Detachment of peripersonal and extrapersonal spatial representations: depersonalization, reality - irreality and computer generated virtual reality  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106176
Type K
Principal investigator Kállai, János
Title in Hungarian Periperszonális és extraperszonális téri reprezentációk szétválása: deperszonalizáció, realitás- irrealitás és komputer által létrehozott virtuális valóság
Title in English Detachment of peripersonal and extrapersonal spatial representations: depersonalization, reality - irreality and computer generated virtual reality
Keywords in Hungarian deperszonalizáció, virtuális valóság, testkép, testséma, periperszonális, extraperszonális
Keywords in English peripersonal, extrapersonal, depersonalization, virtual reality, body image, body schema
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Clinical psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Behavioral Science (University of Pécs)
Participants Csathó, Árpád
Feldmann, Ádám
Herold, Róbert
Szolcsányi, Tibor
Starting date 2012-10-01
Closing date 2017-09-30
Funding (in million HUF) 16.519
FTE (full time equivalent) 7.10
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kutatási program feltárja testkép és a testséma peri- és extraperszonális reprezentációinak működésmódjait. A vizsgálat, a deperszonalizáció folyamat elemzésén keresztül választ kíván adni arra a kérdésre, hogy milyen affektív és kognitív tényezők segítik elő a deperszonalizáció viselkedéses és pszichofiziológiai komponenseinek megjelenését. Epilepsziás, Parkinson-betegségtől, borderline személyiségzavartól és szkizofréniától szenvedő páciensek, valamint egészséges személyek részvételével, a test és kéz idegenség élmény illúziójának vizsgálati paradigmáját felhasználva, elemezzük a deperszonalizáció szempontjából különböző mértékben veszélyeztetett személyek mimikai reakcióit, bőrhőmérsékletét, bőrvezető képességét, fájdalomküszöbét fizikailag reális, valamint komputer által létrehozott virtuális környezetben végzett tevékenység során. A test különböző pontjának multiszenzoros szinkron vagy aszinkron ingerlésével, valamint a vizuo-taktilis input manipulálásával megállapítjuk a személyek deperszonalizációs élményekkel kapcsolatos fogékonyságát és azokat a temperamentum és vonás összetevőket, melyek előrevetíthetik a testkép és a testséma szétválásának lehetőségét. Az eredmények klinikai hasznosításának bemutatásán túl feltárjuk a testkép-változás illúzió kognitív és pszichofiziológiai alapmechanizmusait annak érdekében, hogy mélyebb bepillantást nyerjünk a saját testélmény kialakulásában szerepet játszó kognitív és pszichofiziológiai folyamatokba.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az agysérülés következtében kialakuló idegen kéz élmény nem csak agyszöveti lézió, de a vizuális és taktilis inger szisztematikus manipulálásával egészséges személyeknél is kiváltható. Az idegen kéz illúzió (Rubber Hand Illusion, RHI) során elérhető, hogy a vizsgált személy letakart, nem látható keze mellett elhelyezett, a kéz formáját és felszínét utánzó műkezet ért szinkron érintés hatására a személynek olyan érzése keletkezzen, mintha a műkéz a személy testképében átvenné a nem látható fizikai valójában jelenlévő kéz szerepét. Az illúzió ugyanakkor azzal a következménnyel jár, hogy a személy eltakart testrésze deperszonalizálódik. A deperszonalizásiós élményt határozott fiziológiai változások kísérik az adott testrészben, de a test más részein hasonló változások nem következnek be. Epilepsziás betegségek során megjelenő autoszkopia jelensége, a bordelein személyiségzavarokban megjelenő deperszonalizáció és szelf disszociációs élmények hasonló képet mutatnak. Úgy látjuk az RHI révén olyan jelenségspektrum vizsgálható, mely nem kötődik közvetlenül diagnosztikai kategóriákhoz. Sokkal inkább egy nem kellően feltárt alap kognitív mechanizmus működésmódja mutatkozik meg ezekben a helyzetekben. A tervezett vizsgálat az RHI alap kognitív mechanizmusainak kifejtésére összpontosít és keresi a gyakorlati felhasználás lehetőségeit is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az RHI-val szerzett tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei kiterjeszthetők a fájdalom menedzsment, a művégtag adaptáció, a neurorehabilitáció területére. Ugyanakkor fokozódik az igény a vizuo-kinesztetikus virtuális valóságok kifejlesztése iránt is. A