Detection of latent Mycobacterium tuberculosis infection and host cell specific targeted delivery of potential antituberculotic compounds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104275
Type K
Principal investigator Bősze, Szilvia
Title in Hungarian Látens Mycobacterium tuberculosis fertőzöttség kimutatása és antituberkulotikus hatású vegyületek gazdasejt specifikus célbajuttatása
Title in English Detection of latent Mycobacterium tuberculosis infection and host cell specific targeted delivery of potential antituberculotic compounds
Keywords in Hungarian Mycobacterium tuberculosis, szintetikus antigén, gazdasejt specifikus hatóanyagcélbajuttatás
Keywords in English Mycobacterium tuberculosis, synthetic antigens, host cell specific drug delivery
Discipline
Experimental pharmacology, drug discovery and design (Council of Medical and Biological Sciences)45 %
Ortelius classification: Pharmacological sciences
Immunology (Council of Medical and Biological Sciences)45 %
Ortelius classification: Immunology
Analysis, modelling and simulation of biological systems (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Research Group for Peptide Chemistry (Eötvös Loránd University)
Participants Balka, Gyula
Baranyai, Zsuzsa
Fodor, Kinga
Grolmusz, Vince
Horváti, Kata
Kerepesi, Csaba
Kiss, Éva
Mező, Gábor
Szabó, Géza Tamás
Szabó, Ildikó
Szakács, Ferenc
Szalkai, Balázs
Szigeti, Krisztián
Varga, Bálint
Vértessy G., Beáta
Voszka, István
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-09-30
Funding (in million HUF) 27.624
FTE (full time equivalent) 11.44
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Mycobacterium tuberculosis (MTB) fertőzöttség nem mindig jár együtt az aktív tünetek megjelenésével. A baktérium évtizedekig megtalálható a szervezetben, de a betegség tünetei nem jelentkeznek. Ebben az esetben látens fertőzöttségről beszélünk. A látens fertőzöttek (a Föld lakosságának egyharmada ide sorolható) esetében a betegség kialakulása szempontjából veszélyeztetett populációba tartoznak az idősek, újszülöttek, transzplantáltak, autoimmun betegségben szenvedők, HIV fertőzöttek.
Kutatásaink célja immundiagnosztikumként alkalmazható peptidalapú, szintetikus antigének fejlesztése a látens MTB fertőzöttség specifikus kimutatására.
A TB kezelésében új kemoterápiás szerek keresése mellett fontos irányzat az antituberkulotikumok hatékonyságának növelése gazdasejt specifikus célbajuttatásukkal. Az MTB intracelluláris patogén. A baktérium számos ponton képes gátolni a gazdasejt működését és így megakadályozza az immunrendszer által irányított eliminációt. Az MTB túléléséhez nélkülözhetetlen target fehérjék azonosítása a baktérium anyagcseréjének és fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatainak matematikai módszerekkel történő elemzésén alapszik. A nagy áteresztő képességű in silico módszerekkel alkalmazásával célfehérjéket gátló, új potenciális antituberkulotikumokat azonosítunk. A jelenleg alkalmazott antituberkulotikumok és az újonnan azonosított hatóanyagjelöltek gazdasejtekbe történő szelektív célbajuttatására hatóanyag-konjugátumokat, liposzóma és nanopartikulum konstrukciókat tervezünk és állítunk elő.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Szintetikus peptidek alkalmasak in vitro T-sejtes immunválasz kiváltására a rekombináns fehérjékhez hasonlóan. A peptidek antigenitása tovább növelhető hordozó molekulákhoz (elágazó láncú polimerek, szekvenciális oligopeptidek) történő konjugálással:
1. Kísérleteinkben látens M. tuberculosis fertőzöttség esetén specifikus T-sejt epitópokat definiálunk.
2. Ezen szintetikus antigéneket módosítjuk kémiailag, hogy optimális immunválaszt indukáljanak, egy molekulárisan jól jellemzett peptid/peptidkonjugátum alapú diagnosztikum kialakításához.
3. A perifériás vérben stimulálható T sejteket fenotipizáljuk, így a perifériás vérből nyerhető információ tovább optimalizálható.

Új, potenciális antituberkulotikus hatású vegyületeket definiálunk, valamint ezen vegyületek hatékonyságának növelésére gazdasejt specifikus célbajuttató rendszereket tervezünk és állítunk elő:
1. A MTB túléléséhez nélkülözhetetlen célfehérjék azonosítása érdekében a baktérium anyagcseréjét és fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatait matematikai módszerekkel elemezzük.
