Antimatter studies at the Antiproton Decelerator of CERN  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
103917
Type K
Principal investigator Horváth, Dezso
Title in Hungarian Antianyag-vizsgálatok a CERN Antiproton-lassítójánál
Title in English Antimatter studies at the Antiproton Decelerator of CERN
Keywords in Hungarian antianyag, CPT-invariancia, antiproton, antihidrogén, lézerspektroszkópia, ütközések, ionizáció
Keywords in English antimatter, CPT invariance, antiproton, antihydrogen, laser spectroscopy, collisions, ionization
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Atomic physics
Panel Physics
Department or equivalent High Energy Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Barna, Dániel
Borbély, Sándor
Diósi, Lajos
Ghasemloo, Mahdi Ghidari
Nagy, Ladislau
Tőkési, Károly
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 15.916
FTE (full time equivalent) 16.63
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A CPT-szimmetria a Természet egyik alapvetõ szimmetriája, részecske és antirészecske ekvivalenciáját mondja ki. Újabban elméletileg lehetséges sérülését feltételezik, ez indokolja kísérleti vizsgálatát. A CERN Antiproton-lassítójánál mûködõ ASACUSA-kísérlet (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons, japán-dán-magyar-német-olasz-osztrák együttmûködés) keretében tervezzük eddig is igen sikeresen folyó vizsgálatainkat folytatni ill. bõvíteni a következõ mérésekkel:

1. Az antiproton tömegnek és mágneses momentumának mérése metastabil antiprotonos héliumatomokon kétfotonos lézerspektroszkópiával ill. lézer-mikrohullám-lézer hármas rezonanciával. A mi módszerünk eddig az egyetlen, amellyel az antiproton ezen tulajdonságai meghatározhatók, a tömeg mérésével már megközelítettük a proton tömegének pontosságát.

2. Antihidrogén-nyaláb elõállítása és az antihidrogén-atomok hiperfinom felhasadásának mérése két szextupól-mágnes közé helyezett, hangolható mikrohullámú rezonátor segítségével.

3. Ionizációs ütközési folyamatok elméleti és kísérleti vizsgálata kisenergiájú antiprotonokkal, a hasonló protonos reakciókkal összehasonlítva.

4. ELENA: A CERN adminisztrációja emiatt jóváhagyta az ELENA (Extreme Low Energy Antiprotons) gyűrű megépítését, amely az AD-kísérletek hatásfokát egy nagyságrenddel növeli. A jelen pályázat az ELENA előkészítésében és megépítésében való szerény részvételünket is biztosítaná.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A CPT-szimmetria a Természet egyik alapvetõ szimmetriája, részecske és antirészecske ekvivalenciáját mondja ki. Újabban az ultragyors neutrínók (egyelőre még vitatott érvényű) megfigyelésével elméletileg lehetséges sérülését feltételezik, ez is indokolja kísérleti vizsgálatát. A CERN Antiproton-lassítójánál mûködõ ASACUSA-kísérlet (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons, japán-dán-magyar-német-olasz-osztrák együttmûködés) keretében tervezzük eddig is igen sikeresen folyó vizsgálatainkat folytatni ill. bõvíteni. A következõ mérésekkel kívánjuk ellenőrizni a protonok és antiprotonok tulajdonságainak pontos egyezését: (1) az antiproton tömege és mágneses momentuma, (2) antihidrogén elõállítása és tanulmányozása és (3) antiprotonok ionizációs, ütközési folyamatainak elméleti és kísérleti vizsgálata. Az ELENA gyűrű megépítése valamennyiünk közös feladata, nagységrendekkel javítja majd az antiprotonos kísérletek hatásfokát.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A CPT-szimmetria lehetséges sérülése újra előtérbe került az ultragyors neutrínók (egyelőre még vitatott érvényű) megfigyelésével. Azt a kísérletet elméletileg a Lorentz-invarianvcia sérülésével igyekeznek magyarázni, azt pedig kísérletünkben közvetlenül ellenőrizni tudjuk a antiproton mágneses momentumának mérésével.

