Consortional assoc.: Association mapping-based approach for the characterization and improvement of N-use efficiency in winter wheat  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101917
Type K
Principal investigator Jancsó, Mihály
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Nitrogén hasznosítási hatékonyság jellemzése és javítása őszi búzában asszociációs térképezés segítségével
Title in English Consortional assoc.: Association mapping-based approach for the characterization and improvement of N-use efficiency in winter wheat
Keywords in Hungarian búza, asszociációs térképezés, nitrogén hasznosítási hatékonyság
Keywords in English wheat, association mapping, N-use efficiency
Discipline
Plant biotechnology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Plant breeding (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Crop production (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Ortelius classification: Plant cropping systems
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Research Department of Irrigation and Water Management (National Agricultural Research and Innovation Centre)
Participants Bíróné dr. Oncsik, Mária
Starting date 2012-04-01
Closing date 2017-03-31
Funding (in million HUF) 2.709
FTE (full time equivalent) 1.38
state closed project
Summary in Hungarian
A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a növénytermesztés teljesítményét nagymértékben meghatározza a nitrogén-ellátottság mértéke. Magyarországon a legfontosabb termesztett gabonánk a búza, melynek termésmennyisége jelentősen növelhető nitrogén-tartalmú trágyák alkalmazásával, azonban kiemelkedő jelentősége ellenére sem a nitrogén hasznosítást befolyásoló gének, sem a Magyarországon köztermesztésben lévő fajták nitrogén hasznosítási hatékonysága nem ismert.
Mindezek miatt a magyar fajták N-hasznosítási hatékonyságának jellemzése, a N-hasznosítást befolyásoló lókuszok azonosítása, és kiemelkedően jó N-hasznosítással rendelkező genotípusok szelekciója a búza termésstabilitásának fokozásához vezethet, és a N-trágyázást - ezáltal a búzatermesztést - gazdaságosabbá teheti. Nem mellékesen a fajták helyesebb megválasztásával csökkenthető a trágyázás mértéke, ami környezet - elsősorban talajvízbe elszivárgó - nitrogénterhelésének csökkenéséhez vezethet.
A pályázat céljai a következők:
1. a búza N-hasznosítási hatékonyságát befolyásoló lókuszok azonosítása asszociációs tréképezés segítségével.
2. Kiemelkedő N-hasznosítási és N-felvételi hatékonysággal rendelkező genotípusok azonosítása.
3. A környezet (évjárat/termőhely) hatásának vizsgálata.
4. A N-hasznosítás kialakításában résztvevő kulcsfontosságú morfológiai és élettan jellegek azonosítása
A pályázat keretén belül a résztvevők megkísérlik integrálni a nemesítés, a növénytermesztés, a kvantitatív genetika, statisztika és élettan legújabb módszereit.
Summary
In the agricultural regions crop production is highly dependent on the supply of N-containing fertilizers. In Hungary, the most important cereal is winter wheat, the yield of which could be dramatically increased through the application of N-containing fertilizers. However, neither the genes underlying N use-related traits, nor the N-use efficiency of the wheat varieties grown in Hungary are known.
Therefore, the classification of Hungarian wheat varieties based on their N-use efficiency, the identification of the loci affecting N use-related traits and the selection of wheat lines showing extraordinarily good N use will lead to an improvement in yield stability and will make fertilization management, and therefore wheat production, more economical. The better use of N-fertilizers could also be resulted in a reduction of groundwater pollution by nitrate leaching.
The aims of the project are the following:
1. Identifying loci affecting field N-use efficiency using a winter wheat population consisting of agronomically valuable lines.
2. Identifying genotypes with contrasting character regarding N-use; N-uptake and N-utilization efficiency. It is planned to use the association mapping approach.
3. Investigation of the effect of the environment on the N-use related traits in selected genotypes,
4. and the key morphological traits and physiological processes playing a role in N-use efficiency.
This proposal is an attempt to integrate different approaches utilising the most recent results of breeding, agronomy, quantitative genetics, physiology and statistics.

 

Events of the project

 
2014-05-16 14:35:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Halászati Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ), Új kutatóhely: Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló kutatási osztály (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ).
Back »