Complex follow-up investigations of filtration and immunological function of the spleen after different types of spleen-sparing surgical techniques (morphological, examinations with functional imagining diagnostics and stem cells, micro-rheologic and immunologic methods)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105618
Type K
Principal investigator Mikó, Irén
Title in Hungarian A lép filtrációs és immunológiai funkciójának komplex követéses vizsgálata különböző lépmegtartó műtéti technikák során (morphologiai; funkcionális képalkotó diagnosztikai és őssejt vizsgálatokkal; micro-rheologiai és immunológiai mérőmódszerekkel)
Title in English Complex follow-up investigations of filtration and immunological function of the spleen after different types of spleen-sparing surgical techniques (morphological, examinations with functional imagining diagnostics and stem cells, micro-rheologic and immunologic methods)
Keywords in Hungarian Lépresectio/autotransplantatio, nyitott vs. laparoscopos sebészet, lépregeneráció-őssejtek, izotóp diagnosztika, fény- elektronmikroszkópia, immun/filtrációs funkciók, beltenyésztett kutyamodell
Keywords in English Spleen resection/autotransplantation, open vs. laparoscopic surgery, spleen regeneration-stem cells, nuclear medicine technique, light- electronmicroscopy, immun/filtration functions, canine model
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Surgery
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Surgery, Division of Operative Techniques and Surgical Research (University of Debrecen)
Participants Benkő, Ilona
Deák, Ádám
Furka, Andrea
Furka, István
Garai, Ildikó
Kalóczkai, Gergely
Kiss, Ferenc
Kiss, Mátyás
Klárik, Zoltán
Nemeskéri, Ágnes
Németh, Norbert
Pető, Katalin
Somogyi, Viktória
Szigeti, Krisztián
Tóth, Enikő
Tóth, László
Trencsényi, György
V. Oláh, Anna
Ványolos, Erzsébet
Varga, József
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 33.464
FTE (full time equivalent) 11.52
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Traumás lépsérülések ellátásakor a splenectomiát vagy bármely lépmegtartó műtétet követően az aspleniás-hypospleniás alapon kialakulható postsplenectomiás sepsis (OPSI) vagy/és a disseminált intravascularis coagulatios (DIC) syndroma jelzésére összehasonlító vizsgálatok végzése beagle kutyákon.
Cél: 1./ Monitorozni a lép filtrációs és immunologiai funkciói kiesését vagy helyreállását újabb laboratóriumi módszerek (micro-rheologiai tényezők, IgM, IL-6, lipid profil, thrombocyta funkciók) bevezetésével is. 2./ Nem-invazív direkt/indirekt izotópdiagnosztika (planaris gamma camera, SPECT) bevezetése: 2.a./ a funkcionáló lépszövet kimutatására, a jövőbeni lépautotransplantált betegek vizsgálatára is 2.b./ a funkcionáló lépszövet mennyiségének meghatározása különböző mértékű lép-resectiók és lép-autotransplantatiók során 3./ Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok immunjelöléses (apoptosis) módszerrel kiegészítve. A hypo-aspleniás állapot következményeinek mikroszkópos vizsgálata máj, vese, bél, pancreas, tüdő, szív vonatkozásában. 4./ Új morphologiai képalkotási módszer bevezetése: 4.a./ a hasi szervek új, speciális műgyanta feltöltéses vizsgálatát követően 4.b./ a maradék lépszövet, az autotransplantált lépszövet és a máj érhálózatának vizsgálata nagyfelbontású Nano-SPECT/CT-vel. Az érhálózat geometriai paramétereinek statisztikai analysise 5./Lépregeneráció vizsgálat különös tekintettel a vérképző és lymphopoetikus őssejtek jelenlétére. Milyen mértékben képesek helyreállítani lépautotransplantatumok működését? Feltételezésünk szerint a lép stromalis szerkezetének regenerálódásában a multipotens mesenchymalis őssejtek vehetnek részt.