Bulk and nano phase equilibria in monotectic metallic systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101781
Type K
Principal investigator Kaptay, György
Title in Hungarian Térfogati és nano monotektikus fémes rendszerek fázisegyensúlyai
Title in English Bulk and nano phase equilibria in monotectic metallic systems
Keywords in Hungarian fázisdiagram, fémötvözet, monotektikus, nano, Calphad
Keywords in English phase diagram, metallic alloy, monotectic, nano, Calphad
Discipline
Material Science and Technology (engineering and metallurgy) (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nanotechnology (Materials technology)
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Bay Zoltán Nonprofit Ltd.
Participants Baumli, Beatrix
Baumli, Péter
Stomp, Dávid
Szabó, Dávid
Szabó, József
Starting date 2012-03-01
Closing date 2016-06-30
Funding (in million HUF) 39.674
FTE (full time equivalent) 8.75
state closed project
Summary in Hungarian
A fémes monotektikus rendszerekben két, egymással nem elegyedő, térfogati fémolvadék fázis tart egyensúlyt. Ezen fázisok egyensúlyi koncentrációi olvashatóak le a hőmérséklet függvényében a ma ismert fázisdiagramokról. Ezt kiegészítendő a projektben a Calphad módszert továbbfejlesztve a következő információkat fogjuk kiszámítani és publikálni több rendszerre: a felületi fázisátalakulás (SPT) vonalát, a folyadék/gáz felületi feszültség és a két folyadék közötti határfelületi energia koncentráció- és hőmérsékletfüggését. Ezen túl módszert dolgozunk ki a fázisdiagram számítására nano-méretű (100 nm-nél kisebb átmérőjű) cseppek esetére, és a számításokat ugyanazokra a rendszerekre elvégezzük és publikáljuk. A számításokat minimum 5-5 Ga-alapú, Al-alapú, Fe-alapú és Cu-alapú binér rendszerre végezzük el. A Ga-alapú rendszerek vizsgálatát az indokolja, hogy az SPT vonal kísérletileg csak ezekben a rendszerekben lett lemérve. Az Al-, Fe- és Cu-alapú ötvözeteknek gyakorlati jelentősége lehet. Az így megszerzett új információk az irodalomban újak, hiánypótlóak, publikálhatóak és potenciálisan felhasználhatóak a kohászati-gépészeti iparban: fémes emulziók (monotektikus ötvözetek) gyártásánál, hegesztési varratok optimalizálásánál (mivel a Marangoni áramlás iránya megfordul, amikor átlépjük az SPT vonalat), könnyen forgácsolható ötvözetek gyártásában, stb. A 4 év alatt minimum 8 impakt faktoros folyóiratcikket tervezünk.
Summary
There are two, bulk immiscible liquids alloys in equilibrium in metallic, monotectic systems. The equilibrium concentrations of these two phases can be read from the phase diagrams as function of temperature. To increase this information, in the present project the Calphad method will be improved to include the surface phase transition (SPT) line in phase diagrams. Surface tension and liquid/liquid interfacial energy will be also calculated as function of concentration and temperature. A method will be developed to calculate phase equilibria of nano-droplets (droplets of diameter less than 100 nm). The method will be used to calculate and publish data for the same systems as above. The calculations will be preformed at least for 5 Ga-based, 5 Al-based, 5 Fe-based and 5 Cu-based binary systems. The Ga-based systems are