Characterization of invasive, established and emerging Phytophthora species  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101914
Type K
Principal investigator Bakonyi, József
Title in Hungarian Behurcolt, megtelepedett és új Phytophthora-fajok vizsgálata
Title in English Characterization of invasive, established and emerging Phytophthora species
Keywords in Hungarian dísznövények, filogenetika, növénykórokozó, patogenitás, taxonómia, Phytophthora
Keywords in English ornamentals, pathogenicity, plant pathogen, phylogeny, Phytophthora, taxonomy
Discipline
Plant pathology, molecular plant pathology (Council of Complex Environmental Sciences)90 %
Forestry (Council of Complex Environmental Sciences)5 %
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)5 %
Ortelius classification: Ornamental trees
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Nagy, Zoltán
Szigethy, András
Starting date 2012-03-01
Closing date 2017-02-28
Funding (in million HUF) 27.440
FTE (full time equivalent) 3.45
state closed project
Summary in Hungarian
A gombaszerű, de algákkal rokon, elsősorban talajban terjedő növénykórokozó Phytophthora-fajok világszerte súlyos károkat okoznak mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti kultúrákban és természetes élőhelyeken. Jóllehet, léteznek különbségek a fajok között elterjedtségük és károkozásuk mértékét illetően. A jelenleg ismert mintegy 100 fitoftórafaj és fajhibrid közel 40 százalékát az utóbbi 15 évben írták le, s becslések szerint további 100-500 faj azonosítása várható. Az egyre intenzívebb nemzetközi kereskedelem jelentősen hozzájárul az egzotikus növények és kórokozóik globális terjedéséhez. Az elmúlt néhány évben összesen 18 fitoftórát (5 ismert és 2 új fajt hazai viszonylatban első alkalommal) azonosítottunk 19 növényfajról, elsősorban dísznövényekről csemetekertekben. Pályázatunk célja betelepülő, megtelepedett valamint új fitoftóra fajok taxonómiai, gazdasági és ökológiai jelentőségének vizsgálata. Tennénk mindezt annak érdekében, hogy azonosítsuk a különösen kártékony fajokat és csökkentsük a mezőgazdaságra, kertészetre és erdészetre e kórokozók által gyakorolt kockázatokat.
Summary
The genus Phytophthora is a group of ‘fungus-like’, primarily soil-borne plant pathogens causing severe losses in agriculture, horticulture, forestry and native ecosystems. However, there are differences in the scope and degree of impact among its members. Almost 40 percent of the approximately 100 known Phytophthora species and species hybrids were identified in the past 15 years, and there still is an estimate of 100–500 species not discovered so far. The intensified international trade of plants significantly contributes to the spread of exotic plants and plant pathogens. In Hungary, we have recently identified 18 Phytophthoras (including 5 known and 2 novel species new to Hungary) from 19 plant species representing mostly woody ornamentals in nurseries. The purpose of this proposal is to study the taxonomical, economical and ecological significance of invasive, established or novel Phytophthora species and identify major threats from the genus in order to minimize the health risk it poses to agriculture, horticulture and forestry.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A gombaszerű, de algákkal rokon növénykórokozó Phytophthora-fajok világszerte súlyos károkat okoznak mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti kultúrákban és természetes élőhelyeken. Pályázatunk során a világon elsőként tártuk fel az inváziós fajnak tekintett és polifág P. cambivora genetikai diverzitását és írtuk le a kórokozót fajhibridként. Leírtunk továbbá 4 új fitóftórafajt és 2 fajhibridet, résztvevői voltunk egy további új faj formális leírásának, ill. előkészítettük még egy új fitoftóra formális leírását. Újabb adatokat gyűjtöttünk a fás dísznövényekről származó hazai fitoftórák gyakoriságáról, fajspektrumáról és patogenitásáról/agresszivitásáról.