A kísérletünk kis mérete egyedülálló lehetõséget nyújt fiatal kutatóinknak a modern méréstechnikák elsajátítására. A támogatást tíz magyar kutató (hat fizikus, egy mérnök és 3 doktorandusz) részvételéhez kérjük ebben a már eddig is igen sikeres nemzetközi együttmûködésben. Hozzájárulásunk a mérõberendezések megépítéséhez – az eddigiekhez hasonlóan - a precíziós mozgatóállványok hazai tervezése és építése az ELENA tárológyűrű nyalábvezetékei és a detektorrendszerek számára. Az ELENA gyűrű megépítése az Antiproton-lassító kísérleteinek hatásfokát nagyságrendekkel növeli. A magyar részvétel az ASACUSA-kísérletben igen jelentős: a komoly nemzetközi visszhangot kiváltó, 2011-ben megjelent Nature-cikkünkben a 4 magyar szerző a szerzői gárda harmadrészét adta.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A CPT-szimmetria a Természet egyik alapvetõ szimmetriája, részecske és antirészecske ekvivalenciáját mondja ki, látszólagos ellentmondásban azzal a ténnyel, hogy a Világegyetem általunk belátható részében nem figyelhetők meg antianyag-galaxisok. Újabban elméletileg lehetséges sérülését feltételezik, többek között az ultragyors neutrínók (egyelőre még vitatott érvényű) megfigyelésével, ez indokolja kísérleti vizsgálatát. A CERN Antiproton-lassítójánál mûködõ ASACUSA-kísérlet (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons, japán-dán-magyar-német-olasz-osztrák együttmûködés) keretében tervezzük eddig is igen sikeresen folyó vizsgálatainkat folytatni ill. bõvíteni a protonok és antiprotonok illetve hidrogén és antihidrogén tulajdonságainak pontos mérésével.

A kísérletünk kis mérete egyedülálló lehetõséget nyújt fiatal kutatóinknak a modern méréstechnikák elsajátítására. A támogatást hat magyar kutató és a Debreceni Egyetem két (iráni és erdélyi) doktoranduszának részvételéhez kérjük ebben a már eddig is igen sikeres nemzetközi együttmûködésben. Hozzájárulásunk a mérõberendezések megépítéséhez – az eddigiekhez hasonlóan - a precíziós mozgatóállványok hazai tervezése és építése az ELENA tárológyűrű nyalábvezetéke és a detektorrendszerek számára. Az ELENA megépítése az Antiproton-lassító kísérleteinek hatásfokát nagyságrendekkel növeli.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The CPT invariance is one of the fundamental symmetries of Nature, it state the equivalence of particles and antiparticles. New theories assume its violation, and that necessitates its precise experimental verification. The Japanese-Austrian-Danish-German-Hungarian-Italian ASACUSA (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons) collaboration aims with our participation to continue and extend the test of CPT invariance with the following measurements:
1. Measure the mass and magnetic moment of the antiproton using 2-photon laser spectroscopy and laser-microwave-laser triple resonance on antiprotonic helium atoms.
2. Create an antihydrogen beam and measure the hyperfine structure of antihydrogen with a tunable microwave resonantor placed between two sextupole magnets.
3. Theoretical and experimental study of collisional and ionization processes of protons and antiprotons.
4. CERN has approved the construction of the ELENA (Extreme Low Energy Antiprotons) ring which should increase the efficiency of the AD experiments by orders of magnitude, our group plans to participate in this project as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