needed, as these are the only systems with measured SPT lines. The Al-, Fe- and Cu-based systems are explained by their technological importance. The information to be gained is new, gap-filling and publishable and potentially useful for metallurgical and mechanical engineering. Areas of utilization include: production of metallic emulsions (monotectic alloys), optimization of shape of welding spots (as the direction of Marangoni convection changes when the SPT line is crossed), production of easily machinable alloys, etc. During the 4 years of the project, the publication of minimum of 8 papers in peer reviewed journals (with ISI impact factors) is planned.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen OTKA projektben a felületi fázisátalakulás jelenségét modelleztük, főleg fémolvadékok felületén. Ezen jelenség során egy nanométer vékonyságú hártya alakul ki a folyadékok felületén. Ehhez az eredetileg 1932-ben publikált Butler egyenletet használtunk. Mivel azonban ennek elfogadottsága nem volt megfelelő (amivel a sok cikk-elutasítás során szembesültünk), a Butler egyenletet egy új módszerrel vezettük le és ezt a cikket az egyik vezető kolloidkémiai folyóiratban, a Langmuir-ban publikáltuk. Ezen túl jelentős eredményeket értünk el a fémes rendszerek határfelületi energiáinak, moláris térfogatának és többlet Gibbs energiájának modellezésében, melyek mind a Butler egyenlet bemenő paraméterei. A módszert kiterjesztettük a szemcsehatár energia és szemcsehatár szegregációs átalakulás modellezésére is. A jelenség (és az azt leíró modell) gyakorlati hasznosságát több cikkben mutattuk be, ideértve a hegesztési varratok alakját, vagy a tűzi horganyzott acélfelületek színét is. Összesen 13 cikket publikáltunk, melyek összesített impakt faktora 25 körüli. Tehát az 50 millió forintos támogatás 2 MFt / impakt faktor hatékonysággal hasznosult.
Results in English
Surface phase transition mostly on liquid alloys has been modelled in this project. During this phenomenon, a nano-meter thin surface layer forms spontaneously on the surface of liquid solutions. The modeling is performed by the Butler equation, published in 1932. As the Butler equation is not widely accepted in the literature (as revealed by many paper-rejections on this basis), the Butler equation was newly derived and published in a leading journal of colloid chemistry (Langmuir). Considerable results were achieved in modeling the different parameters of the Butler equation, such as different interfacial energies, molar volume and excess Gibbs energy of metallic systems. The method is also extended to model grain boundary energy and grain boundary segregation transition of metallic systems. The phenomenon (and the method of its modelling) is shown to be practically useful in determining the shape of welding spots and the color of the surface of hit-dip galvanized steels. Altogether 13 papers have been published in this project, with the total of about 25 impact factors. Dividing the financial support of 50 MHUF (= 160,000 EUR) by this latter value, the efficiency of this project is measured as 2 MHUF/impact factor (= 6,400 EUR/impact factor).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101781
Decision
Yes

