High and low-frequency discharges for biomedical applications and nanostructuring  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104531
Type K
Principal investigator Kutasi, Kinga
Title in Hungarian Nagy és kisfrekvenciás kisülések biomedikai alkalmazásokra és nanostruktúrálásra
Title in English High and low-frequency discharges for biomedical applications and nanostructuring
Keywords in Hungarian mikrohullámú kisülések, rádiófrekvenciás kisülések, kisülés modellezése, plazma diagnosztika, hidrodinamikai modellezés, plazma alapú sterilizálás, felületkezelés, rétegleválasztás
Keywords in English microwave discharges, rf discharges, discharge modelling, plasma diagnostics, hydrodynamic modelling, plasma based medical sterilization, surface treatment, layer deposition
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Physics
Panel Physics
Department or equivalent Complex Fluids Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Derzsi, Aranka
Klébert, Szilvia
Korolov, Ihor
Mezei, Pál
Mohai, Miklós
Rózsa, Károly
Tóth, András
Veres, Miklós
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 26.000
FTE (full time equivalent) 10.71
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Ez a munka a biomedikában és nanotechnológiában potenciálisan alkalmazható alacsony és atmoszférikus nyomású kisülések elméleti és kísérleti jellemzésére fókuszál, továbbá ezen területeken való alkalmazhatóságuk és eredményességük tesztelésére. Négy kisülési rendszert tanulmányozunk azzal a céllal, hogy megértsük az alkalmazás során lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokat (i) kis átmérőjű csőben alacsony és atmoszférikus nyomásokon generált felülethullám mikrohullámú kisülést, amelyet alacsony nyomáson egy reaktorhoz csatlakoztatunk; (ii) rádiófrekvenciával egy tű hegyénél létrehozott áramló kisülést (plazmatű); (iii) kapilárisban gerjesztett mikrohullámú kisülést; és (iv) nagytérfogatú reaktorban létrehozott felülethullám mikrohullámú kisülést. Egy további dielektrikummal gátolt felületi kisülést pediglen biokompatibilis modellfelületek létrehozására alkalmazunk. A munka céljai (i) megérteni a felülethullám mikrohullámú utókisülésben lejátszódó sterilizálási és dekontaminációs folyamatokat; (ii) meghatározni és megérteni az atmoszférikus nyomású felülethullám mikrohullámú kisülés alkalmazhatóságát a gyógyászatban; (iii) megérteni a plazmatű folyadékkal való kölcsönhatása során végbemenő folyamatokat; (iv) megtalálni a biokompatibilis modellfelületek létrehozására alkalmas optimális feltételeket úgy alacsony mint atmoszférikus nyomáson; (v) megmagyarázni az oxid nanostruktúrák kialakulását alacsony nyomású utókisülésben, illetve megérteni a nanostruktúrák növekedését atmoszférikus nyomású utókisülésben; valamint (vi) tisztázni a nagytérfogatú felülethullám mikrohullámú kisülés alkalmazhatóságát szén nanofalak leválasztására.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapproblémája a különböző alacsony és atmoszférikus nyomású kisülési rendszerek alkalmazhatósága a biomedika és a nanotechnológia különböző területein, valamint a rendszerekben lejátszódó folyamatok, illetve ezen folyamatokban a plazmarészecskék szerepének megértése. A kísérletek a következő kérdéseket hivatottak megválaszolni. 1. Egy alacsony nyomású felülethullám mikrohullámú utókisülés képes-e hatékony sterilizálásra illetve dekontaminálásra, és mely folyamatok járulnak ehhez hozzá? 2. A gyógyászat számára eszközzé válhat-e egy atmoszférikus nyomású felülethullám mikrohullámú kisülés? 3. Hogyan hat kölcsön a plazmatű folyadékokkal? 4. Melyek azok a folyamatok, amelyek hozzájárulnak az oxid nanostruktúrák kialakulásához fóliákon alacsony nyomású felülethullám mikrohullámú utókisülésben? 5. Mi az összefüggés az atmoszférikus nyomású mikrohullámú kisülés által keltett nanostruktúra típusa és a prekurzor felület milyensége, valamint a kisülési feltételek között? 6. Alkalmas-e egy nagytérfogatú felülethullám mikrohullámú kisülés szén nanofalak leválasztására? 7. Milyen nanotárgyak növeszthetők szilárd és gáz prekurzorokból atmoszférikus nyomású kapiláris mikrohullámú kisüléssel. 8. Melyek a “felületkezelési paraméter – felületi kémiai összetétel és szerkezet – tulajdonság”” összefüggések azon válogatott polimer felületek esetén, amelyeket biokompatibilis felületek elérése céljából DBD plazmával kezelnek és megfelelő vegyületekkel ojtanak.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Jelen kutatás feltárja azon fizikai és kémiai folyamatokat, amelyek a plazmakörnyezetben játszódnak le különböző alkalmazások során, úgy mint felületi dekontamináció, felületmodósítás és nanostruktúra kialakulás. Továbbá hozzájárul plazma alapú eszközök kifejlesztéséhez a biomedika és nanotechnológia részére. A biomedika számára fejlesztendő plazma alapú eszközök nagy előnye az, hogy nem-toxikus hatóanyagokat alkalmaz, amelyek a nagyrészt levegő típusú keverékben, levegő, illetve nemesgázok és ezek keverékeiben keltett aktív részecskék