vizsgálat az RHI alapmechanizmusait igyekszik feltárni, mely a terápiás beavatkozások lehetőségeinek egyik új változatát képviseli. A szorongó, deperszonalizációs szindrómától szenvedő, valamint testképzavarokkal küzdő személyek előtt álló akadályok felszámolására is alkalmazható, kiegészítő terápiás modellt építhetünk fel. Továbbá az eredmények áttételesen hasznosíthatóak az autoimmun betegségek kognitív terápiás vonulatának fejlesztésében is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az ember néha úgy érzi, mintha a dolgok tünékenyek, megfoghatatlanok lennének. A személy ugyan tisztában van azzal, hogy érzéke, szeme megcsalja őt, de mégis illúziókat kerget. Átszellemült alkotás egyes fázisaiban, drog fogyasztás és bizonyos pszichiátriai és neurológiai betegségek esetében is megjelennek hasonló illúziók. Amikor saját testünkkel kapcsolatban vetődnek fel intenzív illúziók, kétségek ébredhetnek bennünk testi valónk egységes mivolta felől. Ez az ellentmondásos helyzet azonban az emberi megismerő tevékenység lényeges, de kevéssé ismert funkciójáról árulkodik. A vizsgálat az idegen tárgy saját testrészeként való elfogadásáról, birtokbavételéről vagy saját testünk idegenként való megélésnek lehetőségeiről szól. Olyan betegek körében végzünk vizsgálatokat, akik a hamis test illúzióhoz hasonló élményeket élnek át. Ugyanakkor vizsgáljuk azokat a személyiség jegyeket is, melyek hozzájárulnak hasonló élmények gyakori megjelenéséhez. Az eddigi vizsgálatok mutatják, hogy a saját testtel kapcsolatos idegenség átélése közben az érintett testrészben fiziológia változások zajlanak. Az adott testrész reakció képessége, hőmérséklete ilyenkor jelentős mértékben csökken. Pszichológiai eszközökkel nem csak a fiziológiai folyamatokat lehet módosítani az adott testrészen, de növelni lehet a művégtagokkal kapcsolatos befogadóképességet és hatékonyabbá lehet tenni egyes neurorehabilitációs beavatkozásokat is. A vizsgálat tapasztalatai segítik egyes betegségek kóroktanának megértését és lehetőséget adnak a virtuális valóságba való testi belevonódás mechanizmusainak megértésére is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The proposed project reveals the manner and characteristics of peri- and extrapersonal representation of body-image and body-schema. The main issue of the study focuses on the role of affective, cognitive, behavioral and psychophysiological factors in depersonalization phenomenon. Patients with epilepsy, Parkinson’s disease, borderline personality disorder or schizophrenia and healthy controls as well will be tested by the Rubber Hand Illusion (RHI) paradigm that can mobilize depersonalization in the affected body parts, followed by special mimic reaction, skin temperature decreasing and skin immune reaction increasing while the artificial hand and a real one will be stimulating by synchronous tactile stimuli in a real or in a computer generated virtual environment. It is presumed that by manipulating the visuo–tactile induction of the RHI we will able to identify the personality and temperament factors that play a role in triggering depersonalization not only in patients but in healthy control participants as well. We also presume that there will be no difference between the patient and the control group, however we will find differences in second and first order personality factor patterns, which indicates the personal vulnerability to depersonalization reactions to body-image vs. body-schema conflicts. Our results will identify cognitive mechanisms that play a role in the composition of the ownership feeling and the construction and deconstruction method of the peripersonal and extrapersonal space.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In many cases after brain trauma the „alien hand” feeling may be detected. This symptom may partly be elicited by the manipulation of visuo-tactile input in healthy participants as well. The RHI paradigm is one of the most efficient designs to study personalization and depersonalization phenomenon in humans. The design of the RHI involves one physical real hand covered by a cloth and one artificial hand that is similar to the real hand in position and texture. The artificial hand is visible but the real hand is not visible. The real and artificial hands are stimulated synchronously by a gentle brush. During the stimulation the participant feels an ownership that is associated with the artificial hand and feels a depersonalization in his covered real hand. These kinds of experiences are similar to the feeling that appear in autoscopy in epileptic aura and to self image changes in patients with borderline disorders. We assume that RHI sensitivity will closely be related to specific personality traits but not to the patient’s pathology category, because the rubber hand illusion uncovers a general cognitive mechanism that is an essential component of reality formation and spatial representation formation of the body in mind.