 

List of publications

 
G. Kaptay: Nano-Calphad: extension of the Calphad method to systems with nano-phases and complexions, J Mater Sci, 2012, vol.47, pp.8320-8335., 2012
G. Kaptay: On the order–disorder surface phase transition and critical temperature of pure liquid metals originating from bcc, fcc and hcp crystal structures, Int. J. Thermophysics, 2012, vol.33, No.7, pp. 1177-1190., 2012
T. Sándor, C. Mekler, J. Dobránszky, G. Kaptay: An improved theoretical model for A-TIG welding based on surface phase transition and reversed Marangoni flow, Metall Mater Trans A, 2013, vol.44A, pp. 351-361., 2013
A.Vegh, C.Mekler, G.Kaptay: A unified theoretical framework to model bulk, surface and interfacial thermodynamic properties of immiscible liquid alloys, Mater Sci Forum, 2013, vol.752, pp.10-19., 2013
G. Kaptay: On the interfacial energy of coherent interfaces, Acta Mater, 2012, vol.60, pp. 6804-6813., 2012
G.Kaptay: On the abilities and limitations of the linear, exponential and combined models to describe the temperature dependence of the excess Gibbs energy of solutions., Calphad, 2014, vol.44, pp.81-94., 2014
Z. Weltsch, A. Lovas, J. Takács, Á. Cziráki, A. Tóth, G. Kaptay: Measurement and Modelling of the Wettability of Graphite by a Silver-Tin (Ag-Sn) Liquid Alloy, Applied Surface Science, 2013, vol.268, pp.52-60., 2013
G. Kaptay: Nano-Calphad: extension of the Calphad method to systems with nano-phases and complexions, J Mater Sci, 2012, vol.47, pp.8320-8335., 2012
G. Kaptay: On the order–disorder surface phase transition and critical temperature of pure liquid metals originating from bcc, fcc and hcp crystal structures, Int. J. Thermophysics, 2012, vol.33, No.7, pp. 1177-1190., 2012
T. Sándor, C. Mekler, J. Dobránszky, G. Kaptay: An improved theoretical model for A-TIG welding based on surface phase transition and reversed Marangoni flow, Metall Mater Trans A, 2013, vol.44A, pp. 351-361., 2013
G. Kaptay: On the interfacial energy of coherent interfaces, Acta Mater, 2012, vol.60, pp. 6804-6813., 2012
G.Kaptay: On the abilities and limitations of the linear, exponential and combined models to describe the temperature dependence of the excess Gibbs energy of solutions., Calphad, 2014, vol.44, pp.81-94., 2014
Z. Weltsch, A. Lovas, J. Takács, Á. Cziráki, A. Tóth, G. Kaptay: Measurement and Modelling of the Wettability of Graphite by a Silver-Tin (Ag-Sn) Liquid Alloy, Applied Surface Science, 2013, vol.268, pp.52-60., 2013
G.Kaptay: Approximated equations for molar volumes of pure solid fcc metals and their liquids from zero Kelvin to above their melting points at standard pressure., J. Mater. Sci., 2015, vol.50, pp.678-687, 2015
Wenquan Lu, Shuguang Zhang, Wei Zhang, George Kaptay, Jianding Yu, Yanan Fu, Jianguo Li: Direct observation of the segregation driven by bubble evolution and liquid phase separation in Al–10 wt.% Bi immiscible alloy, Scripta Mater, 2015, doi: 10.1016/j.scriptamat.2015.02.004, 2015
A.Dezső, G.Kaptay: On the general material balance equation(s) to calculate quasi-binary sections of multi-component phase diagrams, Arch Metall Mater, 2016, 1. szám, 2016
G.Kaptay: On the abilities and limitations of the linear, exponential and combined models to describe the temperature dependence of the excess Gibbs energy of solutions., Calphad, 2014, vol.44, pp.81-94., 2014
G.Kaptay: Approximated equations for molar volumes of pure solid fcc metals and their liquids from zero Kelvin to above their melting points at standard pressure., J. Mater. Sci., 2015, vol.50, pp.678-687, 2015
Wenquan Lu, Shuguang Zhang, Wei Zhang, George Kaptay, Jianding Yu, Yanan Fu, Jianguo Li: Direct observation of the segregation driven by bubble evolution and liquid phase separation in Al–10 wt.% Bi immiscible alloy, Scripta Mater, 2015, doi: 10.1016/j.scriptamat.2015.02.004, 2015
A.Dezső, G.Kaptay: On the general material balance equation(s) to calculate quasi-binary sections of multi-component phase diagrams, Arch Metall Mater, 2016, 1. szám, 2016
G.Levai, M.Godzsák, T.I.Török, J.Hakl, V.Takáts, A.Csik, K.Vad, G.Kaptay: Designing the color of hot-dip galvanized steel sheet through destructive light interference using a Zn-Ti liquid metallic bath., Metall. Mater. Trans. vol.47A, No.6, pp. 3580 – 3596., 2016
G. Kaptay: Modeling equilibrium grain boundary segregation, grain boundary energy and grain boundary segregation transition by the extended Butler equation., J. Mater. Sci. vol.51, pp.1738-1755, 2016
G. Kaptay: On the partial surface tension of components of a solution., Langmuir, vol.31, No.21, pp. 5796-5804, 2015
G.Kaptay: A method to estimate interfacial energy between eutectic solid phases from the results of eutectic solidification experiments., Mater. Sci. Forum, vol.790-791, pp.133-139., 2014

 

Events of the project

 
2018-12-04 10:18:07
Résztvevők változása
2015-09-21 17:02:55
Résztvevők változása
2013-12-19 14:27:51
Résztvevők változása
Back »