Extrinsic and intrinsic factors determine expression levels of gap junction forming connexins in the mammalian retina.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105247
Type K
Principal investigator Volgyi, Bela
Title in Hungarian Gap junction alkotó connexin fehérje expressziót befolyásoló külső és belső tényezők.
Title in English Extrinsic and intrinsic factors determine expression levels of gap junction forming connexins in the mammalian retina.
Keywords in Hungarian elektromos szinapszis, gap junction, retina, cirkadián ritmus, egyedfejlődés, adaptáció
Keywords in English electrical synapse, gap junction, retina, circadian rhythm, development, adaptation
Discipline
Molecular and cellular neuroscience (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Neurobiology
Panel Neurosciences
Department or equivalent Department of Experimental Zoology and Neurobiology (University of Pécs)
Participants Kovács-Öller, Tamás
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 29.130
FTE (full time equivalent) 6.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Minden agyi struktúrában a gap junctiont/elektromos szinapszist alkotó connexin (Cx) fehérjék igen fontosak a neuronok közötti információ továbbításában. Bár az elektromosan kapcsolt neuronális hálózatok léte ismert, jelentőségüket jócskán alulbecsülték a múltban. Napjainkban azonban a gap junction témájú munkák újra a reneszánszukat élik és világossá vált, hogy a gap junctionok fontosak a neuronális jelátvitelben, egyedfejlődésben és a sejtöregedési, sejthalálozási és sejtprotekciós folyamatokban. Talán a legelegánsabb rendszer a retina, ahol mind az öt sejtosztály elemei alkotnak elektromos szinapszisokat. A három legismertebb retinális gap junction Cx alegység a Cx36, a Cx45 és Cx57 eloszlása emlősökben jól ismert. Az is tudott, hogy a Cx-ok működőképessége és az általuk alkotott csatornák kapuzása enzimatikus modulációs kontroll alatt áll. Ezeket a kontrolláló mechanizmusokat belső (egyedfejlődési, circadián) és/vagy külső (fényadaptációs) faktorok iniciálják. Ugyanakkor nem ismert, hogy Cx funkcionalitást befolyásolja-e a gén expresszió mértéke, illetve a mRNS-ből induló protein transzláció mértékének szabályozása. A fenti munkában azt fogjuk vizsgálni, hogy egyedfejlődés, cirkadián ritmicitás, illetve fényadaptációs változások indukálnak-e változást a retinális Cx mRNS-ek és fehérje alegységek termelődésében. Mivel az elektromos szinapszisokat számtalan klinikai kondícióval hozzák összefüggésbe, ezért későbbi, retinális degenerációkat (diabetikus retinopátia, zöldhályog, retinitisz pigmentóza es időskori makuláris degeneráció) vizsgáló állatkísérleteinkhez ezen pályázat eredményei kiindulási pontul fognak szolgálni

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A munka pontos célkitűzései:
1. Az IPL specifikus Cx45, az OPL specifikus Cx57 és a retina mindkét rostos rétegében található Cx36 mRNS-enek és fehérje alegységeinek, valamint a transzlációt potenciálisan befolyásoló miRNS elemeknek az expressziójára irányuló vizsgálatok a patkány retina posztnatális egyedfejlődése során.
2. Fényadaptáció indukálta Cx36, Cx45 és Cx57 connexin fehérje, mRNS és transzlációt kontrolláló miRNS expressziós szintjeinek változásának leírása.
3. A Cx36, Cx45 es Cx57 fehérje alegységek, mRNS transzkripciós termékek expressziójának circadián ritmus szerinti változásának megfigyelése.