2. Nagy áteresztő képességű in silico módszerekkel az új célfehérjéket gátló,molekulákat azonosítunk.
3. A jelenleg alkalmazott antituberkulotikumok és az újonnan azonosított hatóanyagjelöltek gazdasejtekbe történő szelektív célbajuttatására gazdasejt szelektív hatóanyag-konjugátumokat, liposzóma és nanopartikulum konstrukciókat tervezünk és állítunk elő.
4. Az új inhibitor molekulákat és a konjugátumokat, liposzóma és nanopartikulum konstrukciókat in vitro és in vivo rendszerekben teszteljük a leghatékonyabb konstrukciók azonosítása céljából.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Szintetikus, molekulárisan jellemzett peptid/peptidkonjugátum alapú antigéneket tervezünk és állítunk elő a kémiai szerkezet módosításával, amelyek hatékonyabbak és szelektívebbek a rekombináns fehérjéknél és alkalmasak lehetnek arra, hogy önmagukban, illetve többfunkciós konjugátumban specifikusan kimutassák a látens M. tuberculosis fertőzöttséget perifériás vérből.
A vizsgálatok magukban foglalják a T-sejt válasz kiváltásában hatékony vegyületek kémiai és immunológiai jellemzését.
Az MTB túléléséhez nélkülözhetetlen target fehérjéket azonosítunk a baktérium anyagcseréjének és fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatainak matematikai módszerekkel történő elemzésével. Nagy áteresztő képességű in silico módszerek alkalmazásával célfehérjéket gátló, új potenciális antituberkulotikumokat azonosítunk. A jelenleg alkalmazott antituberkulotikumok és az újonnan azonosított hatóanyagjelöltek gazdasejtekbe történő szelektív célbajuttatására hatóanyag-konjugátumokat, liposzóma és nanopartikulum konstrukciókat tervezünk és állítunk elő.
Mindezek eredményeképpen várható, hogy információt nyerünk arról, mely hatóanyag, illetve hatóanyagkonjugátum lesz ígéretes az irányított gyógyszertranszport megvalósításában.
A munkánkból eddig nem ismert alapkutatási információkat kapunk, ezért a kapott eredményeket magas impaktfaktorú, nemzetközi folyóiratokban publikálhatjuk. Hazai és nemzetközi konfrenciákon eredményeinkből előadásokat kívánunk tartani. Várhatóan egy Ph.D. dolgozat, több szakdolgozat és tudományos diákköri dolgozat készítését teszi lehetővé a program. Ezenkívül lehetőséget ad külföldi partnereinkkel együtt EU keretprogram pályázatok előkészítésére és beadására.
Eredményeink felhasználását a posztgraduális képzésben, speciális előadások és foglalkozások keretében tervezzük. Sikeres tesztek esetén tervezzük a szintetikus antigének, valamint a hatóanyagjelölt vegyületek szabadalmaztatását, valamint kis- és középvállakozások figyelmének felkeltését az eredménnyel kecsegtető reagensek és hordozórendszerek előállitására.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A tuberkulózis (TB) az egyik legrégebben ismert, baktérium okozta fertőző betegség, mely az emberiséget sújtja. A TB terjedésének megfelelő kontrol alatt tartásában nagy jelentősége van a betegség diagnózisa és kezelése területén folyó kutatásoknak. A TB esetében fontos megemlíteni, hogy a fertőzés nem mindig jár együtt az aktív tünetek megjelenésével. A baktérium évtizedekig megtalálható a szervezetben, de a betegség tünetei nem jelentkeznek. Ebben az esetben látens fertőzöttségről beszélünk. A látens fertőzöttek (a Föld lakosságának egyharmada ide sorolható) közel 10%-nál kialakul az aktív betegség. Nagyobb mértékben veszélyeztetettek azonban idősek, újszülöttek, legyengült immunrendszerűek (pl. transzplantáltak, autoimmun és rákos betegek). Kutatásaink célja immundiagnosztikumként alkalmazható peptidalapú, szintetikus antigének fejlesztése a látens fertőzöttség korai és specifikus kimutatására.
