Imitation and imagination. The Obsidio Szigethiana of Zrínyi in the epic tradition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
102807
Type PUB-K
Principal investigator Kiss Farkas, Gábor
Title in Hungarian Imitáció és imagináció. Zrínyi Szigeti veszedelme és az epikus hagyomány
Title in English Imitation and imagination. The Obsidio Szigethiana of Zrínyi in the epic tradition
Keywords in Hungarian Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, imitáció, imagináció, barokk irodalom
Keywords in English Nicholas Zrínyi, Obsidio Szigethiana, imitation, imagination, Baroque literature
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.
Starting date 2012-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 0.480
FTE (full time equivalent) 0.30
state closed project
Summary in Hungarian
"Imitáció és imagináció. A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány" című pályázatomban az OTKA által támogatott kutatási projektek keretében írt Zrínyi-tanulmányok megjelentetéséhez kérek támogatást. Az elmúlt években két ilyen irányú OTKA-pályázatnak is részese voltam: a Bene Sándor vezetésével folyó OTKA T-37477 számú, "Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai" című 2002-2006 között folyó, de 2007-ig meghosszabbított kutatás számára írtam a kötet három fejezetét (Imitáció és intertextus az újabb kutatásokban, A filológus Zrínyi, Athanasius Kircher magyarországi kapcsolatai), és a Kovács Sándor Iván által vezetett OTKA T-47024 "XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások" című, 2003-2007 között folyó kutatás számára készült a kötet négy további fejezete (Az imitáció elmélete és gyakorlata a Szigeti veszedelemben, Képalkotás és imagináció a Syrena-kötet címlapján, Zrínyi és Marino, Epikus párhuzamok a Szigeti veszedelemben).
Summary
I apply for the funding of OTKA to support the book publication of my research carried out in the framework of two different OTKA research projects, both dealing with the epic poetry of Nicholas Zrínyi. The book, provisionally titled as "Imitation and imagination. The Obsidio Szigethiana and the European epic tradition" would contain 11 chapters, three of which have been prepared for the project "Documents of the European fame of Nicholas Zrínyi" (OTKA number T-37477; lead by Sándor Bene between 2002-2006, prolongated to 2007), and four others were written for the research project "17-18th century Baroque literature, and studies on Nicholas Zrínyi) lead by Sándor Iván Kovács between 2003-2007.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 2012. január 1. és december 31. között zajló kutatás számára 480.000 Ft publikációs támogatást kaptam az OTKA Kuratóriumától, amiért ismételten szeretném kifejezni köszönetemet. A korábbi OTKA-kutatásaim eredményeit összegző kötet 2012 decemberében jelent meg a L’Harmattan kiadónál „Imitáció és imagináció Zrínyi eposzában” címmel, 600 példányban, 300 oldal terjedelemben, névmutatóval ellátva. A pályázatban szereplő kötettervhez képest több helyen változott a véglegesen megjelent szöveg, részben a lektori jelentésben megfogalmazott kritikák hatására, részben pedig az újabb szakirodalmi hivatkozások beillesztése miatt. A kötet tartalmazza az OTKA-támogatás tényét mind az impresszumban, mind pedig az előszó köszönetnyilvánításai közt.
Results in English
My book with the title „Imagination and imitation in the epique poetry of Zrínyi” was published in December 2012 with the aid of the OTKA Research Publication Funding Programme No. PUB-K 102807. Important changes and corrections have been introduced as compared to the book proposal submitted to the OTKA Jury. An index of names has been added to the book. The book has been published by the L’Harmattan Publisher Budapest) in 600 copies, and the fact of the support from the OTKA Publication Fund is duely mentioned in the volume.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=102807
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss Farkas Gábor: Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában, Budapest, 2012
Back »