A kísérletes munka eredményei fényt vetnek alapvető molekuláris folyamatokra, valamint feltárják azt is, hogy a szenzoros szervek működését hogyan befolyásolják egyes környezeti tényezők.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Hasonlóan egyéb agyi struktúrához, az emlős retina neuronhálózataiban is a gap junction-ok nagyon fontos szerepet töltenek be. Ugyan az emlős retina gap junction alkotó Cx36, Cx45 és Cx57 fehérje alegységeinek eloszlási mintázatai, valamint a gap junction kapuzást befolyásoló sejten belüli mechanizmusok részben feltártak, de az kevésbé ismert, hogy a posztnatális egyedfejlődés, a circadián és/vagy fényadaptációs változások kihatnak-e a Cx mRNS-ek és a fehérje termékek termelődésére.
Az alábbi munka várható eredményei nagy lépést jelentenek afelé, hogy:
(i) megértsük azokat a poszttranszkripciós folyamatokat, amelyek a retinális Cx expressziót befolyásolják;
(ii) kiterjesszük tudásunkat a retinális elektromos szinapszis mediálta szignalizáció tekintetében;
(iii) példát lássunk arra vonatkozóan, hogy környezeti és belső faktorok hogyan regulálják szenzoros szervek működését;
(iv) referenciaadatokat gyűjtsünk további kísérletes munkánkhoz, melyekben retinális degenerációban (diabetikus retinopátia, zöldhályog, retinitisz pigmentóza es időskori makuláris degeneració) szenvedő modellállatok retináját vizsgáljuk majd.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A connexin (Cx) fehérjék nagyon fontosak abban, hogy olyan elektromos szinapszisokat alkossanak, amelyek az idegsejtek közötti kommunikációt szolgálják. Kétségtelenül az egyik legjobb gap junction vizsgálati modell a retina, melynek mind az öt sejtosztálybeli eleme elektromos szinapszisokat alkot. Három gap junction alkotó Cx alegységnek, a Cx36, Cx45 es a Cx57-nek az expressziós mintázata ismert az emlős retinában. Az is részben feltárt, hogy belső (egyedfejlődési, circadián) és külső (fényadaptációs) faktorok által indukált sejten belüli molekuláris folyamatok hogyan befolyásolják ezek működését. Az azonban kevésbé ismert, hogy az előbb felsorolt faktorok kihatnak-e a Cx mRNS-ek és fehérje alegységek termelődésének mértékére is vagy sem. Emiatt az alábbi munkában vizsgáljuk majd:
1. az IPL specifikus Cx45, az OPL specifikus Cx57 és a mindkét rostos rétegben megtalálható Cx36 mRNS fehérje alegység, illetve regulátoros miRNS elemek kifejeződésének változásait a patkány retina egyedfejlődése során;
2. hogy fényadaptáció indukál-e változásokat a Cx36, Cx45 és Cx57 connexin fehérje és ezeknek megfelelő mRNS és transzlációt regulátoros miRNS szekvenciák termelődésében;
3. és végül, hogy a Cx36, Cx45 és Cx57 fehérje- és mRNS-szintek circadián ritmus alapján változnak-e.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Gap junction/electrical synapse forming connexins (Cx) are particularly important to establish direct trans-neuronal conduits for signaling in all brain areas. Although, networks of electrically connected cells are well known, their role has been underestimated. Lately however, there has been a surge of gap junction related research work and now it is clear that gap junctions play crucial roles in neuronal signaling, development, aging, cell death and protection etc. Perhaps the best model system is the retina where all five major neuron classes are connected via electrical synapses to process signals. The expression patterns of three important gap junction forming Cx subunits, Cx36, Cx45 and Cx57 are well studied in mammals. It is also known that they are under the control of enzymatic modifications in order to form functional junctions or to modify gating properties of gap junctions. These control mechanisms are initiated by intrinsic (developmental, circadian) and/or extrinsic (light adaptation) factors. However, it is less understood if Cx function is also modified by a regulation of Cx gene expression and/or mRNA-to-protein translation via posttranscriptional mechanisms. In the proposed work we plan to examine if developmental, circadian and light-adaptational changes regulate Cx mRNA and protein subunit expression in the mammalian retina. Furthermore, since gap junctions have been associated with a number of clinical conditions, results of this proposal will serve as a framework for our future experimental work on animal models of retinal degenerative diseases (diabetic retinopathy, glaucoma, retinitis pigmentosa and age related macular degeneration).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our goal is to examine if expression levels of key retinal Cx mRNA transcripts as well as corresponding protein subunits are under the control of intrinsic (developmental, circadian) and/or extrinsic (light adaptation) mediated factors. Specifically we aim to examine whether or not:
