Do older workers crowd out young ones?  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101803
Type K
Principal investigator Cseres-Gergely, Zsombor
Title in Hungarian Kiszorítják-e az idős munkavállalók a fiatalokat?
Title in English Do older workers crowd out young ones?
Keywords in Hungarian older workers youth employment unemployment pension crowding-out
Keywords in English idősebb munkavállalók fiatalok foglalkoztatás munkanélküliség nyugdíj kiszorítás
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Labour market economics
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2012-01-01
Closing date 2014-03-31
Funding (in million HUF) 5.621
FTE (full time equivalent) 0.50
state closed project
Summary in Hungarian
A javasolt kutatás célja az, hogy a korábbinál pontosabb képet kapjon az idősebb emberek munkapiaci aktiválásának potenciális kedvezőtlen, a fiatal munkavállalók esélyeit rontó hatásáról. A vizsgálat következtetései a fiatal munkaerő közötti komplementaritás Magyarországra vonatkozó becsléséből származik. Mivel oksági összefüggésre épül, a jelenség megismerésének leginkább releváns módja a vállalati termelési folyamat modellezése ökonometriai eszközökkel. Itt a komplementaritás hiánya valószínűsíti a kiszorítási hatás jelenlétét.
A javasolt kutatás a fiatal és idős munkavállalók közötti komplementaritás mértékének becsüli meg Magyarországon 1992 és 2009 között. Mivel a nyers adatok már rendelkezésre állnak és az elemzési eljárás elemei is kipróbáltak, az eredményekre gyakorlatilag kockázat nélkül számíthatunk. Tekintve, hogy a magyarországi munkapiac kellően fejlett, és az alkalmazandó eszközök bevettek, az eredmények jól általánosíthatóak, így hozzájárulnak a korcsoportok közötti munkapiaci interakció nemzetközi irodalomhoz. A projekt az MTA KTI Adatbankjának kapcsolt munkavállalói-munkaadói adatbázisát fogja használni és fejleszteni.
Summary
The proposed project aims to obtain sharper results on whether labour market activation of older workers can hurt chances of younger workers and under what circumstances. Inference is made on the basis of estimating the extent of complementarity between old and young workers in Hungary. Because it offers a causal interpretation, the most relevant approach to the problem is modelling the production process in a firm and looking at the effect in this context. If such a complementarity is not found, there is a chance for crowding-out.
The proposed research will yield an estimate of complementarity between old and young labour in Hungary for the years between 1992 and 2009. Given that the raw data are already available and the elements of the procedure to be applied is already tested, there is practically no risk of obtaining the results. Because of the relative mature state of the Hungarian labour market and the standard estimation procedure, this result can be easily generalised to other economies, hence contributing to the international literature on the interaction of age groups on the labour market. The project is planning to use and enhance the linked employer-employee data available in the Databank of the Institute of Economics.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás több eredményekkel szolgált: 1) a fiatalabb és az idősebb munkavállalók munkapiaci helyzetének leírása a 2000-es években (a fiatalok foglalkoztatásának csökkenése és az idősekének növekedése összefüggésben az iskolázottsággal, az iskolarendszerben való részvétellel és a nyugdíjrendszerrel), 2) részletesen vizsgálta a nyugdíjkorhatár emelésének az idősek munkapiaci helyzetére gyakorolt hatását (főként a 2000-es évek elején és a nők előrehozott korhatárának emelésén keresztül) 3) megbecsülte, hogy a korhatár emelése milyen mértékben járulhatott hozzá az idősek foglalkoztatási arányának emelkedéséhez (7-10%pont azonnali hatás), 4) leírta a fiatalokhoz és idősekhez kapcsolódó munkaerő-költség időbeli alakulását, valamint az őket alkalmazó vállalatok kiválasztódását (a fiatalokhoz kapcsolódó költségek csökkenése és az idősekhez kapcsolódók növekedése), 5) jellemezte a korhoz kapcsolódó bérelőnyök alakulásának összefüggését az idősek foglalkoztatásával (a fiatalok bérhátránya jellemzően független az idősebbek arányától), 6) megbecsülte a fiatalok és az idősek közötti komplementaritás mértékét (a fiatalok és idősek gyengén komplementerek). Mindez együtt lehetővé teszi, hogy a kiszorítás mértékét minden korábbinál pontosabban megítéljük: a 2000-es években a fiatalok munkapiaci esélyei nem szignifikánsan romlottak a fokozódó időskori aktivitás következtében.
Results in English
The research has delivered a number of results: 1) description of the labour market situation of younger and older workers in the 2000s in Hungary (decreasing employment rate of the former and increasing of the latter in connection to changes in schooling attainment, participation in education and the pension system), 2) detailed investigation of the effect of raising the retirement age on the employment rate of older workers (present mainly in the beginning of the 2000s and in the case of women in particular), 3) estimation of the magnitude of the effect of the rise in retirement age on the employment rate of older people (7-10%point immediate effect), 4) description of the time-path of the factor cost of younger and older workers and the selection of companies employing them (costs associated with younger workers decrease while those connected to older workers rose), 5) characterised the relation of age-related wage premia with the employment of older workers (wage-deficit of the younger is typically independent from the proportion of older workers), 6) estimated the degree of complementarity between younger and older workers (younger and older workers are complements). All of this together made it possible to estimate the degree of crowding-out between younger and older workers: labour market chances of the younger have not significantly deteriorated due to increasing employment of older people.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101803
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zsombor Cseres-Gergely: What effect does increasing the retirement age have on the employment rate of older women? Empirical evidence from retirement age hikes in Hungary during the 2000s, Budapest Working Paper on the labour market, 2014
Zsombor Cseres-Gergely: Do old dogs teach tricks to puppies or chase them away? Evidence from Hungarian plant level data, http://www.sheffield.ac.uk/economics/events/wpeg/conference/2013-programme, 2013
Zsombor Cseres-Gergely: Does pension policy make older women work more? The effect of increasing the retirement age on the labour market position of ageing women in Hungary, http://www.mktudegy.hu/files/program_reszletes_0.pdf, 2013

 

Events of the project

 
2011-12-21 08:48:32
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »