Effects of the commensal microflora on human skin cells and on the complex skin barrier under physiological and pathological conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105369
Type NK
Principal investigator Kemény, Lajos
Title in Hungarian A bőr kommenzális mikroflórájának hatása a bőrsejtekre és az epidermális barrierre fiziológiás és patológiás körülmények között
Title in English Effects of the commensal microflora on human skin cells and on the complex skin barrier under physiological and pathological conditions
Keywords in Hungarian acne, keratinocita, szebocita, Propionibacterium acnes, epidermális barrier
Keywords in English acne, keratinocyte, sebocyte, Propionibacterium acnes, epiderma barrier
Discipline
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Dermatology
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Department of Dermatology and Allergology (University of Szeged)
Participants Ambrus, Lídia
Bebes, Attila
Bíró, Tamás
Czifra, Gabriella
Göblös, Anikó
Gubán, Barbara
Lakatos, Lóránt
Szabó, Kornélia
Tax, Gábor
Zákány, Nóra
Zsoldiné dr. Urbán, Edit
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 94.848
FTE (full time equivalent) 25.85
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Bőrünknek sejtjei komplex feladatot látnak el, melynek eredményeképpen alakul ki az epidermális barrier. Munkánk során a Cutibacterium acnes (C. acnes) baktérium, és az endokannabinoid rendszer kiválasztott képviselőinek hatását vizsgáltuk a veleszületett immun- és gyulladásos folyamatokra és az epidermális barrierre fiziológiás és patológiás körülmények között. Olyan szabályozó molekulákat azonosítottunk (TNFAIP3 és TNIP1), melyek képesek a C. acnes indukálta folyamatok szabályozására. Megmutattuk, hogy a gyulladásos bőrbetegségek kezelésénél alkalmazott retinoidok közvetlenül képesek ezen folyamatok gátlására a TNIP1 molekula szintjének szabályozásán keresztül. A C. acnes baktérium törzsek filogenetikailag differenciált módon befolyásolták a keratinociták és a szebociták differenciációs folyamatait, a szebociták faggyútermelését, a bőr barrier sajátságait, és a sejtek életképességét. Utóbbiak szabályozásában bakteriális anyagcsere termékek, többek között a C. acnes által termelt propionsav is fontos szerepet játszik. Az endokannabinoid rendszer is hatékonyan befolyásolta a keratinociták és szebociták sejbiológiai folyamatait. Megmutattuk, hogy egyes képviselőik fontos szerepet játszhatnak többek között a mikrobák, vagy egyéb ágensek által kiváltott veleszületett immun- és gyulladásos folyamatok, valamint a szebociták faggyútermelésének kontrollálásában. Ezek alapján hatékony terápiás ágensek lehetnek különféle gyulladásos és barrier sérüléssel járó kórképek kezelésében.
Results in English
Our skin cells perform a complex task, resulting in the epidermal barrier. In the course of our work the effects of the commensal Cutibacterium acnes (C. acnes) bacterium and selected endocannabinoid molecules were investigated on the properties of the innate immune and inflammatory processes and the skin barrier under physiological and pathological conditions. We identified important negative regulators (TNFAIP3 and TNIP1) of the C. acnes-induced innate immune and inflammatory processes, and show that retinoids, used in the treatment of inflammatory skin diseases are capable of the direct inhibition of these processes by controlling the level of the TNIP1 molecule. C. acnes bacterial strains also influenced keratinocyte and sebocyte differentiation, sebum secretion of sebocytes, skin barrier properties and cell viability in a phylogenetically distinct manner. Bacterial metabolites, including propionic acid also influenced some of these cellular processes. The endocannabinoid system also effectively influenced the cellular processes of keratinocytes and sebocytes. We have shown that some of their representatives can play important roles in controlling the innate immune and inflammatory processes induced by different microbes or other agents, and the sebum production of sebocytes. Thus, they can be effective therapeutic agents for the treatment of various inflammatory and barrier-related disorders.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105369
