korábban már OTKA, illetve NKFP pályázati támogatásban részesült előkészítő munkálatait, másrészt rövidebb távú kapcsolódó vállalkozásokkal kiegészítették azokat. A kötet-előkészítés munkáját folytató 1. témában (a Mikrokosmos közreadása kritikai kommentárral, 40–41. kötet) elkészült a történeti bevezető és a kritikai jegyzetanyag első fogalmazványa, a teljes nyomdai kottakézirat, s ennek nyers kottagrafikája a sorozat jövendő kiadójánál, a német Henle Verlagnál. A Bartók műjegyzék (2. téma) munkálataiban a tervezettnél nagyobb volt az előrehaladást (a 3 év alatt 30 helyett összesen 48 új szócikk készült el), s a kézirat 2016-ra lezárható lesz. A Bartók Béla Írásai kritikai közreadás-sorozatból (3. téma) a 2. kötet előkészítése számos részeredménnyel járt (a kötet tartalmának meghatározása és anyagának összegyűjtése), míg lezárult a 4. kötet teljes szerkesztett kézirata. Végül elkészült Bartók teljes, nagyobbrészt kiadatlan levelezésének digitalizálása és online elérhető, kereshető adatbázisa (4. téma) jelenleg próba üzemmódban működik. Döntő eredmény, hogy a pályázat utolsó időszakában kialakult a Bartók összkiadás 2016-ban, a szerzői jogok európai lejártával induló megjelentetésének intézményi rendszere: a sorozatot a német Henle Verlag és az Editio Musica Budapest együttműködésében fogja megjelentetni.
Results in English
The four research projects have included both editorial work on new volumes of the Béla Bartók Complete Critical Edition in preparation, earlier supported by both OTKA and NKFP, and new related shorter-term tasks. (1) Preparatory work on new volumes (Mikrokosmos: edition and commentary, vols. 40–41) included the completion of the draft of the detailed historical introduction and critical notes to the edition as well as the completion of the engraver’s model; the setting of the music by G. Henle Verlag, Munich, future publisher of BBCCE has reached a first proof stage. (2) On-going work on the Bartók Thematic Catalog has resulted in a significantly greater progress than planned (48 new entries instead of the planned 30) making the prospect of the book’s completion by 2016 realistic. (3) The sources of vol. 2 of Bartók Béla Írásai (Writings by Béla Bartók), a critical edition, have been compiled and the contents and structure of the volume have been drawn up while editorial work on the manuscript of vol. 4 has been completed. Finally (4), digitization of sources of Bartók’s largely unpublished correspondence has been concluded and an online database is now in a trial working phase. Most importantly, during the last period of research the definitive institutional background of BBCCE, to be launched in 2016, due to the expiry of the composer’s copyrights in Europe, has been established: the series will be published by G. Henle Verlag and Editio Musica Budapest.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101742
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vikárius László: "Kanásznóta" és "Kanásztánc". Bartók: Gyermekeknek, II. füzet, XXXIX és XLII, Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, szerk. Szalay Olga (Budapest: L’Harmattan, 2012), 725–749., 2012
Vikárius László: Bartók Cantata profanájának kritikai közreadásáról, előadás az MTA I. osztály "Felfedezés a humán tudományokban" ülésén, 2012
Vikárius László: Weltanschaung und musikalischer Realismus. Béla Bartóks Cantata profana (1930), Egyetemi előadás, Mannheim University of Music and Performing Arts, 2012
Vikárius László: Bartók: A csodálatos mandarin: Keletkezéstörténet és műfajválasztás összefüggései, Előadás a "Kedd Délutáni Zenetudomány" keretében, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2012
Vikárius László: Introduction to the Music of Béla Bartók, 12 órás nemzetközi MA tömbkurzus a Kecskeméti Kodály Intézetben, 2012