A TB kezelésében új kemoterápiás szerek keresése mellett fontos irányzat a gyógyszerek hatékonyságának növelése gazdasejt specifikus célbajuttatásukkal, mivel a baktérium sejten belüli kórokozó. A baktérium számos ponton képes gátolni a gazdasejt működését. A MTB gazdasejten belüli túléléséhez nélkülözhetetlen fehérjék azonosítása a baktérium anyagcseréjének és fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatainak matematikai módszerekkel történő elemzésén alapszik. Elméleti, számítógépes módszerekkel célfehérjéket gátló, új hatóanyagjelölteket azonosítunk. A jelenleg alkalmazott antituberkulotikumok és az újonnan azonosított hatóanyagjelöltek gazdasejtekbe történő szelektív célbajuttatására hatóanyag-szállítórendszereket tervezünk és állítunk elő.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Despite five decades of control and research programs tuberculosis (TB) remains the first cause of mortality due to a single pathogen. A third of the world population is believed to be latently infected with TB. Latent TB (LTBI) is an asymptomatic phase of the disease during which the bacilli persist within their hosts. The risk of developing active TB can be higher among newborns, seniors, HIV-positive patients, people with diabetes, cancer patients, organ transplant recipients, people undergoing treatment for autoimmune diseases. Therefore there is an urgent need to develop new diagnostics and agents active against TB.
The long-term aim of the proposed project is to improve the immunodiagnosis of LTBI, using peptide-based synthetic antigens. A detailed study of the promising synthetic antigens would be advantageous in order to make progress towards differentiating not only between TB infection and BCG vaccination, but also between LTBI and the early stage of active TB.
The futher aim of the project is the preparation and evaluation of new potential antimycobacterial agents. Considering that mycobacteria can survive in host cell its elimination could be more efficient with host cell directed delivery of chemoterapetic agents. To enhance the cellular uptake and the host cell specificity of the new and recently used chemotherapeutic agents different approaches will be developed. Due to the optimised and selective cellular uptake more effective therapy can be achieved.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

T-cell-epitope mapping has emerged as one of the most powerful new tools for the development of diagnostics. Peptide antigens are as efficient in detecting in vitro T-cell responses as recombinant proteins, with the advantage of faster production and lower costs. The antigenicity and presentation of peptides can be further enhanced by conjugation to selected peptide carriers. In our project the following goals will be achieved:
(i) identification of the functional T-cell epitope of latent M. tuberculosis (LTBI) infection related proteins (Rv2654, Rv1733c etc.)
(ii) characterisation of peptide-conjugates to optimise the immune recognition of T-cell epitope peptides
(iii) to evaluate the phenotype of the peptide/peptide conjugates specific T cells, in order to prepare promising selective and sensitive synthetic antigen candidates for the diagnosis of LTBI.

To summarize the main reasons for the need of new antimycobacterial agents, the following should be considered: the increasing emergence of MDR strains and LTBI. The new antituberculars should have novel mechanism of action and the new compounds should also have increased cellular uptake rate.
Further main objectives of our project are: (i) to define new enzyme inhibitors using the previously successful in silico approach; (ii) chemical modification of the in silico defined molecules in order to optimise their enzyme inhibitor ability and in vitro antitubercular activity; (iii) modification of the optimised compounds in order to enhance their cellular uptake rate and efficacy using peptid-based carriers, liposome and nanoparticle type delivery systems; (v) test the compounds in vitro and in vitro activity.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The long-term aim of the proposed project is to improve the immunodiagnosis of LTBI, using peptide-based synthetic antigen candidates. Such a test would be of immense value. The use of selected synthetic antigens that not only differentiate between BCG vaccination and TB disease, but also between latent MTB infection and TB disease, would represent major advantage over the already commercially available blood based immunodiagnostics. Targeting the LTBI population group with selective diagnostic tools for selective intervention such as preventive treatment would keep them healthy and in the workforce, which are obvious socioeconomic benefits.
Identification of new chemotherapetics has crucial benefits. To enhance the cellular uptake of the active compounds, different approaches will be developed. Due to the optimized cellular uptake, more effective therapy can be achieved.

Dissemination of the results to postgraduate students will be via special seminars, tutorials, lectures, posters at international and domestic conferences. We plan to publish our results in prestigious international journals. The program will provide possibility of completing at least 1 PhD thesis and further BSc and MSc theses. In addition we hope to submit bilateral proposals.