Results in English
The genus Phytophthora is a group of ‘fungus-like’ plant pathogens causing severe losses in agriculture, horticulture, forestry and native ecosystems. On the course of our project, genetic diversity of P. cambivora, an invasive and polyphagous plant pathogen, was unraveled for the first time in the world, and the pathogen was formally described as hybrid. In addition, four new species and two new hybrids of Phytophthora were also described officially. We participated in the formal description of an additional new Phytophthora species, and prepared the formal description of an other new taxon. We obtained new data about Phytophthora spp. on woody ornamentals in Hungary, with special regard to their abundance, species richness and pathogenicty/aggressiveness.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101914
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jung T., Jung M.H., Scanu B., Seress D., Kovács G.M., Maia C., Pérez-Sierra A., Chang T-T., Chandelier A., Heungens K., van Poucke K., Abad-Campos P., Léon M., Cacciola S.O., Bakonyi J.: Hat új fitoftórafaj természetes ökoszisztémákból, In: Horváth József, Haltrich Attila, Molnár János (szerk.)63. Növényvédelmi Tudományos Napok . Budapest, 2017.02.21-2017.02.22. pp. 90., 2017
Szigethy A., Nagy Z.Á., Vettraino A.M., Józsa A., Cacciola S.O., Faedda R., Bakonyi J.: First report of Phytophthora × pelgrandis causing root rot and lower stem necrosis of common box, lavender and Port-Orford-cedar in Hungary, Plant Disease (PD Note) 97 (1), p. 152., 2013
Faedda R, Cacciola SO, Pane A, Szigethy A, Bakonyi J, Man in’t Veld WA, Martini P, Schena L, Magnano Di San Lio G: Phytophthora × pelgrandis causes root and collar rot of Lavandula stoechas in Italy, PLANT DIS 97: (8) 1091-1096, 2013
Abad ZG, Abad JA, Cacciola SO, Pane A, Faedda R, Moralejo E, Pérez-Sierra A, Abad-Campos P, Alvarez-Bernaola LA, Bakonyi J, Józsa A, Herrero ML, Burgess TI, Cunnington JH, Smith IW, Balci Y, Blomquist C, Henricot B, Denton G, Spies C, Mcleod A, Belbahri L, Cooke D, Kageyama K, Uematsu S, Kurbetli I, Degirmenci K: Phytophthora niederhauserii sp. nov., a polyphagous species associated with ornamentals, fruit trees and native plants in 13 countries, Mycologia, in press, 2014
Bakonyi J., Nagy Z.Á., Burgess T., Szigethy A., Nechwatal J., Koltay A., Belbahri L., Jung, T.: Két informális fitoftóra, a „P. taxon forestsoil” és a „P. taxon hungarica” fenotípusos és molekuláris genetikai jellemzése, In: Horváth, J., Haltrich, A. és Molnár, J. (szerk.) 60. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2014. február 18–19, poszter összefoglaló (abstract), p. 100., 2014
Faedda, R., Cacciola, S.O., Szigethy, A., Bakonyi, J., Man in’t Veld, W.A., Martini, P., Pane, A., Schena, L. and Magnano di San Lio, G.: Phytophthora × pelgrandis causes root and collar rot of Lavandula stoechas in Italy, Plant Disease 97 (8), p. 1091–1096., 2013
Szigethy A., Nagy Z.Á., Vettraino A.M., Józsa A., Cacciola S.O., Faedda R., Bakonyi J.: First report of Phytophthora × pelgrandis causing root rot and lower stem necrosis of common box, lavender and Port-Orford-cedar in Hungary, Plant Disease (PD Note) 97 (1), p. 152., 2013
