Fundamental changes in the role of government in the venture capital market after the crisis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105581
Type K
Principal investigator Karsai, Judit
Title in Hungarian Az állami szerepvállalás jelentős változása a kockázatitőke-ágazatban a válságot követően
Title in English Fundamental changes in the role of government in the venture capital market after the crisis
Keywords in Hungarian kockázati tőke, intézményi befektetők, Közép-Kelet-Európa, Magyarország, gazdaságpolitika
Keywords in English venture capital, institutional investors, Central and Eastern Europe, Hungary, government policy
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Venture capital
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Vince, Péter
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 4.950
FTE (full time equivalent) 2.34
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kutatás az állami szerepvállalás válságot követő változását két vonatkozásban, szabályozói és befektetői szerepkörben kívánja vizsgálni a kockázatitőke-piacon. Szabályozói oldalról a kuatatás egyrészt azt mutatja be, hogy várhatóan hogyan hat a kockázatitőke-piacra beáramló tőkére az intézményi befektetők vagyonának világszerte szigorodó szabályozása, másrészt milyen hatást gyakorol a kockázatitőke-piac működésére a kockázatitőke-alapok átláthatóbb működését célzó számos új rendelkezés. A kutatásnak az állam befektetői szerepkörét vizsgáló vonulata azt tárja fel, hogy a kockázatitőke-befektetésekhez sokféle konstrukcióban kínált állami források milyen hatást gyakorol a válságot megelőzően is tőkehiánnyal küzdő klasszikus kockázatitőke-befektetésekre. A kutatás minkét vonatkozásban kiemelt figyelmet szentel a közép-kelet-európai régiónak, ezen belül Magyarországnak, ahol az állami beavatkozás a fejlett kockázatitőke-piaccal rendelkező országokhoz képest hagyományosan erőteljesebb.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás egyik alapkérdése az, hogy milyen hatást fognak gyakorolni az új szabályozási előírások a kockázatitőke-piac tőkeellátására. A kutatás másik alapkérdése pedig az, hogy a jelenlegi állami befektetői programok mennyire képesek-e az erőforrások hatékony befektetését elérni. Választ ad arra, hogy milyen gazdaságpolitikai tanulságok vonhatók le a megismert állami befektetési konstrukciók működése alapján a jövőbeli állami kockázatitőke-programok kidolgozásához. Elegendőek-e az Európai Unió közösségi forrásaiból nyerhető alapok a közép-kelet-európai országok kockázatitőke-piacának fellendítéséhez, avagy a piac kereslet oldali problémák miatt nem fogja tudni felszívni még az elérhető forrásokat sem.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kormányzat kockázatitőke-piaci részvételét vizsgáló kutatások száma igen csekély annak ellenére, hogy a kockázati tőkét a gazdaságpolitika hasznos eszközének tartják. Még koránsem tisztázott, hogy a kormányzat valójában hogyan és mennyire képes befolyásolni a piaci szerepők döntéseit, így a kockázatitőke-alapokat finanszírozó intézményi befektetők vagyonának befektetését, illetve a kockázati tőkének alapok általi kihelyezését illetően. Különösen hiányosak az állami szerepvállalás eredményességére vonatkozó kutatások a közép-kelet-európai régió vonatkozásában, ahol pedig az állam piaci beavatkozásának komoly hagyományai vannak. Mindezek alapján a kutatás rendkívül értékes hozzájárulást jelenthet az állam kockázatitőke-piaci szerepvállalását vizsgáló tudományos ismeretekhez, különös tekintettel a régió kockázatitőke-piacán nagy valószínűséggel eredményesen alkalmazható piacbarát állami konstrukciók legjobb gyakorlatainak bemutatására.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A válság erőteljes negatívan érintette azon kisméretű vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, amelyeket a múltban főként hitellel finanszíroztak, s amelyek most mind nagyobb számban a kockázati tőke felé fordulnak. A tervezett kutatás azt kívánja feltárni, hogy a válság nyomán a tőkepiacok működésének biztonságát célzó szabályozási szigorítások miként fognak hatni a kockázati tőke elérhetőségére, azaz nem eredményezik-e a források csökkenését. A kutatás emellett azt is vizsgálja, hogy állami eszközökkel mennyire eredményesen növelhető a kockázati tőke kínálata azon cégek számára, amelyek a piacon különösen nehezen jutnak kockázati tőkéhez. Be kívánja mutatni, hogy melyek azok az állam által alkalmazható befektetési konstrukciók, amelyek segítségével az állami költségvetési források legeredményesebben képesek mozgósítani a piacon lévő kockázati tőkét. A kutatás kiemelt figyelmet szentel az állami szerepvállalás vizsgálatának a közép-kelet-európai régióban, ahol a fiatal, innovatív cégek kockázati tőkéhez jutása különösen nehéz.