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szántó M., Oláh A., Szöllősi A.G., Tóth K.F., Páyer E., Czakó N., Pór Á., Kovács I., Zouboulis C.C., Kemény L., Bíró T., Tóth B.I.: Activation of TRPV3 Inhibits Lipogenesis and Stimulates Production of Inflammatory Mediators in Human Sebocytes - A Putative Contributor to Dry Skin Dermatoses., J. Invest. Dermatol. (Epub ahead) doi: 10.1016/j.jid.2018.07.015., 2018
Erdei L, Bolla BS, Bozó R, Tax G, Urbán E, Kemény L, Szabó K.: TNIP1 Regulates Cutibacterium acnes-Induced Innate Immune Functions in Epidermal Keratinocytes, Front Immunol. 2018 Sep 24;9:2155. doi: 10.3389/fimmu.2018.02155. eCollection 2018., 2018
Megyeri K, Orosz L, Bolla S, Erdei L, Rázga Z, Seprényi G, Urbán E, Szabó K, Kemény L.: Propionibacterium acnes Induces Autophagy in Keratinocytes: Involvement of Multiple Mechanisms, J Invest Dermatol. 2018 Apr;138(4):750-759. doi: 10.1016/j.jid.2017.11.018., 2018
Szöllősi A.G., Vasas N., Angyal Á., Kistamás K., Nánási P.P., Mihály J., Béke G., Herczeg-Lisztes E., Szegedi A., Kawada N., Yanagida T., Mori T., Kemény L., Bíró T.: Activation of Transient Receptor Potential Vanilloid-3 Regulates Inflammatory Actions of Human Epidermal Keratinocytes, J. Invest. Dermatol. 138(2):365-374. doi: 10.1016/j.jid.2017.07.852. Epub 2017 Sep 28., 2017
Tóth B.I,. Szallasi A., Bíró T.: Transient Receptor Potential Channels and Itch: How Deep Should We Scratch?, Handb. Exp. Pharmacol. 226:89-133., 2015
Oláh A., Ambrus L., Nicolussi S., Gertsch J., Tubak V., Kemény L., Soeberdt M, Abels C., Bíró T.: Inhibition of fatty acid amide hydrolase exerts cutaneous anti-inflammatory effects both in vitro and in vivo., Exp. Dermatol. 25(4):328-30. IF: 2,679, 2016
Oláh A., Markovics A., Szabó-Papp J., Szabó P.T., Stott C., Zouboulis C.C., Bíró T.: Differential Effectiveness of Selected Non-Psychotropic Phytocannabinoids on Human Sebocyte Functions Implicates Their Introduction in Dry/Seborrheic Skin and Acne Treatment., Exp. Dermatol. 25(9):701-707., 2016
Bolla B Sz, Tax G, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A Propionibacterium acnes hatására induló veleszületett immun és aktivációs folyamatok vizsgálata HPV-KER sejteken, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 166. (2013), 2013
Erdei L, Tax G, Bolla B SZ, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Identification of negative regulatory elements counteracting the Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5:(3) p. 23. (2013), 2013
Erdei L, Tax G, Bolla B SZ, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Propionibacterium acnes indukálta TLR szignálfolyamatok negatív szabályozóinak vizsgálata in vitro tenyésztett keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 163. (2013), 2013
Polyánka H, Szabó K, Tax G, Erdei L, Göblös A, Tubak V, Újfaludi Zs, Boros I, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A HPV-KER sejtek UV-B stressz indukálta folyamatainak jellemzése, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 181. (2013), 2013
Polyanka H, Szabo K, Tax G, Goblos A, Agnes K, Tubak V, Ujfaludi Z, Boros I, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Szell M: Characterization of UV-B induced cellular processes in a keratinocyte cell line (HPV-KER) immortalized with the HPV-E6 oncogene, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 133:(1) p. S218. (2013), 2013
Szabo K, Tax G, Erdei L, Bolla B, Urban E, Kemeny L: Identification of negative regulatory elements counteracting the Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 133:(1) p. S204. (2013), 2013