Bakonyi J., Nagy Z.Á., Burgess T., Szigethy A., Nechwatal J., Koltay A., Belbahri L., Jung, T.: Két informális fitoftóra, a „P. taxon forestsoil” és a „P. taxon hungarica” fenotípusos és molekuláris genetikai jellemzése, In: Horváth, J., Haltrich, A. és Molnár, J. (szerk.) 60. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2014. február 18–19, poszter összefoglaló (abstract), p. 100., 2014
Abad ZG, Abad JA, Cacciola SO, Pane A, Faedda R, Moralejo E, Pérez-Sierra A, Abad-Campos P, Alvarez-Bernaola LA, Bakonyi J, Józsa A, Herrero ML, Burgess TI, Cunnington JH, Smith IW, Balci Y, Blomquist C, Henricot B, Denton G, Spies C, McLeod A, Belbahri L, Cooke D, Kageyama K, Uematsu S, Kurbetli I, Degirmenci K: Phytophthora niederhauserii sp. nov., a polyphagous species associated with ornamentals, fruit trees and native plants in 13 countries, MYCOLOGIA 106: (3) 431-447, 2014
T Jung, T T Chang, J Bakonyi, D Seress, A Pérez-Sierra, X Yang, C Hong, B Scanu, C H Fu, K L Hsueh, C Maia, P Abad-Campos, M Léon, M Horta Jung: Diversity of Phytophthora species in natural ecosystems of Taiwan and association with disease symptoms, PLANT PATHOL 66: 194-211, 2017
Szigethy A., Nagy Z.Á., Vettraino A.M., Józsa A., Cacciola S.O., Faedda R., Bakonyi J.: First report of Phytophthora × pelgrandis causing root rot and lower stem necrosis of common box, lavender and Port-Orford-cedar in Hungary, Plant Disease (PD Note) 97 (1), p. 152., 2013
Jung T., Jung M.H., Scanu B., Seress D., Kovács G.M., Maia C., Pérez-Sierra A., Chang T-T., Chandelier A., Heungens K., van Pouckei K., Abad-Campos P., Léon M., Cacciola S.O., Bakonyi J.: Six new Phytophthora species from ITS Clade 7a including two sexually functional heterothallic hybrid species detected in natural ecosystems in Taiwan, Persoonia 38: 100–135., 2017
Jung T., Orlikowski L., Henricot B., Abad-Campos P., Aday A.G., Aguín Casal O., Bakonyi J., Cacciola S.O., Cech T., Chavarriaga D., Corcobado T., Cravador A., Decourcelle T., Denton G., Diamandis S., Doğmuş-Lehtijärvi H. T., Franceschini A., Ginetti B., Green S., Glavendekić M., Hantula J., Hartmann G., Herrero M., Ivic D., Horta Jung M., Lilja A., Keca N., Kramarets V., Lyubenova A., Machado H., Magnano di San Lio G., Mansilla Vázquez P. J., Marçais B., Matsiakh I., Milenkovic I., Moricca S., Nagy Z.Á., Nechwatal J., Olsson C., Oszako T., Pane A., Paplomatas E. J., Pintos Varela C., Prospero S., Rial Martínez C., Rigling D., Robin C., Rytkönen A., Sánchez M.E., Sanz Ros A.V., Scanu B., Schlenzig A., Schumacher J., Slavov S., Solla A., Sousa E., Stenlid J., Talgø V., Tomic Z., Tsopelas P., Vannini A., Vettraino A.M., Wenneker M., Woodward S., Peréz-Sierra A.: Widespread Phytophthora infestations in European nurseries put forest, semi-natural and horticultural ecosystems at high risk of Phytophthora diseases, Forest Pathology 46 (2), 134–163. doi: 10.1111/efp.12239, 2016
Szigethy A, Nagy Z. Á., Werres S., Bakonyi J.: A Phytophthora cambivora genetikai változékonysága izoenzim- és mitokondriális DNS RFLP-vizsgálatok alapján, V. Magyar Mikológiai Konferencia. 2012. május 23-25. Budapest. Mikológiai Közlemények. – Clusiana. 51 (1), 83-84. (poszter összefoglaló), 2012
Bakonyi J., Nagy Z.Á., Burgess T., Szigethy A., Nechwatal J., Koltay A., Woodward S., Belbahri L., Jung, T.: Characterisation of the two informally designated ITS Clade 6 taxa Phytophthora taxon Forestsoil and P. sp. hungarica, 6th IUFRO Meeting Working Party 7.02.09 Phytophthoras in Forests and Natural Ecosystems, Córdoba, Spain, 9–14 September, 2012. Poster abstract, p. 83., 2012
Back »