CPT invariance is one of the fundamental symmetries of Nature, it states the equivalence of particles and antiparticles. New theories assume its violation, and that necessitates its precise experimental verification. The Japanese-Austrian-Danish-German-Hungarian-Italian ASACUSA (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons) collaboration aims with our participation to continue and extend the test of CPT invariance, which proved to be very successful in the last few years. We plan to check the equivalence of the following properties of protons and antiprotons: (1) mass and magnetic moment, (2) antihydrogen hyperfine splitting and (3) cross-sections of ionization and collisional processes. Construction of the ELENA ring should increase the efficiency of the AD experiments by orders of magnitude, all research teams at the Antiproton Decelerator participate in this project.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The possible violation of CPT invariance is again discussed due to the (not yet confirmed) observation of superluminal neutrinos. That experiment could be interpreted with Lorentz violation, which in turn can be tested by measuring the magnetic moment of the antiproton in comparison with that of the proton.

The small size of our experiment makes it ideal for young physicists to study the experimental methods of modern particle physics. The present grant request is for the participation of ten Hungarian researchers (six physicists, an engineer and three doctoral students) in this extremely successful international collaboration. Our contribution to the experimental apparatus, just like earlier, will consist of the design and construction of precise positioning stands for the various parts of the apparatus: magnets, cryogenics, detectors, etc. We also want to contribute to the design and construction of the ELENA (Extreme Low Energy Antiprotons) ring at the Antiproton Decelerator, which should increase the efficiencies of all AD experiments by orders of magnitude. The Hungarian participation in ASACUSA is quite noticeable: 4 of the 12 authors of our widely acclaimed Nature paper published in July 2011 were members of our Hungarian group.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

CPT invariance is one of the fundamental symmetries of Nature, it states the equivalence of matter and antimetter, i.e. of particles and antiparticles in apparent contradiction to the fact the in the observable part of the Universe there are no antimatter galaxies. New theories assume its violation, among others due to the (not yet confirmed) observation of superluminal neutrinos, and that necessitates its precise experimental verification. The Japanese-Austrian-Danish-German-Hungarian-Italian ASACUSA (Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons) collaboration aims with our participation to continue and extend the test of CPT invariance, which proved to be very successful in the last few years. We plan to check the equivalence of proton and antiproton by precise sopectroscopic methods.

The small size of our experiment makes it ideal for young physicists to study the experimental methods of modern particle physics. The present grant request is for the participation of ten Hungarian researchers (six physicists, an engineer and three PhD-students) in this extremely successful international collaboration. Our contribution to the experimental apparatus will consist of the design and construction of precise positioning stands for the various parts of the apparatus: magnets, cryogenics, detectors, etc. We also want to contribute to the design and construction of the ELENA (Extreme Low Energy Antiprotons) ring at the Antiproton Decelerator, which should increase the efficiencies of all AD experiments by orders of magnitude.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Fő célunk a részecskefizika szimmetriáinak kísérleti és elméleti tanulmányozása, kísérletileg az antiproton és proton tulajdonságainak összehasonlításával. Az antiproton tömegének mérési pontosságát antiprotonos héliumatom lézerspektroszkópiájával a héliumgáz hőmérsékleti mozgása korlátozza. Építettünk egy hűtőrendszert, amellyel 1.8 K alá jutottunk, és egyfotonos spktroszkópiával m,egmértük az antiproton tömegét 10^-9 pontossággel. Technikai hozzájárulásként részt vettünk az ELENA aniproton-tárológyűrű építésében. Nagy kvantumrendszerek időtükrözési szimmetriáját sértheti csatolódás a világegyetem többi részéhez vagy új fizika spontán dekoherenciával. Megvizsgáltuk a kapcsolódó nem-unitér kvantumdinamikát és lehetséges kísérleti ellenőrzését. Töltött részecskék ionizációját és szóródását vizsgáltuk klasszikus-trajektóriás Monte Carlo módszerrel. Referenciaadatokat szolgáltattunj egyszeres és kétszeres ionizációra az antiproton ütközési energiájának széles tartományában (3 kev - 1 MeV). Megszerveztük az "International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants (FFK-2015)", Budapest, 1October 2015. Szimmetriák volt a fő téma, lásd https://indico.cern.ch/e/ffk2015.
Results in English
We studied the symmetries in particle physics, the experiments comparing the properties of protons and antiprotons. The precision of measuring the mass of the antiproton using laser spectroscopy on antiprotonic helium atoms is limited by the thermal motion of the helium atom. We have built a cooling system which went down to temperatures below 1.8 K and it provided a precision of 10^-9 with single-laser spectroscopy. We measured spectra of antiprotonic atoms in superfluid helium. As a technical contribution we participated in building the ELENA ring for the post-deceleration of antiprotons of the Antiproton Decelerator. The time symmetry of large quantum systems can be violated by inevitable entanglement with the rest of the universe or by new physics of spontaneous decoherence. The mathematical structure of corresponding non-unitary quantum dynamics as well as possible experimental tests have been investigated. Ionization and scattering of charged particles was the main subject of theoretical calculations using the classical trajectory Monte Carlo method. We have provided reference data for the single and double total ionization cross sections for a wide range of antiproton impact energies (3keV – 1MeV). Organization of "International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants (FFK-2015)", Budapest, 12-16 October 2015. The main subject of the conference was testing symmetry principles, see https://indico.cern.ch/e/ffk2015.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103917
Decision
Yes

