Consortional main: The multiple level of immunregulation in Rheumatoid arthritis: the role of B-cells  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104846
Type NK
Principal investigator Sármay, Gabriella
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Az immunszabályozás szintjei Rheumatoid arthritis-ben: a B sejtek szerepe
Title in English Consortional main: The multiple level of immunregulation in Rheumatoid arthritis: the role of B-cells
Keywords in Hungarian B-sejt, autoimmunitás, rheumatoid arthritis, immunszabályozás
Keywords in English B-cells, autoimmunity, rheumatoid arthritis, immunregulation
Discipline
Biological basis of immunity related disorders (e.g. autoimmunity) (Council of Medical and Biological Sciences)70 %
Immunology (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Immunology
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Immunology (Eötvös Loránd University)
Participants Bankó, Zsuzsanna
Kecse-Nagy, Csilla
Kövesdi, Dorottya
Magyar, Anna
Nagy, György
Pozsgai, Judit
Prechl, József
Szarka, Eszter
Szili, Dániel
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 123.341
FTE (full time equivalent) 15.77
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Összehasonlítottuk szérum ACPA és affintás tisztított IgG frakciók specificitását és affinitását. Nagy fokú keresztreakció figyelhető meg az egyes anti-cit-peptid IgG-k között, amelyek KD értékei 10-6 - 10-8 M közöttiek és fordított korrelációt mutatnak a betegség súlyosságával. Megterveztünk és levizsgáltunk egy 2-2 Cit-Gly és Ala-Cit motívumot tartalmazó, új multi-epitóp peptidet. 2. - Tanulmányoztuk a "párbeszédet" BCR-TLR9 és BCR-FcγRIIb-TLR9 között. A TAK1 kulcsfontosságú szabályozója a BCR-TLR9 párbeszédnek, szinergiát eredményezve, amíg az átszerkesztett Fc részű anti-CD19 XmAb5871 szupresszálja a patogén B sejteket, gátolva mind a BCR, mind a TLR9 közvetítette jelátvitelt. - Nanorészecskék felszínéhez cit-peptideket és lítikus peptideket kapcsoltunk, ezeka patogén B sejtek depletálásával csökkentették az ex-vivo ACPA termelést. -CD19+CD27+ B sejtekből TLR9+CD40 stimulussal IL-10 termelő Breg sejteket indukáltunk, amelyek szupresszálták TH1 sejtek IFNg termelését. RA betegekben kevesebb Breg sejtet találtunk, csökkent funkcióval. A CREB és STAT3 kulcsfontosságú transzkripciós faktorok a Breg sejtek kifejlődéséhez. 3. Az anti-TNF terápia előrehaladtával RA betegekben a B sejtek aktiváltsága csökken, míg a Breg sejtek száma nő. 4. A CIA remisszós fázisában mind a T-bet, mind az IL-10 expressziója nő az egerek MZB sejtjeiben. A CXCR3 expressziója T-bet-től függően nő, így a T-bet+ MZB sejtek a CXCR ligandum irányába vándorolnak, és ott IL-10-et szekretálnak.