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Research results on rubber hand illusion pave the way for constructing a new cognitive rehabilitation method in pain management, prosthesis adaptation and for the development of computer generated visuo-tactile virtual reality to improve the efficacy of neuro-rehabilitation treatments. The results may be applied in the treatment in patients with autoimmune deficit and body image disorder as well, because they provide alternative starting points to develop specific cognitive therapeutic methods to improve the efficacy of intervention results. Based on the expected results we will have a deeper insight into the organization of the body ownership and we can understand which cognitive processes play a role in the dissociation of the spatial representation of body and the mental mechanism of disownership.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Depersonalization is an emotional dissociative disorder in which there is loss of contact with one’s own personal reality accompanied by feelings of unreality and strangeness. A mental condition when the person does not want to be personally involved in his surrounding actions, has no motivation to recall personal memories and feels as a automatic machine and as if his surroundings were changed and alive. This type of feeling appears in during creative processes, in healthy individuals as well as after drug consumption, in epileptic auras and in patients with borderline personality disorder. In experimental designs there is a type of artificial manipulation where the person receives different kinds of sensory stimulation, such as visual and tactile stimulation at same time and same place on the surface of his/her body, but one side of the visual input is deprived (covered by a cloth) of his body while an artificial hand is placed on the other side of his body, that similar to the person’s covered hand. In this condition the person experiences an illusion in which his covered hand seems to be alien and the artificial hand is considered as one’s own. This phenomenon is called the ownership-disownership illusion. Studying the process of this illusion helsp us to understand the origin of the depersonalization disorders and feelings and provides a new opportunity to design new rehabilitation tools, to adapt to prostheses, and to develop visuo-tactile computer generated virtual reality to be used as a treatment equipment in medicine.





 

Final report

 
Results in Hungarian
A testsémát módosító Gumikéz Illúzió (RHI) létrehozásakor a személyek úgy érezik, hogy a vizsgálóasztalon előttük fekvő műkéz a saját testük részévé vált, mintegy kiszorítva a vizuális mezőjükből kitakart saját kezüket. Az RHI hatására a személyek testsémája az törzs tengelye mentén jobb irányba elfordul, melynek eredményeként a periperszonális tér percepciója aszimmetrikussá válik. A RHI-ra való érzékenység meghatározói: mágikus gondolkodás, a fogalmi kategóriahatárok túlzó kiterjesztése, befelé fordulás, vonatkoztatások és eszmék iránti megszállott elkötelezettség. Ehhez a szkizoid gondolkodásmódhoz szokványosan nem kapcsolódó empátia társul, mely kiemelkedő szerepet játszik az RHI élénk megjelenésében. Az említett mintázat a testhatárok átjárhatóságát mutatja. A súlyos proprioceptív zavaroktól szenvedő Parkinson betegek multiszenzoros integrációját vizsgálva az RHI indukció hasonló jelenséget eredményez a betegek egy körülhatárolható csoportjában. A dominánsan akinetikus tünetekkel rendelkezők gyengébb, a dominánsan tremortól szenvedők lényegesen erősebb testséma változásokat mutattak. Mivel az eltérő tüneti dominanciát eltérő neurális hálózat tartja fenn, így adataink rámutattak arra az idegrendszeri hálózatra, amely a saját testidegenség vagy saját testélmény kialakulásában domináns szerepet tölt be.