 

List of publications

 
S. Borbély, J. Feist, S. Nagele, L. Nagy, K. Tőkési, and J. Burgdörfer: Ionization of He by slow antiproton impact: total and differential ionization cross sections, XXVIII ICPEAC conference (24-30 July, 2013 Lanzhou, China), 2013
S. Borbély, J. Feist , K. Tőkési , S. Nagele, L. Nagy, and J. Burgdörfer: Single ionization of the helium by slow antiproton impactÉ total and differential cross sections, Előkészületben, 2013
S. Borbély, A. Tóth, K. Tőkési, and L. Nagy: Ionizaton of atoms by few-cycle xuv laser pulses, Spatial interference effects, Intense field, Short Wavelength Atomic and Molecular Processes (ISWAMP), 2013 July 20-22, 2013 Xi’an, China, 2013
T. Mukoyama, K. Tőkési, and Y. Nagashima,: Inner-shell ionization by positrons in the binary-encounter approximation, The XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics and the XVIII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, 19-21 Jul, 2013
K. Tőkési, R.D DuBois, and T. Mukoyama: Interaction of positronium with helium atoms – the classical treatment of the 5-body collision system, he XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics, 19-21 July 2013, Kanazawa, Japan, 2013
M. Hori, A. Sótér, D. Barna, A. Dax, R. S. Hayano, S. Friedreich, B. Juhász, T. Pask, E. Widmann, D. Horváth, L. Venturelli, N. Zurlo: Sub-Doppler two-photon laser spectroscopy of antiprotonic helium and the antiproton-to-electron mass ratio, Few Body Syst. 54 (2013) 917-922., 2013
S. Friedreich, D. Barna, F. Caspers, A. Dax, R. S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, B. Juhász, T. Kobayashi, O. Massiczek, A. Sótér, K. Todoroki, E. Widmann, J. Zmeskal: Microwave spectroscopic study of the hyperfine structure of antiprotonic helium-3, arXive:1303.2831, 2013, 2013
S. Borbély, J. Feist, S. Nagele, L. Nagy, K. Tőkési, and J. Burgdörfer: Ionization of He by slow antiproton impact: total and differential ionization cross sections, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 072008, 2014
K. Tőkési, R.D DuBois, and T. Mukoyama: Interaction of positronium with helium atoms – the classical treatment of the 5-body collision system, The XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics, 19-21 July 2013, Kanazawa, Japan, 2013
D. Horváth: A Higgs-bozon, Typotex, Budapest, 2014
D. Horváth: Hunting the Higgs boson: Is it found at LHC?, Symmetry: Culture and Science 24 (2013) 9-16., 2013
S. Friedreich, D. Barna, F. Caspers, A. Dax, R. S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, B. Juhász, T. Kobayashi, O. Massiczek, A. Sótér, K. Todoroki, E. Widmann, J. Zmeskal: Microwave spectroscopic study of the hyperfine structure of antiprotonic helium-3, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 46 (2013) 125003., 2013
D. Horváth: Search for the Higgs Boson: A Statistical Adventure of Exclusion and Discovery, Journal of Physics: Conference Series 510 (2014) 01200, 2014
U.D. Jentschura, D. Horváth, S. Nagy, I. Nándori, Z. Trócsányi, B. Ujvári: Weighing the neutrino, Int. J. Mod. Phys. E 23 (2014) 1450004., 2014
D. Horváth: Twenty years of searching for the Higgs boson: Exclusion at LEP, discovery at LHC, Modern Physics Letters A 29 (2014) 1430004., 2014