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A traumás lépsérülések után a lépfunkciók elvesztése komoly szövődményekkel járhat, mint a postsplenectomiás sepsis (OPSI) vagy/és a disseminált intravascularis coagulatios (DIC) syndroma. Különösen veszélyeztetettek a 3 éven aluli gyermekek és az 55 év feletti felnőttek. A lépmegtartó műtétek bevezetésével ezek a szövődmények csökkenthetőek. Kutatásaink révén a hosszú utánkövetéses postoperativ időszak alatt végzett komplex laboratóriumi vizsgálataink eredményeivel választ kívánunk adni, hogy a Furka-féle "lép-kötény" lép-autotransplantatiós módszerrel vagy a Furka-féle "ölelkező varratsoros" lép-resectióval biztosíthatóak jobb eredmények a lépfunkciók megtartásának vonatkozásában. Azok a betegek, akik lép-autotransplantatióra vagy lép-resectióra kerülnek, azonnal -a műtét megkezdésével egyidőben- polyvaccinatiós kezelésbe, antibiotikum profilaxisba kell hogy részesüljenek és a műtétet követően felvilágosításuk és oktatásuk szükséges az esetleges szövődményekről.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Várható eredmények: Adatok a klinikum számára, milyen strukturális, funkcionális, laboratóriumi változások történhetnek a lépműtött betegeknél lépeltávolítást, különböző kiterjesztésű lép-resectiót vagy lép-autotransplantatiót követően. Ezen elváltozások előjelzését szolgálhatja a sebész -különösen a gyermeksebész-, traumatológus, anaesthesiológus/intenzív terápiás, immunológus és infectológus szakember számára.

Feltételezhető, hogy a korábbi, hagyományos laboratóriumi és fénymikroszkópos vizsgálatokkal tett megfigyelésünket -miszerint a lép-autotransplantatumok „időlegesen kimerülnek”- igazolni és megerősíteni tudjuk az e pályázatban bevezetendő őssejt-, Nano-SPECT/CT vizsgálatra alapuló morphologiai képalkotó- valamint a non-invazív direkt és indirekt izotóp diagnosztika technikával. Ezek alapján kiegészítésre kerülhetnek a korábbi, postsplenectomiás szövődményes állapotok felismerésére, kezelésére vonatkozó multidiszciplináris módszertani levél ajánlásai, s a kezelő orvosok és a betegek figyelmét fel lehet hívni az átmeneti hypospleniás-aspleniás állapotot jelző tünetek kellő módon való értékelésére. Ha ezek igazolhatóvá válnak, két évtizedes kutatómunkánk eredményeit tudnánk átnyújtani a klinikum számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Lépsérülés esetén hagyományosan a lépeltávolítás (splenectomia) volt a követendő eljárás. Ma már ismerjük a lép egyes funkcióit és tudjuk, hogy elvesztése esetén a szervezet komoly veszélybe kerülhet. A fertőzések elleni védekezés súlyos károsodása vezet a felnőttekben mintegy 3%-ban, a gyermekekben 6-7%-ban halált okozó ún. lépeltávolítást követő sepsis (OPSI szindróma) kialakulásához.
A lépfunkció megtartására való törekvés eredményezte a lépmegtartó módszerek kifejlesztését. Állatkísérletek után klinikai megfigyelések is igazolták a lépdarabkák életképességét lép-autotransplantatio után és ez a lépfunkciók részleges vagy teljes megőrzését is jelentheti. A 70-100 mg súlyú lépdarabok kb. 200 nap alatt implantálódnak, elsősorban a nagycsepleszbe történő behelyezéssel. Tanszékünk az autotransplantatio mellett részleges lépeltávolító műtéti technikát (resectiót) is kidolgozott. Állatkísérletekben ezen modelleken sokirányú vizsgálattal kívánjuk ellenőrizni a maradék lépszövet működését.