Results in English
The Rubber Hand Illusion (RHI) modifies the body schema. The participants experience as if the rubber hand that was located in front of the person on a board, become the part of their body (ownership), in parallel their real hand, that was covered from view on the left side of the peripersonal space, have been eliminated from their body schema (disownership). The RHI illusion evokes a modification in the body schema and it deviates toward right side of the body and results an asymmetry in the perception of peripersonal space. The defined RHI sensitivity-related personality traits: magical ideations, cognitive slippage, introversion, referential thinking, idea of possession. This is a typical trait pattern named as schizotypy, but another relatively independent trait, the empathy as well plays an essential role in the sensitivity for RHI. The mentioned two trait patters indicate that, the permeability of body boundary is a prerequisite for the embodiment of RHI. We found two group of patients with different reaction to RHI. Patients with stronger akinetic syndromes showed lower, while patients with stronger tremor syndromes showed higher body schema modification – related disownership experiences for their real hand while the RHI was induced. Since, the akinetic and tremor syndromes are controlled by different neural networks, we were able to point to that circuits the engaged with embodiment of disownership experiences.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106176
Decision
Yes





 

List of publications

 
Kállai J; Simon M, Hartung I, Birkás B, Herold R: Szkizotípia: elzárkózás vagy mágikus feloldódás, PSYCHIATRIA HUNGARICA, 32: (1) pp. 54-64., 2017
Nagy T, Tiringer I, Hartung I, Kállai J: A társadalmi nemhez kapcsolódó személyiségvonások különbségei koszorúér-betegek illetve nem szívbeteg kontrollcsoport esetében, In: Dávid B, Feith H J, Lukács Á, Susánszky É (szerk.) Ártó-Védő Társadalom Konferencia és XV. Magatartástudományi Napok, Absztrakt, p. 58., 2017
Kincses P, Kovács N, Karádi K, Feldmann Á, Dorn K, Aschermann Zs, Komoly S, Szolcsányi T, Csathó Á, Kállai J: Association of Gait Characteristics and Depression in Patients with Parkinson's Disease Assessed in Goal Directed Locomotion Task, PARKINSONS DISEASE 2017: Paper 6434689. 7 p., 2017
Kállai J, Barcsi B, Dorn K, Rózsa S, Hollódy K: A gyermek személyes biztonságélménye a családban: mérés és értelmezés, In: Bóna A, Lénárd K, Pohárnok M (szerk.) Bontakozó jelentés: Tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére. 393 p. Oriold és Társai Kiadó, pp. 51-58., 2017
Kállai V, Tóth A, Gálosi R, Pécely L, Ollmann T, Petykó Z, László K, Kállai J, Szabó I, Karádi Z, Lénárd L: The MAM-E17 schizophrenia rat model: Comprehensive behavioral analysis of pre-pubertal, pubertal and adult rats, BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH, 332: pp. 75-83., 2017
Kállai J, Kincses P, Lábadi B, Dorn K, Szolcsányi T, Darnai G, Hupuczi E, Janszky J, Csathó Á: Multisensory integration and age-dependent sensitivity to body representation modification induced by the rubber hand illusion, COGNITIVE PROCESSING, pp. 1-9., 2017
Kállai J, Rózsa S, Vincze G, Martin L, Csathó Á, Dorn K, Török I: Childhood parental childrearing differently influences on adulthood fears, agoraphobia and navigation strategy selection in females and males, EUROPEAN PSYCHIATRY, 41S: p. S71., 2017
Darnai G, Szolcsányi T, Hegedüs G, Kincses P, Kállai J, Kovács M, Simon E, Nagy Zs, Janszky J: Hearing Visuo-tactile Synchrony - Sound-Induced Proprioceptive Drift in the Invisible Hand Illusion, BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 108: (1) pp. 91-106., 2017
Barcsi B, Hollódy K, Péley B, Dorn K, Kerns K A, Rózsa S, Török I A, Kállai J: Security, Reliance and Availability: Psychometric features of the Kerns' Security Scale in Hungarian population, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 18: (1) pp. 171-193., 2017