The project also represents a potential for patent applications (synthetic antigens, peptide and/or peptide-conjugate based drug delivery systems as well as technologies). Technologies developed for bioconjugate preparation will be offered for further utilisation to small\medium size biotech companies.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Tuberculosis (TB) is an airborne infectious disease caused by mainly Mycobacterium tuberculosis (MTB). TB remains the first cause of mortality due to a single pathogen. Third of the world population is believed to be latently infected with TB. Latent TB (LTBI) is an asymptomatic phase of the disease during which the bacilli do not multiply within their hosts. The risk of developing active TB is around 10% in the case of LTBI, but this percentage can be higher among newborns, seniors, people with diabetes, cancer patients, organ transplant recipients, people undergoing treatment for autoimmune diseases. The long-term aim of the project is to develop new immunodiagnosis of LTBI. Targeting the LTBI population group with selective diagnostic tools for selective intervention such as preventive treatment would keep them healthy and in the workforce, which are socioeconomic benefits.
The therapy of tuberculosis takes at least six months which is often associated with unwanted side effects. It is desirable to develop an approach which would allow to use a lower drug doses by delivering drugs specifically to the infected cells, thereby improving efficacy. In our recent project infected host cell specific drug delivery systems will be prepared and characterised.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A project keretében előállítottunk antituberkulotikus hatóanyagjelölteket. A vegyületeket hatásosságát in vitro és in vivo bizonyítottuk. Szerkezet-hatás összefüggéseket állapítottunk meg, a vegyületeket és a hordozó rendszereket optimáltuk. A mikobaktériumok intracelluláris kórokozók, ezért a gazdasejt specificitás és a szelektivitás növelése a vegyületek célbajuttatásokor elkerülhetetlen. A sejtbejutás és a biohasznosíthatóság növelésére gazdasejt specifikus hordozó peptideket, nanohordozó rendszereket (nanorészecske, liposzóma) alkalmaztunk. Hordozóként zsírsavval módosított tuftsin származékokat fejlesztettünk, valamint antibakteriális peptideket alkalmaztunk. PLGA nanorészecskék alkalmazásával in vivo hatékony konstrukciókat állítottunk elő. A különböző in vitro és in vivo modell rendszereket is optimáltuk a vegyületek hatékonyságának tesztelésére. A látens Mycobacterium tuberculosis fertőzöttség érzékeny kimutatása érdekében az Rv2654c immundomináns fehérje epitóp térképezését megvalósítottuk, két generációs szintetikus, átlapoló peptidek alkalmazásával. A QuantiFERON-TB Gold In-Tube teszt hatékonyságát nagymértékben javítottuk a „p51-65” szintetikus peptid antigén alkalmazásával, nem HIV fertőzött donorok esetében. Eredményeink bizonyították, hogy a peptid antigének alkalmas és ígéretes jelöltek a látens fertőzöttség, a BCG oltottság, valamint az aktív megbetegedés korai stádiumának megkülönböztetésében.
Results in English
In the framework of project 104275 new potential antimycobacterial agents was successfully prepared and in vitro – in vivo evaluated. Structure-activity relations were determined. Considering that mycobacteria can survive in host cell, its elimination was more efficient with host cell directed delivery of antimycobacterial compounds. To enhance the cellular uptake, bioavailability and the host cell specificity of the new and recently used antituberculotic compounds different approaches were developed. As carrier and targeting moieties tuftsin