1. expression of IPL specific Cx45, OPL specific Cx57 and pan-retinal Cx36 connexin coding mRNA transcripts, Cx protein subunits and corresponding controlling miRNA elements are changing throughout postnatal development in the rat retina;
2. light adaptation induces changes in the expression of Cx36, Cx45 and Cx57 connexin protein subunits as well as levels of corresponding mRNA transcripts and controlling miRNA sequences;
3. levels of Cx36, Cx45 and Cx57 protein subunits and mRNA transcripts are regulated by the circadian master clock. Apart from describing the underlying molecular mechanisms, this work also exemplifies how signaling through a sensory organ adapts to the altered environmental conditions.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Similar other brain areas, gap junctions are important components in neuronal circuits of the mammalian retina as well. Although, the retinal expression patterns of gap junction forming Cx36, Cx45 and Cx57 subunits as well as intracellular mechanisms that modify gating properties of gap junctions are somewhat understood, it is not well known if postnatal development, circadian and/or light adaptation induced changes control the transcription of Cx mRNAs or the translation of Cx protein subunits.
Potential results of the proposed work bear with a great significance in:
(i) understanding posttranscriptional mechanisms that control retinal Cx expression patterns;
(ii) extending our knowledge on electrical synapse mediated signaling in the mammalian retina;
(iii) exemplifying how environmental and intrinsic factors regulate the function of sensory organs,
(iv) and finally collecting data for future experimental work on animal models of retinal degenerative diseases (diabetic retinopathy, glaucoma, retinitis pigmentosa and age related macular degeneration).

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Connexins (Cx) are important to establish gap junctions/electrical synapses that serve as trans-neuronal conduits for signals. Arguably, the best model system to study gap junctions is the retina where all five major neuron classes are connected via electrical synapses to process signals. The expression patterns of three important gap junction forming Cx subunits, Cx36, Cx45 and Cx57 are well studied in mammals. It is also known that intracellular signal transduction mechanisms under the control of intrinsic (developmental, circadian) and/or extrinsic (light adaptation) factors regulate the functionality of gap junction forming Cx subunits. However, it is not known if Cx function is also modified on the Cx gene expression and protein translation level. Thus, in the proposed work we aim to examine whether or not:
1. expression of IPL specific Cx45, OPL specific Cx57 and pan-retinal Cx36 connexin coding mRNA transcripts, Cx protein subunits and corresponding controlling miRNA elements are changing throughout postnatal development in the rat retina;
2. light adaptation induces changes in the expression of Cx36, Cx45 and Cx57 connexin protein subunits as well as levels of corresponding mRNA transcripts and controlling miRNA sequences;
3. levels of Cx36, Cx45 and Cx57 protein subunits and mRNA transcripts are orchestrated by the circadian master clock.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elmúlt évben a kísérletes munkára helyeztük a hangsúlyt. Elkészítettünk egy adatelemzési módszert, mellyel a retinális dúcsejtek aktivitási mintázatait vizsgálhatjuk. Ennek a módszernek a segítségével azt vizsgáltuk, hogy a dúcsejteket összekötő elektromos kapcsolatok hogyan befolyásolják az agy felé juttatott információt. Ezeket a kapcsolatokat mind az egér, mind a humán retina esetén vizsgáltuk. Elvégeztünk egy összehasonlító vizsgálatot is amelyben ezeknek a kapcsolatoknak az eloszlásbeli hasonlóságait és különbségeit vizsgáltuk számos emlős faj retinájában. Egy másik kísérletsorozatban azt figyeltük meg, hogy a környezeti tényezők változása hogyan befolyásolja ezeknek az elektromos kapcsolatokért felelős fehérjéknek illetve a velük kapcsolatos epigenetikus faktorokét a mennyiségét. Végül vizsgálataink tárgy az, hogy az elektromos dúcsejt kapcsolatok hogyan vesznek részt az egyes képi elemek kódolásában. A fenti kísérletes munka eredménye három elismert nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény és számos konferencia poszter/előadás.
Results in English
We performed a great deal of experimental work in the past budget year. We created a data-analyzing tool to examine retinal ganglion cell activity. By using this tool we studied how lateral electrical connections between retinal ganglion cells contribute to the signal transmitted to the brain. The connections needed to perform such lateral electrical signaling between retinal neurons were studied in both the mouse and the human retina. We also performed a multiple-species study to pinpoint the similarities and differences in the distributional patterns of these particular retinal connections that occur across mammalian species. Another line of research studied how expressional levels of the protein compartments that form the above electrical connections and their controlling epigenetic factors are altered upon environmental changes. We have been examining how the direct electrical contacts between retinal ganglion cells partake in the mechanisms by which the retina encodes specific features of the visual scene. The above work resulted in three research papers in well-respected journals and a number of poster/paper abstracts.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105247
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kántor O, Mezey S, Adeghate J, Naumann A, Nitschke R, Énzsöly A, Szabó A, Lukáts Á, Németh J, Somogyvári Z, Völgyi B.: ) Calcium buffer proteins are specific markers of human retinal neurons., Cell & Tissue Research, 2016
Pan F, Toychiev A, Zhang Y, Atlasz T, Ramakrishnan H, Roy K, Völgyi B, Akopian A, Bloomfield SA.: Inhibitory masking controls the threshold sensitivity of retinal ganglion cells., Journal of Physiology, 2016
Debertin G, Kántor O, Kovács-Öller T, Balogh L, Szabó-Meleg E, Orbán J, Nyitrai M, Völgyi B.: Tyrosine Hydroxylase Positive Perisomatic Rings are Action Sites for both Dopamine and GABA to Target a Mixed Population of Amacrine Cells., European Retinal Meeting, 2016
Ganczer A, Balogh M, Atlasz T, Völgyi B.: Transient and Sustained Response Characteristics of Ganglion Cells are Determined in the Inner Retina., IBRO meeting, 2016
Balogh M, Kovács-Öller T, Debertin G, Ganczer A, Völgyi B.: Connection between the scynchornous activity and morphology in the case of retinal neurons., IBRO meeting, 2016
Kántor O, Varga A, Nitschke R, Naumann A, Énzsöly A, Lukáts Á, Szabó A, Németh J, Völgyi B.: Bipolar cell gap junctions serve major signaling pathways in the human retina., Brain structure and function, 2017
Kovács-Öller T, Debertin G, Balogh M, Ganczer A, Orbán J, Nyitrai M, Balogh L, Kántor O, Völgyi B.: Connexin36 Expression in the Mammalian Retina: A Multiple-Species Comparison, Frontiers in cellular neuroscience, 2017
Ganczer A, Balogh M, Albert L, Debertin G, Kovács-Öller T, Völgyi B.: Transiency of retinal ganglion cell action potential responses determined by PSTH time constant., PlosONE, 2017
Ádám Tengölics, Alma Ganczer, Márton Balogh, Béla Völgyi: Retinal Ganglion Cells Responses Impose a Postdictive Processing of Visual Signals on the Brain, FENS regional meeting 2017 Pécs, 2017
Alma Ganczer, Márton Balogh, Béla Völgyi: Temporal response features of retinal ganglion cells are mostly determined in the inner retina, FENS regional meeting 2017 Pécs, 2017