Anna Sótér, Koichi Todoroki, Takumi Kobayashi, Dániel Barna, Dezső Horváth, Masaki Hori: Segmented scintillation detectors with silicon photomultiplier readout for measuring antiproton annihilations, Review of Sci. Instruments 85 (2014) 023302., 2014
Dezső Horváth: Broken Symmetries and the Higgs Boson, EPJ Web of Conferences 78 (2014) 01003., 2014
Éva Oláh, Péter Ádám, Noémi Béni, Gergő Hamar, Árpád Horváth, Dezső Horváth, Gábor Jancsó, Beáta Jarosievitz, Péter Lévai, Csilla Péntek, Csaba Sükösd, Zoltán Szillási, Zoltán Trócsányi, Balázs Ujvári, Tamás Vámi, Dezső Varga: `Particle Physics Education in Hungary, Proceedings of ICHEP-2014, Valencia, Spain, 2-9 July 2014., 2014
D. Horváth, Z. Trócsányi: Introduction to Particle Physics - E-learning Text Book, The University of Debrecen, 2014, 268 pp., 2014
Horváth Dezső: A Higgs-bozon, Typotex, Budapest, 2014, 124 pp., 2014
D. Barna, M. Hori, A. Sótér, A. Dax, R. Hayano, S. Friedreich, B. Juhász, T. Pask, E. Widmann, D. Horváth, L. Venturelli and N. Zurlo: Two-photon laser spectroscopy of antiprotonic helium and the antiproton-electron mass ratio, AIP Conf. Proc. 1560 (2013) 142., 2013
T. Kobayashi, D. Barna, R.S. Hayano, Y. Murakami, K. Todoroki, H. Yamada, A. Dax, L. Venturelli, N. Zurlo, D. Horváth, H. Aghai-Khozani, A. Sótér, M. Hori: Near-infrared laser spectroscopy of antiprotonic helium atoms, EPJ Web Conf. 66 (2014) 05010., 2014
A. Sótér, M. Hori, D. Barna, R. Hayano, A. Dax, S. Friedreich, B. Juhász, T. Pask, E. Widmann, D. Horváth, L. Venturelli, N. Zurlo: Antiproton-to-electron mass ratio determined by two-photon laser spectroscopy of antiprotonic helium atoms, EPJ Web Conf. 66 (2014) 05020., 2014
Daniel Barna, Wolfgang Bartmann, Jan Borburgh, Christian Carli, Glenn Vanbavinckhove: Field Simulations and Mechanical Implementation of Electrostatic Elements for the ELENA Transfer Lines, Proceedings, 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014) : Dresden, Germany, June 15-20, 2014, 2014
K. Tökési, R.D. DuBois and T. Mukoyama: Interaction of positronium with helium atoms - the classical treatment of the 5-body collision system, Eur. Phys. J. D 68 (2014) 255., 2014
Takeshi Mukoyama, Karoly Tőkési, Yasuyuki Nagashima: K-shell ionization by positrons in the binary-encounter approximation, Eur. Phys. J. D 68 (2014) 64, 2014
D. Horváth: A Higgs-bozon, Typotex, Budapest (elektronikus könyv), 2013
Horváth Dezső: A Higgs-bozon, Typotex, Budapest, 2014, 178 o., 2014
D. Barna, W. Bartmann, M. Fraser, R. Ostojic: Design and optimization of electrostatic deflectors for ELENA, Proceedings, 6th International Particle Accelerator Conference (IPAC15) : Richmond, USA, May 3-8, 2015, 2015
A. Tóth, S. Borbély, K. Tőkési and L. Nagy: Ionization of atoms by few-cycle EUV laser pulses: Carrier-envelope phase dependence of the intra-pulse interference effects, Eur. Phys. J. D 68 (2014) 339., 2014
S. Borbély, J. Feist, K. Tőkési, S. Nagele, L. Nagy and J. Burgdörfer: Ionization of helium by slow antiproton impact: Total and differential cross sections, Phys. Rev. A 90 (2014) 052706., 2014
