Consortional assoc.: European Social Survey (ESS)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101922
Type NN
Principal investigator Messing, Vera
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)
Title in English Consortional assoc.: European Social Survey (ESS)
Keywords in Hungarian társadalomtudomány, adatfelvétel, attitűdök, értékek, tulajdonságokattitüdök, értékek
Keywords in English Social, Survey, data analysis, institutions, attitudes, values
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Societal behaviour
Panel Society
Department or equivalent Institute of Sociology (Center for Social Sciences)
Participants Füstös, László
Gerő, Márton
Ságvári, Bence
Szalma, Ivett
Starting date 2011-09-01
Closing date 2015-06-30
Funding (in million HUF) 18.758
FTE (full time equivalent) 3.03
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt a European Social Survey (ESS) 6. hullámában való részvételt célozza. Ezzel tovább folytatható a magyar társadalom monitorozása egy európai összehasonlító nézőpontból. Az ESS egy akadémiailag megtervezett kutatás, amely az intézmények és attitűdök, a vélemények és a viselkedés közti változó kapcsolatot vizsgálja Európában. Most a 6. hullámban immár több mint 30 ország vesz részt és pontos módszertant alkalmaz. A magyar ESS kutatást az MTA PTI és az MTA SZKI végzik. Magyarország minden korábbi hullámban rész vett, az adatbázis eddig teljes. Az ESS 2001 óta vizsgálja a vélemények és a viselkedés hosszú távú változásait, Európa társadalmi, politikai és morális klímáját. Társadalmi, politikai és morális kérdéseket kutat a 2012 évi adatfelvétel is az európai társadalmak hasonlóságainak és különbségeinek alapján. A 6. hullám kérdőíve két új témát tartalmaz a demokrácia, illetve a személyes és társadalmi jól-lét értelmezéséről és értékeléséről. Magyarországon e kérdések különösen aktuálisak a jelen társadalmi-politikai viszonyai között a kutatók, politikusok, valamit a szélesebb akadémiai közönség számára. Az alapos módszertannal végzett kutatás tudományos és politikai vitákat szolgál és generál, lehetővé teszi, hogy kutatók, politikusok és bárki érdeklődő vizsgálják és értelmezzék a változásokat az emberi értékekben.
Summary
The project aims to participate in the 6th round of the European Social Survey (ESS) and to continue the monitoring the Hungarian society in a European comparative perspective.
ESS is an academically-driven research designed to chart and explain the interaction between changing institutions and attitudes, beliefs and behavioral patterns in Europe. Now moving into its 6th round, the survey covers over 30 nations and employs the most rigorous methodologies. The Hungarian ESS research is organized by the Institute for Political Science and the Institute of Sociology of HAS. Hungary has participated in all previous rounds of the survey, the database is complete so far.
Since 2001, the ESS has been mapping long-term attitudinal and behavioral changes in Europe’s social, political and moral climate. Covering attitudes to economics, politics and moral issues and pressing policy concerns, the new data to be collected in 2012 will reveal intriguing contrasts and similarities among European countries. The questionnaire of the 6th round includes two new modules with questions on Europeans' understanding and evaluations of democracy and of personal and social well-being. In Hungary these questions seem to be particularly relevant under the present socio-economic conditions for researchers, policy makers as well as for a broader academic audience.
This rigorous comparative research is used to serve and generate academic and political debate by allowing scholars, policy-makers and other interested parties to investigate and interpret changes over time in people’s values.

 

Events of the project

 
2015-03-10 13:50:29
Résztvevők változása
2012-03-05 11:34:06
Résztvevők változása
2012-03-05 10:30:32
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Füstös László
Új vezető kutató: Messing Vera

A vezető kutató váltás indoka: Intézményi döntés alapján.
Back »