Comparative ecological study of riverine reed stands  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106177
Type K
Principal investigator Engloner, Attila
Title in Hungarian Folyóvízi nádasok összehasonlító ökológiai vizsgálata
Title in English Comparative ecological study of riverine reed stands
Keywords in Hungarian folyóökológia, váltakozó vízjárás, nád kolonizáció, genetikai és fenetikai diverzitás, víz- és üledékkémia, többváltozós adatelemzés
Keywords in English river ecology, changing water regime, reed colonisation, genetic and phenetic diversity, water and sediment chemistry, multivariate data analysis
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)60 %
Ortelius classification: Aquatic ecology
Hydrobiology, ecological status assessment, applied ecology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Danube Research Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Ágoston-Szabó, Edit Sára
Dinka, Mária
Krizsik, Virág
Podani, János
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 10.841
FTE (full time equivalent) 8.95
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Új kutatási eredményekkel szolgáltunk a folyóvízi környezetben élő nádasok kolonizációs folyamataira, genetikai és fenetikai (morfológiai, anatómiai és elemösszetételi) sokféleségére vonatkozóan. Feltártuk, hogy a hidrológiai adottságok, a vízjárás nagymértékben meghatározza a vegetatív és ivaros szaporodás arányát, ezért a nádasok kolonizációja és genetikai diverzitása különbözhet a tavi állományokétól. Ugyanakkor olyan lefűződött holtágban, amely már nem függ a folyó vízjárásától, a nádasok a tavi állományokhoz hasonlóan fejlődnek a folyami eredet bármilyen jele nélkül. Kimutattuk, hogy a vegetatív terjedés növeli a klónon belüli genetikai heterogenitást, ami függ attól, hogy a terjedés azonos vagy változó vízmélységben megy-e végbe. Feltártuk, hogy különböző víz járású élőhelyeken hogyan változhat a nádasok struktúrája (morfológia és anatómia), valamint kémiai összetétele. Vizsgáltuk, hogy a nádasok, mint élőhelyek változatossága hogyan befolyásolhatja más élőlényegyüttesek fajkompozícióját, denzitásviszonyait és diverzitásmintázatát. Új módszert fejleszettünk vízinönények abundanciájának becslésére, az új formula figyelembe veszi a növények vertikális növekedésének különbségeit.
Results in English
Our project provides the very first data on the colonization and the genetic and phenetic differences of reed stands developing in various riverine habitats. It was demonstrated that water regime as external constraining factor may affect riverine reed stands strongly and several ways. It determines the ratio of vegetative and reproductive propagation, therefore colonization processes and genetic diversity in riverine reed stands can differ from those in lakes. However, when an oxbow has completely lost connection to the main river, reeds develop in the same way as in regular lakes without any sign of clonal pattern that would indicate riverine origin of the habitat. Furthermore, we found that vegetative spreading increases intraclonal genetic heterogeneity which, however, may depend on the direction of colonization. It was also found that water regime may affect remarkably the phenetic (morphological, anatomical and chemical) variability of riverine reeds. The diversity of some organism groups living in the selected riverine habitats was also investigated in order to reveal the potential relationships between the variability of reed stands and the abundance of different plant and animal species. A new method was developed to estimate plant abundance: the new proposed formula considers the vertical developmental types of plants.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106177
Decision
Yes

 

List of publications

 
Engloner A., Szegő D.: Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat., Ecological Indicators, 61: 846–849., 2016
Engloner A., Szegő D.: A vízjárás hatása a nád szaporodására és klonális diverzitására, 10. Magyar Ökológus Kongresszus, 2015. augusztus 12-14. Veszprém. Absztrakt kötet p:51., 2015
Engloner A., Szegő D: Különböznek-e a tavi és folyóvízi nádasok? 1: Genetikai diverzitás., LVII. Hidrobiológus Napok „Genetikai és molekuláris-biológiai kutatások jelentősége a hidrobiológiában” Tihany, 2015. október 7-9. Összefoglalók: p:15-16., 2015
Szakály Á., Óvári M., Engloner A., Záray Gy.: Folyami élőhelyen nőtt közönséges nád (Phragmites australis) elemanaltitikai vizsgálata, In: Adányiné Kisbocskói N., Demeter Á., Farkas E., Kardos Zs., Nyitrai L., Simonné Sarkadi L., Wölfking J. (szerk.) Magyar Kémikusok Egyesülete 2. Nemzeti Konferencia, Ha, 2015
Engloner A.I., Szakály Á.: Morphological and anatomical diversity of reed stands developed in different water bodies of the Danube River., 33rd Congress of the International Society of Limnology, Torino 31 July - 5 August. Book of abstracts p. 355., 2016
Szakály Á., Engloner A.: Különböznek-e a tavi és folyóvízi nádasok? 2: Morfológiai és anatómiai diverzitás., LVIII. Hidrobiológus Napok „Hosszútávú hidrobiológiai kutatások a Kárpát-medencében” Tihany, 2016. október 5-7. Összefoglalók: p. 16., 2016
Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M.: Occurrence and habitat preference of aquatic macrophytes in a large river channel., Community Ecology, 14:243–248., 2013
Engloner A., Szegő D.: Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat., Ecological Indicators, 61: 846–849., 2016
Engloner A: Proposal for estimating volume based relative abundance of aquatic macrophytes, Community Ecology, 16:33-38, 2015
Engloner A.I.: Proposal for estimating volume based relative abundance of aquatic macrophytes., Community Ecology 16:33-38., 2015
Engloner A.I., Szakály Á., Szegő D., Krizsik V: Genetic diversity of reed stands developed in different water bodies of the Danube River., The 40th IAD Conference, 17-20 June, SOFIA, BULGARIA. Book of abstracts p:63, 2014
Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M.: Occurrence and habitat preference of aquatic macrophytes in a large river channel., Community Ecology, 14:243–248., 2013
Back »