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The planned research reveals the changing role of the government on the venture capital market both as an authority and as an investor after the crisis. It summarizes the most likely future consequences of the crisis on the VC market, with a special emphasize on the implications of the new regulatory initiatives of the institutional investors’ investment behavior. The research reveals a series of instruments, which can be applied by the state in order to positively influence venture capital investments. For the CEE region, with a heritage of extensive government intervention, it will outline the best practices of market-friendly government intervention schemes, among others the so-called hybrid funds to be applied on the venture capital market.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

What would be the effects of planned new regulatory measurements on the venture capital and private equity market? How effectively current public policy programmes can support the allocation of resources? What policy lessons can be learned from existing support mechanisms when designing the future venture capital programs? Are the provided European Union sources for the Central and Eastern European region enough to have real effects on the venture capital market, or on the contrary, the market cannot absorb efficiently the disposable sources?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Despite the assumption that venture capital is a suitable subject for policy action, surveys of government intervention are extremely rare. The extent to which governments actually influence the investment decisions of the fund provision of institutional investors, as well as the investment decisions of venture capital funds, is often unclear. This situation is especially valid for the Central and East European region with a comprehensive heritage of government involvement. Consequently, the new research represents an invaluable contribution to the scientific research knowledge presenting the best practices of market-friendly government intervention schemes to be applied on the region’s venture capital market.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The crisis has had a severe adverse impact on access to financing by small businesses that would have used debt issuance in the past. The planned research reveals whether the new regulations of pension funds, insurance companies and banks, as well as the venture capital and private equity funds themselves, aiming to reduce the overall risk of the financial system are helpful for the venture capital investing activity or on the contrary, they are impeding the future investments in this market. Present research also reveals what types of government intervention can be best used in order to increase the available venture capital funds for small and medium sized enterprises. In this respect the research will provide a better understanding of the volumes, ways and effects of state involvement in the venture capital markets of Central and East European countries.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az állami szerepvállalás válságot követő változását két vonatkozásban, szabályozói és befektetői szerepkörben vizsgálta a kockázatitőke-piacon. Szabályozói oldalról bemutatta, hogy hogyan hatott a kockázatitőke-piacra beáramló tőkére az intézményi befektetők vagyonának világszerte szigorodó szabályozása, valamint a kockázatitőke-alapok átláthatóbb működését célzó számos új rendelkezés. A kutatásnak az állam befektetői szerepkörét vizsgálva feltárta, hogy a kockázatitőke-befektetésekhez kínált állami források milyen hatást gyakoroltak a korai fázisú kockázatitőke-befektetésekre. Elsősorban azt vizsgálta, hogy a relatíve fejletlenebb kockázatitőke-iparral rendelkező közép-kelet-európai uniós országok mennyire sikeresen tudták alkalmazni az állam és az üzleti szféra piaci együttműködésén alapuló kormányzati tőkeprogramokat. A kutatás eredményei szerint a nyugaton alkalmazott tőkeprogramokhoz hasonlóan az Európai Unióból érkező forrásokat felhasználó régióbeli konstrukciókra is jellemző volt a befektetésre rendelkezésre álló idő rövidsége, a befektetők kezét megkötő adminisztratív előírások sokasága, a gazdaságos működést akadályozó kis alapméret, valamint a privát befektetők közül az intézményi befektetők korlátozott részvétele. Hátrányt jelentett az alapok privát befektetőinek indokolatlan mértékű kedvezményezése és a privát alapkezelők nem transzparens kiválasztása, továbbá a befektetési ajánlatok éretlensége.
