Folk Legends from Mezőség  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106519
Type PUB-K
Principal investigator Magyar, Zoltán
Title in Hungarian Mezőségi népmondák
Title in English Folk Legends from Mezőség
Keywords in Hungarian monda, Mezőség, népköltészet
Keywords in English legend, folk poetry, Transylvania
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ethnology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2012-07-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 1.500
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A mezőségi népmondák gyűjteménye jóval több egy átlagos népköltészeti antológiánál. A régióra vonatkozó kézirattári kutatások és a közel tíz éven keresztül folyó intenzív terepmunka e tudományos mű alapkutatás jellegét emeli ki. Műfaji és tartalmi szempontból egyaránt átfogó jellegű (lásd: eredetmagyarázó mondák, történelmi mondák, helyi mondák, legendák, bűn és bűnhődés típusú történetek, betyármondák, kincsmondák, hiedelemmondák), a monda műfajának interdiszciplináris jellegéből adódóan pedig e monográfia következtetései és szövegbázisa más területeinek kutatói számára is hasznosítható.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás egy jelentős, de népköltészeti értelemben többnyire ismeretlen néprajzi régió hagyományainak a feltárására irányult, immár a 21. század elején. A kutatás a tradicionális népi kultúra megörökítését tűzte ki célul, és a folklórgyűjtés eredménye azt mutatja, hogy a Mezőség egyike a Kárpát-medence népköltészeti szempontból leggazdagabb régióinak.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A korábbi archív gyűjtéseket is magába olvasztó, ám túlnyomórészt az ezredfordulót követő évtized recens terepmunkára alapozó népköltészeti korpusz összeállítása a magyar folklórtörténet második legnagyobb táji mondagyűjteményét eredményezte. A gyűjteménybe beválogatott 1600 mondaszöveg mennyiségi súlya e folklóranyag minőségi jellegét is meghatározza: mind táji, mind pedig műfaji tekintetben átfogó jellegű mondamonográfia, amely a Mezőség mintegy 60 magyarlakta településéről közöl e műfaj minden tematikai szegmensét átfogó folklórszöveget, a Magyar Népköltészet Tára profiljának megfelelően többnyire hiánypótló jelleggel.
E néprajzi monográfia a szerző Mondakutatás a Kárpát-medencében c. tematikus OTKA pályázatának egyik legfontosabb kutatási eredménye.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Mezőség egyike a magyar nyelvterület legtöbbet emlegetett tájegységeinek. A szerző mint az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének folklorista kutatója több korábbi néprajzi monográfiához hasonlóan arra vállalkozott, hogy a teljesség igényével összegyűjtse és tudományos igényű folklórgyűjtemény formájában közreadja, megörökítse mindazon népköltészeti alkotásokat, melyek e néprajzi régió szövegfolklórját, illetve azon belül is annak egyik legmarkánsabb műfaját, a mondahagyományt alkotják.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The collection of folk legends from Mezőség is much more than an average anthology of folk poetry. The archive research of manuscripts referring to the region and the intensive field work done for nearly 10 years, emphasize the fundamental research feature of this scientific work. From the aspect of genre as well as content, it has a comprehensive character (aetiological legends, historical legends, crime and punishmant, legends on robbers and outlaws, legends on treasures, folk belief legends) therefore deriving from the interdisciplinar type of the genre of the legend the conclusions and repertory of this monography can be used by researchers of other branches of science.

The above described folklore monograph is one of the authors most significant research results in the thematic OTKA research with the title "Legend Research in the Carpathian Basin".

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research aimed at the revelation of the traditions of a significant but, from the sense of folk poetry, mostly unknown ethnographical region, already at the beginning of the 21st century. The research set a target to eternize the traditional folk-culture.
The result of the folklore collection shows that Mezőség is one of the richest regions of the Carpathian Basin from the viewpoint of folk poetry.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The composition of the popular poetry is mainly based on the contemporary field work and united with the previous archive collections after the turning of the century. It resulted in the second largest legend collection in the Hungarian folklore history. The quantity of the 1600 legend texts included in this selection determine the quality of this theme: it is a complex legend monograph in regional as well as in generic respect. It informs on the comprehensive text folklore of every thematic segment of some 60 Hungarian-inhabited settlements of Mezőség to fill in a gap., properly to the profile of the Collection of Hungarian Folk Poetry.
The above described folklore monograph is one of the authors most significant research results in the thematic OTKA research with the title "Legend Research in the Carpathian Basin".

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Mezőség is one of the most mentioned regions of the Hungarian language territory. The author, as the senior research fellow of the Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, similarly to several previous ethnographical monographs undertook to collect with the demand of completeness and to publish it with scientific requirements in the form of an ethnographic collection. He intended to eternize all those popular poetical works which compose the text folklore of the ethnographical region regarding one of its most remarkable genres, the legend tradition.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A könyv 2012 decemberében a Balassi Kiadónál megjelent. A köteles példányokon kívül az következő intézményeknek juttatunk tiszteletpéldányokat: ELTE Néprajzi Intézet ELTE Folklore Tanszék Néprajzi Múzeum PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék SZTE-Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék MTA BTK Néprajzi Intézet Debreceni Egyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tancszék BBTE Magyar Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár Az erről szóló elismervényeket, igazolásokat elektronikusan és papír alapon folyamatosan küldjük.
Results in English
A könyv 2012 decemberében a Balassi Kiadónál megjelent. A köteles példányokon kívül az következő intézményeknek juttatunk tiszteletpéldányokat: ELTE Néprajzi Intézet ELTE Folklore Tanszék Néprajzi Múzeum PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék SZTE-Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék MTA BTK Néprajzi Intézet Debreceni Egyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tancszék BBTE Magyar Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár Az erről szóló elismervényeket, igazolásokat elektronikusan és papír alapon folyamatosan küldjük.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106519
Decision
Yes
Back »