A kisülési plazmában jelen lévő aktív részecskék lehetővé teszik ezen rendszerek hasznos eszközökké való válását számos fontos területen, közöttük a biomedikában és a nanotechnológiában. A biomedikában a plazmák fontosnak találtattak a korházi higiéniában, sebkezelésben, bőrbetegségek kezelésében, fogkezelésben, implantátumokra való biokompatibilis felületek leválasztásában és számos egyéb területen. A higiénia területén egy fontos kérdéskör például a hőmérséklet érzékeny orvosi műszerek hatékony sterilizálása, amely a klasszikus módszerekkel nem lehetséges, illetve a fertőző fehérjék inaktiválása, amely a klasszikus módszerekkel nehezen érhető el. A nanotechnológiában a kisülési plazmák alkalmazhatók nanosrtuktúrák kialakítására, valamint azok kezelésére, például nanocsövek tisztítására és funkcionalizálására, illetve vékonyréteggel való bevonására. Mivel ezek az alkalmazások aktív részecskéken alapszanak – amelyek a energetikus elektronok-semleges részecskék ütközési folyamatokkal triggerelt reakciók során keletkeznek a gáztérben - az adott alkalmazás szempontjából ideális összetételű plazma megtalálása kulcsfontosságú. A helyes plazmaösszetétel meghatározása viszont csak az alkalmazás során lejátszódó folyamatok megértése után lehetséges. A jelen kutatás hozzájárul különböző alkalmazási folyamatok megértéséhez, úgy mint a sterilizálási és dekontaminációs, biokompatibilis felületek generálása, nanostruktúrák kialakulása és leválasztása különböző feltételek mellett. Ugyanakkor a munka során számos olyan rendszernek a fentebb említett területeken való alkalmazhatóságát teszteljük, amelyek egy további fejlesztési fázis után hasznos eszközökké válhatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kisülési plazmák aktív környezetét képezik (egy „kémiai laboratórium” ) számos biomedikai és nanotechnológiai alkalmazásnak. A plazmák alkalmazhatók orvosi eszközök alacsony hőmérsékleten történő sterilizálására, mely nehezen kezelhető a klasszikus módszerekkel, sebkezelésre, fogkezelésre, implantátumok felületének biokompatibilissé tételére és számos egyéb alkalmazásra. A plazmák fontos szerepet játszanak nanosrtuktúrált anyagok létrehozásában, melyek alkalmazhatók például az elektronikában, nanoszenzorokként, vagy napelemek alakotó elemeiként. Ezen alkalmazások számára az optimális plazmarendszerek megtalálása, valamint az alkalmazások során lejátszódó folyamatok megértése kulcsfontosságú. A jelen munkával számos plazmarendszernek a biomedikában - sterilizálásra és gyógyításra – , valamint a nanotechnológiában nanostruktúrálásra való alkalmazhatóságát vizsgáljuk. Munkánk célja megérteni a sterilizálási folyamatot, a biokompatibilis felület képzését és nanostruktúrák kialakulását különböző körülmények között, illetve meghatározni mely aktív részecskék játszanak fontos szerepet ezen folyamatokban.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

This work focuses on the theoretical and experimental characterization of different low and atmospheric pressure discharges with application potentials in biomedicine and nanotechnology, and on testing their applicability and efficiency in these fields. Four different types of discharge systems are studied with the aim of understanding the physical and chemical processes occurring in the applications: (i) a surface-wave microwave (mw) discharge generated in small diameter operating both at low and atmospheric pressures, linked to a reactor at low pressures; (ii) an rf generated "plasma needle", that is a flowing discharge generated at the tip of a needle; (iii) a flowing microwave discharge generated in a capillary; and (iv) a surface-wave mw discharge generated in a large volume reactor. A further surface dielectric barrier discharge is used for generation of biocompatible model