derivatives and antimicrobial peptides were used with different fatty acid side chain modification. We have encapsulated the antituberculotic compounds into nanoparticles and liposomes to enhance the cellular uptake and in vivo bioavaibility. We have developed a series of in vitro and in vivo models to assay the efficacy of the compounds and the carrier constructions, mainly nanoparticles. In order to improve the immunodiagnosis of latent Mycobacterium tuberculosis (MTB) infection the epitope mapping of the Rv2654c protein was evaluated. Employing peptide p51-65 in the QuantiFERON-TB Gold In-Tube assay resulted in significant boosting of the quantitative performance of the QFT test in the HIV uninfected group. The peptide-based synthetic antigens able to make progress towards differentiating TB infection and BCG vaccination, but also between LTBI and the early stage of active TB.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104275
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváti K, Bacsa B, Szabó N, Fodor K, Balka G, Rusvai M, Kiss É, Mező G, Grolmusz V, Vértessy B, Hudecz F, Bősze Sz: Antimycobacterial activity of peptide conjugate of pyridopyrimidine derivative against Mycobacterium tuberculosis in a series of in vitro and in vivo models., Tuberculosis (Edinb). 95:S207-211., 2015
Baranyai Z, Krátký M, Vinšová J, Szabó N, Senoner Z, Horváti K, Stolaříková J, Dávid S, Bősze Sz.: Combating highly resistant emerging pathogen Mycobacterium abscessus and Mycobacterium tuberculosis with novel salicylanilide esters and carbamates., Eur J Med Chem. 101:692-704., 2015
Szabados H, Uray K, Majer Z, Silló P, Kárpáti S, Hudecz F, Bősze Sz.: Characterization of desmoglein-3 epitope region peptides as synthetic antigens: analysis of their in vitro T cell stimulating efficacy, cytotoxicity, stability..., J Pept 21(9):731-42., 2015
Horváti K, Bősze Sz, Gideon HP, Bacsa B, Szabó TG, Goliath R, Rangaka MX, Hudecz F, Wilkinson RJ, Wilkinson K: Population tailored modification of tuberculosis specific interferon-gamma release assay., J Infect. pii: S0163-4453(15)00364-3. doi: 10.1016/j.jinf.2015.10.012., 2015
Orgovan N, Peter B, Bősze Sz, Ramsden JJ, Szabó B, Horvath R.: Label-Free Profiling of Cell Adhesion: Determination of the Dissociation Constant for Native Cell Membrane Adhesion Receptor-Ligand Interaction,, Label-Free Biosensor Methods in Drug Discovery, Methods in Pharmacology and Toxicology, Chapter 18, DOI 10.1007/978-1-4939-2617-6_18, Springer Science+Business Media, New, 2015
Horváti, K., Bacsa, B., Kiss, É., Fodor, K., Balka, Gy., Rusvai, M., Szabó, N., Grolmusz, V., Vértessy, B., Hudecz, F., Bősze, Sz.:: Lipopeptide-based molecular platform for targeted delivery of antitubercular compounds., 24th American Peptide Symposium, Orlando, USA, 20-25, June, 2015, 2015
Horváti, K., Baranyai, Zs., Bacsa, B., Krátký, M. Vinšová, J. Szabó, E., Senoner, Zs., Dávid, S., Fodor, K., Balka, Gy., Rusvai, M., Kiss, É., Gyulai, G., Grolmusz, V., Vértessy, B., Hudecz, F., Bősze, Sz.:: Combating mycobacterium tuberculosis with novel compounds: host cell targeting strategies in a series of in vitro and in vivo models., 17th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Budapest, Hungary, July 8-10, 2015, 2015
Horváti, K., Mező, G., Hudecz, F., Bősze, Sz.:: Branched multi-epitope conjugates as molecular platform for subunit vaccine candidates against tuberculosis., Modern Vaccines Adjuvants & Delivery Systems (MVADS), Leiden, The Netherlands, 18-20 May, 2015., 2015
É. Kiss, Gyulai, G, Ábrahám, Á, Kelemen, O, Yamasaki, M M, Baranyai, Zs, Horváti, K, Bosze, Sz,: Influence of polarity on the lipid interaction of antitubercular drug candidates and their encapsulated forms using model membranes, 15th IACIS Conference, Mainz, 2015., PII-79., 2015