Vikárius László: Bartók "Halotti ének"-e és a "szlovák" Gyermekeknek születése, Zenetudományi Dolgozatok, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2012), 233–269., 2012
Vikárius László: Két ajándék – Bartóktól: Adalékok a zeneszerző portréjához, Részletek az egészhez: Tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről. Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére, szerk. Ittzés Mihály (Budapest: Argumentum – Kodá, 2012
Büky Virág: Bartók örökében. Pásztory Ditta, a "Bartók-interpretátor", Magyar Zene 50/3 (2012), 282–302., 2012
Kerékfy Márton: Kontrasztok (?): Gyakorlati és esztétikai megfontolások Bartók zeneszerzői munkájában, Magyar Zene, 50/4 (2012), 445–456., 2012
Somfai László: Kritikai kiadás megjegyzésekkel az előadónak, Magyar Zene 50/1 (2012), 55-78., 2012
Nakahara Yusuke: Bartók's Mikrokosmos: genesis and Concepts of the Years 1932-1934, MA szakdolgozat (témavezető: Vikárius László), Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2012
Lampert Vera: Előadási jelek és értelmezésük Bartók népdalfeldolgozásaiban, Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, szerk. Szalay Olga (Budapest: L’Harmattan, 2012), 699–724., 2012
Somfai László: Sonatas for Violin & Piano Nos 1, 2, Sonata for Solo Violin, Bartók New Series, Bartók Új Sorozat 15, Hungaroton HSACD 32515, 2012
Büky Virág: Bartók’s Heiress, Studia Musicologica, Vol 53, Nr. 1–3, September 2012, pp. 141-152., 2013
Pintér Csilla: The Music of Words in Béla Bartók’s Twenty-Seven Choruses, Studia Musicologica, vol. 53, Nos. 1‒3, September 2012, pp. 141-152, 2013
Kerékfy Márton: Bartók’s revisions to the instrumentation of ‛Duke Bluebeard’s Castle’, Tempo 67/264, 52–65, 2013
Kerékfy Márton: Contrasts? Practical and abstract ideas in Bartók’s compositional process, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]), 41–51, 2013
Vikárius László: Scholarly Research and Performance Practice in Bartók Studies: The Importance of the Dialogue, an International Musicological Colloquium to Celebrate the 50th Anniversary, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]), 2013
Vikárius László: A folklorista Bartók / Bartók the Folklorist, kiállítási katalógus / An Exhibition Catalogue, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, 2014
Vikárius László: Bartók’s Bulgarian Dances and the Order of Things, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]), 53–68, 2013
Vikárius László: Béla Bartók Studying Kuhač’s Collection, Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911): Musical Historiography and Identity, ed. Vjera Katalinić, Stanislav Tuksar (Zagreb: Croatian Musicological Society, 2013), 103–120, 2013
Vikárius László: Béla Bartók proučava Kuhačevo zbirku, Arti Musices. Hrvatski muzikološki zbornik/Croatian Musicological Review 44/1, 29–49, 2013
Vikárius László: Intimations through Words and Music. Unique Sources to Béla Bartók’s Life and Thought in the Fonds Denijs Dille (B-Br), Revue Belge de Musicologie/Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap LXVII, 179–217, 2013
Vikárius László: "Karóval jöttél, nem virággal": A horror quotidiani Bartók művészetében, Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére: Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok, szerk. Berlász Melinda és Grabócz Márta (Budapest: L’Harmattan Kiadó), 263–269, 2013
Vikárius László: Béla Bartók ako teoretik, Slovenska Hudba XXXIX/4, 340–353, 2013
Vikárius László: Introduction, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]), 7–10, 2013
Somfai László: Critical Edition with or without Notes for the Performer, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]), 113–140, 2013
Somfai László: The Béla Bartók Thematic Catalog in Progress, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]), 21–40, 2013
Lempert Vera: Notation and Performance in Bartók’s Folksong Settings for the Piano and in His Vocal Music, Studia Musicologica 53/1–3 (2012 [2013]),, 285–310, 2013