Results in English
1. We compared the specificity and apparent affinity of serum ACPAs and affinity purified IgGs obtained from RA sera. We detected a high level of cross-reactivity between individual purified IgGs. The KD of anti-cit-peptide IgGs was between 10-6-10-8 M and inversely correlated with disease activity. We designed and tested a unique multi-epitope peptide with repeated cit-gly and ala-cit motifs playing role in recognition. 2. - We studied receptor crosstalk between BCR-TLR9 and BCR-FcγRIIb-TLR9. TAK1 is a key regulator of receptor crosstalk between BCR and TLR9 resulting in synergistic signaling, while the Fc-engineered anti-CD19 XmAb5871 suppresses pathogenic B cells by interrupting both BCR and TLR9 signals. - Bifunctional nanoparticles coupled to both cit-peptides and lytic peptides inhibit ex vivo ACPA production by depleting pathogenic B cells. - IL-10 producing Breg cells induced from CD19+CD27+ cells via TLR9+CD40 signals suppress IFNγ production of TH1 cells. Bregs are present in lower number and have defective function in RA. CREB and STAT3 are key transcription factors for expansion of human Bregs. 3. Monitoring B cells in RA patients upon anti-TNF therapy we detected a reduced activation state of B cells and increasing number of Bregs. 4. In the remission phase of CIA both T-bet and IL-10 expression are increased in MZB cells. CXCR3 expression is upregulated on a T-bet-dependent manner, thus T-bet+ MZ B cells migrate toward CXCR3 ligand and secrete IL-10.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104846
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szarka Eszter, Aradi Petra, Huber Krisztina, Pozsgay Judit, Végh Lili, Magyar Anna, Gyulai Gergő, Nagy György, Rojkovich Bernadette, Kiss Éva, Hudecz Ferenc, Sármay Gabriella: Affinity Purification and Comparative Biosensor Analysis of Citrulline-Peptide-Specific Antibodies in Rheumatoid Arthritis, INT J MOL SCI 19: (1) , 2018
Pozsgay Judit Katalin, Szekanecz Zoltán, Sármay Gabriella: Antigen-specific immunotherapies in rheumatic diseases, NAT REV RHEUMATOL 13: (9) 525-537, 2017
Pozsgay J, Babos F, Uray K, Magyar A, Gyulai G, Kiss E, Nagy G, Rojkovich B, Hudecz F, Sarmay G: In vitro eradication of citrullinated protein specific B-lymphocytes of rheumatoid arthritis patients by targeted bifunctional nanoparticles, ARTHRITIS RES THER 18: , 2016
Ayoglu B, Szarka E, Huber K, Orosz A, Babos F, Magyar A, Hudecz F, Rojkovich B, Gáti T, Nagy G, Schwenk JM, Sármay G, Prechl J, Nilsson P, Papp K: Bead arrays for antibody and complement profiling reveal joint contribution of antibody isotypes to C3 deposition, PLOS ONE 9: (5) , 2014
Szarka E, Babos F, Magyar A, Huber K, Szittner Z, Papp K, Prechl J, Pozsgay J, Nagy G, Rojkovich B, Gati T, Kelemen J, Baka Z, Brozik M, Pazar B, Poor G, Hudecz F, Sarmay G: Recognition of new citrulline containing peptide epitopes by autoantibodies produced in vivo and in vitro by B cells of Rheumatoid arthritis patients., IMMUNOLOGY 141: (2) 181-191, 2014
Szili D, Bankó Z, Tóth EA, Nagy G, Rojkovich B, Gáti T, Simon M, Hérincs Z, Sármay G: TGFβ activated kinase 1 (TAK1) at the crossroad of B cell receptor and toll-like receptor 9 signaling pathways in human B cells, PLOS ONE 9: (5) , 2014
Szili D, Cserhalmi M, Banko Z, Nagy G, Szymkowski DE, Sarmay G: Suppression of innate and adaptive B cell activation pathways by antibody coengagement of FcgammaRIIb and CD19., MABS-AUSTIN 6: (4) 991-999, 2014