Kállai Veronika, Tóth Attila, Gálosi Rita, Péczely László, Ollmann Tamás, Petykó Zoltán, László Kristóf, Kállai János, Szabó Imre, Karádi Zoltán, Lénárd László: The MAM-E17 schizophrenia rat model: Comprehensive behavioral analysis of pre-pubertal, pubertal and adult rats, BEHAV BRAIN RES 332: 75-83, 2017
Gács B, Szolcsányi T, Csathó Á:: Opposite patterns of change in perception of imagined and physically induced pain over the course of repeated thermal stimulations, European Journal of Pain, 2017
Kállai J: Mágikus és reális valóság, PSYCHIATRIA HUNGARICA, 31: (4) pp. 301-312., 2016
Nagy T, Tiringer I, Kállai J: Adjustment to coronary heart disease: associations with gender-related traits, Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services: European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016, p. 740., 2016
Nagy T, Tiringer I, Kállai J: A társadalmi nem összefüggései a krónikus testi betegségek kialakulásával és lefolyásával, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 17: (2) pp. 117-144., 2016
Birkás B., Láng A., Martin L., Kállai J.: Disturbing concerns for dark personalities: Anxiety sensitivity and the Dark Triad, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN PSYCHOLOGY, 5: pp. 1-5., 2016
Darnai G, Szolcsányi T, Kállai J, Hegedüs G, Kincses P, Kovács M, Nagy Zs, Janszky J: A testészlelés befolyásolása hangingerekkel a „láthatatlan kéz illúzióban”, In: Csathó Á, Tiringer I, Kállai J (szerk.) XIV. Magatartástudományi Napok: A pszichoszomatika modern szemlélete. p. 68., 2015
Kincses P, Kovács N, Karádi K, Kállai J: A Parkinson-kór biopszichoszociális ellátásának kritikus kérdései, ORV HETIL 156: (12) 472-478, 2015
Kállai J: Valóság és fikció: téri tájékozódás a fizikailag valós és computer által létrehozott virtuális környezetben, In: Vargha A (szerk.) Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság Országos Tudományos Nagygyűlése, pp. 7-8., 2015
Kállai J., Hegedüs G., Feldmann Á., Rózsa S., Darnai G., Herold R., Dorn K., Kincses P., Csathó Á., Szolcsányi T.: Temperament and psychopathological syndromes specific susceptibility for Rubber Hand Illusion., Psychiatry Research 229, 410-419., 2015
Kincses Péter, Kovács Norbert, Karádi Kázmér, Kállai János: A Parkinson-kór biopszichoszociális ellátásának kritikus kérdései, Orvosi Hetilap 156, 12. 472-478., 2015
Lucza T., Karádi K., Komoly S., Janszky J., Kállai J., Makkos A., Kovács M., Weintraut R., Deli G., Aschermann Zs., Kovács N.: Neurokognitív zavarok diagnosztizálási és kezelési lehetőségei Parkinson-kórban, Orvosi Hetilap 156, 23, 915-926., 2015
Kállai J.: Valóság és fikció: téri tájékozódás, fizikailag valós és computer által létrehozott virtuális környezetben, Magyar Pszichológiai Szemle 70: (4/3) pp. 775-799., 2015
Kállai J., Hegedüs G., Feldmann Á., Rózsa S., Darnai G., Herold R., Dorn K., Kincses P., Csathó Á., Szolcsányi T.: Temperament and psychopathological syndromes specific susceptibility for Rubber Hand Illusion., Psychiatry Research 229, 410-419., 2015
Kállai Veronika, Tóth Attila, Gálosi Rita, Szabó Imre, Petykó Zoltán, Karádi Zoltán, Kállai János, Lénárd László: A MAM-E17 szkizofrénia patkánymodell, Psychiatria Hungarica 30, 1, 4-17., 2015
Kincses Péter, Kovács Norbert, Karádi Kázmér, Kállai János: A Parkinson-kór biopszichoszociális ellátásának kritikus kérdései, Orvosi Hetilap 156, 12. 472-478., 2015
Lucza T., Karádi K., Kállai J., Weintraut R., Janszky J., Makkos A., Komoly S., Kovács N.: Screening mild and Major Neurocognitive Disorders in Parkinson’s Disease, Behavioural Neurology Article ID 983606, 10 p., 2015
Lucza T., Karádi K., Komoly S., Janszky J., Kállai J., Makkos A., Kovács M., Weintraut R., Deli G., Aschermann Zs., Kovács N.: Neurokognitív zavarok diagnosztizálási és kezelési lehetőségei Parkinson-kórban, Orvosi Hetilap 156, 23, 915-926., 2015