surfaces. The aims of the work are: (i) to understand the sterilization and decontamination processes in the afterglow of a surface-wave mw discharge; (ii) to define and understand the usability of the atmospheric pressure surface-wave mw discharge's afterglow in the health care; (iii) to understand the processes in the interaction of the plasma generated by the plasma needle with liquids; (iv) to find optimal discharge conditions for generation of biocompatible model surfaces both at atmospheric and low pressures; (v) to explain the formation of oxide nanostructures in a low pressure post-discharge and to understand the growth of nanostructures by atmospheric mw discharge; and (vi) to clarify the applicability of the large volume surface-wave mw discharge for deposition of carbon nanowalls.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main issues of the research are the applicability of different low and atmospheric pressure discharge systems in various areas of biomedicine and nanotechnology, as well as the understanding of the processes occurring in the systems and the role of the different plasma species in the application processes. The experiments are expected to answer the following questions. 1. Is a low pressure surface-wave microwave post-discharge efficient for sterilization and decontamination and what are the processes that contribute to it? 2. Can an atmospheric surface-wave microwave discharge become a tool in medicine? 3. How does the plasma needle interact with liquids? 4. What are the processes that contribute to the oxide nanostructure formations on foils in a low pressure surface-wave microwave post-discharge? 5. What is the correlation between the type of nanostructure formed with atmospheric pressure microwave discharge and the state of the precursor surface and the discharge conditions? 6. Is a large volume surface-wave microwave discharge applicable for carbon nanowall deposition? 7. What kind of nano-objects can be grown from solid and gaseous precursors with an atmospheric capillary microwave discharge? 8. What are the "process parameter – structure – property" relationships for the selected polymer surfaces treated by DBD plasmas and grafted subsequently by substances suitable for obtaining surfaces biocompatible in various medical applications?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The present research reveals the physical and physico-chemical processes occurring during surface decontamination, surface modification and nanostructure formation in a plasma media, as well as contributes to the development of discharge plasma based tools for biomedicine and nanotechnology. The great advantage of the plasma based tools for biomedicine is the use of non-toxic agents, which are mostly the active species generated in air, air like mixtures or noble gases and their mixtures, respectively.
The active species present in the discharge plasmas allow these systems to become useful tools in different fields, among which we find the two very important ones, the biomedicine and nanotechnology. In biomedicine, plasmas are found to be useful in hospital hygiene, wound treatment, skin diseases treatment, dental care, biocompatible surface deposition on implants and many others. In the case of hospital hygiene an important issue is the efficient sterilization of heat sensitive medical tools, which cannot be sterilized with classical methods, and also the inactivation of infectious proteins that are difficult to inactivate with classical methods. In the field of nanotechnology discharge plasmas are used for producing nanostructures, as well as to process them, e.g. to clean and to functionalize nanotubes and even to deposit thin films on them. As these applications are based on active species - which are created in the gas phase through reactions triggered by the energetic electron-neutral collisions - the plasma systems with the right species composition for the given application have to be found under the requested conditions. The right composition can be defined after the understanding of the application processes. The work proposed here contributes to the understanding of several application processes, such as sterilization and decontamination, biocompatible surface generation, nanostructure formation and deposition under different conditions. The work also tests the applicability of several systems in the above-mentioned fields, systems which can become tools after passing a further development phase.