Results in English
The research revealed the changing role of the government on the venture capital market both as an authority and as an investor after the crisis. It summarized the consequences of the crisis on the venture capital market, with a special emphasize on the implications of the new regulatory initiatives of the institutional investors’ investment behaviour. The research revealed a series of instruments, which could be applied by the state as an investor in order to positively influence venture capital investments. The research extensively examined how successful the Central and East European European Union member-states, including Hungary, with their relatively less developed venture capital industry, had been in using government equity schemes based on market cooperation between the state and private market actors. Like the equity programmes applied in the West, the government venture capital programmes in this region were hampered by a short time-frame, a mass of administrative requirements tying the hands of fund managers, the inefficiently small size of venture capital funds, and the limited participation of private institutional investors. Compared with developed countries, the region suffered from an unjustifiably high level of rewards to private fund investors, a lack of transparency in the selection of private fund managers, and the immaturity of the investment proposals.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105581
Decision
Yes

 

List of publications

 
Karsai Judit: Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban, Műhelytanulmányok MT-DP-2013/8, MTA KRTK KTI, Bp, 22 o., 2013
Karsai Judit: Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban, Külgazdaság, LVII. évf. 2013 május-június, 12-34. o., 2013
Judit Karsai: Venture Capital and Private Equity Industry in Hungary, Acta Oeconomica, Vol. 63 (1) pp. 23-42 (2013), 2013
Karsai Judit: Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban, Terepkutatás a magyar gazdaságban c. tudományos konferencia 2012. nov. 16-17, MTA KRTK KTI-IBS, Bp., 2012
Karsai Judit: Az állam szerepe a magyarországi kockázatitőke-piacon, Az ipar- és vállalatgazdasági kutatások alapjai és kihívásai c. tudományos ülés 2014. ápr. 23. MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Ipar és Váll. gazd. Albiz., 2014
Karsai Judit: Hol tart a közép-kelet-európai kockázat- és magántőke-piac öt évvel a válság után?, Műhelytanulmányok MT-DP-2014/15, MTA KRTK KTI, Bp. 28 p., 2014, 2014
Karsai Judit: Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai, Műhelytanulmányok MT-DP-2014/23, MTA KRTK KTI, Bp., 2014
Karsai Judit: Fából vaskarika? Az állam mint kockázatitőke-befektető, Külgazdaság, LVIII. évf. 9-10. sz. 3-34. o., 2014
Karsai Judit: Lehet-e az állam jó kockázati tőkés?, Előadás a BCE és a Közgazdasági Szemle közös szervezésében rendezett ünnepi konferencián, Bp., 2014.11.5., 2014
Karsai Judit: Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után?, Statisztikai Szemle, 93. évf. 1. sz., 5-24. o., 2015
Karsai Judit: Milyen kockázati tőkés a közép-kelet-európai állam?, Műhelytanulmányok MT-DP-2015/38, MTA KRTK KTI, Bp., 2015
Judit Karsai: Are CEE states successful as venture capitalists?, Discussion Papers MT-DP-2015/39, IE, CERS, HAS, Bp., 2015
Judit Karsai: Squaring the Circle? Government as Venture Capital Investor, Studies in International Economics, Vol. 1 (1), pp. 62-93., 2015
Karsai Judit: Are CEE States Successful as Venture Capitalists?, 1st International Conference: The Role of the State in Varietires of Capitalism, 26-27 November, 2015, Central European University? Budapest., 2015
Karsai Judit: Az állam részvétele a magyarországi kockázatitőke-piacon., MTA Gazdaságtudományi Bizottság Ipar- és Vállalatgazdasági Albizottságnak 2016. május 31-i műhelyvitája, Budapest., 2016
Karsai Judit: Állami szerepvállalás a kelet-közép-európai kockázatitőke-piacon., Közgazdasági Szemle, LXII. évf. 2015. 11. sz., pp. 1172-1195., 2015
Karsai Judit: Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban, Műhelytanulmányok MT-DP-2013/8, MTA KRTK KTI, Bp, 22 o., 2013
Karsai Judit: Hol tart a közép-kelet-európai kockázat- és magántőke-piac öt évvel a válság után?, Műhelytanulmányok MT-DP-2014/15, MTA KRTK KTI, Bp. 28 p., 2014, 2014
Karsai Judit: Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai, Műhelytanulmányok MT-DP-2014/23, MTA KRTK KTI, Bp., 2014
Karsai Judit: Milyen kockázati tőkés a közép-kelet-európai állam?, Műhelytanulmányok MT-DP-2015/38, MTA KRTK KTI, Bp., 2015
Judit Karsai: Are CEE states successful as venture capitalists?, Discussion Papers MT-DP-2015/39, IE, CERS, HAS, Bp., 2015
Karsai Judit: A magyarországi kockázatitőke-alapkezelők véleménye a JEREMIE kockázatitőke-programról, Marketing & Menedzsment, 50. évf. 3-4. sz. 33-42. o. 2016, 2016
Vince Péter: Példák a versenyszabályozás eszközeinek alkalmazására a magyar kockázatitőke- és magántőke-szektorban, Műhelytanulmányok MT-DP-2017/15, MTA KRTK KTI, Bp., 2017
Karsai Judit: Furcsa pár. Az állam szerepe a kockázatitőke-piacon Kelet-Európában., Közgazdasági Szemle Alapítvány, MTA KRTK KTI, Budapest, 2017., 2017
Karsai Judit: Az állam kockázatitőke-piaci részvételének rejtelmei Magyarországon, (közlésre elküldve), 2017
Judit Karsai: Learning (or not) from the Mistakes of Others. Government Venture Capital in Central and Eastern Europe, Venture Capital, (Közlésre elfogadva), 2018
Back »