Béla Völgyi: Electrical Synapses of the Mammalian Retina Serve to Fine-tune the Ganglion Cell Output Signal, FENS regional meeting 2017 Pécs, 2017
Gábor Debertin, Orsolya Kántor, György Sétáló Jr., Edina Szabó-Meleg, Miklós Nyitrai, Gábor Szabó, Ferenc Erdélyi, Béla Völgyi: PARVALBUMIN-GFP MICE CAN BE UTILIZED TO PERFORM TYPE SPECIFIC CONNEXIN36 DENDRITIC ARBOR MAPPING OF LARGE FIELD GANGLION CELLS, ERM 2017 Paris, 2017
Alma Ganczer, Ádám J. Tengölics, Béla Völgyi: Response Transiency of Retinal Ganglion Cells is Maintained when Input Dominance Switches Between Parallel Signalling Streams, ERM 2017, 2017
Mátron Balogh, Gerrit Hilgen, László Albert, Evelyne Sernagor, Béla Völgyi: Ganglion Cell Electrical Synapses Serve as Switches between Independent and Population Coding Operation Modes in the Mouse Retina, ERM 2017, 2017
Kántor O, Benkő Z, Énzsöly A, Dávid C, Naumann A, Nitschke R, Szabó A, Pálfi E, Orbán J, Nyitrai M, Németh J, Szél Á, Lukáts Á, Völgyi B.: Characterization of connexin36 gap junctions in the human outer retina., Brain Structure and Function, 2015
Debertin G, Kántor O, Kovács-Öller T, Balogh L, Szabó-Meleg E, Orbán J, Nyitrai M, Völgyi B: Tyrosine hydroxylase positive perisomatic rings are formed around various amacrine cell types in the mammalian retina., Journal of Neurochemistry, 2015
Kántor O, Varga A, Tóth R, Énzsöly A, Pálfi E, Kovács-Öller T, Nitschke R, Szél Á, Székely A, Völgyi B, Négyessy L, Somogyvári Z, Lukáts Á.: Stratified organization and disorganization of inner plexiform layer revealed by TNAP activity in healthy and diabetic rat retina., Cell & Tissue Research, 2015
Kántor O, Benkő Z, Énzsöly A, Dávid C, Naumann A, Nitschke R, Szabó A, Pálfi E, Orbán J, Nyitrai M, Németh J, Szél Á, Lukáts Á, Völgyi B.: Characterization of connexin36 gap junctions in the human outer retina., Brain Structure and Function, 2016
Kovács-Öller T, Balogh M, Pénzes M, Orbán J, Lukáts Á, Énzsöly A, Balogh L, Kántor O, Völgyi B.: Dispersion of retinal Connexin36 in mammalian carnivores. II., II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, 2013
Balogh M, Pénzes M, Kovács-Öller T, Lukáts Á, Énzsöly A, Balogh L, Kántor O, Völgyi B.: Distribution of connexin36 in the retina of various vertebrate species., Szentágothai Memorial Conference and Student Competition 2013, Pécs, 2013
Tamás Kovács-Öller, Márton Balogh, Katalin Raics, Miklós Nyitrai, Béla Völgyi: Developmental changes in the gap junction forming connexin 36 expression levels in the rat retina, European Retina Meeting 2013 October 2-5, Allicante, Spain., 2013
Kovács-Öller T, Raics K, Orbán J, Nyitrai M, Völgyi B: Developmental changes in the expression level of connexin36 in the rat retina, Cell Tissue Res. 2014 Aug 12. [Epub ahead of print], 2014
Gábor Debertin; Tamás Kovács-Öller; Erika Popovich; József Orbán; Miklós Nyitrai; Béla Völgyi: Dopaminergic amacrine cell dendrites form presynaptic rings around somata of various inner retinal interneurons in the mammalian retina, III. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014. Apryl 15-17, Pécs, Hungary, 2014
Völgyi B, Debertin G, Balogh M, Popovich E, Kovács-Öller T: Compartment-specific tyrosine hydroxylase-positive innervation to aii amacrine cells in the rabbit retina, Neuroscience 270:88-97, 2014
