Advanced Metallo-organic Complexes for Catalysis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
103191
Type NN
Principal investigator Zsigmond, Ágnes
Title in Hungarian Fémorganikus komplexek katalitikus alkalmazásai
Title in English Advanced Metallo-organic Complexes for Catalysis
Keywords in Hungarian fémkomplexek, heterogenizált komplexek, hidrogénezések, oxidációk
Keywords in English metalcomplexes, immobilized metalcomplexes, hydrogenations, oxidations
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Organometallic chemistry
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry (University of Szeged)
Participants Mastalir, Ágnes
Notheisz, Ferenc
Starting date 2012-06-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 7.869
FTE (full time equivalent) 3.55
state closed project
Summary in Hungarian
A fenti projekt-tervezet két kutatócsoport - Dr. Peter Kluson, ICPF Prága és Dr. Zsigmond Ágnes SZTE, Szerves Kémiai Tanszék – hosszúidejű, eredményes együttműködését hivatott támogatni. Közös kutatási területünk az immobilizált fémorganikus komplexek előállítása és ezen új tipusú katalizátorok alkalmazása különböző szerves reakciókban.
A 6. Pannonian Symposium on Catalysis konferencián történt első találkozásunk, 2002 óta, jelentős közös kutatási aktivitást folytattunk, amely magában foglalta számos hallgató (főként doktori ösztöndíjasok) cseréjét. A kölcsönös hallgatócsere a két kutatócsoportban jelentős hatással volt a résztvevők tudományos fejlődésére. Közös kutatásaink során nemzetközileg elismert ereményeket értünk el, amelyeket rangos nemzetközi folyóíratokban, könyvekben és konferenciákon publikáltuk. A két legfontosabb eredményünk egy közös közlemény egy magas impakt faktorú (4.853) folyóiratban (P. Kluson, M. Drobek, A. Zsigmond, J. Baranyi, P. Bata, S. Zarubova, A. Kalaji: Environmentally Friendly Phthalocyanine Catalysts for Water Decontamination - Non Photocatalytic Systems, Appl. Catal. B 91 605 (2009) és egy közös könyvfejezet (A. Zsigmond, F. Notheisz, P. Kluson, T. Floris: Chemoselective and Enantioselective Hydrogenations on Immobilized Complexes, in Heterogenized Homogeneous Catalysts for Fine Chemicals Production / Series: Catalysis by Metal Complexes , Vol. 34, ed. P. Barbaro and F. Liguori, Springer Verlag (2010), ISBN 978-90-481-3695-7). Hasonlóan közös kutatásaink eredményeit mutattuk be orális előadás formájában a 9. Pannonian Symposium on Catalysis, September 2008, Strbske Pleso, Slovakia konferencián. Eddigi együttműködésünk kétoldalú kutatási támogatásokkal valósult meg. (No. MEB 040802 Advanced Catalytic Reactions for Fine Chemicals, OMFB- 00740, CZ-5/2007)
A fenti kutatási tervezettel elsődleges célunk közös kutatásaink folytatása, a fentiekhez hasonló, vagy még jobb eredmények elérése.
Summary
This application is going to support a long term, fruitful cooperation between the research group lead by Dr. Peter Kluson, ICPF Prague and the partner research group from the University of Szeged, directed by Dr. Ágnes Zsigmond. The joint research field is the immobilization of metal complexes and the application of these new type of catalysts in different organic reactions.
Since 2002 our first scientific meeting in Obergurgl at the 6th Pannonian Symposium on Catalysis we have carried out significant research activity, involving several students (mainly graduate students) exchanges. The mutual visits of students from both research groups have had a great influence on their education. During our scientific cooperation so far we could achived internationally recognized results, published in high rank journals, books and at field-focused conferences. The major outputs of our previous co-operations were: a common paper in a journal with an Impact Factor 4.853 (P. Kluson, M. Drobek, A. Zsigmond, J. Baranyi, P. Bata, S. Zarubova, A. Kalaji: Environmentally Friendly Phthalocyanine Catalysts for Water Decontamination - Non Photocatalytic Systems, Appl. Catal. B 91 605 (2009) and an extensive book chapter (A. Zsigmond, F. Notheisz, P. Kluson, T. Floris: Chemoselective and Enantioselective Hydrogenations on Immobilized Complexes, in Heterogenized Homogeneous Catalysts for Fine Chemicals Production / Series: Catalysis by Metal Complexes , Vol. 34, ed. P. Barbaro and F. Liguori, Springer Verlag (2010), ISBN 978-90-481-3695-7). The common project results were also presented as an oral presentation at 9. Pannonian Symposium on Catalysis, September 2008, Strbske Pleso, Slovakia. The research activity, obtained the above mentioned results, was supported by a bilateral research found (No. MEB 040802 Advanced Catalytic Reactions for Fine Chemicals)
Our primary intentions with this new proposal to continue our cooperation and to achive similar or even better results.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Fémorganikus komplexek katalitikus alkalmazásai című kutatási projekt egy sikeres, több éven át tartó együttműködés folytatása volt, amely a Dr.Peter Kluson által vezetett és a Dr. Zsigmond Ágnes által irányított csoportok között zajlott. A korábbi együttműködést támogató, a jelenlegit közvetlen megelőző pályázat 2008-2009 közötti időintervallumra vonatkozó MEB 040802 Advanced Catalytic Reactions for Fine Chemicals / Tervezhető katalitikus reakciók finomvegyszerek előállítására című pályázat volt, ami számos jelentős eredményt hozott. Többek között egy igen magas impact faktorú (4,8) közleményt és egy közös könyvfejezet megírását, amelyet a Springer Verlag kiadó adott ki. A most befejezett kutatási projekt egy up-to-date problémára nevezetesen a homogén komplexek heterogenizálása témakörre fókuszált. A homogén közegben működő katalizátorok nagyon gyakran fém-organikus komplexek, amelyek a reaktánsokkal molekuláris szinten keverednek, ami igen magas aktivitást és szelektivitást biztosít az ilyen típusú katalizátoroknak, tekintettel a jól definiált aktív helyekre és a tényre, hogy a hőmérséklet és anyag transzport folyamatok nem befolyásolják az aktivitást jelentősen. A gyakorlatban azonban a heterogén vagy immobilizált katalizátorok a kedvezményezettek. Ezért a mostani projekt a fémorganikus komplexek effektív felületi immobilizálására fókuszált.
Results in English
The finished research project, named Advanced Metallo-organic Complexes for Catalysis, was a continuation of the previous ICPF-UNI SZEGED cooperation during the period 2008-2009, within the project MEB 040802 Advanced Catalytic Reactions for Fine Chemicals / Tervezhető katalitikus reakciók finomvegyszerek előállítására, which was believed to be very successful in many aspects (also reported in the AIP Bulletin 2010). The publication and other outputs of the previous cooperation, including the paper in a journal with high Impact Factor (4.8), and a common book chapter (Springer Verlag). This newly finished project was addressed the very up-to-date topic: utilization of homogeneous metallo-organic complexes in advanced catalytic processes, with a special focus on oxidations and hydrogenations. Homogeneous catalysts, very often based on utilization of metallo-organics, are mixed with the reactants at the molecular level. Thus they typically show much higher activity and selectivity as they offer chemically well-defined active sites and are not limited by heat and mass transport. In practice, however, solid or immobilized homogeneous catalysts are preferred. From this reason this finished project was also addressed the topic of effective surface immobilization of particular catalytically active metallo-organics.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103191
Decision
Yes

