Enhanced Surface Chemistry of Carbon for Soft Matter Composites  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101861
Type K
Principal investigator Nagyné László, Krisztina
Title in Hungarian Módosított felületkémiájú nanoszén - lágyanyag kompozitok
Title in English Enhanced Surface Chemistry of Carbon for Soft Matter Composites
Keywords in Hungarian Felületkémia, polimerkémia, pórusos anyagok, határfelület, nanoanyagok, kompozit
Keywords in English Surface chemistry, Polymer chemistry, Carbon science, Porous material, Interface, Nanomaterial, Composite
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)60 %
Ortelius classification: Surface chemistry
Colloid Chemistry (Council of Physical Sciences)20 %
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)20 %
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Physical Chemistry and Materials Science (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Domján, Attila
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 17.026
FTE (full time equivalent) 2.00
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat célja új típusú szén nanorészecskét tartalmazó gélkompozitok előállítása. Ezeknek a rendszereknek a környezeti és orvosbiológiai alkalmazása egyaránt jelentős lehet. Az új kompozit monolitok ill. filmek egyesíthetik a polimer gélek reverzibilis duzzadási tulajdonságait a nagy fajlagos felületű szén nanorészecskék (nanocsövek, grafén) sokoldalú fizikai kémiai tulajdonságaival. A kutatás interdiszciplinaritása a nanocsövek fizikai kémiájától a szerves, kolloid- és polimerkémián keresztül az anyagtudományokig ível. A nanorészecskék és polimerkompozitjaik morfológiai, kémiai és mechanikai jellemzése számos klasszikus és modern felületkémiai, analitikai és anyagtudományi módszer alkalmazását igényli. A megoldandó feladatok közt szerepel a szén nanorészecskék felületmódosítása (funkcionalizálása), axiális és radiális irányú ellenőrzött diszpergálása a kompozit monolitban/filmben, a nanorészecskék feldúsulásának (vagy elszegényedésének) vizsgálata a határfelületi rétegben, a funkciós csoportok orientációja a rögzítés után, stb. Az alkalmazhatóságot környezeti és biológai szempontból releváns molekulákkal történő kölcsönhatásokban vizsgáljuk. Eredményeinket hazai és nemzetközi tudományos fórumokon (konferenciák és elismert nemzetközi folyóiratok) ismertetjük. A pályázat az ENSOR – Új nanoszén stratégiák szervesbiológiai alkalmazásokra című, csak mobilitást támogató multinacionális FP7-PEOPLE program kutatási költségeit fedezi.
Summary
We intend to develop novel porous carbon nanoparticle-based gel composites for potential end applications reaching into the environmental and biomedical remediation. The responsive and shape-memory properties of polymer gels with the high surface area and versatile physicochemical properties of the carbon nanoparticles (CNPs), both carbon nanotubes and graphene will be combined. The interdisciplinarity of the work spans from the physics and chemistry of CNPs through organic, colloid and polymer chemistry to materials science. The morphological, chemical and mechanical characterisation of the synthesised nanoparticles as well as their polymer composites involves both classical and sophisticated recent methods of surface chemistry, analytical chemistry and materials science. The project raises several challenges, e.g., the surface functionalisation of the CNPs, the axial or radial inhomogeneity of their distribution, depletion/sorption of the CNPs in the bulk/surface, orientation of the functional groups after the immobilisation, etc. The application potential will be tested with environmentally and biologically relevant species. Deliverables will be in the form of annual reports, conference communications and articles in international scientific journals. The fund will cover the research costs of the ENSOR – Evolving Nanocarbon Strategies in (bio-) Organic Remits multinational PEOPLE project.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kis aromás gyógyszermolekulák (pl. fenol, ibuprofen, dopamin) vizes oldatában duzzasztott N-izopropil-akrilamid (PNIPA) géleket vizsgálva megállapítottuk, hogy a a gélek beszárítása során a gél és a hatóanyag közt kialakuló kölcsönhatás jelentősen befolyásolja a száradás következtében a gélben kiváló hatóanyag kristályosságát. Mivel a kristályméret- és szerkezet az újraoldódás sebességét meghatározó tényező, az említett kölcsönhatás így szerepet játszik a hatóanyag leadás sebességében és hatékonyságában is. A PNIPA hidrogélek gyakorlati alkalmazhatóságát gyakran korlátozza mechanikai gyengeségük. Szén nanorészecskék (nanocső, grafénoxid) beépítésével ezt előnyösen megváltoztattuk. A reszponzív és alaktartó tulajdonságokat nano- és makroléptékben vizsgálva azt találtuk, hogy a vizsgált nanorészecskéknek a mechanikai és duzzadási tulajdonságokra gyakorolt hatása összefügg a részecskéknek a polimerizáció során tanúsított kémiai reakcióképességével. Minőségük és mennyiségük egyaránt alkalmas a vizsgált reszponzív tulajdonságok hangolására. Így pl. növelik a PNIPA gél hőmérséklet- és IR sugárzással szemben tanúsított érzékenységét. A vizsgált, viszonylag alacsony nanorészecske tartalom ugyanakkor nem eredményezte a hatóanyag felvétel növekedését.