Szabó K: The role of the skin's commensial microflora in health and disease, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5:(3) p. 13. (2013), 2013
Tax G, Erdei L, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Különböző Propionibacterium acnes törzsek hatása a HPV-KER sejtek sejtbiológiai folyamataira, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 181. (2013), 2013
Tax G, Bolla B, Erdei L, Urban E, Kemeny L, Szabo K: Strain specific and dose dependent effect of various Propionibacterium acnes strains on the cellular functions of HPV-KER cells, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 133:(1) p. S203. (2013), 2013
Tax G, Erdei L, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studies on the effect of various Propionibacterium acnes strains on the cellular functions of HPV-KER cells., IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5:(3) p. 44. (2013), 2013
Bolla B, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A mikrobiális flóra epidermális barrier funkcióra gyakorolt hatása in vitro tenyésztett keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) p. 256., 2014
Bolla S B, Tax G, Erdei L, Urban E, Kemeny L, Szabo K: The effect of the skin microbiome on the barrier properties of in vitro cultured immortalized keratinocytes, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(Suppl.2) p. S80., 2014
Bolla SzB, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studies on the effect of Propionibacterium acnes on the barrier properties of human in vitro cultured keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6:(3-4) p. 11., 2014
Erdei L, Tax G, Bolla B S, Urban E, Kemeny L, Szabo K: Studying the negative regulatory factors of the Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(Suppl.2) p. S80., 2014
Erdei L, Tax G, Bolla SzB, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studying the negative regulatory factors of the propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6:(3-4) p. 19., 2014
Erdei L, Tax G, Bolla B, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Propionibacterium acnes-indukálta TLR szignálfolyamatok negatív szabályozóinak azonosítása és jellemzése keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) pp. 257-258., 2014
Glasenhardt K, Tax G, Erdei L, Bolla BSz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A keratinociták, szebociták, és a Propionibacterium acnes baktérium közötti kölcsönhatások in vitro modellezése, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) p. 273., 2014
Szabó K, Széll M: Kísérletes bőrgyógyászati kutatások multifaktoriális immunmediált kórképekben a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán az elmúlt tíz évben, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(4) pp. 146-150., 2014
Tax G, Erdei L, Bolla B S, Urban E, Kemeny L, Szabo K: Propionibacterium acnes affects the cellular properties of cultured human keratinocytes in a strain-specific and dose-dependent manner, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(2) p. S79., 2014
Tax G, Urbán E, Puskás R, Kónya Z, Kemény L, Szabó K: Propionic acid secreted by propionibacterium acnes may modify the cellular properties of keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6:(3-4) p. 48., 2014
Tax G, Erdei L, Bolla BSz, Urbán E, Palotás Zs, Puskás R, Kónya Z, Kemény L, Szabó K: A propionsav szerepének vizsgálata a Propionibacterium acnes baktérium patogenicitásában, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) pp. 276-277., 2014
Gábor Tax, Edit Urbán, Zsuzsanna Palotás, Róbert Puskás, Zoltán Kónya, Lajos Kemény and Kornélia Szabó: Propionic acid produced by Propionibacterium acnes strains contribute to their pathogenicity, revizió bírálat alatt az Acta Dermato-Venereologica c. tudományos folyóiratnál, 2015
