Applied knowledge space theory  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106539
Type PUB-K
Principal investigator Tóth, Zoltán
Title in Hungarian Alkalmazott tudástér-elmélet
Title in English Applied knowledge space theory
Keywords in Hungarian tudásszerkezet, tudástér-elmélet, fogalmi fejlődés
Keywords in English knowledge structure, knowledge space theory, conceptual change
Discipline
Education (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Research methodology
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Inorganic and Analytical Chemistry (University of Debrecen)
Starting date 2012-07-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 0.280
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A könyv célja megismertetni a magyar kutatókat a tudástér-elmélet alapjaival és felhasználási lehetőségeivel.

Nemzetközi kutatások mutatják, hogy a sokdimenziós tudástér-elmélet, melyet matematikai pszichológusok (Doignon and Falmagne) fejlesztettek ki, alkalmas a tudásszerkezet és változásai vizsgálatára. A tudástér azon tudás összessége, mely egy adott tárgykör megértéséhez szükséges. Ez a tudás hierarchikus felépítésű, és elemeinek meglétét feladatokkal szoktuk mérni. A tudástér-elmélet alapvetése, hogy ha a tanuló meg tud oldani egy, a hierarchiában magasabb szinten lévő feladatot, akkor várható, hogy az ez alatti feladatokat is meg tudja oldani.

A hagyományos értékeléssel szemben így árnyaltabb képet kapunk a tanulók tudásáról, nem csak azt, hogy mennyit tudnak, hanem azt is, hogy mit tudnak, és milyen új tudás befogadására vannak felkészülve. Az egyes tanulók tudásállapotából áll össze a tanulócsoport jellemző tudásszerkezete. A tudásszerkezet ismeretében meg tudjuk adni a jellemző tanulási utat, amely fontos információ mind a tanárok, mind az oktatási segédanyagok készítői számára.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A könyvben tárgyalt kutatás alaphipotézisei a következők:

1. A tudástér-elmélet alkalmas a fogalmi fejlődés vizsgálatára, a fogalmi váltás feltárására.

2. A tanulócsoportok jellemző tudásszerkezetét hatékonyabban lehet modellezni Hasse-diagrammal, mint a jellemző tanulási úttal.

3. A tudástér-elmélet formalizmusát lehet használni minden olyan esetben, amikor a válaszkategóriák (a) nem zárják ki egymást; és (b) közöttük hierarchikus kapcsolat feltételezhető.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tudástér-elmélet hatékony módszert nyújt a tanulók tudásszerkezetének tanulmányozására és modellezésére.
Nagyon fontos lenne, hogy a magyar kutatók ismerjék és használják ezt a stukturális értékelő módszert.
A tudástér-elméletet nem csak a tudományos kutatásban, hanem a mindennapi tanítási gyakorlatban is lehet használni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A tanulás során bekövetkező fogalmi fejlődés és fogalmi váltás vizsgálata alapvető fontosságú a tanítási és tanulási folyamat fejlesztése szempontjából. Ezért nagyon fontos ismerni, hogyan szerveződik a tudás a tanulók fejében. A tudástér-elmélet egy hatékony módszert kínál a tudás szerveződésének vizsgálatára és modellezésére. Segítségével a kutatók és a tanárok mintegy "ablakon keresztül pillanthatnak be a gondolkodásba'.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The book introduces knowledge space theory for Hungarian reasearchers. The basics of theorie and some applications are presented.

According to international research results the multi-dimensional knowledge space theory developed by mathematical psychologists (Doignon and Falmagne) concerning probability elements is suitable for investigating knowledge structure and its changes. The knowledge space involves all of the knowledge which are necessary to understand the given topic or subject. These problems and the knowledge which is necessary to them form a more or less hierarchical system.

According to traditional evaluation we can describe students’ knowledge by the help of a single number referring to the number of the tasks which have been solved correctly. However, on the basis of knowledge space theory we can get a more graded picture about students’ knowledge as long as we can give each student’ knowledge state. Knowledge state covers all of the problems which have been solved correctly. According to the primary suggestion of knowledge space theory if a student can solve an exercise which is on a higher level in the hierarchy he is expected to solve every kind of exercise below it. The organised system of knowledge state is called knowledge structure.

Knowing the knowledge structure we can show alternative possibilities of cognitive processes, called learning pathways. In the knowledge structure there can be only those knowledge states which root in preliminary conditions. On learning pathways pedagogical expectations fulfil. Learning pathways are crucial for teachers to plan the order of teaching ad learning processes.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main hypotheses of researches presented in this book are as follows:

1. Knowledge space theory can be used for monitoring conceptual development and exploring conceptual change.

2. It is better to describe the students' knowledge structure by using Hasse diagrams instead of the learning pathways.

3. The formalism of the knowledge space theory can be extended to any other cases where (a) categories are not murually exclusive or inclusive, and (b) there is surmise relation between the categories.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Knowledge space theory offers a very efficient method for studying and modelling students' knowledge structure.
It would be important if Hungarian reserchers know and use this structural evaluation method in their work.
It can be used not only in the research but in the every day teaching practice, too.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Studying conceptual development and conceptual change during the learning process is essential for the improvement of teaching and learning. Therefore it is very important to know how the knowledge is organised in students' mind. Knowledge space theory offers an efficient method for studying and modelling this organization of knowledge. By means of this method researchers and teachers can construct a 'window into the mind'.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent az "Alkalmazott tudástérelmélet" című, 190 oldal terjedelmű monográfiám. Ebben a tanulmányban összefoglalom a tudástérelmélet alapjait, az alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb nemzetközi tapasztalatokat. Részletesen bemutatom kilenc kutatásunk eredményeit, melyeket két OTKA pályázat keretében végeztünk. A tudástérelmélet alkalmazásán kívül bemutatom azokat a továbbfejlesztési irányokat is, melyeket mi alkalmaztunk először. A Függelékben a módszer elsajátításához szükséges gyakorlatok szerepelnek.
Results in English
My monograph 'Applied knowledge space theory' with 19 pages has been published by Gondolat Publisher. In this book the principal basics of the knowledge space theory as well as the main results of its application published in the international literature are summarized. The greater part of the monograph deals with my nine research project which were supported by two earlier OTKA applications. The detailed results of these projects are presented. In this book I also discuss the new possibilities in application of knowledge space theory published firstly by us. In the Appendix some practical questions help the reader to be familiar in using knowledge space theory.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106539
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth Zoltán: Alkalmazott tudástérelmélet, Gondolat Kiadó, Budapest, 2012
Back »