Várható eredmények: Adatok a klinikum számára, milyen strukturális, funkcionális, laboratóriumi változások történhetnek a lépműtött betegeknél lépeltávolítást, különböző kiterjesztésű lép-resectiót vagy lép-autotransplantatiót követően.
Ezen elváltozások előjelzését szolgálhatja a sebész -különösen a gyermeksebész-, traumatológus, anaesthesiológus/intenzív terápiás, immunológus és infectológus szakember számára és a betegek felvilágosíthatóak az átmeneti csökkent lépműködés jelző tünetek értékelésére. s hogy ezen tünetek észlelésekor azonnal forduljanak kezelőorvosukhoz.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Comparative investigations on beagle dogs to indicate the signs of possible Overwhelming Postsplenectomy Infection(OPSI) or/and Disseminated Intravascularis Coagulation(DIC) syndromes based on hyposplenic-asplenic state after traumatic spleen injury operation with splenectomy or splenic sparing surgery.
Aim:1/ to monitor the loss or restoration of splenic filtration/immune-functions with new methods, too (microrheology, IgM, IL-6, lipid profile, platelet functions) 2/ to introduce non-invasive direct/indirect nuclear medicine methods (planar gamma camera, SPECT) 2/a to detect functioning splenic tissue for investigation of spleen autotransplanted patients, too 2/b to determine the quantity of functioning splenic tissue after spleen-autotransplantation and various spleen-resection techniques 3/ to supplement light/electronmicroscopic investigations with immune-marking method (apoptosis). Investigation of consequences of hypo/asplenic state on liver/kidney/bowel/pancreas/lung/heart 4/ to introduce new morphological imaging method: 4/a injection of a new special mixture of synthetic resin into the vascular system of abdominal organs after with 4/b visualization of the high-contrast polymerized casting material in the remnant splenic tissue' vasculature, the autotransplanted splenic tissue and the liver using high resolution scanning Nano-SPECT/CT. The statistical analysis of the vascular system’s geometric parameters 5/ to investigate spleen-regeneration -for the presence of hemo/lymphopoietic stem cells- in which degree they can restore the autotransplants' function. By our hypothesis multipotent mesenchymal stem cells may have a role in restoration of stromal structure.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Due to traumatic spleen injury the loss of splenic functions can lead to severe complications, such as the Overwhelming Post Splenectomy Infection (OPSI) and the Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) syndromes. Children under the age of 3 and adults over the age of 55 are especially endangered. By the introduction of spleen preserving operations these complications can be reduced. By our research, with the results of our complex laboratory investigations performed under the long-term follow-up postoperative period we would like to give answer whether the “Furka’s spleen-chip” spleen-autotransplantation or “Furka’s runaway stitches” spleen-resection’s techniques ensure better results regarding the preservation of splenic functions. Those patients, who undergo spleen-autotransplantation or spleen-resection, immediately -at the time of the operation- have to be polyvaccinated and antibiotic prophylacted, and postoperatively information and education are required about the possible complications.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Expected results: Data for clinical practice, what structural, functional, laboratory changes may take place in splenectomised, partial resected or spleen autotransplanted patients. It may serve the signaling of these changes for surgeons -especially paediatric surgeons-, traumatologists, anesthesiologists/intensive care therapists, immunologists and infectologists.

It is supposed that we will be able to enforce and confirm our previous observations taken by traditional laboratory and light-microscopical investigations about the temporary functional depletion of spleen autotransplants, now using stem cell-, Nano-SPECT/CT-based morphological imaging as well as direct and indirect isotope diagnostic techniques. According to the results, the recommendations of the multidisciplinary ’Guidelines for diagnosis and treatment of postplenectomy complications’ would be supplemented, calling the attention of physicians and patients for the appropriate evaluation of symptoms that signs transient hyposplenic-asplenic states, in order to prevent fatal complications (OPSI, DIC). If all these could be confirmed, we would tranfer the results our two-decade research work for the clinical practice.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Traditional treatment for spleen injury was splenectomy. Now that we have learned more about the individual functions of the spleen we are aware, that the loss of the organ may pose serious danger for the body. The development of OPSI syndrome, which causes death in approximately 3% of the adults and 6-7% of children, is attributed to the grave damage in the protective functions of the spleen.