Hilda Polyánka and Kornélia Szabó, Vilmos Tubak, Erzsébet Kusz, Lilla Erdei, Gábor Tax, Beáta Szilvia Bolla, Barbara Fazekas, Zsuzsanna Ujfaludi, Róbert Katona, Imre Boros, Zsuzsanna Bata-Csörgő, Lajos Kemény, Márta Széll: A novel immortalized keratinocyte cell line (HPV-KER) is a suitable model for in vitro analysis of UV-B-induced processes of keratinocytes, bírálat alatt az Archives of Dermatological Research c. tudományos folyóiratnál, 2015
Oláh A, Tóth I.B, Borbíró I, Sugawara K, Szöllősi A.D, Czifra G, Pál B, Ambrus L, Kloepper J, Camera E, Ludovici M, Picardo M, Voets T, Zouboulis C.C, Paus R, Bíró T: Cannabidiol Exerts Sebostatic and Anti-Inflammatory Effects on Human Sebocytes, J. Clin. Invest., 2014
Oláh A, Ambrus L, Bodnár D, Herczeg-Lisztes E, Szöllősi A.G, Nicolussi S, Gertsch J, Katona R.L, Tubak V, Kemény L, Soeberdt M, Abels C, Bíró T.: Inhibition of Fatty Acid Amide Hydrolase Exerts Cutaneous Antiinflammatory Effects both in vitro and in vivo, bírálat alatt a Journal of Investigative Dermatology c. tudományos folyóiratnál, 2015
Gábor Tax, Edit Urbán, Zsuzsanna Palotás, Róbert Puskás, Zoltán Kónya, Lajos Kemény and Kornélia Szabó: Propionic acid produced by Propionibacterium acnes strains contribute to their pathogenicity, Acta Derm Venereol. 2016 Jan 20;96(1):43-9. doi: 10.2340/00015555-2154., 2016
Oláh A, Ambrus L, Bodnár D, Herczeg-Lisztes E, Szöllősi A.G, Nicolussi S, Gertsch J, Katona R.L, Tubak V, Kemény L, Soeberdt M, Abels C, Bíró T.: Inhibition of Fatty Acid Amide Hydrolase Exerts Cutaneous Antiinflammatory Effects both in vitro and in vivo, Exp. Dermatol. doi: 10.1111/exd.12930., 2015
Bolla B Sz, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Propionibacterium acnes and pro-inflammatory cytokine treatment modifies the barrier properties of in vitro cultured keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 7:(3) pp. 10-11. (2015), 2016
Bolla B Sz, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A Propionibacterium acnes és gyulladásos citokin kezelések hatása az epidermális barrier funkcióira in vitro tenyésztett keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(6) p. 220. (2015), 2015
Erdei L, Tax G, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: TNIP1 regulates the Propionibacterium acnes-induced inflammatory signaling pathways in human epidermal keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 7:(3) pp. 13-14. (2015), 2015
Erdei L, Tax G, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A TNIP1 molekula szerepe a Propionibacterium acnes-indukálta TLR szignálfolyamatok negatív szabályozásában, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(221) p. 221. (2015), 2015
Tax G, Szabó K, Urbán E, Palotás Zs, Puskás R, Kónya Z, Bíró T, Kemény L: A Propionibacterium acnes által termelt propionsav szerepe az acne vulgaris patogenezisében, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(6) p. 238. (2015), 2015
Tax G, Urban E, Palotas Z, Puskas R, Konya Z, Biro T, Kemeny L, Szabo K: Propionibacterium acnes produced propionic acid may contribute to the pathogenesis of acne vulgaris, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 135:(2) p. S76. (2015), 2015
Tax Gábor: STUDIES ON THE ROLE OF THE SKIN MICROBIOME IN HEALTHY SKIN AND UNDER PATHOGENIC CONDITIONS, http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2705/, 2015
K. Szabó, L. Erdei, B. Sz. Bolla, G. Tax, T. Bíró, L. Kemény: Factors shaping the composition of the cutaneous microbiota, közlemény bírálat alatt a British Journal of Dermatology folyóiratnál, 2016
Tóth B.I, Szallasi A., Bíró T: Transient Receptor Potential Channels and Itch: How Deep Should We Scratch?, Handb. Exp. Pharmacol. 226:89-133., 2015
Oláh A, Tóth I.B, Borbíró I, Sugawara K, Szöllősi A.D, Czifra G, Pál B, Ambrus L, Kloepper J, Camera E, Ludovici M, Picardo M, Voets T, Zouboulis C.C, Paus R, Bíró T: Cannabidiol Exerts Sebostatic and Anti-Inflammatory Effects on Human Sebocytes, J. Clin. Invest., 2014