Vikárius László: A csodálatos mandarin átlényegülései: A Bartók-mű keletkezéstörténeti műalakjainak és variánsformáinak kritikai közreadásáról, előadás az MTA I. Osztályának „Kritikai közreadásaink legújabb eredményei” címmel megrendezett tudományos ülésén, MTA székháza, 2013. május 9., 2013
Vikárius László: Esettanulmányok Bartók Gyermekeknek című sorozatának forrásláncához, előadás a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „A forráskutatás múltja, jelene, jövője a magyar zenetudományban” című konferenciáján, 2013. október 5., 2013
Vikárius László: Les Archives Bartók et l’actualité de la recherche bartókienne” és „Béla Bartók: Les Quatuors à cordes, két francia egyetemi előadás a párizsi konzervatóriumban (Conservatoire nationale supérieur de musique et de danse de Paris), 2013. október 17., 2013
Vikárius László: A csodálatos mandarin átlényegülései: A Bartók-mű keletkezéstörténeti műalakjainak és variánsformáinak kritikai közreadásáról, előadás az MTA I. Osztályának „Kritikai közreadásaink legújabb eredményei” címmel megrendezett tudományos ülésén, MTA székháza, 2013. május 9., 2014
Büky Virág: Dittáé – az éjszaka zenéi, Magyar Zene LII/2, 137–158., 2014
Lampert Vera: Bartók: Kontrasztok, Benny Goodman és a szabad előadásmód, Magyar Zene 53/1, 48–64., 2015
Nakahara Yusuke: Hét darab a Mikrokosmosból – Bartók megvalósulatlan tervei, megvalósult kompozíciói, Szekvenciáktól szimfóniákig Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiájának tiszteletére, megjelenés alatt, 2015
Vikárius László: "Valse mely inkább mazurka": A Bartók–Reschofsky Zongoraiskola zeneakadémiai bírálata, Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére, megjelenés alatt, 2015
Nakahara Yusuke: Folklorising the ’Folksong’? Béla Bartók and Mikrokosmos No. 127 "New Hungarian Folksong" ("Erdő, erdő de magos a teteje…"), megjelenés előtt, 2015
Nakahara Yusuke: Mikrokosmos: Companion for Later Generations from the Years of Crisis, megjelenés előtt, 2015
Nakahara Yusuke: How many times should I play it? The problem of rep. ad libitum in Béla Bartók's Mikrokosmos No. 103, "Minor and Major’", Performance Studies Network Third International Conference July 2014: online resource, 2014
Vikárius László: Gyűjteménygondozás és kutatás a Bartók Archívumban, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. 35 éves jubileumi kötet (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet), 231–248., 2014
Vikárius László: Bartók levelei Gombossy Klárához (1916): egy életszakasz megkerülhetetlen forrásai, A zene és a nagy háború – Zenetudományi konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára (2014. november 27.), 2015
Vikárius László: Die Folklore-Tradition als Musikgeschichte. Gemeinsame und divergierende Ideen in den Schriften von Béla Bartók und Zoltán Kodály, Konzeptionen des musikalischen Denkens in der eropäischen Musikwissenschaft des 20. jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek). Bratislava: Ústav, 2015
Vikárius László: Béla Bartók’s Correspondence, megjelenés alatt a Fondazione Cini online folyóiratában, 2015
Vikárius László: Von „Beethoven und die Ungarn“ bis zum „ungarischen Beethoven“: Zu Béla Bartóks Beethoven-Rezeption, megjelenés előtt a Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteliungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig 16. kötetében (Leipzig: Gudru, 2015
Vikárius László: Inter arma moderna non silent musae: Bartók during the Great War, megjelenés előtt Revue Belge de Musicologie 69. kötetében (várható megjelenés 2015), 2015
Vikárius László, Biró Viola: Zenetörténeti és népzenetudományi írások közreadása: A Bartók Béla Írásai sorozat előkészületben lévő 2. és 4. kötetének munkálatairól, előadás az MTA BTK Zenetudományi Intézet Tudományos Fórumán, 2015. január 15., 2015

 

Events of the project

 
2014-09-05 15:25:51
Résztvevők változása
2012-07-31 13:15:55
Résztvevők változása
Back »