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Discharge plasmas constitute an active media (a „chemical laboratory”) for different biomedical and nanotechnological applications. Plasmas can be used for the sterilization of medical tools at low temperature difficult to handle by classicle methods, for wound tretments, dental care, biocompatible surface generation for implants and many others. Plasmas play also important role in the generation of nanostructured materials that can be used e.g. in electronics, for nanosensors, solar cells. For these applications the optimal plasma systems are to be found and the reactions that play role in the application processes should be understood. With the present work we wish to study the applicability of several plasma systems in biomedicine for sterilization and health care purposes, as well as in nanotechnology for nanostructure formation. Our studies aim to understand the sterilization process, the biocompatible surface generation and the formation of nanostructures under different conditions, as well as to identify the species that play the crucial role in these processes.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Egy felülethullám mikrohullámú kisülés utókisülését alkalmazva, rámutattunk a O-atomok és O2(a) szerepére a fehérjék maratásában, valamint a kisülésből származó atomoknak a E. coli baktériummal való kölcsönhatására a dekontaminációs folyamatok során. Katalitikus próba és tömegspektroszkópiai mérések, illetve komplex kisülési modellek segítségével megmutattuk, hogy az utókisülésben a plazma összetétele, valamint a részecskesűrűség-eloszlások milyen módon állíthatók a rendszer és kisülési paraméterek segítségével. Az utókisülési rendszert alkalmasnak találtuk kis átmérőjű polimér csövek kezelésére, illetve magoknak csirázásgátló gombáktól való megtisztítására. Vizsgáltuk egy atmoszférikus nyomású nem-termikus plazma, “plazmatű”, hatását a sebgyógyulási folyamatra keratinocita sejtkultúrákat alkalmazva. Megmutattuk, hogy a plazmakezelés segíti a fertőzött sebek összezáródását. Spektroszkópiai és elektromos mérések segítségével meghatároztuk a plazmatű stabilitását különböző felületekkel való kölcsönhatásakor. Megmutattuk, hogy polimér felületeken atmoszférikus nyomású levegő plazmával létrehozott funkciós csoportokhoz makromolekulák köthetők merítéses módszerrel. Megmutattuk, hogy réz lapokon különböző nanostruktúrájú oxid rétegeket lehet előállítani rádiófrekvenciás és mikrohullámú kisülések segítségével. A struktúrált oxid felületű réz lapokat sikeresen alkalmaztuk hordozóként csavarodott szén nanocsövek előállítására.
Results in English
Using the afterglow of a surface-wave microwave discharge we shown the role of O-atoms and O2(a) in etching of proteins, and demonstrated the interaction of the atoms originating from the discharge with the E. coli bacteria in the decontamination process. Using catalytic probe and mass spectrometry measurements, together with complex discharge and afterglow models, we demonstrated the possibility of tuning the plasma composition and the species densities distribution in the afterglow with the system and discharge parameters. The afterglow system was found proper to treat small diameter polymer tubes and to disinfect the seeds from the germination inhibitor fungus. We studied the effect of a non-thermal atmospheric pressure plasma, “plasma needle”, on the wound healing process using keratinocyte cell cultures, and shown that plasma treatment can help the closer of infected wounds. The stability of the plasma needle in contact with different surfaces was determined by spectroscopic and electrical measurements. We shown that polymer surfaces can be functionalized with atmospheric pressure air plasma and subsequently grafted with macromolecules with dip-coating method. We shown that oxide layers with different surface nanostructures can be created on copper plates with the help of radio frequency and microwave discharges, respectively. The copper plates with structured oxide surfaces were successfully used as substrates for synthesis of coiled carbon nanotubes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104531