Telkes I., Orbán J, Kóbor P, Nyitrai M, Buzás P, Völgyi B: Connexin-36 Distribution in the Cat Retina Follows the General Scheme of Other Mammalian Species, IBRO, 2014 January 16-17, Debrecen, Hungary, 2014
Gábor Debertin; Tamás Kovács-Öller; Márton Balogh; Erika Popovich; József Orbán; Ákos Lukáts; Anna Énzsöly; Lajos Balogh; Orsolya Kántor; Béla Völgyi: Multiple species comparison of the gap junction forming Connexin36 in the mammalian retina, 1st Innovation in Science – Doctoral Student Conference. 2014 May 2-3, Szeged, Hungary, 2014
Márton Balogh, Tamás Kovács-Öller, Gábor Debertin, Béla Völgyi: Detection of correlated ganglion cell activity in the mammalian retina by using Ca++-imaging techniques, 10th János Szentágothai Transdisciplinary Conference and Student Competition; 2013 November 04-05, Pécs, Hungary, 2013
2. Orsolya Kántor, Alexandra Varga, Tamás Kovács-Öller, Anna Énzsöly, Lajos Balogh, László Négyessy, Béla Völgyi, Ákos Lukáts: TNAP Activity is localized in critical Sites of retinal Neurotransmission across various vertebrate Species, IBRO, 2014 January 16-17, Debrecen, Hungary, 2014
3. Márton Balogh, Tamás Kovács-Öller, Gábor Debertin, Béla Völgyi: Observation of the correlated ganglion cell activity in the mouse retina by using Ca++ imaging, IBRO, 2014 January 16-17, Debrecen, Hungary, 2014
4. Atlasz T, Balogh M, Werling D, Zhang Y, Reglodi D, Bloomfield S, Debertin G, Volgyi B: Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Prevents Monosodium Glutamate. (MSG) Induced Functional Disturbances in the Mouse Retina, IBRO, 2014 January 16-17, Debrecen, Hungary, 2014
Márton Balogh; Tamás Kovács-Öller; Gábor Debertin; Béla Völgyi: Correlated neuronal activity in the mammalian retina can be detected by using Ca++ imaging, XI. János Szentágothai and I. László Cholnoky Conference and Student Competition in Biotechnology. 2014, May 29, Pécs, Hungary, 2014
Akopian A, Atlasz T, Pan F, Wong S, Zhang Y, Völgyi B, Paul DL, Bloomfield SA: Gap junction-mediated death of retinal neurons is connexin and insult specific: a potential target for neuroprotection., Journal of Neuroscience34(32):10582-10591, 2014
2. Kántor O, Varga A, Kovács-Öller T, Enzsöly A, Balogh L, Baksa G, Szepessy Z, Fonta C, Roe AW, Nitschke R, Szél A, Négyessy L, Völgyi B, Lukáts A: TNAP activity is localized at critical sites of retinal neurotransmission across various vertebrate species, Cell Tissue Res. 2014 Jul 3. [Epub ahead of print]., 2014
Völgyi B, Kovács-Öller T, Atlasz T, Wilhelm M, Gábriel R: Gap junctional coupling in the vertebrate retina: Variations on one theme?, PROGRESS IN RETINA AND EYE RESEARCH, 2013
Völgyi B, Pan F, Paul DL, Wang JT, Huberman AD, Bloomfield SA: Gap junctions are essential for generating the correlated spike activity of neighboring retinal ganglion cells, Plos ONE, 2013
Bloomfield S; Atlasz T; Volgyi B; Akopian A: Secondary Cell Death of Amacrine Cells Under Excitotoxic and Ischemic Conditions is Mediated by Gap Junctions Formed with Neighboring Ganglion Cells, Investigative Ophthalmology and Visual Science, 2013
Kovács-Öller T, Völgyi B.: Developmental changes in the gap-junction forming connexin36 expression levels in rat retina., ABSTRACT BOOK XIV. Conference of the Hungarian Neuroscience Society January 17-19, 2013, Budapest, Hungary, 2013

 

Events of the project

 
2015-06-11 10:57:13
Résztvevők változása
Back »