Bankó Zsuzsanna, Pozsgay Judit, Gáti Tamás, Rojkovich Bernadette, Újfalussy Ilona, Sármay Gabriella: Regulatory B cells in rheumatoid arthritis: Alterations in patients receiving anti-TNF therapy, CLIN IMMUNOL 184: 63-69, 2017
Banko Z, Pozsgay J, Szili D, Toth M, Gati T, Nagy G, Rojkovich B, Sarmay G: Induction and Differentiation of IL-10-Producing Regulatory B Cells from Healthy Blood Donors and Rheumatoid Arthritis Patients., J IMMUNOL 198: (4) 1512-1520, 2017
Judit Pozsgay, Eszter Szarka, Krisztina Huber, Fruzsina Babos, Anna Magyar, Ferenc Hudecz, Gabriella Sármay: Synthetic Peptide-Based ELISA and ELISpot Assay for Identifying Autoantibody Epitopes, In: Marina Cretich, Marcella Chiari (szerk.) (szerk.) Peptide Microarrays: Methods and Protocols. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2016. pp. 223-233., 2016
Papp K, Ayoglu B, Szarka E, Huber K, Orosz A, Magyar A, Hudecz F, Nagy G, Schwenk J, Sarmay G, Prechl J, Nilsson P: Multiplex measurement of autoantibody levels and complement activation in rheumatoid arthritis, MOL IMMUNOL 67: (1) 170, 2015
Pozsgay J, Babos F, Uray K, Magyar A, Gyulai G, Kiss É, Nagy G, Rojkovich B, Hudecz F, Sármay G.: In vitro eradication of citrullinated protein specific B-lymphocytes of rheumatoid arthritis patients by targeted bifunctional nanoparticles., Arthritis Res Ther. 18(1):15. doi: 10.1186/s13075-016-0918-0., 2016
Pozsgay J, Szarka E, Huber K, Babos F, Magyar A, Hudecz F, Sarmay G.: Synthetic Peptide-Based ELISA and ELISpot Assay for Identifying Autoantibody Epitopes., Methods Mol Biol. 1352:223-33. doi: 10.1007/978-1-4939-3037-1_17., 2016
Huber K, Sarmay G, Kovesdi D.: Population specific IL-10 production of mouse B cells induced by the BCR, TLR9 or CD40, 35th European Workshop for Rheumatology Research (EWRR) abstracts in: Annals of the Rheumatic Diseases 74: suppl. 1. 10.1136/annrheumdis-2015-207259.6, 2015
Bankó Zs, Pozsgay J, Gáti T, Nagy Gy, Rojkovich B, Sármay G: RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS POSSESS A REDUCED NUMBER OF IL-10 PRODUCING CD27+ REGULATORY B CELLS, 35th European Workshop for Rheumatology Research (EWRR) abstracts in: Annals of the Rheumatic Diseases 74: suppl. 1.10.1136/annrheumdis-2015-207259.15, 2015
Bankó Zs, Pozsgay J, Gáti T, Nagy Gy, Rojkovich B, Sármay G: Rheumatoid Arthritis patients possess a reduced ratio between regulatory and effector B cells as compared to healthy controls, 4th European Congress of Immunology, 2015, szeptember 6-9., 2015
Huber K, Sarmay G, Kovesdi D: Differences of the BCR and TLR9-induced IL-10 production in mouse splenic B cell populations, 4th European Congress of Immunology, 2015, szeptember 6-9., 2015, 2015
Gálné Babos F.: Citrullin gartalmú peptide és konjugátumaik a rheumatoid arthritis korai kimutatására., Magyar Kémikusok Lapja, 70: 39-40, 2015
Magyar A, Gyulai G, Pozsgay J, Schlosser G, Uray K, Szarka E, Rojkovich B, Nagy Gy, Kiss É, Sármay G., Hudecz, F.: Identification and targeting by citrulline containing B-cell epitope peptides related to rheumatoid arthritis as recognition unit with nanoparticles, Book of Abstract (ISBN 978-83-61479-69-7) 23rd Polish Peptide Symposium, Spala, Poland, Eds.: (Kolesińska, B., Kierus, K., Frączyk, A.) p. 42, 2015