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cs. Szőke, Z. Nagy, K. Gierczik, A. Székely, T. Spitkól, Zs. Tóthné Zsuboril, G. Galiba, Cs. L. Marton, K. Kutasi: Effect of the afterglows of low pressure Ar/N2-O2 surface-wave microwave discharges on maize and barley, elfogadás alatt Plasma Processes and Polymers, 2017
K. Kutasi, N. Puac, N. Skoro, Z. Lj. Petrovic ́: Interaction of atmospheric pressure plasma needle and DBD jet with different surfaces, to be submitted Spectrochimica Acta B, 2018
K. Kutasi, N. Puac, N. Skoro, Z. Lj. Petrovic ́: Influence of different types of sample surfaces on a plasma needle, Proc. of ”21st Symposium on Applications of Plasma Processes (SAPP XXI), 13-18th January, Strbske Pleso, Slovakia”, 5pp (2017), 2017
D. Duday, F. Clement, E. Lecoq, C. Penny, J.-N. Audinot, T. Belmonte, K. Kutasi, H.-M. Cauchie, P. Choquet: Study of Reactive Oxygen or/and Nitrogen Species Binding Processes on E. coli Bacteria with Mass Spectrometry Isotopic Nanoimaging, Plasma Process. Polym. DOI: 10.1002/ppap.201200173, 2013
A. Vesel, M. Kolar, N. Recek, K. Kutasi, K. Stana-Kleinschek, M. Mozetic: Etching of blood proteins in the early and late flowing afterglow of oxygen plasma, Plasma Process. Polym. (közlésre elfogadott), 2013
K. Kutasi, R. Zaplotnik, G. Primc, M. Mozetic: Controlling the oxygen species density distributions in the flowing afterglow of O2/Ar-O2 surface-wave microwave discharges, J. Phys. D: Appl. Phys (közlésre elfogadott), 2013
A. Tóth, K. Szentmihályi, Z. Keresztes, I. Szigyártó, D. Kováčik, M. Černák, K. Kutasi: LAYER-BY-LAYER ASSEMBLY OF THIN ORGANIC FILMS ON PTFE ACTIVATED BY P-SUR16 COLD ATMOSPHERIC AIR PLASMA, Book of abstracts of 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmádi, Hungary, 25-29 August 2013, pg. 202, 2013
K. Kutasi: The afterglow of surface-wave microwave discharges in service of biomedicine and nanotechnology: secrets revealed by modelling studies [invited lecture], Book of abstracts of 19th International Vacuum Congress IVC-19, Paris, 9-13 Sepetmber 2013, pg. 1482/2887, 2013
K.Kutasi: Characteristics of a small volume Ar-O2 afterglow [invited lecture], Book of abstracts of 69th IUVSTA Workshop on Oxidation of Organic Materials by Excited Radicals Created in Non-equilibrium Gaseous Plasmas, pg. 46-50, 2012
D. Duday, F. Clement, E. Lecoq, C. Penny, J.-N. Audinot, T. Belmonte, K. Kutasi, H.-M. Cauchie, P. Choquet: Study of Reactive Oxygen or/and Nitrogen Species Binding Processes on E. coli Bacteria with Mass Spectrometry Isotopic Nanoimaging, Plasma Process. Polym. 10:(10) pp. 864-879., 2013
A. Vesel, M. Kolar, N. Recek, K. Kutasi, K. Stana-Kleinschek, M. Mozetic: Etching of blood proteins in the early and late flowing afterglow of oxygen plasma, Plasma Process. Polym. 11:(1) pp. 12-23., 2014
K. Kutasi, R. Zaplotnik, G. Primc, M. Mozetic: Controlling the oxygen species density distributions in the flowing afterglow of O2/Ar-O2 surface-wave microwave discharges, J. Phys. D: Appl. Phys 47, 025203, 2014
A. Tóth, K. Szentmihályi, Z. Keresztes, I. Szigyártó, D. Kováčik, M. Černák, K. Kutasi: Layer-by-layer assembly of thin organic films on PTFE activated by cold atmospheric plasma, Central European Journal of Chemistry (közlésre elfogadva), 2014
K. Kutasi: SURFACE AND GAS PHASE PROCESSES IN AFTERGLOW PLASMAS AIMED FOR MEDICAL STERILIZATION [invited lecture], Proc. of 6th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems – CEPAS 2014, 9th - 12th July 2014, Bratislava, Slovakia, 2014
K. Kutasi: THE AFTERGLOW OF A SURFACE-WAVE MICROWAVE DISCHARGE AS A TOOL FOR SURFACE PROCESS STUDIES [invited lecture], Proc. of 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, August 26 – 29, 2014, Belgrade, Serbia, 2014
Kinga Kutasi, András Tóth, Klára Szentmihályi, Zsófia Keresztes, Imola Szigyártó: Layer-by-layer assembly of thin organic films on PTFE activated by air diffuse coplanar surface barrier discharge [invited lecture], Proc of. 9th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing and EU COST MP1101 Workshop on Atmospheric Plasma Processes and Sources, 19 - 23 January 2014, Slovenia, 2014
A. Tóth, K. Szentmihályi, Z. Keresztes, I. Szigyártó, D. Kováčik, M. Černák, K. Kutasi: Layer-by-layer assembly of thin organic films on PTFE activated by cold atmospheric plasma, OPEN CHEMISTRY, 13, 557, 2015
Ihor Korolov, Barbara Fazekas, Márta Széll, Lajos Kemény, Kinga Kutasi: The effect of the plasma needle on the human keratinocytes related to the wound healing process, J. Phys. D. : Appl. Phys, bekuldve, 2015
