Hungarian printers’ and publishers’ devices 1636–1900  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
102032
Type PUB-F
Principal investigator Simon, Melinda Klára
Title in Hungarian Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1636–1900
Title in English Hungarian printers’ and publishers’ devices 1636–1900
Keywords in Hungarian kiadói jelvény, nyomdászjelvény, grafikatörténet, kiadástörténet, nyomdászattörténet
Keywords in English publisher's device, printer's device, history of graphic arts, history of publishing, history of printing
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2011-07-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 1.900
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen kötet előzménye a kezdetektől 1800-ig közölte a Magyarország területén használt nyomdai és kiadói jelvényeket. Természetes volt az a célkitűzés, hogy a következő lépésben a 19. század jelvényanyagát dolgozzuk fel, ám az e célból végzett folyamatos kutatás igen sok ismeretlen adatot tárt fel a korábbi századokra vonatkozóan is. Ezért a katalógus első részében az eddig ismeretlen 17–18. századi kiadói és nyomdászjegyeket mutatjuk be és csak ezek után következik a 19. századi törzsanyag.
Számos, korábban már közölt jelvény esetében sikerült a használat intervallumát kibővíteni. Ezeket nem közöljük újra képpel, csupán a korrigált adatok felsorolását adjuk. Az intervallumok kitágításán kívül több, korábbról már ismert fametszet új felhasználóit is tudjuk immár adatolni. Az általunk korábban lefektetett közlési szabályok szerint ezeket az új felhasználó neve alá besorolt önálló szócikkben adjuk közre.
Megemlítjük azokat a jelvényeket is, amelyeket külföldön használtak olyan nyomdászok vagy könyvkereskedők, akiknek pályája részben Magyarországhoz kötődik. Szintúgy fontos megemlíteni a Magyarországon használt 18. századi jelvények 19. századi külföldi utóéletét.
A korszakhatár önkényessége megakadályozza, hogy olyan jelenségek (pl. a szecessziós ízlés) kibontakozását nyomon követhessük, amelyek itt még csak első jeleiket mutatják. Arra azonban talán elegendő ez a mintegy háromszáz kiadói és nyomdászjegy, hogy eloszlassa a 19. századi tipográfiai kultúráról kialakult elítélő véleményt, illetve betekintést adjon a kor könyves szakembereinek jelvényhasználati szokásaiba és képi világába.
Summary
The antecedent of this book included the printers’ and publishers’ marks used in Hungary from the beginning until 1800. It was a natural objective to treat as a next step the devices of the 19th century but the continuous research revealed several new data regarding the previous centuries, too. Therefore in the first part of the catalogue we present the hitherto unknown printers’ and publishers’ marks from the 17th and 18th centuries with the main part from the 19th century following afterwards.
We are able to extend the interval of use of several devices published earlier. We do not republish them with their image, we only give the list of corrected data. Besides the extension of the periods of usage we can confirm several new users of some of the notorious devices. Following the previously stated rules of publication we publish these as separate entries by the name of the new user.
We also mention the devices used abroad by printers or booksellers whose activity was partially developed in Hungary. It is equally important to notice the afterlife abroad in the 19th century of an 18th century Hungarian device.
The arbitrary end date of the period is impeding us to follow the development of the phenomena (such as the taste for Art Nouveau) which are only showing their first signs of life in the 19th century. However, the almost 300 printers’ and publishers’ marks presented here will hopefully disperse the pejorative preconception on the typographical culture of the 19th century and they will give an insight into the visual world and into the habits of using devices of the specialists of the Hungarian and European book trade.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tervezett kötet 2012 júniusában megjelent. A következő közgyűjtemények kaptak belőle példányt: Országos Széchényi Könyvtár 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1245 Budapest, Pf. 1002. ELTE Egyetemi Könyvtár 1052 Budapest, Ferenciek tere 6. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára 6722 Szeged, Ady tér 10. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Felnőttképzési Intézet Könyvtára 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12.
Results in English
The volume appeared in June 2012. The following public libraries received a copy: National Széchényi Library (Budapest) 1827 Budapest, Buda Palace, building "F" Library of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest) 1245 Budapest, POB. 1002. Eötvös Loránd University (Budapest) University Library 1052 Budapest, Ferenciek place 6. University of Debrecen University and National Library 4032 Debrecen, Egyetem place 1. University of Pécs University Library 7622 Pécs, Universitas street 2/A. University of Szeged Klebelsberg Library 6722 Szeged, Ady place 10. University of Szeged Library of the Institute of Andragogy 6723 Szeged, Szilléri street 12.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=102032
Decision
Yes

 

List of publications

 
Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801–1900 = Hungarian printers’ and publishers’ devices 1801–1900, Budapest : Balassi–OSZK, 2012
Back »