Efforts to preserve splenic functions have resulted in the development of spleen saving techniques.
Following animal experiments, clinical observations have also confirmed the viability of spleen chips after autotransplantation and this can mean the partial or full preservation of splenic functions. The spleen chips, weighing 70-100mg each, become implanted in approximately 200 days after they have been placed into the peritoneum and greater omentum first of all. Our department has developed new spleen autotransplantation and partial splenic resection operative techniques. In animal experiments we would like to investigate with the different laboratory methods the functions of the remnant splenic tissue.
Expected results: data for clinical practice, what structural, functional, laboratory changes may take place in splenectomised, partial resected or spleen autotransplanted patients. It may serve the signaling of these changes for surgeons -especially paediatric surgeons-, traumatologists, anesthesiologists/intensive care therapists, immunologists and infectologists.
And the patients can be educated for the recognition and evaluation of symptoms of decreased splenic function, in which cases they can immediatley see the doctor.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink célkitűzése traumás lépsérülések ellátását (splenectomia, különböző mértékű lépresectiók vagy lép-autotransplantatio) követően kialakuló állapotok hosszútávú monitorizálása volt különböző típusú vizsgálatokkal. Jelezni kívántuk az esetleges aspleniás-hypospleniás állapotok kapcsán kialakulható OPSI vagy/és a DIC syndroma, az infectióra való fokozott hajlam jelzésére milyen különböző laboratóriumi markerek követésére, és/vagy új morphologiai képalkotási módszerek alkalmazására lehet szükség. 1./ Különböző laboratóriumi módszerekkel követni tudtuk a lépregenerációt és a filtrációs/immunfunkcióit a lépnek. 2./ Bevezettünk non-invazív direkt/indirekt nukleáris medicina módszereket a funkcionáló lépszövet követésére. 3./ Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálataink nemcsak a resectio utáni maradék lépszövet vagy az autotransplantatiót követő regenerálódó lépszövet állapotának megítélésére, de a májban, tüdőben következményesen megjelenhető változásokra is fényt derítettek. 4./ Az új, speciális műgyanta feltöltéses vizsgálattal az autotransplantált lépszövet és a máj érhálózatában bekövetkező változásokat Nano-SPECT/CT vizsgálatokkal igazoltuk. 5./ A vérképző lymphopoetikus őssejtek jelenlétének szerepére is rámutattunk a lépregenerációs vizsgálatoknál. Egyben a hosszú túlélő állatkísérletek kapcsan a kísérleti állatokkal kapcsolatos fontos tartási, ellenőrző vizsgálati, állatvédelmi és állatjóléti ellátást biztosító ellátások szükségességére is kitértünk.