Kutasi Kinga, Cédric Nöel, Thierry Belmonte, Vasco Guerra: Evolution of active species downstream of a low pressure 90%Ar-10%(N2-O2) flowing microwave discharge, 32nd ICPIG, July 26-31, 2015, Iași, Romania, 2015
Ihor Korolov, Barbara Fazekas, Márta Széll, Lajos Kemény, Kinga Kutasi: The effect of the plasma needle on the wound healing process, 20th Symposium on Application of Plasma Processes COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids, 17.-22.1.2015, Tatranská Lomnica, 2015
Kutasi Kinga, Ihor Korolov, Péter Berki, Egon Kecsenovity, Dóra Fejes, Klára Hernádi: Substrate design for growing nanostructured carbon, 7th International Conference on Innovations in Thin Film Processing and Characterization 16-20 November 2015, Nancy, France, 2015
Ihor Korolov, Barbara Fazekas, Márta Széll, Lajos Kemény, Kinga Kutasi: The effect of the plasma needle on the human keratinocytes related to the wound healing process, J. Phys. D. : Appl. Phys 49 035401, 12pp, 2016
Kinga Kutasi, Cédric Noël, Thierry Belmonte and Vasco Guerra: Tuning the afterglow plasma composition in Ar/N2/O2 mixtures: characteristics of a flowing surface-wave microwave discharge system, Plasma Sources Sci. Technol. 25 055014, 16pp, 2016
Miran Mozetič, Gregor Primc, Alenka Vesel, Rok Zaplotnik, Martina Modic, Ita Junkar, Nina Recek, Marta Klanjšek-Gunde, Lukus Guhy, Mahendra K Sunkara, Maria C Assensio, Slobodan Milošević, Marian Lehocky, Vladimir Sedlarik, Marija Gorjanc, Kinga Kutasi and Karin Stana-Kleinschek: Application of extremely non-equilibrium plasmas in the processing of nano and biomedical materials, Plasma Sources Sci. Technol. 24 015026, 13 p., 2015
Gueye M, Gries T, Noël C, Migot-Choux S, Bulou S, Lecoq E, Choquet P, Kutasi K, Belmonte T: Interaction of (3-Aminopropyl)triethoxysilane with Pulsed Ar–O2 Afterglow: Application to Nanoparticles Synthesis, PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 36:(4) pp. 1031-1050, 2016
Moisan M, Boudam K, Carignan D, Keroack D, Levif P, Barbeau J, Seguin J, Kutasi K, Elmoualij B, Thellin O, Zorzi W: Sterilization/disinfection of medical devices using plasma: the flowing afterglow of the reduced-pressure N-2-O-2 discharge as the inactivating medium, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 63:(1) Paper 10001. 46 p., 2013
Kinga Kutasi and Ihor Korolov: Guiding the afterglow through a small diameter tube, ESCAMPIG XXIII, Bratislava, Slovakia, July 12-16, 2016, 2016
Kinga Kutasi and Ihor Korolov: Flowing afterglow system for surface treatment of heat sensitive small diameter tubes, Plasma Sources Sci. Technol., bekuldve, 2016
Szilvia Klébert, Zoltán Károly, András Késmárki, Attila Domján, Miklós Mohai, Keresztes Zsófia, Kinga Kutasi: Chemical modification of PMMA surface by atmospheric DBD plasma, bekuldve, 2016
Fazekas Barbara: UVB- and plasma radiation-induced cellular responses of human keratinocytes, Department of Dermatology and Allergology University of Szeged Szeged, Hungary, 2015
Késmárki András: POLI(METIL-METAKRILÁT) FELÜLETÉNEK HIDEGPLAZMÁS FUNKCIONALIZÁLÁSA MAKROMOLEKULÁK RÖGZÍTÉSE CÉLJÁBÓL, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Vegyészmérnök BSc – Anyagtudományi szakirány, 2016
Herceg Zoltán: POLI(TETRAFLUOROETILÉN) FELÜLETMÓDOSÍTÁSA NEM-EGYENSÚLYI HIDEG PLAZMÁVAL TOVÁBBI MOLEKULÁK HOZZÁKAPCSOLÁSÁNAK CÉLJÁBÓL, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyész- és Biomérnöki Kar, Vegyészmérnök BSc – Anyagtudomány szakirány, 2016
Kinga Kutasi and Ihor Korolov: Characteristics of the flowing afterglow of a surface-wave microwave discharge in a reactor loaded with a small diameter tube, Plasma Process Polym. e1700028, DOI: 10.1002/ppap.201700028, 2017
Szilvia Klébert, Zoltán Károly, András Késmárki, Attila Domján, Miklós Mohai, Keresztes Zsófia, Kinga Kutasi: Solvent- and catalysts-free immobilization of tannic acid and polyvinylpyrrolidone onto PMMA surface by DBD plasma, Plasma Process Polym. 14, e1600202, 2017

 

Events of the project

 
2013-10-28 13:13:10
Résztvevők változása
2013-01-22 14:33:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: SZFI - Lézerfizikai Osztály (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont), Új kutatóhely: SZFI - Komplex Folyadékok Osztály (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont).
Back »