L. Nagy: Spatial interference effects in the ionization of noble gas atoms by few-cycle EUV laser pulses, Photon and fast Ion induced Processes in Atoms, MOlecules and Nanostructures” (PIPAMON), Debrecen, March 24-26, 2015., 2015
L. Nagy and F. Járai-Szabó: Projectile coherence – the transition between the semiclassical and the quantum method, International Symposium on (e,2e), Double Photo-ionization and Related Topics, San Sebastian, July 30-August 1, 2015, 2015
L. Nagy, I Tóth and R. I. Campeanu: Triple differential cross sections for the ionization of NH3 by positron impact, POSMOL – International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics, Lisboa, July 17-20, 2015., 2015
F. Jarai-Szabo, S. Borbely, L. Nagy: Projectile Coherence effects studied by ab initio calculations, XXIX International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC), Toledo, Spain, 22-28 July, 2015, 2015
A. Tóth, S. Borbély, G. Halász, A. Vibók: Towards a complete dynamical description of D2+ in strong laser fields, XXIX International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC), Toledo, Spain, 22-28 July, 2015, 2015
S. Borbély, A. Tóth, K. Tőkési, L. Nagy: Ionization of noble gas atoms by few-cycle laser pulses: spatial interference effects, XXIX International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC), Toledo, Spain, 22-28 July, 2015, 2015
L.Diósi, L.Ferialdi: General Non-Markovian structure of Gaussian Master and Stochastic Schrödinger Equations, Phys.Rev.Lett. 113, 200403-(5) (2014), 2014
L.Diósi: Testing spontaneous wave-function collapse models on classical mechanical oscillators, Phys.Rev.Lett. 114, 050403-(5) (2015), 2015
L. Diósi: Is spontaneous wave function collapse testable at all?, J.Phys.Conf.Ser. 626, 012008-(5) (2015), 2015
L. Diósi: Non-quantum effect and test of spontaneous collapse models in mechanical oscillators, International Workshop Hierarchy of Quantum Mechanics. Okazaki, 21-23 Febr, 2015, 2015
L. Diósi: Photons and Schrödinger Cats: Quantum Optomechanics, Balaton Summer School, International Year of Light 2015, Balatonalmádi, July 20-26, 2015, 2015
Takeshi Mukoyama, Karoly Tokesi and Yasuyuki Nagashima: L-X-ray production cross sections by positrons, Eur. Phys. J. D (2014) 68: 342, 2014
Gyula U.L. Nagy , Istvan Rajta, Reka J. Bereczky, and Karoly Tokesi: Incident beam intensity dependence of the charge-up process of the guiding of 1 MeV proton microbeam through a Teflon microcapillary, Eur. Phys. J. D (2015) 69: 102, 2015
D. Borka, K. Tokési: Interaction of low energy electrons with platinum surface, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 354 (2015) 112–115, 2015
H.Bassa, S.K.Goyal, S.K.Choudhary, H.Uys, L.Diósi, T.Konrad: Process tomography via sequential measurements on a single quantum system, Phys.Rev. A92, 032102-(7) (2015), 2015
A.Tilloy and L.Diósi: Sourcing semiclassical gravity from spontaneously > localized quantum matter, Phys.Rev. D93, 024026-(12) (2016), 2016
A.Levy, L.Diósi, R. Kosloff: Quantum flywheel, Phys.Rev. A93, 052119-(9) (2016), 2016
L.Diósi: Structural features of sequential weak measurements, Phys.Rev. A94, 010103-(4) (2016), 2016