Results in English
Comparative investigations on dogs could to indicate some predictive markers of possible OPSI or/and DIC syndromes based on hyposplenic-asplenic state after splenic sparing surgery. Application of new morphological imaging and laboratory methods. 1./ We could to monitor the loss or restoration of splenic filtration/immune-functions with some laboratory investigations. In the future, during the micro-rheological analyses special attention is needed when comparing partial or subtotal spleen resections and spleen-autotransplantation. 2./ We introduced non-invasive direct/indirect nuclear medicine methods and proposed how to detect the functioning splenic tissue in spleen-autotransplanted patients, and after various spleen-sparing surgery. 3./ Light and electronmicroscopic investigations could signe the consequences of hypo/asplenic state on liver and lung. 4./ We introduced a new morphological imaging method with a new special synthetic resin into the vascular system for the visualization of the high-contrast polymerized casting material in the autotransplanted splenic tissue and the liver using high resolution scanning Nano-SPECT/CT. The statistical analysis of the vascular system’s geometric parameters strengthened the functioning splenic autotransplants. 5./ Investigating the spleen-regeneration -for the presence of hemo/lymphopoietic stem cells. They can restore the autotransplants' function. Cellularity of spleen was significantly higher in autotransplantats.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105618
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss M., Nemeskéri Á., Kürti Zs., Gáti E., Dorogi B., Dudás I., Furka I., Németh N., Pető K., Ványolos E., Furka A., Mikó I.: New Vessel-Lumen Filling Technique, for the Study of Neo-Microvascularisation of Autotransplanted “Spleen Chips”, European Surgical Research 52. 156-156., 2014
Mikó I., Pető K., Furka A., Németh N., Kiss F., Kalóczkai G., Deák Á., Nagy T., Furka I., Galuska L., Varga J.: Scintgraphic method to prove the survival of autotransplanted splenic tissue in canin model. A pilot study., European Surgical Research 52. 241-241., 2014
Mikó I.; Pető K.; Furka A.; Németh N.; Kiss F.; Kalóczkai G.; Nagy T.; Galuska L.; Varga J.: Maradék lépszövet kimutatása SPECT-CT vizsgálattal állatkísérletes modellben különböző típusú lépmegtartó műtéteket követően., Magyar Sebészet 67. 3. 189-189., 2014
Kiss F; Tóth E; Pető K; Mikó I; Németh N: The investigation of interspecies diversity of erythrocyte aggregation properties by two different photometric methods in four animal species., J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)., 99. 6. 1074-1083., 2015
Mikó I., Pető K., Furka A., Furka I., Németh N., Ványolos E., Garai I., Barna S., Nagy T., Kiss F., Deák Á., Kalóczkai G., Balogh D., Varga J.: Működő lépszövet kimutatása SPECT-CT vizsgálattal szervmegtartó műtéteket követően állatmodellben, Magyar Sebészet 68. 3. 123., 2015
Mikó I., Kiss F, Furka I. Tóth E., Pető K., Furka A., Tóth L., Benkő I., Varga J., Németh N.: A vörösvérsejt-aggregációs paraméterek változása lép-autotranszplantációt és splenectomiát követően állatkísérletes modellen hosszú távú posztoperatív utánkövetéses..., Magyar Sebészet, 68. 3. 133., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Pető K., Furka A., Deák Á., Ványolos E., Tóth L., Benkő I., Németh N.: A leukocyta-antiszedimentációs ráta és egyes hematológiai, haemorrheologiai paraméterek változásai a beagle kutyák kötelező védőoltását követően lépeltávolító, valamint.., Magyar Sebészet, 68. 3. 133-134., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Furka A., Pető K., Németh N.: Comparative investigations for evaluating red blood cell deformability alterations related to splenectomy and various spleen-preserving operation types in a follow-up..., Biorheology 52. 1-2. 154., 2015
