Consortional assoc.: Childcare availability effects on female labor status, with special respect to flexible employment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101862
Type K
Principal investigator Németh, Nándor
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra
Title in English Consortional assoc.: Childcare availability effects on female labor status, with special respect to flexible employment
Keywords in Hungarian gyermekellátás, nők munkapiaci státusza, rugalmas munkaformák
Keywords in English childcare availability, female labor market status, flexible employment
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Labour economics
Panel Economics
Department or equivalent HÉTFA Research Institute
Participants Szobonyáné Szabó-Morvai, Ágnes
Starting date 2012-01-01
Closing date 2014-01-31
Funding (in million HUF) 2.152
FTE (full time equivalent) 1.35
state closed project
Summary in Hungarian
Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra
Összefoglaló
Kutatásunk célja feltárni, hogy a formális és informális gyermekfelügyeleti lehetőségek elérhetősége milyen hatással van a nők munkapiaci státuszára Magyarországon. Ehhez elsődleges adatgyűjtést végzünk, illetve több rendelkezésre álló adatbázist kapcsolunk össze, amelyek tartalmazzák a vizsgált csoport demográfiai és munkapiaci jellemzőit és a rendelkezésre álló gyermek-elhelyezési lehetőségeket. Az így előállt adatbázist ökonometriai módszerek segítségével elemezzük. A kutatás eredményeképpen elkészül egy angol és magyar nyelvű tudományos cikk, egy magyar nyelvű kutatási összefoglaló és egy interneten hozzáférhető térkép, amelyen mind a gyermekellátási lehetőségek, mind pedig ezek munkapiaci hatásai megjelennek. A kutatás során választ kapunk arra a kérdésre, hogy az ország mely területein milyen mértékben és milyen összetételben (formális, informális) állnak rendelkezésre a gyermekellátási lehetőségek, és ezek elérhetősége mely térségekben fogja vissza leginkább a kisgyermekes nők munkakínálatát. A kutatás eredményei a foglalkoztatási szakpolitika és a gyermekellátási intézményfejlesztés stratégiája kialakítása során is felhasználhatóak.
A kutatás valószínűsíthetően eredményesen zárul majd, mivel az adatok nagyobb része rendelkezésre áll, a hiányzó adatok pedig összegyűjthetőek. Kipróbált ökonometriai módszertannal dolgozunk, amely már számos hasonló kutatásban hozott eredményeket.
Summary
Childcare availability effects on female labor status, with special respect to flexible employment
Summary
The objective of our research project is to explore how the availability of formal and informal childcare facilities affects the labor market status of Hungarian women by combining several available data sources on settlement supply of childcare, women’s family status, and labor market outcomes. We also aim to collect data on alternative child care facilities and family daycare. The resulting dataset will be analyzed by various econometric methods. The output of our research project is a scientific paper in English and in Hungarian, a research summary in Hungarian, and a web map with childcare availability and its labor market effects. As an outcome of the research project, we shall be able to show the childcare availability and its composition by regions and sub-regions of Hungary. We also gain an insight on where and how much the lack of availability of these facilities blocks labor supply and the employment of mothers of preschoolers. The results of the research are offered to be used for labor market policy planning and strategic decisions on the development of the Hungarian childcare system.
The proposed research is expected to be completed successfully, because the majority of the data are readily available, and the rest is collectable. We apply widely used econometric methodology, which already proved to be fruitful in previous international research projects.
Back »