L.Diósi: Nonlinear Schrödinger equation in foundations: summary of 4 > catches, J.Phys.Conf.Ser. 701, 012019-(5) (2016), 2016
L. Diósi: Newton force with a delay: 5th digit of G, International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants (FFK-2015), Budapest, 12-16 Oct. 2015, 2015
T Arthanayaka, B R Lamichhane, A Hasan, S Gurung, J Remolina, S Borbély, F Járai-Szabó, L Nagy and M Schulz: Fully differential study of wave packet scattering in ionization of helium by proton impact, J. Phys. B 49 (2015) 13LT02, 2015
S. Borbély: Antiproton energy loss distribution in He gas, ECAMP12, Frankfurt September 5, 2016,, 2016
Sándor Borbély, Iva Brezinova, Stefan Nagele, Fabian Lackner, Ladislau Nagy, Károly Tőkési, Joachim Burgdörfer: Antiproton energy loss distribution in He gas,, ECAMP12, Frankfurt September 5, 2016, 2016
Sándor Borbély, Attila Tóth, Károly Tőkési and Ladislau Nagy: Spatial and temporal interference effects in the ionization of atoms by few-cycle laser pulses, ECAMP12, Frankfurt September 5, 2016, 2016
K. Tőkési, D. Varga: Energy distribution of elastically scattered electrons from double layer samples,, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 369 (2016) 109–121, 2016
K. Tőkési, D. Varga, Z. Berényi: Quantitative analysis of the energy distributions of electrons backscattered elastically from polyethylene, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 354 (2015) 75–81., 2015
H. Xu, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési and Z.J. Ding: Absolute Determination of Optical Constants by a Direct Physical Modeling of Reflection Electron Energy Loss Spectra, Submitted to Phys. Rev. B., 2016
D. Barna: ASACUSA experiment: the mass and charge of antiprotons – spectroscopy of antiprotonic helium, International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants (FFK-2015), Budapest, 12-16 Oct. 2015, 2015, 2015
S. Borbély, J. Feist , K. Tőkési , S. Nagele, L. Nagy, and J. Burgdörfer: Ionization of helium by slow antiproton impact: total and differential cross sections, Journal of Physics: Conference Series, 488(SECTION 7), [072008], 2013
S. Borbély, A. Tóth, K. Tőkési, and L. Nagy: Ionizaton of atoms by few-cycle xuv laser pulses, Phys. Rev. A 87, 013405, 2013, 2013
T. Mukoyama, K. Tőkési, and Y. Nagashima,: Inner-shell ionization by positrons in the binary-encounter approximation, The XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics and the XVIII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, 19-21 Jul, 2013
L. Nagy and F. Járai-Szabó: Projectile coherence – the transition between the semiclassical and the quantum method, International Symposium on (e,2e), Double Photo-ionization and Related Topics, San Sebastian, July 30-August 1, 2015, 2015
L.Diósi: Nonlinear Schrödinger equation in foundations: summary of 4 catches, J.Phys.Conf.Ser. 701, 012019-(5) (2016), 2016
H. Xu, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési and Z.J. Ding: Absolute Determination of Optical Constants by a Direct Physical Modeling of Reflection Electron Energy Loss Spectra, Phys. Rev. B 95, 195417 (2017)., 2017
Horváth Dezső, Trócsányi Zoltán: Bevezetés az elemi részek fizikájába, Typotex, Budapest, 344. o., 2017