Pozsgay J, Magyar A, Gyulai G, Babos F, Uray K, Rojkovich B, Nagy Gy, Kiss E, Hudecz F, Sármay G.: Selective depletion of citrullinated protein specific B cells in rheumatoid arthritis by an auto-epitope peptide and a killing peptide coupled together to nanobeads, 4th European Congress of Immunology, Vienna, 3-6 September, 2015., 2015
Gyulai G, Magyar A, Schlosser G.: Peptidekkel módosított felületű nanorészecskék szintézise, tömegspektrometriás analízise, MTA Peptidkémiai Munkabizottság tudományos ülése, Balatonszemes, 2015. május 20 – 22., 2015
Kövesdi D, Angyal A, Huber K, Szili D, Sármay G.: T-bet is a new synergistic meeting point for the BCR and TLR9 signaling cascades., Eur J Immunol. 2013 Nov 18. doi: 10.1002/eji.201343841., 2013
Szili D, Bankó Zs, Tóth EA, Nagy Gy, Rojkovich B, Gáti T, Simon M, Hérincs Z, and Sármay G.: TGFβ activated kinase 1 (TAK1) at the crossroad of B cell receptor and Toll-like receptor 9 signaling pathways in human B cells., PLoS One 6;9(5):e96381. doi: 10.1371/journal.pone.0096381. eCollection, 2014
Szili D, Cserhalmi M, Banko Z, Nagy G, Szymkowski DE, Sarmay G.: Suppression of innate and adaptive B cell activation pathways by antibody coengagement of FcgammaRIIb and CD19., MABS (ISSN: 1942-0862) 6: (4) pp. 991-999. (2014), 2014
Ayoglu B, Szarka E, Huber K, Orosz A, Babos F, Magyar A, Hudecz F, Rojkovich B, Gáti T, Nagy G, Schwenk JM, Sármay G, Prechl J, Nilsson P, Papp K.: Bead arrays for antibody and complement profiling reveal joint contribution of antibody isotypes to C3 deposition., PLoS ONE (ISSN: 1932-6203) (eISSN: 1932-6203) 9: (5) Paper e96403. (2014), 2014
Szarka E, Babos F, Magyar A, Huber K, Szittner Z, Papp K, Prechl J, Pozsgay J, Neer Z, Ádori M, Nagy G, Rojkovich B, Gáti T, Kelemen J, Baka Z, Brózik M, Pazár B, Poór G, Hudecz F, Sármay G.: Recognition of new citrulline-containing peptide epitopes by autoantibodies produced in vivo and in vitro by B cells of rheumatoid arthritis patients., Immunology. 2014 Feb;141(2):181-91. doi: 10.1111/imm.12175., 2014
Pozsgay J, Babos F, Uray K, Magyar A, Gyulai G, Kiss É, Nagy G, Rojkovich B, Hudecz F, Sármay G.: In vitro eradication of citrullinated protein specific B-lymphocytes of rheumatoid arthritis patients by targeted bifunctional nanoparticles., Arthritis Res Ther. 18(1):15. doi: 10.1186/s13075-016-0918-0., 2016
Banko Z, Pozsgay J, Szili D, Toth M, Gati T, Nagy G, Rojkovich B, Sarmay G: Induction and Differentiation of IL-10-Producing Regulatory B Cells from Healthy Blood Donors and Rheumatoid Arthritis Patients., J IMMUNOL 198: (3) , 2017
: THE NUMBER OF IL-10 PRODUCING REGULATORY B CELLS INCREASES IN RESPONDER RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS WITH THE DURATION OF ANTI-TNF THERAPY, (10th International Congress on Autoimmunity), 2016
Huber K, Sarmay G, Kovesdi D: MZ B cells migrate in a T-bet dependent manner and might contribute to the remission of collagen-induced arthritis by the secretion of IL-10., EUR J IMMUNOL 46: (9) 2239-2246, 2016
Papp K, Ayoglu B, Szarka E, Huber K, Orosz A, Magyar A, Hudecz F, Nagy G, Schwenk J, Sarmay G, Prechl J, Nilsson P: Multiplex measurement of autoantibody levels and complement activation in rheumatoid arthritis, MOL IMMUNOL 67: (1) 170, 2015
Szarka E, Babos F, Magyar A, Huber K, Szittner Z, Papp K, Prechl J, Pozsgay J, Neer Z, Ádori M, Nagy G, Rojkovich B, Gáti T, Kelemen J, Baka Z, Brózik M, Pazár B, Poór G, Hudecz F, Sármay G.: Recognition of new citrulline-containing peptide epitopes by autoantibodies produced in vivo and in vitro by B cells of rheumatoid arthritis patients., Immunology. 2014 Feb;141(2):181-91. doi: 10.1111/imm.12175., 2014