Results in English
Our studies on small aromatic drug molecule (including phenol, ibuprofen and dopamine) loaded poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) hydrogel revealed that embedding drugs in polymer matrices can influence the crystallinity of the stored molecules. As the size and crystallinity of the drug are crucial parameters during the re-dissolution, it can be envisaged that the rate of the release and thus their efficiency is also subjected to change when used as controlled delivery vehicles. This effect is governed by the drug – polymer matrix interaction. The poor mechanical strength of these hydrogels was successfully improved by carbon nanoparticle (CNP) incorporation. Macro- and nanoscale investigation on the static and dynamic responsive and shape-memory properties of CNP reinforced smart polymer gels showed that the influence of carbon nanotubes and graphene oxide on mechanical and swelling behaviour is related to their different surface reactivity during free radical polymerization. Both their quantity and quality can be used to tailor the responsive properties studied in the project. CNPs also enhance the temperature and IR sensitivity of the virgin gel. No effect on the extent of drug uptake was observed, probably because of the low CNP content of our gels.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101861
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tibor Renkecz, Krisztina László, Viola Horváth: Molecularly imprinted microspheres prepared by precipitation polymerization at high monomer concentrations, Molecular Imprinting 2, pp 1–17, 2014
Manek Enikő, Kállay-Menyhárd Alfréd, Domján Attila, László Krisztina: Szimultán termikus analízis a hatóanyagleadás kutatásának szolgálatában, MTA Termoanalitikai Munkabizottságának ülése, 2014.12.10., Budapest, Előadás, 2014
Enikő Manek, Attila Domján, Alfréd Kállay-Menyhárd, János Madarász, Krisztina László: Host-guest interactions in poly(N-isopropylacrylamide) gel seen by thermal simultaneous thermal analysis and powder X-ray diffraction method, 12th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology, 2014.11.14-15., Kawagoe, Előadás, 2014
Manek Enikő, Kállay-Menyhárd Alfréd, Domján Attila, László Krisztina: Termikus módszerek a hatóanyagleadás-kutatás szolgálatában, Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága, Kozmetikai Szimpózium 2014, 11.13., Budapest, Program és előadás-összefoglalók p.12, ISBN 978-963-9970-51-9, 2014
Manek Enikő, Domján Attila, Madarász János, László Krisztina: Hidrogélek és hatóanyagmolekulák kölcsönhatásának szerepe a tervezett hatóanyagleadásban, MKE Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága, Kozmetikai Szimpózium 2014, 11.13., Budapest, Program és előadás-összefoglalók p.13, ISBN 978-963-9970-51-9, 2014
Domján Attila: Szilárd fázisú proton NMR spektroszkópia, NMR Munkabizottsági ülés, 2014.10.2-3., Balatonszemes, Előadás, 2014
Enikő Manek, Attila Domján, János Madarász, Tamás Sovány, Krisztina László: Interactions of poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with small aromatic molecules of environmentally and biomedically relevance, 2nd International Conference on Bio-based Polymers and Composites, 2014.08.24-28., Visegrád, Lecture and CD ROM of Extended Abstracts, 2014