D. Horváth: Ultra-fast neutrinos: What can we learn from a false discovery?, Int. J. Mod. Phys. A 31 (2016) 1645037., 2016
M. Hori , H. Aghai-Khozani, A. Sótér, D. Barna, A. Dax, R. Hayano, T. Kobayashi, Y. Murakami, K. Todoroki, H. Yamada, D. Horváth, L. Venturelli: Buffer-gas cooling of antiprotonic helium to 1.5 to 1.7 K, and antiproton-to-electron mass ratio, Science 354 (2016) no.6312, 610, 2016
T. Kobayashi, D. Barna, R.S. Hayano, Y. Murakami, K. Todoroki, H. Yamada, A. Dax, L. Venturelli, N. Zurlo, D. Horváth H. Aghai-Khozani, A. Sótér, M. Hori: Laser Spectroscopic Study on the Highly Excited States of Antiprotonic Helium, JPS Conf. Proc. 6 (2015) 030073., 2015
J. Jentzsch, D. Barna, W. Bartmann, M. Fraser, R. Ostojić and G. Tranquille: Beam Dynamics Studies of the ELENA Electrostatic Transfer Lines in the Presence of Magnetic Stray Fields, 7th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2016), 08-13 May 2016. Busan, Korea, 2016
L. Diósi: New results on non-CP dynamics unearthed from urtexts of quantum state diffusion, J.Phys. A50 (2017) no.16, 16LT01, 2017
Antoine Tilloy, Lajos Diósi: Principle of least decoherence for Newtonian semi-classical gravity, arXiv:1706.01856, 2017
G. Homa, L.Diósi: On the earliest jump unravelling of spatial decoherence master equation, Phys.Lett. A381, 3456-3459 (2017), 2017
L. Diósi: Centre of mass decoherence due to time dilation: paradoxical frame-dependence, 8th International Workshop DICE2016: Spacetime - Matter - Quantum Mechanics 12–16 September 2016, Castiglioncello, Italy; J.Phys.Conf.Ser. 880, 012020-(8) (2017), 2017
V Ayadi, P Földi, P Dombi and K. Tőkési: Correlations between the final momenta of electrons and their initial phase-space distribution during photoionization, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 50 (2017) 085005 (9pp)., 2017
D. Borka, V. Borka Jovanovic C. Lemell, K. Tőkési: Electron transmission through a macroscopic platinum capillary, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 406 413–416 (2017), 2017
G.U.L. Nagy, S.Z. Szilasi, I. Rajta, K. Tőkési: Simulation of the time evolution of 1MeV proton microbeam transmission through an insulating macrocapillary, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 406 417–420 (2017)., 2017
H. Xu, L.H. Yang, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési, Z.J. Ding: Study of optical and electronic properties of nickel from reflection electron energy loss spectra, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 406 475–481 (2017)., 2017
Károly Tőkési: Guiding as a general consequence of the charged particle interaction with the inner surface of the insulator capillary, Proceedings of the XXIII International Conference of Ion-Surface Interactions, Moscow, Russia, 21-25 August 2017, Editors: E.Yu. Zykova, P.A.Karaseov,A.I.Titov, V.E.Yuras, 2017
Anna Sótér, Hossein Aghai-Khozani, Dániel Barna, Andreas Dax, Ryugo Hayano, Dezső Horváth, Takumi Kobayashi, Koichi Todoroki, Luca Venturelli and Masaki Hori: Spectral line narrowing of antiprotonic helium trapped in superfluid environment, Előkészületben, 2017

 

Events of the project

 
2014-04-11 10:08:48
Résztvevők változása
Back »