É. Kiss, G. Gyulai, Á. Ábrahám, K. Horváti, Zs. Baranyai, Sz. Bősze: PEO-PPO-PEO block copolymers: new applications of old molecules, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AMPHIPHILIC POLYMERS, NETWORKS, GELS AND MEMBRANES Budapest, 2015, Abstr. IL2, p. 3. ISBN: 978-963-12-3161-8, 2015
Kósa Nikoletta, Voszka István, Herényi Levente. Horváti Kata, Bősze Szilvia,: Liposzómába zárt új farmakonok jellemzése és hatásuk Mycobacterium tuberculosis in vitro modell rendszereken., 45. Membrán-transzport konferencia, Sümeg 2015. május 19-22., 2015
Kósa Nikoletta, Herényi Levente, Bőcskei-Antal Barnabás,. Horváti Kata, Bősze Szilvia, Voszka István:: Új liposzómába zárt antituberkulotikumok vizsgálata és hatásuk Mycobacterium tuberculosis in vitro modellrendszeren., Magyar Biofizikai Társaság XXV. Kongresszusa, Budapest 2015. augusztus 25-28., 2015
Orgovan, Norbert és Ungai-Salánki, Rita és Sándor, Noémi és Bajtay, Zsuzsa és Erdei, Anna és Péter, Beatrix és Bősze, Szilvia és Ramsden, Jeremy J. és Szabó, Bálint és Horváth, Róbert: Label-Free Optical Monitoring Of The Adhesion And Spreading Of Human Cells: High Throughput Analysis With Superior Sensitivity And Time Resolution,, 17th International Conference on Cellular and Molecular Biology., ICCMB Parizs, March 30 - 31, 2015, 2015
Péter Beatrix, Székács Inna, Ungai-Salánki Rita, Orgován Norbert, Bősze Szilvia, Horváth Róbert:: Zöld tea polifenolok élő sejtek adhéziós dinamikájára gyakorolt hatásának jelölésmentes vizsgálata., Membrán-Transzport Konferencia Sümeg, 2015.05 19-22., 2015
B. Peter, I. Szekacs, R. Ungai-Salánki, N. Orgovan, S. Bosze, R. Horvath: Label-free investigation of the effect ef green tea polyphenols on the dynamics of licing cells, 4th International Conference on Bio-Sensing Technology, Lisszabon, Portugália, 2015
Sz. Bősze and F. Hudecz: Proteins and peptides for the immunodiagnosis and therapy of Mycobacterium tuberculosis infections, Amino Acids, Peptides and Proteins : Vol 40, 12 Nov 2015, eISBN: 978-1-78262-758-6, DOI:10.1039/9781782622680-00146, 2015
Baranyai Z, Krátký M, Vosátka R, Szabó E, Senoner Z, Dávid S, Stolaříková J, Vinšová J, Bősze S.: In vitro biological evaluation of new antimycobacterial salicylanilide-tuftsin conjugates., Eur J Med Chem. 16;133:152-173. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.03.047., 2017
Horváti K, Bacsa B, Mlinkó T, Szabó N, Hudecz F, Zsila F, Bősze S.: Comparative analysis of internalisation, haemolytic, cytotoxic and antibacterial effect of membrane-active cationic peptides: aspects of experimental setup., Amino Acids. ;49(6):1053-1067. doi: 10.1007/s00726-017-2402-9.), 2017
Ábrahám Á, Baranyai Zs, Gyulai G, Pári E, Horváti K, Bősze Sz, Kiss É: Comparative analysis of new peptide conjugates of antitubercular drug candidates − model membrane and in vitro studies, COLLOID SURFACE B 147: 106-115, 2016
Gyulai G, Magyar A, Rohonczy J, Orosz J, Yamasaki M, Bősze Sz, Kiss É.: Preparation and characterization of cationic Pluronic for surface modification and functionalization of polymeric drug delivery nanoparticles., Express Polym Lett. Express Polymer Letters, 10 (3) 216-226., 2016
Horvati Kata, Bősze Szilvia, Gideon Hannah P, Bacsa Bernadett, Szabó Tamás G, Goliath Rene, Rangaka Molebogeng X, Hudecz Ferenc, Wilkinson Robert J, Wilkinson Katalin A: Population tailored modification of tuberculosis specific interferon-gamma release assay, J INFECTION, 72(2):179-88. doi: 10.1016/j.jinf.2015.10.012., 2016