Mikó I., Pető K., Furka A., Németh N., Ványolos E., Garai I., Barna S., Deák A., Kiss F., Nagy T., Balogh D., Furka I., Varga J.: Noninvasive monitoring of functioning spleen tissue after organ saving operations in animal model, European Surgical Research 55. 1. 158., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Pető K., Furka A., Deák Á., Ványolos E., Oláh A., Tóth L., Benkő I., Németh N.: Change of leukocyte antisedimentation rate and other hematological and hemorheological parameters in beagle dogs with splenectomy and different amount of residual..., European Surgical Research, 55. 1. 158., 2015
Mikó I.; Pető K.; Furka A.; Németh N.; Kiss F.; Kalóczkai G.; Nagy T.; Galuska L.; Varga J.: Maradék lépszövet kimutatása SPECT-CT vizsgálattal állatkísérletes modellben különböző típusú lépmegtartó műtéteket követően., Magyar Sebészet 67. 189-189., 2014
Kiss F; Tóth E; Pető K; Mikó I; Németh N: The investigation of interspecies diversity of erythrocyte aggregation properties by two different photometric methods in four animal species., J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)., 99 (6). 1074-1083., 2015
Mikó I., Pető K., Furka A., Furka I., Németh N., Ványolos E., Garai I., Barna S., Nagy T., Kiss F., Deák Á., Kalóczkai G., Balogh D., Varga J.: Működő lépszövet kimutatása SPECT-CT vizsgálattal szervmegtartó műtéteket követően állatmodellben, Magyar Sebészet 68 (3). 123-123., 2015., 2015
Mikó I., Kiss F, Furka I. Tóth E., Pető K., Furka A., Tóth L., Benkő I., Varga J., Németh N.: A vörösvérsejt-aggregációs paraméterek változása lép-autotranszplantációt és splenectomiát követően állatkísérletes modellen hosszú távú posztoperatív utánkövetéses..., Magyar Sebészet 68 (3). 133-133., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Pető K., Furka A., Deák Á., Ványolos E., Tóth L., Benkő I., Németh N.: A leukocyta-antiszedimentációs ráta és egyes hematológiai, haemorrheologiai paraméterek változásai a beagle kutyák kötelező védőoltását követően lépeltávolító, valamint.., Magyar Sebészet, 68. 133-134., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Furka A., Pető K., Németh N.: Comparative investigations for evaluating red blood cell deformability alterations related to splenectomy and various spleen-preserving operation types in a follow-up..., Biorheology 52 (1-2). 154-154., 2015
Mikó I., Pető K., Furka A., Németh N., Ványolos E., Garai I., Barna S., Deák A., Kiss F., Nagy T., Balogh D., Furka I., Varga J.: Noninvasive monitoring of functioning spleen tissue after organ saving operations in animal model, European Surgical Research 55 (1). 158-158., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Pető K., Furka A., Deák Á., Ványolos E., Oláh A., Tóth L., Benkő I., Németh N.: Change of leukocyte antisedimentation rate and other hematological and hemorheological parameters in beagle dogs with splenectomy and different amount of residual..., European Surgical Research, 55 (1). 158-158., 2015
Deák Á., Tóth E., Németh N., Ványolos E., Furka I., Mikó I.: Does tartar removal affect the physiological parameters of beagle dogs in long-term follow-up research?, European Surgical Research 57(Suppl.1). 96-96., DOI: 10. 1159/446131, 2016
Mikó I., Pető K., Deák Á., Németh N., Ványolos E., Furka A., Furka I., Nagy T., Garai I., Galuska L., Varga J.: Comparison of three imaging methods for the visualization of splenic-autotransplants in large animal model., European Surgical Research 57(Suppl.1). 122-122., DOI: 10. 1159/446131, 2016