Manek Enikő, Domján Attila, Madarász János, László Krisztina: Poli(N-izopropilakrilamid) hidrogélek kölcsönhatásai környezetileg és orvosbiológiailag releváns kis aromás molekulákkal, Oláh György Doktori Iskola XI. Konferenciája, 2014.02.06., Budapest, Előadás és Programfüzet, 2014
Attila Domján, Krisztina László, Erik Geissler, Klára Pintye-Hódi, János Bajdik: Intermolecular host-guest interactions in macromolecular systems determined by two-dimensional solid state NMR spectroscopy, International Conference on Bio-friendly Polymers and Polymer Additives: from Scientific Aspects to Processing and Applications, 05.19-21., Budapest, Book of Abstracts, 2014
Vincze István: Szén nanocső tartalmú lágy gél kompozitok. Szakdolgozat (BSc Thesis), BME Fizikai Kémiai és anyagtudományi Tanszék, 2013
Katerina V. Voitko, Ajna Tóth, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska, Etelka Tombácz, Mykola T. Kartel, Krisztina László: H2O2 decomposition on MWCNTs of different surface chemistry, 10th Conference on Colloid Chemistry. August 29-31, Program and Budapest, Book of Abstracts p. 102, 2012
Ajna Tóth, Andrea Törőcsik, Krisztina László: Simoultaneous adsorption from aqueous phenol and chlorinated phenol solutions on MWCNTs of different surface chemistry, 10th Conference on Colloid Chemistry. August 29-31, Program and Budapest, Book of Abstracts p. 56, 2012
Ajna Tóth, Andrea Törőcsik, Krisztina László: COMPETITIVE ADSORPTION OF AQUEOUS PHENOL AND 3-CHLOROPHENOL ON PURIFIED AND CARBOXYL-FUNCTIONALIZED MWCNTS, CARBON 2012 International Conference. Krakow, Poland, Június 17-22. CD ROM of Extended Abstracts, 2012
Ajna Tóth, Kateryna V. Voitko, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska Mykola T. Kartel, Ervin Lőcsei, Krisztina László: Morphology and surface chemistry of air-treated carbon nanotubes, PRECARBON-12, Budapest 2012. június 15-16. Program and Book of abstracts p.65, 2012
Berke Barbara: Szén nanocsövek oxidatív módosítása és jellemzése. Diplomamunka (MSc Thesis), BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, 2012
Samu Gyula: Felületmódosított többfalú szén nanocsövek vizsgálata. Szakdolgozat (BSc Thesis), BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, 2012
Krisztina László, Irina Savina, Ajna Tóth, Sergei Mikhalovsky, Lyuba Mikhalovska, Isabelle Grillo, Erik Geissler: Adsorption of proteins by high surface area carbons with wide porosity, Carbon 2013, 07.14-19., Rio de Janeiro, Brazil, CD ROM of extended abstracts, 2013
Ajna Tóth, Kateryna V. Voitko, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska, Gábor Dobos, Mykola T. Kartel, Krisztina László: Surface modification of MWCNTs with different surface chemistry during catalytic H2O2 decomposition, Carbon 2013, 07.14-19., Rio de Janeiro, Brazil, CD ROM of extended abstracts, 2013
Ajna Tóth, Kateryna V. Voitko, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska, Gábor Dobos, Mykola T. Kartel, Krisztina László: Surface modification of MWCNTs during catalytic H2O2 decomposition, CESEP’13, 09.23-26., Mülheim an der Ruhr, Lecture and book of abstracts, 2013
Mészár Etelka Zsuzsanna: Szupermakropórusos poliaszparaginsav kriogélek. TDK dolgozat, BME, 2013
Enikő Manek, Krisztina László: Differential scanning calorimetric studies on carbon nanoparticle – polymer composite materials, Summer School of Calorimetry - Calorimetry and thermal methods in catalysis, 06.23-28., Lyon, Poster and book of abstracts, 2013