Kosa, N., Böcskei-Antal, B., Horváti, K., Bősze, Sz., Herényi, L., Voszka, I.:: Investigation of encapsulated liposomal antituberculotics and effects on in vitro model systems., Biophysical J., 110:3(Suppl.1) 246a, DOI: 10.1016/j.bpj.2015.11.1356), 2016
Bosze S, Hudecz F: Proteins and peptides for the immunodiagnosis and therapy of Mycobacterium tuberculosis infections (2016), AMINO ACIDS PEPTIDES AND PROTEINS 40: pp. 146-198., 2016
K Horváti, B Bacsa, N Szabó, K Fodor, Gy Balka, M Rusvai, É Kiss, G Mező, V Grolmusz, B Vértessy, F Hudecz, Sz Bősze: Antimycobacterial activity of peptide conjugate of pyridopyrimidine derivative against Mycobacterium tuberculosis in a series of in vitro and in vivo models, TUBERCULOSIS 95: (S1) S207-S211, 2015
Zs Baranyai, M Krátký, J Vinšová, N Szabó, Zs Senoner, K Horváti, J Stolaříková, S Dávod, Sz Bősze: Combating highly resistant emerging pathogen Mycobacterium abscessus and Mycobacterium tuberculosis with novel salicylanilide esters and carbamates, EUR J MED CHEM 101: 692-704, 2015
Kata Horváti, Bernadett Bacsa, Éva Kiss, Gergő Gyulai, Kinga Fodor, Gyula Balka, Miklós Rusvai, Eleonóra Szabó, Ferenc Hudecz, Szilvia Bősze: Nanoparticle Encapsulated Lipopeptide Conjugate of Antitubercular Drug Isoniazid: In Vitro Intracellular Activity and in Vivo Efficacy in a Guinea Pig Model of Tuberculosis, Bioconjugate Chemistry, 25, 2260-2268, 2014
É Kiss, G Gyulai, Cs B Pénzes, M Idei, K Horváti, B Bacsa, Sz Bosze: Tuneable surface modification of PLGA nanoparticles carrying new antitubercular drug candidate, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 458, 178–186, 2014
Krátký M, Bősze Sz, Baranyai Z, Szabó I, Stolaříková J, Paraskevopoulos G, Vinšová J.: Synthesis and in vitro biological evaluation of 2-(phenylcarbamoyl)phenyl 4-substituted benzoates., Bioorg Med Chem. 23(4):868-75., 2015
Horváti K, Bacsa B, Szabó N, Fodor K, Balka G, Rusvai M, Kiss É, Mező G, Grolmusz V, Vértessy B, Hudecz F, Bősze Sz: Antimycobacterial activity of peptide conjugate of pyridopyrimidine derivative against Mycobacterium tuberculosis in a series of in vitro and in vivo models., Tuberculosis (Edinb). 95:S207-211., 2015
Szabados H, Uray K, Majer Z, Silló P, Kárpáti S, Hudecz F, Bősze Sz.: Characterization of desmoglein-3 epitope region peptides as synthetic antigens: analysis of their in vitro T cell stimulating efficacy, cytotoxicity, stability..., J Pept 21(9):731-42., 2015
Gyulai G, Magyar A, Rohonczy J, Orosz J, Yamasaki M, Bősze Sz, Kiss É.: Preparation and characterization of cationic Pluronic for surface modification and functionalization of polymeric drug delivery nanoparticles., Express Polym Lett. Express Polymer Letters, 10 (3) 216-226., 2016
Ábrahám Á, Baranyai Zs, Gyulai G, Pári E, Horváti K, Bősze Sz, Kiss É: Comparative analysis of new peptide conjugates of antitubercular drug candidates − model membrane and in vitro studies, COLLOID SURFACE B 147: 106-115, 2016
Horváti K, Bacsa B, Mlinkó T, Szabó N, Hudecz F, Zsila F, Bősze S.: Comparative analysis of internalisation, haemolytic, cytotoxic and antibacterial effect of membrane-active cationic peptides: aspects of experimental setup., Amino Acids. ;49(6):1053-1067. doi: 10.1007/s00726-017-2402-9.), 2017
Krátký, M., Bősze, S., Baranyai, Zs, Stolař íková, J., Vinšová, J.: Synthesis and biological evolution of hydrazones derived from 4-(trifluoromethyl)benzohydrazide,, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters; doi: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2017.10.050, 2017
Zsila, F; Bosze, Sz; Horvati, K; Szigyarto, IC; Beke-Somfai, T,: Drug and dye binding induced folding of the intrinsically disordered antimicrobial peptide CM15, RSC Adv., 7, 41091-41097, DOI: 10.1039/c7ra05290a, 2017
