Consortional assoc.: Selective oxidation on gold-containing bimetallic catalysts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101897
Type K
Principal investigator Sáfrán, György
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Szelektív oxidáció aranytartalmú kétfémes katalizátorokon
Title in English Consortional assoc.: Selective oxidation on gold-containing bimetallic catalysts
Keywords in Hungarian szelektív oxidáció, Au, Ru, Cu, kétfémes nanorészecskék
Keywords in English selective oxidation, Au, Ru, Cu, bimetallic nanoparticles
Discipline
Chemical Engineering (Council of Physical Sciences)60 %
Ortelius classification: Green chemistry
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)20 %
Ortelius classification: Physical chemistry
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)20 %
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Institute of Technical Physics and Materials Science (Centre for Energy Research)
Starting date 2012-04-01
Closing date 2017-03-31
Funding (in million HUF) 2.001
FTE (full time equivalent) 1.00
state closed project
Summary in Hungarian
Szelektív oxidáció aranytartalmú kétfémes katalizátorokon – társprojekt transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok végzésére

Ez a társprojekt aranytartalmú kétfémes katalizátorok (Au-Ag, Au-Cu, Au-Ru and Au-Ir) transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM), nagyfeloldású TEM (HREM) és elektron energia veszteségi analízis (EELS) vizsgálatára irányul.
A hordozó és nanokristályok szerkezete és morfológiája, a köztük levő határátmenet tulajdoságai alapvetően meghatározzák a katalizátor rendszernek a szelektív oxidáció során kifejtett aktivitását, és az élettartamát. A TEM és a kapcsolt analitikák különösen alkalmasak a katalízis ezen problémáinak feltárására.
TEM, HRTEM, EDS and EELS vizsgálatokat végzünk az Izotóp Kutató Intézet készítette mintákon. Meghatározzuk a szerkezetüket, morfológiájukat, a szemcseméretet, összetételt és elemeloszlást a reakció folyamata előtt és után. Nyomon követjük a hordozóban és a nanokristályokban bekövetkezett változásokat. A komponensek lehetséges keveredését, ötvöződését, melléktermékek megjelenését nagyfeloldású TEM-mel és EELS elemtérképezéssel vizsgáljuk.
Az eredményeket közösen értékeljük, levonjuk a következtetéseket, az új ismereteket felhasználjuk a minták optimalizálásában. A nanoszerkezeti változások feltárása várhatóan hozzásegíti a kutatókat a degradációs folyamat megértéséhez, és a katalizátor rendszer aktivitásának, szelektivitásának és élettartamának a növeléséhez.
Az eredményeket nemzetközi konferenciákon és neves, tudományos folyóiratokban publikáljuk.
Summary
Selective oxidation on gold-containing bimetallic catalysts -associated project for transmission electron microsopy characterization

This associated project is dedicated for the transmission electron microscopy (TEM), high resolution TEM (HRTEM) and electron energy loss spectrometry (EELS) characterization of gold-containing bimetallic (Au-Ag, Au-Cu, Au-Ru and Au-Ir) catalysts.
The structure and morphology of the support and the nanocrystals, as well their interface properties are essential for the performance of catalysts regarding the selective oxidation processes. The TEM and associated analytical techniques (EDS, EELS) are very efficient in studying and answering catalyst problems.
We plan to investigate the samples prepared by the Institute of Isotopes by TEM, HRTEM, EDS and EELS. Their structure, morphology, composition, grain size and elemental distribution will be determined before and after the reaction process. We trace the alterations of both support and nanocrystals. The possible mixing and alloying of the components and possible appearance of by-products will be studied by HR imaging, and EELS elemental mapping.
The results will be jointly evaluated, concluded and fed back to the optimization. The revealed nanostructure changes are expected to provide information on the degradation scenario and enable the researcher to improve the activity, selectivity and lifetime of the catalyst system.
The results will be published at conferences and in scientific journals of high quality.
Back »