Darnai G., Szolcsányi T., Hegedüs G., Kincses P., Kállai J., Kovács M., Simon E., Nagy Zs., Janszky J.: Hearing Visuo-tactile Synchrony - Sound-Induced Proprioceptive Drift in the Invisible Hand Illusion, British Journal Psychology, 2016
Barcsi B., Hollódy K., Péley B., Dorn, K., Kerns, K.A., Rózsa, S., Török I.A., Kállai J.: Security, reliance and availability: Kerns' Secure Scale a Hungarian adaptation, European Journal of Psychological Assessment, 2016
Birkás B., Láng A., Martin L., Kállai J.: Disturbing concerns for dark personalities: Anxiety sensitivity and the Dark Triad, Personality and Individual Differences, 2016
Kincses P., Lábadi B., Csathó Á., Dorn K., Szolcsányi T., Darnai, G., Kállai J.: Multimodal Integration and Age-Dependent Sensitivity to Body Schema Modification Induced by the Rubbder Hand Illusion, Psychology and Aging, 2016
Kállai J.: Valóság és fikció: téri tájékozódás, fizikailag valós és computer által létrehozott virtuális környezetben, Magyar Pszichológiai Szemle, 2015
Kállai J., Barcsi B., Péley B., Dorn K., Kerns. K.A., Rózsa S., Hollódy K.: Kamaszok tapasztalatai a szüleik által részükre megteremtett biztonságról: A Kerns-féle biztonság Skálával szerzett hazai tapasztalatok, Magyar Pszichológiai Szemle, 2016
Kállai J., Kincses P., Lucza T., Kovács N., Weintraut R., Aschermann Zs., Komoly S., Karádi K.: Testséma és téri tájékozódási zavarok Parkinson betegségben szenvedő személyeknél, In: Varga A. (szerk.): Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Orsz. Tud. Nagygy., Eger, 2015
Kincses P., Kovács N., Karádi K., Feldmann Á., Lucza T., Kállai J.: A perceptuo-motoros rendszer klinikai validitásának vizsgálata Parkinson-kóros személyekkel, In: Csathó Á., Tiringer I., Kállai J. (szerk.): XIV. Magatartástud. Napok: A pszichoszomatika modern szemlélete. Az orvostanhallgatók egészsége. Pécs, 2015
Weintraut R., Kovács N., Aschermann zs., Ács P., Deli G., Horváth R., Lucza T., Kállai J., Komoly S., Karádi K.: Kognitív profil Parkinson-kórban, a motoros tünetek és a kognitív teljesítmény közötti kapcsolat, In: Varga A. (szerk.): Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Orsz. Tud. Nagygy., Eger, 2015
Barcsi B., Péley B., Dorn K., Kerns. K.A., Rózsa S., Hollódy K., Kállai J: KSS- Security Sale in Hungarian Sample, Mentalhigiéné és Pszichoszomatika, 2016
Kaszás B*, Kovács N*, Balás I, Kállai J, Aschermann Z, Kerekes Z, Komoly S, Nagy F, Janszky J, Lucza T, Karádi K: Sensitivity and specificity of Addenbrooke’s Cognitive Examination, Mattis Dementia Rating Scale, Frontal Assessment Battery and Mini Mental State Examination for diagnosing dementia in Parkinson’s disease, PARKINSONISM RELAT D 18: (5) 553-556, 2012
Hegedus G, Darnai G, Szolcsanyi T, Feldmann A, Janszky J, Kallai J: The rubber hand illusion increases heat pain threshold., EUR J PAIN 18: (8) 1173-1182, 2014
Kállai János, Szolcsányi Tibor, Hegedüs Gábor: A Műkéz Illúzió „Hozzám tartozik, de nem az enyém”, M PSZICH SZLE 68: (3) 457-474, 2013
Kocsor F, Feldman A, Bereczkei T, Kállai J: Assessing facial attractiveness: individual decisions and evolutionary constraints, SOCIOAFFECT NEUROSCI PSYCHOL 3: , 2013
Barcsi B, Kállai J, Rózsa S, Hollódy K: Az epilepsziás gyermekek biztonságérzete, In: XIII. Magatartástudományi Napok: Magatartástudományok a betegellátásban. Debrecen, Magyarország, 2013.06.20-2013.06.21. Kiadvány: Debrecen: 2013. pp. 52, 2013
Darnai Gergely, Szolcsányi Tibor, Kincses Péter, Perlaki Gábor, Hegedüs Gábor, Janszky József, Kállai János: A gumikéz illúzió indukciója során aktív ideghálózatok: fMRI vizsgálat, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés : Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2013. pp. 87., 2013
Ferenc Kocsor, Adam Feldmann, Tamas Bereczkei, Janos Kallai: Assessing facial attractiveness: individual decisions and evolutionary constraints, SOCIOAFFECT NEUROSCI PSYCHOL 3: (21432) 1-11, 2013