 

List of publications

 
P. Bata, F. Notheisz, P. Kluson, A. Zsigmond: Heterogenizált Fe(ftalocianin) katalizátor előállítása és alkalmazása oxidációs és redukciós reakciókban, Magyar Kémiai Folyóirat (2014) 120 (2-3). pp. 89-94. ISSN 1418-9933, 2014
Bata P.: Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai,, MTA Katalízis Munkabizottsági Ülés (2014) Budapest, 2014
A. Zsigmond, P. Bata, M. Gyémánt, A. Czeglédi, P. Kluson: Application of heterogenized metal complexes in hydrogenation reactions: a comparison of hydrogenations and CTH reactions, Chem. Res. Interm.( 2015) 41 (12) 9281-9294, 2015
Á. Zsigmond,P. Bata, F. Notheisz, P. Kluson: Catalytic transfer hydrogenation of carbonyl group using iron catalyst, 16th ISHHC, 2013
P. Bata, F. Notheisz, P. Kluson, Á. Zsigmond: Ironphthalocyanine as a new, efficient catalyst for catalytic transfer hydrogenation of carbonyl fuctionality, ( in preparation), 2013
Ágnes Mastalir, Monica Quiroga, Tamás Szabó, Ágnes Zsigmond, Imre Dékány: Catalytic investigation of PdCl2(TDA)2 immobilized on hydrophobic graphite oxide, in the hydrogenation of 1-pentyne and the Heck coupling reaction, Reaction Kinetics, Mechanism and Catalysis, (in press), 2014
Péter Bata, Ferenc Notheisz, Petr Kluson, Ágnes Zsigmond:: Ironphthalocyanine as a new, efficient catalyst for catalytic transfer hydrogenation of carbonyl fuctionality,, Appl. Organometallic Chem. (submitted for publication), 2014
Péter Bata, Ferenc Notheisz, Petr Kluson, Ágnes Zsigmond:: Ironphthalocyanine as a new, efficient catalyst for catalytic transfer hydrogenation of carbonyl fuctionality,, Appl. Organometallic Chem. (2015) 29, 45-49, 2015
P. Bata, A. Demjen, F. Notheisz, A Zsigmond: Comparative Study of Immobilized Phthalocyanines in Oxidative Degradation, The Open Catalysis Journal, 5 (2012) 50-55, 2012
P. Bata, D. Bardfalvy, F. Notheisz, A. Zsigmond: New, efficient heterogeneous catalyst for catalytic transfer hydrogenation,, Proceedings of the 11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Obergurgl, Austria, September 3-7, 2012, page 97., 2012
Mastalir Á.: Grafit-oxid alapú nanokompozitok előállítása és katalitikus alkalmazása, MTA Katalízis munkabizottság, Budapest, 2012. április 12., 2012
Á. Mastalir, T. Szabó, Z. Király, I. Dékány:: Preparation and catalytic application of organophilic graphite-oxide nanocomposites, Precarb-12, Surface Chemistry and Performance of Carbon Materials, 15-16 June 2012, Budapest, P14., 2012
Bata P., Bárdfalvy D., Zsigmond Á: Katalitikus transzferhidrogénezés heterogenizált fémkomplexeken,, MTA Katalízis Munkabizottsági Ülés ( 2012) Szeged, 2012
A. Zsigmond, P. Bata, F. Notheisz, P. Kluson: Catalytic transfer hydrogenation of carbonyl group using iron catalys, ISHHC-16, Hokkaido, ISHHC-16, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2013, Program and Abstracts, 2RRR-7, page 181., 2013
L.A. Király, Á. Mastalir, Z. Király, I. Dékány, M. Quiroga: Synthesis and catalytic investigation of PdCl2(TDA)2 immobilized on hydrophobic graphite oxide nanosheets,, COST Workshop on Functionalized Surfaces and Nanobiocomposites,26-28 May 2013, Szeged, Programme and Abstracts, P 11., 2013

 

Events of the project

 
2014-03-19 14:33:27
Résztvevők változása
Back »