Beatrix Peter, Eniko Farkas, Eniko Forgacs, Andras Saftics, Boglarka Kovacs, Sandor Kurunczi, Inna Szekacs, Antal Csampai, Szilvia Bosze, Robert Horvath: Green tea polyphenol tailors cell adhesivity of RGD displaying surfaces: multicomponent models monitored optically, SCI REP 7: , 2017
Martin Krátký, Szilvia Bősze, Zsuzsa Baranyai, Ildikó Szabó, Jiřina Stolaříková, Georgios Paraskevopoulos, Jarmila Vinšová,: Synthesis and in vitro biological evaluation of 2-(phenylcarbamoyl)phenyl 4-substituted benzoates, Bioorganic & Medicinal Chemistry; doi:10.1016/j.bmc.2014.12.019, 2014
Bánóczi, Z., Csik, G., Orbán, E., Magyar, A., Uray, K., Kőhidai, L.,Bősze, Sz., Mező, G., Sármay, G., Hudecz, F.:: Alteration of functional properties of covalently attached entity by conjugation with oligo- or polypeptides, Peptide Science 2013, Proceedings of the 4th Asia-Pacific International Peptide Symposium, 50th Japanese Peptide Symposium, pp. 37-40, 2014
Krátký M, Bősze Sz, Baranyai Z, Szabó I, Stolaříková J, Paraskevopoulos G, Vinšová J.: Synthesis and in vitro biological evaluation of 2-(phenylcarbamoyl)phenyl 4-substituted benzoates., Bioorg Med Chem. 23(4):868-75., 2015
É Kiss, G Gyulai, Cs B Pénzes, M Idei, K Horváti, B Bacsa, Sz Bosze: Tuneable surface modification of PLGA nanoparticles carrying new antitubercular drug candidate, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 458, 178–186, 2014
Kata Horváti, Bernadett Bacsa, Éva Kiss, Gergő Gyulai, Kinga Fodor, Gyula Balka, Miklós Rusvai, Eleonóra Szabó, Ferenc Hudecz, Szilvia Bősze: Nanoparticle Encapsulated Lipopeptide Conjugate of Antitubercular Drug Isoniazid: In Vitro Intracellular Activity and in Vivo Efficacy in a Guinea Pig Model of Tuberculosis, Bioconjugate Chemistry, 25, 2260-2268, 2014
SZILÁGYI, B.Á., NÉMETHY, Á., GYARMATI, B.S., SZABÓ, I., BŐSZE, SZ., MAGYAR, A., Szilágyi, A. 2013: Enzymatically degradable polyaminoacid gels., 15th AUSTRIAN CHEMSTRY DAYS, Joint Meeting of the Hungarian & Austrian Chemical Societies, Graz, Austria, September 23-26,, 2013
ZS. BARANYAI, J. VINŠOVÁ, É. KISS, G. GYULAI, N. SZABÓ, SZ. BŐSZE: In vitro antimycobacterial evaluation of substituted salicylanilide derivatives on Mycobacterium tuberculosis H37Rv culture,, 8th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Lublin, Poland, 2013
BÁNÓCZI, Z., CSIK, G., ORBÁN, E., MAGYAR, A., URAY, K., KŐHIDAI, L.,BŐSZE, SZ., MEZŐ, G.,SÁRMAY, G., HUDECZ, F.: Alteration of functional properties of covalently attached entity by conjugation with oligo- or polypeptides., 4th Asia-Pacific International Peptide Symposium, 50th Japanese Peptide Symposium, Osaka, Japan, November 6-8., 2013
GYULAI, G., PÉNZES, CS. B., DOBRÁDI, A., SZABÓ, R., BŐSZE, SZ., KISS, É.: Surface modification of drug carrier PLGA nanoparticles to enhance their cell membrane affinity, FormulaVII, Abstr. P7, 1-4 July, Mulhouse- FRANCE, 2013
Fadheela Patel, Hannah P. Gideon, Kata Horvati, Rene Goliath, Molebogeng X. Rangaka, Ferenc Hudecz, Szilvia Bosze, Robert J. Wilkinson, Katalin A. Wilkinson: Boosting T cell based detection of Mycobacterium tuberculosis infection using synthetic peptides, Keystone Conference “Host Response in Tuberculosis”, Whistler, British Columbia, Canada, 2013
BŐSZE SZILVIA: A fehér pestis. Egy visszatérő ősi ellenfél., Természet Világa 144(7); 304-308., 2013
Gergely B Cserép, Zsuzsa Baranyai, Dávid Komáromy, Kata Horváti, Szilvia Bősze, Péter Kele: Fluorogenic tagging of peptides via Cys residues using thiol-specific vinyl sulfone affinity tags, Tetrahedron, 70, 5961–5965, 2014

 

Events of the project

 
2015-05-22 11:25:16
Résztvevők változása
2013-12-13 10:46:48
Résztvevők változása
2013-11-21 14:31:57
Résztvevők változása
Back »