Kállai J, Szolcsányi T, Darnai G, Hegedüs G, Feldmann Á, Ivaskevics K, Koltai E: Role of personality factors in the induction of Rubber Hand Illusion, In: Personality Psychology Foundation (PPF): The 1st World Conference on Personality. Stellenbosch, Dél-Afrika, 2013.03.19-2013.03.23. Kiadvány: Stellenbosch: 2013. pp. 79, 2013
Kállai János: Társaskapcsolatok neuropszichológiája, Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 350 p., 2013
Kállai János, Szolcsányi Tibor, Darnai Gergely, Hegedüs Gábor: A Gumikéz Illúzió: teória és eljárási mód, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés : Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2013. pp. 86., 2013
Molnár Edit, Feldmann Ádám, Nagy László, Szűcs Rozália, Tiringer István, Unoka Zsolt, Molnár Dénes, Kállai János: A kognitív sémák és a társkapcsolatok fejlődésének különböző útjai gyermekkori daganatos betegségből felgyógyult felnőtteknél, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 14: (3) 231-257, 2013
Szolcsányi Tibor, Hegedüs Gábor, Darnai Gergely, Feldmann Ádám, Ivaskevics Krisztián, Koltai Eszter, Janszky József, Kállai János: A gumikéz illúzió hatása a fájdalom-észlelésre, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés : Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2013. pp. 86-87., 2013
W A Arrindell, Sonja van Well, Annemarie M Kolk, Dick P H Barelds, Tian P S Oei, Pui Yi Laus, Cultural Clinical Psychology Study Group: Higher Levels of Masculine Gender Role Stress in Masculine than in Feminine Nations: A Thirteen-Nations Study, CROSS-CULT RES 47: (1) 51-67, 2013
Kázmér Karádi, József Janszky, Csilla Gyimesi, Zsolt Horváth, Tivadar Lucza, Tamás Dóczi, János Kállai, Hajnalka Ábrahám: Correlation between calbindin expression in granule cells of the resected hippocampal dentate gyrus and verbal memory in temporal lobe epilepsy, EPILEPSY BEHAV 25: (1) 110-119, 2012
Kerekes Zs, Kállai J, Hargitai R, Osváth A, Rózsa S: Psychometric properties of Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) in an Hungarian sample, REV PSYCHOL 19: (1) 94, 2012
Kerekes Zs, Révész Gy, Kállai J, Tiszberger M: Enhanced sensitivity to agoraphobic experiences and early representation of parental rearing behaviour in healthy young adults, REV PSYCHOL 19: (1) 79, 2012
Molnár E, Feldmann Á, Nagy L, Szűcs R, Tiringer I, Unoka Zs, Molnár D, Kállai J: Pszicho-szociális alkalmazkodás és nyelvhasználat összefüggései traumára való emlékezés során: gyermekkori onkológiai betegségből gyógyult felnőttek rövid írásos narratíváinak elemzése, In: Barabás Katalin, Kapocsi Erzsébet, Pikó Bettina, Hamvai Csaba, Látos Melinda, Bóta Margit, Vári-Kószó Melinda (szerk.) (szerk.) XII. Magatartástudományi Napok: Programfüzet és absztraktok kivonata. Szeged: JATE Press, 2012. pp. 99-100., 2012
Hegedus G, Darnai G, Szolcsanyi T, Feldmann A, Janszky J, Kallai J: The rubber hand illusion increases heat pain threshold., EUR J PAIN 18: (8) 1173-1182, 2014
Kállai János, Szolcsányi Tibor, Hegedüs Gábor: A Műkéz Illúzió „Hozzám tartozik, de nem az enyém”, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 68: (3) 457-474, 2013
Karádi K., Janszky J, Gyimesi Cs, Horváth Zs, Lucza T, Dóczi T, Kállai J, Ábrahám H:: Correlation between calbidin expression in granulate cells of the resected hippocampal dentate gyrus and verbal memory in temporal lobe epilepsy, Epilepepsy and Behavior, 25, 110-119., 2012
Kaszáa B, Kovács N, Balás I, Kállai J, Achermann Zs, Kerekes Zs, Komoly S, Nagy F, Janszky J, Lucza T, Karádi K:: Sensitivity and specificity of Addenbrooke's cognitive examination, MattisDementia Rating scale, Frontal assosment Battery and Mini Mental State Examinatation for diagnosing dementia in Parkinson's disease, Parkisonism and Related Disorders, 18, 553-556, 2012




Back »