Attila Domján, Enikő Manek, Erik Geissler, Krisztina László: Influence of phenols on the phase transition of poly(N-isopropyl acrylamide) hydrogels, 12th Annual UNESCO/IUPAC Workshop and Conference on Macromolecules & Materials, 03.25-28., Stellenbosch, Poster and book of abstracts, 2013
Enikő Manek, Krisztina László: Inflence of pH and ionic strength on the phase transition of monolithic PNIPA hydrogels, 12th Annual UNESCO/IUPAC Workshop and Conference on Macromolecules & Materials, 03.25-28., Stellenbosch, Poster and book of abstracts, 2013
Miklósi Nikoletta: Szén nanorészecske-hidrogél hibrid rendszerek jellemzése és kölcsönhatásuk vizsgálata kis planáris molekulákkal. Szakdolgozat (BSc Thesis), BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, 2013
Sajbán Mónika: Szén nanorészecske - hidrogél hibridek előállítása és jellemzése. Szakdolgozat (BSC Thesis), BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, 2013
Enikő Manek, Attila Domján, Alfréd Kállay-Menyhárd, Krisztina László: Host-guest interactions in poly(N-isopropylacrylamide) gel: a thermoanalytical approach, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 120, 1273-1281, 2015
Enikő Manek, Attila Domján, János Madarász, Krisztina László: Interactions in aromatic probe molecule loaded poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels and implications for drug delivery, European Polymer Journal, Special Issue, 68, 657–664, 2015
Katarina Voitko, Ajna Tóth, Evgenij Demianenko, Gábor Dobos, Barbara Berke, Olga Bakalinska, Anatolij Grebenyuk, Etelka Tombácz, Volodymyr Kuts, Yurij Tarasenko, Mykola Kartel, Krisztina László: Catalytic performance of carbon nanotubes in H2O2 decomposition: experimental and quantum chemical study, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 437: 283-290., 2015
Benjámin Gyarmati, Zsuzsanna Etelka Mészár, Lóránd Kiss, Mária Deli, Krisztina László, András Szilágyi: Supermacroporous chemically cross-linked poly(aspartic acid) hydrogels, ACTA BIOMATERIALIA 22, 32-38, 2015
Enikő Manek, Barbara Berke, Nikoletta Miklósi, Mónika Sajbán, Takahiro Fukuda, Mikhail Trenikhin, Toru Maekawa, Y.G. Kryazhev, Krisztina László: Nanoparticle containing soft hybrid materials, The Fourth Symposium on Future Challenges for Carbon-based Nanoporous Materials, 2015. 03. 16-18., Nagano, poszter and abstract book, 2015
Enikő Manek, Barbara Berke, Nikoletta Miklósi, Mónika Sajbán, Takahiro Fukuda, Mikhail Trenikhin, Toru Maekawa, Yurii G. Kryazhev, Krisztina László: Kinetics of temperature induced phase transition of poly(N-isopropylacrylamide)-carbon nanoparticle hybrid hydrogels, ENSOR workshop, 2015. 03. 01-03., Brighton, poszter, 2015
Barbara Berke, Dániel Ábrahám, László Sós, Bence Pőcze, Gábor Dobos, Krisztina László: Thermal reduction of graphene oxide, ENSOR workshop, 2015. 03. 01-03., Brighton, poszter, 2015
Enikő Manek, Barbara Berke, Nikoletta Miklósi, Mónika Sajbán, Krisztina László: Improvement of hydrogel biomedical potentials by the incorporation of carbon nanoparticles, International Symposium on Amphiphilic polymers, networks, gels and membranes, 2015. 08. 30-09. 02., Budapest, poszter, 2015
Sós László: Redukált grafén-oxid tartalmú hidrogélek. TDK dolgozat, BME, 2015
Sós László: Redukált grafén-oxid tartalmú hidrogélek. Szakdolgozat (BSc Thesis), BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, 2015