Mikó I., Sóger V., Kiss F., Tóth E., Pető K., Furka A., Furka I., Ványolos E., Tóth L., Varga J., Szigeti K., Németh N.:: Vörösvértest-deformabilitás meghatározása filtrometriával, slit-flow és rotációs ektacytometriával splenectomiát, lépresectiót és autótransplantációt követően., Érbetegségek, XXIII (2). 40-40., 2016
Mikó I., Sóger V., Tóth E., Kiss F., Furka I., Furka A., Oláh V. A., Pető K., Németh N.: Vörösvértest mechanikai stabilitásváltozások splenectomia és különböző lépmegtartó beavatkozások kapcsán hosszú távú utánkövetéses állatmodellben., Érbetegségek, XXIII (2). 41-41., 2016
Mikó I., Németh N., Sóger V., Kiss F., Tóth E., Pető K., Furka A., Ványolos E., Tóth L., Varga J., Szigeti K., Benkő I., Oláh V. A., Furka I.: Erythrocyte deformability investigations by filtrometry, slit-flow and rotational ektacytometry in a long-term follow-up animal study on splenectomy and diffe, Clinical Hemorheology and Microcirculation DOI 10.3233/CH-160231 IOS Press, 2016
Furka I., Németh N., Mikó I.: A lép a sebészi kísérletek tükrében, Magyar Sebészet 66. 156-160., 2013
Kiss M., Nemeskéri Á., Kürti Zs., Gáti E., Dorogi B., Dudás I., Furka I., Németh N., Pető K., Ványolos E., Furka A., Mikó I.: New Vessel-Lumen Filling Technique, for the Study of Neo-Microvascularisation of Autotransplanted “Spleen Chips”, European Surgical Research 52. 156-156., 2014
Mikó I., Pető K., Furka A., Németh N., Kiss F., Kalóczkai G., Deák Á., Nagy T., Furka I., Galuska L., Varga J.: Scintgraphic Method to Prove the Survival of Autotransplanted Splenic Tissue in Canine Model. A Pilot Study., European Surgical Research 52. 241-241., 2014
Kiss F; Tóth E; Pető K; Mikó I; Németh N: The investigation of interspecies diversity of erythrocyte aggregation properties by two different photometric methods in four animal species., Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (Berl) 99(6). 1074-1083., 2015
Mikó I., Németh N., Furka I.:: Spleen Autotransplantation in Mice, In: Huifang Chen, Shiguang Qian (szerk.) Experimental Organ Transplantation. Hauppauge (NY): Nova Science Publishers, pp. 107-120., 2013
Mikó I., Kiss F, Furka I. Tóth E., Pető K., Furka A., Tóth L., Benkő I., Varga J., Németh N.: A vörösvérsejt-aggregációs paraméterek változása lép-autotranszplantációt és splenectomiát követően állatkísérletes modellen hosszú távú posztoperatív utánkövetéses..., Magyar Sebészet 68(3). 133-133., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Pető K., Furka A., Deák Á., Ványolos E., Tóth L., Benkő I., Németh N.: A leukocyta-antiszedimentációs ráta és egyes hematológiai, haemorrheologiai paraméterek változásai a beagle kutyák kötelező védőoltását követően lépeltávolító, valamint.., Magyar Sebészet 68. 133-134., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Furka A., Pető K., Németh N.: Comparative investigations for evaluating red blood cell deformability alterations related to splenectomy and various spleen-preserving operation types in a follow-up..., Biorheology 52(1-2). 154-155., 2015
Mikó I., Pető K., Furka A., Németh N., Ványolos E., Garai I., Barna S., Deák A., Kiss F., Nagy T., Balogh D., Furka I., Varga J.: Noninvasive monitoring of functioning spleen tissue after organ saving operations in animal model, European Surgical Research 55(1). 158-158., 2015
Mikó I., Tóth E., Kiss F., Furka I., Pető K., Furka A., Deák Á., Ványolos E., Oláh A., Tóth L., Benkő I., Németh N.: Change of leukocyte antisedimentation rate and other hematological and hemorheological parameters in beagle dogs with splenectomy and different amount of residual..., European Surgical Research 55(1). 158-159., 2015