Attila Oláh, Arnold Markovics, Judit Szabó-Papp, Pálma Szabó, Colin Stott, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró: Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry / seborrheic skin and acne trea, Exp. Dermatol. doi: 10.1111/exd.12930., 2016
K. Szabó, L. Erdei, B. Sz. Bolla, G. Tax, T. Bíró, L. Kemény.: Factors shaping the composition of the cutaneous microbiota., British Journal of Dermatology, 2016
L. Kemény, N. Nagy, Zs.Csoma, K. Szabó, G.Erős: Pharmacological targeting of the epidermal barrier, Current Pharmaceutical Design, 2016
Oláh A, Ambrus L, Nicolussi S, Gertsch J, Tubak V, Kemény L, Soeberdt M, Abels C, Bíró T: Inhibition of fatty acid amide hydrolase exerts cutaneous anti-inflammatory effects both in vitro and in vivo, Exp Dermatol. 25(4):328-30, 2016
Szöllősi A.G., Gueniche A., Jammayrac O., Szabó-Papp J., Blanchard C., Vasas N., Andrási M., Juhász I., Breton L., Bíró T.: Bifidobacterium longum extract exerts pro-differentiating effects on human epidermal keratinocytes in vitro., Exp. Dermatol. 26(1):92-94., 2017
L. Erdei, B.S. Bolla, G. Tax, E. Urbán, L. Kemény, K. Szabó: Anti-inflammatory role of TNIP1 in the Propionibacterium acnes-induced signaling events in human epidermal keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2, S220., 2016
B.S. Bolla, L. Erdei, G. Tax, E. Urbán, L. Kemény, K. Szabó: Studying the effect of Propionibacterium acnes bacterium on the barrier properties of the skin., Journal of Investigative Dermatology, Volume 136 , Issue 9 , S179., 2016
K. Glasenhardt, L. Erdei, B.S. Bolla, G. Tax, E. Urbán, L. Kemény, K. Szabó: Development of an in vitro follicle model to study the interaction of keratinocytes, sebocytes and Propionibacterium acnes., Journal of Investigative Dermatology , Volume 136 , Issue 9 , S223., 2016
Erdei Lilla, Bolla Beáta Szilvia, Tax Gábor, Urbán Edit, Kemény Lajos, Szabó Kornélia: A TNFAIP3 szerepének vizsgálata a Propionibacterium acnes indukálta gyulladásos folyamatok szabályozásában humán epidermális keratinocitákban., Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 92:(6) p. 276., 2016
Bolla Beáta Szilvia, Erdei Lilla, Tax Gábor, Urbán Edit, Kemény Lajos, Szabó Kornélia: A Propionibacterium acnes baktérium epidermális barrierre gyakorolt hatásának vizsgálata in vitro modell rendszerekben., Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 92:(6) p. 275., 2016
Glasenhardt Katalin#, Erdei Lilla#, Bolla Beáta Szilvia, Tax Gábor, Urbán Edit, Kemény Lajos, Szabó Kornélia: In vitro modell kifejlesztése a keratinociták, szebociták és a Propionibacterium acnes baktérium kölcsönhatásainak vizsgálatára., Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 92:(6) p., 2016
B Sz Bolla, L Erdei, G Tax, E Urbán, L Kemény, K Szabó: Propionibacterium acnes may modify the barrier properties of the skin, 41th Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology; Program and Abstract book p188., 2016
Lilla Erdei, Beáta Szilvia Bolla, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: TNIP1 regulates the Propionibacterium acnes-induced innate immune and inflammatory events in human epidermal keratinocytes, 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, Abstract Book p131-132., 2015
B Sz Bolla, L Erdei, G Tax, E Urbán, L Kemény, K Szabó: Propionibacterium acnes may affect the barrier properties of the skin, 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, Abstract Book p63., 2016
Glasenhardt K, Tax G, Erdei L, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studies on the interaction of epidermal keratinocytes, sebocytes and the skin colonizing propionibacterium acnes bacterium, 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, Abstract Book p62, 2016