Sajbán Mónika: Szén nanocső tartalmú lágy gélek. Diplomamunka (MSc Thesis), BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, 2015
Domján Attila, Szabó Márk: Másodlagos kölcsönhatások oldat és szilárd fázisban, NMR Munkabizottsági Ülés, Balatonszárszó, 2015. április 24-25, konferencia előadás, 2015
Attila Domján, Márk Szabó, Enikő Manek, Krisztina László: Host-guest interactions in controlled drug delivery systems, EUROMAR 2015, Prague, 2015 július 5-10, poszter, 2015
Attila Domján, Csaba Fodor, Péter Mezey, Béla Iván, Enikő Manek, Krisztina László: Solid-state NMR investigations of amphiphilic polymers, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AMPHIPHILIC POLYMERS, NETWORKS, GELS AND MEMBRANES (APNGM15) 30 AUGUST - 2 SEPTEMBER, 2015, BUDAPEST, HUNGARY, 2015
Ajna Tóth, Andrea Törőcsik, Etelka Tombácz, Krisztina László:: Competitive adsorption of phenol and 3-chlorophenol on purified MWCNTs, J. Coll. Interface Science, 387(1) 244-249, 2012
Krisztina László, Enikő Manek, Szilvia Vavra, Erik Geissler, Attila Domján: Host-Guest Interactions in Poly(N-isopropylacrylamide) Hydrogels, Chemistry Letters 41(10) Special Issue: SI 1055-1056, 2012
Vincze István: Szén nanocső tartalmú lágy gél kompozitok. Szakdolgozat, BME Fizikai Kémiai és anyagtudományi Tanszék, 2013
B. Berke, A. Tóth, T.V.Kulik, B.B. Palyanytsya, O.O.Dudik, V.M.Gun’ko, K. László: A COMPARATIVE TPD-MS INVESTIGATION OF MWCNT SAMPLES. A NEW METHOD FOR THE CHLORINATION OF MWCNT UNDER MILD CONDITIONS, 10th Conference on Colloid Chemistry. August 29-31, Program and Budapest, Book of Abstracts p. 101, 2012
K. V. Voitko, A. Tóth, B. Berke, O. M. Bakalinska, E. Tombácz, M. T. Kartel, K. László: H2O2 decomposition on MWCNTs of different surface chemistry, 10th Conference on Colloid Chemistry. August 29-31, Program and Budapest, Book of Abstracts p. 102, 2012
A. Tóth, A. Törőcsik, K. László: Simoultaneous adsorption from aqueous phenol and chlorinated phenol solutions on MWCNTs of different surface chemistry, 10th Conference on Colloid Chemistry. August 29-31, Program and Budapest, Book of Abstracts p. 56, 2012
Krisztina László, Enikő Manek, Szilvia Vavra, Erik Geissler, Attila Domján: Host-guest Interactions in Poly(N-isopropylacrylamide) Hydrogels, IACIS2012 Conference, May 13-18, Sendai, Japan CD ROM of Extended abstracts, keynote lectures, 2012
Ajna Tóth, Andrea Törőcsik, Krisztina László: COMPETITIVE ADSORPTION OF AQUEOUS PHENOL AND 3-CHLOROPHENOL ON PURIFIED AND CARBOXYL-FUNCTIONALIZED MWCNTS, CARBON 2012 International Conference. CD ROM of Extended Abstracts, 2012
Gábor Dobos, Raymond L.D. Whitby, Ajna Tóth, Krisztina László: X-ray and UV Irradiation Induced Degradation of Single-layer Graphene Oxide, PRECARBON-12, Budapest 2012. június 15-16. Program and Book of abstracts p. 50, 2012
Ajna Tóth1, Kateryna V. Voitko, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska Mykola T. Kartel, Ervin Lőcsei, Krisztina László: Morphology and surface chemistry of air-treated carbon nanotubes, PRECARBON-12, Budapest 2012. június 15-16. Program and Book of abstracts p.65, 2012
Berke Barbara: Szén nanocsövek oxidatív módosítása és jellemzése. Diplomamunka, BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, 2012
