Evenki People and Culture  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
103305
Type PUB-K
Principal investigator Sántha, István
Title in Hungarian Evenki emberek és evenki kultúra
Title in English Evenki People and Culture
Keywords in Hungarian evenkik, vadász-gyűjtögetők, Kelet-Szibéria, szociálantropológia, kibernetikus rendszerszemlélet, Gregory Bateson
Keywords in English Evenki, hunter-gatherers, East Siberia, socialanthropology, cybernetic systhematic approach
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Institute of Ethnology (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2012-01-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 0.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Az evenkik Szibériában élő modern vadász-gyűjtögetők. Leginkább arról nevezetesek, hogy a ’sámán’ szó az evenki nyelvből került a nemzetközi (nemcsak tudományos) köztudatba. A bezáródó szovjet politika hatására az evenkik mindennapi élete ritkán lett szociálantropológiai monográfiák tárgya, jórészt azért, mert csak a peresztrojka után lett lehetőségük az antropológusoknak arra, hogy állomásozó terepmunkát végezzenek körükben. A legmegkapóbb dolog az evenkikkel kapcsolatban talán az a képesség, mellyel meg tudták őrizni a környékbeli hierarchikus társadalmak (oroszok és burjátok) állandó szorításában egyenlőségi viszonyokon alapuló ethos-ukat. A „Kulturális kontaktusok az evenkik földjén” című könyvben azokról a helyzetekről számoltunk be, melyeket terepmunkák során (az elmúlt húsz évben, összességében majd két év időtartamban) tapasztaltunk meg körükben, leírásainkban igyekszünk az evenkik vadász-gyűjtögető stratégiáinak sokszínűséget visszaadni; még akkor is ezek a stratégiák lesznek mérvadóak, ha már nincs módjuk fő-, vadásztevékenységgel foglalkozniuk. A kötet hét fejezete többek között olyan témákat tárgyal, mint a nemek meghatározta különbségek, nyilvános magatartás, gyerekkori szocializáció, nem-emberi lényekkel való kölcsönhatás, üzlet és utazás, az idegenekkel való együttműködés formája. A könyvben gyakran találkozni Gregory Bateson, a neves antropológus kibernetikus rendszerelméletére való hivatkozásokkal, és hangsúlyt kap egy sajátos logikai kör léte is az evenkik földjén. Másrészt felbukkan a nem-illusztratív etnográfia gondolatköre, mint egy törekvés, arra, hogy kontroláljuk és lecsökkentsük annak a lehetőséget, hogy etnográfiai adatokat, olyan otthonról hozott prekoncepciók illusztrálására használjuk, melyek nem igazolódtak a terepmunka során. Az angol nyelvű kötet kiadásáról és nemzetközi terjesztéséről a vezető Brill akadémiai kiadó keletkutatásra specializálódott neves Global Oriental fiókkiadója döntött pozitívan. A kötet angol szövegének gondozásához szeretném az OTKA támogatását kérni, hogy így ez a nagy jelentőségű szociálantropológiai monográfia minél hamarabb megjelenhessen angolul, hogy a magyarul (és oroszul) nem olvasó kollégák is megismerkedhessenek művünkkel, mely egy további, nem kizárólag a Szibéria-kutatást érintő, a szociálantropológiát szélesebben értelmező diskurzus alapja lehet. Így egy a magyar keletkutatás hagyományain alapuló modern szociálantropológiai gondolat kerülhet a társadalomtudomány nemzetközi vérkeringésébe.
Summary
Evenki are modern hunter-gatherers that live in Siberia. They are most known among social researchers because of the word shaman that was taken from their language. Despite this recognition contemporary Evenki everyday life very rarely becomes a subject for anthropological monographs, mainly because social anthropologists only recently got the chance to conduct extended fieldworks among Evenki. The most impressive thing about Evenki is their abilities to live in constant contact with presenters of non hunter-gathering cultures, which usually are based on hierarchical patterns of interaction (such as Russian and Buryat cultures), and maintain their own egalitarian ethos. In this book authors described the situations that they experienced with Evenki during fieldwork, and through these descriptions tried to show various strategies that Evenki use to stay hunter-gatherers even in circumstances, when hunting is prohibited. In six chapters such topics are touched as gender distinctions, behavior in public, children socialization, interaction with non-humans, business and travelling, forms of cooperation with strangers and etc. Authors actively used the vocabulary of cybernetics, proposed by the well-known anthropologist Gregory Bateson, to underline the circuit logic of events that happen in Evenki land. Also authors proposed to call their approach a non-illustrative ethnography, which they explained in the introduction of the book as an effort to control and restrict the tendency to use ethnographic materials as illustrations of the ideas taken from without fieldwork. The Global Oriental, which is one of the publishing imprints of the academic Brill publishing house in Leiden (Nederland) confirmed that at a meeting earlier this year with the editors of Inner Asian series, which linked to the Mongolia and Inner Asian Studies Unit (MIASU), Cambridge, the monograph on the Evenki people and Culture was considered desirable for publication in this series, except that the present translation is quite unsuitable for publication. Accordingly, the text would require considerable polishing by a native English speaker familiar with the subject-matter. I ask financial support for this work and the resulting in-house editing from the OTKA publication grant committee.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA publikációs projekt eredményét jelentő monográfia 2013 júniusában megjelent a Global Oriental/Brill kiadónál Boston-ban és Leidenben. Az evenkik a Jenyiszej folyó és a Csendes-óceán között elterülő szibériai tajgában, hatalmas területen, több helyen, 200-300 fős kis csoportokban élnek. Napjainkig megőrizték kultúrájukat, a vadász-gyűjtögető életmódot, egy olyan környezetben, ahol a több évszázados, idegen megtelepedés-betelepülés óta az állattatartás, a bányászat és az ezzel járó modernebb társadalmi viszonyok váltak meghatározóvá. Évszázadok óta kapcsolatban állnak más nagy népekkel, oroszokkal, burjátokkal, kínaiakkal, így érthető, hogy az alkalmazkodás elengedhetetlen fennmaradásukhoz…
Results in English
The monograph, the result of the OTKA publication project was published in June of 2013 at Global Oriental/Brill Publisher in Boston and Leiden. Evenki are modern hunter-gatherers who live in Central and Eastern Siberia, Russian Federation. They are known to scholarship for their animistic worldview, and because the word ’shaman’ has been borrowed from their language. Despite such recognition contemporary Evenki everyday life rarely appears as a subject for anthropological monographs, mainly because access to Evenki communities for the purpose of extended fieldwork has only recently become possible. In this original study of the Evenki the authors describe a variety of events and situations they observed during fieldwork, and though these experiences document different strategies that Evenki use to retain their ethos as hunter-gatherers even in circumstances when hunting is prohibited. The authors adopt the vocabulary of cybernetics, proposed by the anthropologist Gregory Bateson, in order to underline the circuit logic of events that happen in Evenki land...
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103305
Decision
Yes

 

List of publications

 
sántha, istván - safonova, tatiana: culture contact in evenki land. a cybernetic anthropology of the baikal region., global oriental/brill. boston-leiden, 2013
Back »