D Kovács, M Lovászi, C Zouboulis, T Bíró, A Oláh, M Sta°hle, É Remenyik and D Törőcsik: Identification of sebocytes as a novel source for adipokines within human skin, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2,, 2016
J Mihály, Á Angyal, S Bánhalminé Szilágyi, V Tubak, M Soeberdt, C Abels, A Oláh and T Bíró: Establishment and optimization of pro-inflammatory model systems in human keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2, 2016
A Oláh, N Zákány, A Markovics, S Nicolussi, J Gertsch, F Piscitelli, V Di Marzo, Á Pór, C Zouboulis and T Bíró: The endocannabinoid tone regulates human sebocyte biology, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2,, 2016
Attila Oláh, Nóra Zákány, Arnold Markovics, Erika Takács, Simon Nicolussi, Jürg Gertsch, Fabiana Piscitelli, Vincenzo Di Marzo, Zouboulis C. Christos, Tamás Bíró: : Effects of modulation of the endocannabinoid tone on human sebocytes, 26th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society (ICRS), 2016
Lilla Erdei, Beáta Szilvia Bolla, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: TNFAIP3 may play a role in the regulation of Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in human epidermal keratinocytes., MIT 45. Vándorgyűlése, Siófok, 2016
Beáta Szilvia Bolla, Lilla Erdei, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: Propionibacterium acnes, a member of the cutaneus microbiota, may affect the barrier properties of the skin., MIT 45. Vándorgyűlése, Siófok, 2016
Katalin Glasenhardt#, Lilla Erdei#, Beáta Szilvia Bolla, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: Development of an in vitro model to study the interaction of keratinocytes, sebocytes and Propionibacterium acnes., MIT 45. Vándorgyűlése, Siófok, 2016
Mihály Johanna, Angyal Ágnes, Sárvári Anitta Kinga, Shahrzad Alimohammadi, Tubak Vilmos, Oláh Attila, Bíró Tamás: Gyulladásos modellek optimalizálása humán keratinocitákon, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2016
Markovics Arnold, Takács Erika, Mihály Johanna, Balogh Norbert, Szántó Magdolna, Szöllősi Attila Gábor, Zouboulis C. Christos, Oláh Attila, Bíró Tamás: Novel endokannabinoidok hatásainak vizsgálata humán szebocitákon, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2016
Takács Erika, Oláh Attila, Zákány Nóra, Markovics Arnold, Simon Nicolussi, Jürg Gertsch, Fabiana Piscitelli, Vincenzo Di Marzo, Christos C. Zouboulis, Bíró Tamás: Az endokannabinoid tónus fokozása komplex módon befolyásolja a humán szebociták biológiai folyamatait, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2015
Oláh Attila, Markovics Arnold, Szabó-Papp Judit, Szabó Pálma Tímea, Colin Stott, Christos C. Zouboulis és Bíró Tamás: Egyes nem-pszichotróp fitokannabinoidok hatásainak vizsgálata humán szebocitákon, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2016
Mihály Johanna, Amgyal Ágnes, Bánhalminé Szilágyi Szilvia, Tubak Vilmos, Oláh Attila, Bíró Tamás: Gyulladásos modellek optimalizálása humán keratinocitákon, Sümegi Membrán- Transzport Konferencia, 2016
Gábor Tax, Edit Urbán, Zsuzsanna Palotás, Róbert Puskás, Zoltán Kónya, Lajos Kemény and Kornélia Szabó (megosztott utolsó szerzők): Propionic acid produced by Propionibacterium acnes strains contribute to their pathogenicity, Acta Derm Venereol. 2016 Jan 20;96(1):43-9. doi: 10.2340/00015555-2154., 2016
K. Szabó, L. Erdei, B. Sz. Bolla, G. Tax, T. Bíró, L. Kemény.: Factors shaping the composition of the cutaneous microbiota., British Br J Dermatol. 2017 Feb;176(2):344-351. doi: 10.1111/bjd.14967. Epub 2017 Jan 23., 2017
Páyer E., Szabó-Papp J., Ambrus L., Szöllősi A.G., Andrási M., Dikstein S., Kemény L., Juhász I., Szegedi A., Bíró T., Oláh A.: Beyond the Physico-Chemical Barrier: Glycerol and Xylitol Markedly yet Differentially Alter Gene Expression Profiles and Modify Signaling Pathways in Human Epidermal Keratinocytes, Exp. Dermatol., 2018

 

Events of the project

 
2016-12-09 08:55:42
Résztvevők változása
Back »