Samu Gyula: Felületmódosított többfalú szén nanocsövek vizsgálata. Szakdolgozat, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, 2012
Krisztina László, Irina Savina, Ajna Tóth, Sergei Mikhalovsky, Lyuba Mikhalovska, Isabelle Grillo, Erik Geissler: Adsorption of proteins by high surface area carbons with wide porosity, Carbon 2013, 07.14-19., Rio de Janeiro, Lecture and book of abstracts, 2013
Ajna Tóth, Kateryna V. Voitko, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska, Gábor Dobos, Mykola T. Kartel, Krisztina László: Surface modification of MWCNTs with different surface chemistry during catalytic H2O2 decomposition, Carbon 2013, 07.14-19., Rio de Janeiro, Poster and book of abstracts, 2013
Ajna Tóth, Kateryna V. Voitko, Barbara Berke, Olga M. Bakalinska, Gábor Dobos, Mykola T. Kartel, Krisztina László: Surface modification of MWCNTs during catalytic H2O2 decomposition, CESEP’13, 09.23-26., Mülheim an der Ruhr, Lecture and book of abstracts, 2013
Attila Domján, Enikő Manek, Erik Geissler, Krisztina László: Host-guest interactions in Poly(N-isopropylacrylamide) hydrogel seen by one- and two-dimensional 1H CRAMPS solid-state NMR spectroscopy, Macromolecules, 46, pp 3118-3124, 2013
Gergely Kali, Szilvia Vavra, Krisztina László, Béla Iván: Thermally Responsive Amphiphilic Conetworks and Gels Based on Poly(N‑isopropylacrylamide) and Polyisobutylene, Macromolecules 46, pp 5337−5344, 2013
Mészár Etelka Zsuzsanna: Szupermakropórusos poliaszparaginsav kriogélek, TDK dolgozat, BME, 2013
Enikő Manek, Krisztina László: Differential scanning calorimetric studies on carbon nanoparticle – polymer composite materials, Summer School of Calorimetry - Calorimetry and thermal methods in catalysis, 06.23-28., Lyon, Poster and book of abstracts, 2013
Attila Domján, Enikő Manek, Erik Geissler, Krisztina László: Influence of phenols on the phase transition of poly(N-isopropyl acrylamide) hydrogels, 12th Annual UNESCO/IUPAC Workshop and Conference on Macromolecules & Materials, 03.25-28., Stellenbosch, Poster and book of abstracts, 2013
Enikő Manek, Krisztina László: Inflence of pH and ionic strength on the phase transition of monolithic PNIPA hydrogels, 12th Annual UNESCO/IUPAC Workshop and Conference on Macromolecules & Materials, 03.25-28., Stellenbosch, Poster and book of abstracts, 2013
Miklósi Nikoletta: Szén nanorészecske-hidrogél hibrid rendszerek jellemzése és kölcsönhatásuk vizsgálata kis planáris molekulákkal, Szakdolgozat, BME, 2013
Sajbán Mónika: Szén nanorészecske - hidrogél hibridek előállítása és jellemzése, Szakdolgozat, BME, 2013
Enikő Manek, Attila Domján, Alfréd Kállay-Menyhárd, Krisztina László: Host-guest interactions in poly(N-isopropylacrylamide) gel: a thermoanalytical approach, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI: 10.1007/s10973-015-4388-4, 2015
Enikő Manek, Attila Domján, János Madarász, Krisztina László: Interactions in aromatic probe molecule loaded poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels and implications for drug delivery, European Polymer Journal, Special Issue, elbírálás alatt, 2015
K Voitko, A Tóth, E Demianenko, G Dobos, B Berke, O Bakalinska, A Grebenyuk, E Tombácz, V Kuts, Y Tarasenko, M Kartel, K László: Catalytic performance of carbon nanotubes in H2O2 decomposition: experimental and quantum chemical study, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 437: pp. 283-290. (2015), 2015
Back »