GONCHAROV'S NOVELS IN THE 19TH CENTURY LITERATURE  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
103225
Type PUB-K
Principal investigator Molnár, Angelika
Title in Hungarian IVAN GONCSAROV REGÉNYEI A 19. SZÁZADI IRODALOMBAN
Title in English GONCHAROV'S NOVELS IN THE 19TH CENTURY LITERATURE
Keywords in Hungarian GONCSAROV, REGÉNY, IRODALOM
Keywords in English GONCHAROV, NOVEL, LITERATURE
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft.
Starting date 2012-01-01
Closing date 2012-08-31
Funding (in million HUF) 0.690
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen pályázat célja a magyarországi Goncsarov-kutatás első tudományos monográfiájának a publikálása, amely előmozdítaná azt, hogy a klasszikus orosz irodalom egyik háttérbe szorított rangos képviselője elfoglalja méltó helyét a nemzetközi jelentőséggel bíró hazai russzisztikában, valamint a magyar olvasók korszerű irodalomképében. A könyvkézirat a PF 64039 számú támogatott OTKA-kutatás eredménye, és Goncsarov három regényét értelmezi olyan filológiailag megalapozott szöveginterpretáció, műfaj- és prózapoétikai szempontrendszer segítségével, amely a jelenkori értelmezéstudomány fényében olvassa újra a műveket. Goncsarov regényeit (Hétköznapi történet, Oblomov, Szakadék) és az Ivan Szavics Podzsabrin című elbeszélését kiemelkedő próza- és drámaművekkel veti össze (Puskin Jevgenyij Anyegin, Kővendég, Gogol Háztűznéző, Az arckép és Dosztojevszkij Egy nevetséges ember álma). Az orosz folklór és mitológiai hagyományra való kitekintésen túl érint nyugat-európai elődszövegeket is (Balzac: Elveszett illúziók, Hoffmann: Az ördög bájitala, Tirso de Molina: A sevillai szédelgő…). Ebből következően a munka nemcsak szűk, russzisztikai körben, hanem a 19. századi irodalom iránt fogékony befogadók között is érdeklődésre tarthat számot. A monográfia megjelentetésének különös aktualitását az adja, hogy 2012 júniusában lesz az orosz író születésének 200. jubileuma. Az erre készülő nemzetközi konferenciák, orosz irodalmi intézetek és szakemberek elismerően fogadják a hasonló kezdeményezéseket.
Summary
The aim of the application is to publish the first scientific monograph of Hungarian Goncharov research in Hungarian so as to facilitate the acknowledgement of an unjustly marginalized but prominent representative of classical Russian literature, to help him occupy his rightful place in internationally renowned Hungarian Russist studies and become part of the readers’ modern vision of literature. The manuscript is a result of the OTKA-supported research PF 64039 conveying an interpretation of Goncharov’s three novels adopting philologically based text analysis, genre and prose-poetical aspects that allow the re-reading of works using contemporary methods. Goncharov’s novels, A Common Story, Oblomov, The Precipice and the short story Ivan Savich Podzhabrin are compared to outstanding works of prose and drama such as Pushkin’s Eugene Onegin, The Stone Guest, Gogol’s The Marriage, The Portrait, or Dostoyevsky’s The Dream of a Ridiculous Man. Apart from providing an insight into Russian folklore, the analysis alludes to Western European source texts: Balzac’s Lost Illusions, Hoffman’s The Devil’s Elixirs, Tirso de Molina’s The Trickster of Seville. Therefore the analysis appeals not only to Rusists but attracts a wider audience who appreciate 19th century literature. The special occasion for publication is the 200th anniversary of the author’s birthday in June 2012. The forthcoming international conferences, Russian Literary Institutions and experts shall praise such initiatives.

 

Final report

 
Results in Hungarian
2012 májusában az Argumentum Könyvkiadó megjelentette a könyvkéziratomat az „Ivan Goncsarov regényei a 19. századi irodalomban” című publikációs kutatásom keretében. A publikálási adatokban nem történt lényeges változás, a terjedelem lett kicsit több és a cím egészült ki: "Goncsarov hármaskönyve. Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban." A publikációban kifejeztem köszönetemet az OTKA támogatása iránt, valamint feltüntettem az OTKA-támogatást: „A könyv az OTKA PF-64038-es számú kutatási programja keretében készült. Megjelenéséhez az OTKA a PUB-K 103225-ös számú publikációs támogatás keretében járult hozzá.” A kiadó a kötelespéldányokat megküldte a szükséges intézményeknek, központi és egyetemi könyvtáraknak, valamint az OTKÁ-nak is. A monográfia megjelentetésének aktualitását az adta, hogy 2012 júniusában volt az orosz író születésének 200. jubileuma. Az erre készülő nemzetközi konferenciák, orosz irodalmi intézetek és szakemberek elismerően fogadták a munkámat, és 2012. június 18-án Ivan Goncsarov Nemzetközi Irodalmi-Kutatói Díjjal jutalmaztak. A magyar olvasó ismeretkörét, befogadói hagyományát is vizsgáló könyv Goncsarov három regényét értelmezi újra olyan új szempontok segítségével, amelyek a jelenkori értelmezéstudomány fényében olvassák újra a műveket.
Results in English
In may 2012, the Publisher "Argumentum" released my manusrcipt within the publications project "Ivan Goncsarov, 19. century literature". There was no significant changes in the publishing data, some more pages and an addition to the title: "Goncharov's trilogy. Ivan Goncharov's novels in the context of XIXth century literature. " In the book l made thanks to OTKA for support, as well as emphasized the OTKA-support: "The book was written in the OTKA PF-64038 research programme. The publishing is due to OTKA-Publishing contribution project PUB-K 103225. " The publisher sent the necessary numbers of copies to the various institution, central nad university libraries and OTKA. The special occasion for publication was the 200th anniversary of the author’s birthday in June 2012. The international conferences, the Russian literary institutes and researchers raised my work performance, and on 18 June 2012. I was requited an International Literary prizes for Researchers "Ivan Goncsarov". The book also dealing with Hungarian readers’ domain of knowledge and their tradition of reception re-interprets Goncharov’s three novels with the assistance of such new aspects that allow the re-reading of works using the achievements of contemporary methods.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103225
Decision
Yes

 

List of publications

 
Molnár Angelika: Goncsarov hármaskönyve. Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban., Argumentum Könyvkiadó, 2012
Back »