Mikó I., Sógor V., Kiss F., Tóth E., Pető K., Furka A., Furka I., Ványolos E., Tóth L., Varga J., Szigeti K., Németh N.: Vörösvértest-deformabilitás meghatározása filtrometriával, slit-flow és rotációs ektacytometriával splenectomiát, lépresectiót és autótransplantációt követően., Érbetegségek XXIII (2). 40-40., 2016
Mikó I., Sógor V., Tóth E., Kiss F., Furka I., Furka A., Oláh V. A., Pető K., Németh N.: Vörösvértest mechanikai stabilitásváltozások splenectomia és különböző lépmegtartó beavatkozások kapcsán hosszú távú utánkövetéses állatmodellben., Érbetegségek XXIII (2). 41-41., 2016
Mikó I., Németh N., Pető K., Furka A., Tóth L., Furka I.: Changes of red blood cell aggregation parameters in a long-term follow-up of splenectomy, spleen-autotransplantation and partial or subtotal spleen resections in a canine model, Clinical Hemorheology and Microcirculation 67. 91-100., DOI 10.3233/CH-170264 IOS Press, 2017
Mikó I., Németh N., Sógor V., Kiss F., Tóth E., Pető K., Furka A., Ványolos E., Tóth L., Varga J., Szigeti K., Benkő I., Oláh VA, Furka I.: Comparative erythrocyte deformability investigations by filtrometry, slit-flow and rotational ektacytometry in a long-term follow-up animal study on splenectomy and different spleen preserving operative techniques: Partial or subtotal spllen resection and spleen autotransplantation, Clinical Hemorheology and Microcirculation 66:(1), 83-96, 2017
Mikó I., Pető K., Furka A., Furka I., Németh N., Ványolos E., Garai I., Barna S., Nagy T. Kiss F., Deák Á., Kalóczkay G., Balogh D., Varga J.: Működő lépszövet kimutatása SPECT-CT vizsgálattal szervmegtartó műtéteket követően állatmodellben, Magyar Sebészet 68(3). 123-123., 2015
Deák Á., Tóth E., Pető K., Németh N., Ványolos E., Furka I., Mikó I.: Does tartar removal affect the physiological parameters of beagle dogs in long-term follow-up research?, In: CEELA-2015 Proceeding, pp. 56-56. International CEELA-III Triannual Conference of the Hungarian Laboratory Animal Science Association and the Standard Committee, 2015
Kiss M., Nemeskéri Á., Kürti Zs., Gáti E., Dorogi B., Dudás I., Furka I., Németh N., Pető K., Ványolos E., Furka A., Mikó I.: New Vessel-Lumen Filling Technique, for the Study of Neo-Microvascularisation of Autotransplanted “spleen chips”,, In: Shinji Uemoto (Ed), ISEM2014 Abstract, Kyoto University, Japan, pp. 55-55., 2014
Kiss F., Furka I., Mikó I., Németh N.: An overview on red cell aggregation, as an important factor determining microcirculation. Links to the microsurgical research., In: Shinji Uemoto (Ed), ISEM2014 Abstract, Kyoto University, Japan, pp. 35-35., 2014
Mikó I., Pető K., Deák Á., Németh N,. Ványolos E., Furka A., Furka I., Nagy T., Garai I., Galuska L., Szigeti K., VargaJ.: különböző leképezési módszerek hatékonyságának összehasonlítása lép-autotraszplantátumok kimutatásában állatmodellen., In: Program of 63rd Congress of Hungarian Surgical Congress, 2016
Furka I., Németh N., Mikó I.: A lép a sebészi kísérletek tükrében, Magyar Sebészet 66. 156-160., 2013
Kiss M., Nemeskéri Á., Kürti Zs., Gáti E., Dorogi B., Dudás I., Furka I., Németh N., Furka A., Mikó I.: Új érlumen-feltöltési technika, autotranszplantált lépdarabok neovascularisatiójának tanulmányozása, Magyar Sebészet 66. 92-92., 2013
Szigeti K., Máthé D., Horváth I., Kiss M., Karlinger K., Nemeskéri Á., Furka I., Mikó I.: Microvascularisatio ex vivo vizsgálata nagy felbontású CT és MRI segítségével, Magyar Sebészet 66. 109-109., 2013

 

Events of the project

 
2017-11-08 08:00:46
Résztvevők változása
2016-05-25 12:18:29
Résztvevők változása
2014-12-18 09:35:09
Résztvevők változása
2014-01-23 22:51:26
Résztvevők változása
2013-10-18 10:02:28
Résztvevők változása
2013-05-22 18:39:36
Résztvevők változása
Back »