Szarka Eszter: Autoantitest profil és B-sejt epitópok vizsgálata citrullinált peptidek segítségével rheumatoid arthritisben és a patomechanizmus vizsgálata a betegség egér modelljében, ELTE Immunológiai Tanszék, 2014
Szili Dániel: "Signaling pathway interactions and their inhibition in healthy and RA B cells", ELTE Immunológiai Tanszék, 2014
Krisztina Huber, Gabriella Sármay, Dorottya Kövesdi: FINDING THE MOST RESPONSIVE B CELL POPULATION WITH INDUCIBLE REGULATORY PHENOTYPE IN MICE, Magyar Immunológiai Társaság 44. Vándorgyűlése, 2014, 2014
Kövesdi D, Angyal A, Huber K, Szili D, Sármay G.: T-bet is a new synergistic meeting point for the BCR and TLR9 signaling cascades., Eur J Immunol. 2013 Nov 18. doi: 10.1002/eji.201343841., 2013
Szili D, Pozsgay J, Bankó Zs, Gáti T, Nagy Gy, Rojkovich B, Sármay G.: Multiparameter phosphoflow analysis of B cells from patients with Rheumatoid arthritis, Annals of the Rheumatic Diseases doi:10.1136/annrheumdis-2013-203219.23, 2013
Szili D, Pozsgay J, Bankó Zs, Gáti T, Nagy Gy, Rojkovich B, Simon M, Hérincs Z, and Sármay G.: TGFbeta activated kinase 1 (TAK1) at the crossroads of B cell receptor, BAFF receptor and TLR9 signaling pathways in human B cells, Semmelweis Symposium, Budapest 7-9 november 2013. Book of abstracts, 2013
Huber K, Sármay G, Kövesdi D.: T-bet expression in regulatory B cells, Magyar Immunológiai Társaság 42. Vándorgyűlése, 2013
Szili D, Bankó Zs, Tóth EA, Nagy Gy, Rojkovich B, Gáti T, Simon M, Hérincs Z, and Sármay G.: TGFβ activated kinase 1 (TAK1) at the crossroads of B cell receptor, BAFF receptor and Toll-like receptor 9 signaling pathways in human B cells, PLOS ONE, submitted, under revision, 2014
Szili D, Bankó Zs, Tóth EA, Nagy Gy, Rojkovich B, Gáti T, Simon M, Hérincs Z, and Sármay G.: TGFβ activated kinase 1 (TAK1) at the crossroad of B cell receptor and Toll-like receptor 9 signaling pathways in human B cells., PLoS One 6;9(5):e96381. doi: 10.1371/journal.pone.0096381. eCollection, 2014
Szili D, Cserhalmi M, Banko Z, Nagy G, Szymkowski DE, Sarmay G.: Suppression of innate and adaptive B cell activation pathways by antibody coengagement of FcgammaRIIb and CD19., MABS (ISSN: 1942-0862) 6: (4) pp. 991-999. (2014), 2014
Ayoglu B, Szarka E, Huber K, Orosz A, Babos F, Magyar A, Hudecz F, Rojkovich B, Gáti T, Nagy G, Schwenk JM, Sármay G, Prechl J, Nilsson P, Papp K.: Bead arrays for antibody and complement profiling reveal joint contribution of antibody isotypes to C3 deposition., PLoS ONE (ISSN: 1932-6203) (eISSN: 1932-6203) 9: (5) Paper e96403. (2014), 2014
Fruzsina Babos, Eszter Szarka, György Nagy, Majer Zsuzsa, Gabriella Sármay, Magyar Anna, Hudecz Ferenc: The role of N- or C-terminal biotinylation in autoantibody recognition of citrullin containing filaggrin epitope peptides in Rheumatoid arthritis., BIOCONJUGATE CHEM 24: (5) 817-827, 2013
Kovesdi D, Angyal A, Huber K, Szili D, Sarmay G: T-bet is a new synergistic meeting point for the BCR and TLR9 signaling cascades., EUR J IMMUNOL 44: (3) 887-893, 2013

 

Events of the project

 
2017-11-30 14:53:50
Résztvevők változása
2016-07-07 13:50:45
Résztvevők változása
2014-12-02 22:39:17
Résztvevők változása
2014-02-12 00:22:34
Résztvevők változása
Back »