Gáll, Erwin: 10-11th century cemeteries of Transylvania, Partium and Banat  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106589
Type PUB-K
Principal investigator Révész, László
Title in Hungarian Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10-11. századi sírleletei
Title in English Gáll, Erwin: 10-11th century cemeteries of Transylvania, Partium and Banat
Keywords in Hungarian könyvkiadás, a honfoglalás kora, kora Árpád-kor, Erdély, Partium, Bánság, sírleletek
Keywords in English publishing, the conquest period, early Arpadian age, Transylvania, Partium, Banat, grave finds
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Archaeology
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Medieval history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Archeology (University of Szeged)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2013-05-31
Funding (in million HUF) 4.500
FTE (full time equivalent) 0.15
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja a K84159-es számú Magyarország honfoglalás kori és Árpád-kori sírleletei című projekt során elkészült első kézirat, azaz egy régészeti és történeti szempontból is rendkívül fontos terület és időszak anyagát feldolgozó kötet, Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10-11. századi sírleletei című munkájának nyomdai kiadása. A kötet kézirata elkészült, megszerkesztett; a PUB-K jelű pályázat támogatásával az igen nagy terjedelmű, kétkötetes munka nyomdai költségeit szeretnénk kifizetni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás Erdély, Partium és a Bánság 10-11. századi történetére szeretne fényt deríteni, olyan kérdések tisztázásával, mint a magyar honfoglalók beköltözésének kérdései, a 10-11. századi anyagi kultúra (tárgyak, temetkezési szokások stb.) kérdései vagy a beköltözők krisztianizációja.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az erdélyi származású régész szerző a korábban Erdélyből, Partiumból és a Bánságból ismert 10-11. századi lelőhelyek számát megduplázva, összesen 158 lelőhely adatait gyűjötte össze. Nemcsak a lelőhelyek helyszínének vagy a leletek előkerülésének körülményeit tisztázta, de lemért és leírt minden 10-11. századra datálható leletet, miközben a terület (és Magyarország) majd minden múzeumában járt, ahol Erdélyből, a Partiumból és a Bánságból származó régészeti leletanyagot őriznek. Az így létrejött hatalmas anyagot azonban rendszerezte és értékelte is. Ennek köszönhetően a mai Magyarország területénél nagyobb terület 10-11. századi - régészeti leletanyagokból kikövetkeztethető - komplex történetét is megírta. Nem lehet kellően hangsúlyozni, hogy a térség és az időszak a magyar történelem szempontjából milyen fontos.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A magyar történelem szempontjából rendkívül fontos Erdély, Partium és a Bánság honfoglalás kori és kora Árpád-kori régészeti anyagának felgyűjtése készült most el. A kötetben összegyűjtött és értékelt adatok egyértelművé teszik a magyar honfoglalás és államalapítás kiemelkedő szerepét Erdély és a szomszédos két régió történetében. A Kárpát-medence és a magyarság régmúltjának jobb megismerése és megértése szempontjából nagyon fontos lenne e kötet megjelentetése, amely valóban reális képet fest az említett régiók 10-11. századi etnikai viszonyairól és történetéről.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the project is to publish the first completed (finished) manuscript of our four years project (Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians (K84159)). Erwin Gáll' book (10-11th century cemeteries of Transylvania, Partium and Banat) is about a very important region and a very important era. The manuscript is ready to publish, it was edited as well. We would like to finance the press costs of this huge two volumes book with the help of this PUB-K tender.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The aim of this research is to shed light on the history of Transylvania, the Partium, and Banat in the 10th-11th centuries with the help of answering the following questions: in which way did the Hungarian tribes conquest these regions? What can we say about the material culture of the 10th-11th century (artefacts, funerary customs etc.) or about the baptism of the conquerors? etc.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The archaeologist author, who is of Transylvanian origin, has collected the data of 158 sights and thus doubled the number of the 10-11th century find-places previously known from Transylvania, the Partium and Banat. Not only has he cleared the egzact position of the sights and the circumstances of the archaeological excavations, but he also has measured and written down all the finds of the 10-11th centuries, while he has visited almost all the museums of the place (including Hungary as well) where the archaeological finds from Transylvania, the Partium and Banat are found. He has systematised and evaluated this huge amount of material as well. As a consequense, he has written the complex history of Transylvania, the Partium and Banat based on the archaeological finds of the 10-11th century. It cannot be stressed enough, how important this region and period are from the respect of the Hungarian history.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

What has been completed here is the collection of the archaeological material of Transylvania, the Partium and Banat of the landtaking and the early Arpadean period, which has outstanding importance from the respect of the Hungarian history. On the basis of the collected and evaluated data of this volume it becomes obvious that the Hungarian landtaking and foundation of the Hungarian kingdom had an extrem importance in the history of Transylvania and the two neighbouring regions. The publishing of this volume, which shows a real picture of the ethnic relations and history of the regions mentioned above in the 10-11th centuries, would be vital from the respect of the better understanding of the history of the Carpathian basin and the Hungarian people.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatunk célja a K84159-es számú Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei kutatási projektünk keretében elkészült első monográfia, Gáll Erwin Erdély, a Partium és a Bánság 10-11. századi temetői című munkájának megjelentetése volt. (A fő pályázatunk témája a Kárpát-medence honfoglalás kori és kora Árpád-kori (10–12. századi) sírleleteit feldolgozó korpusz-sorozat munkálatainak folytatását és kiterjesztését foglalja magában. A kutatás során újabb rendkívüli fontosságú térségek leletanyagát dolgozzuk fel: így Erdély, a Partium és a Bánság; a nyíri Mezőség, valamint Komárom-Esztergom megye, a tiszaluci temető és a Taktaköz, a kalocsai Sárköz, valamint Győr-Moson-Sopron megye hasonló korú leletanyagát). A kétkötetes munka megjelent, a feladatot sikerrel teljesítettük.
Results in English
The aim of our tender is the publication of the first monography (10-11th century cemeteries of Transylvania, Partium and Banat by Erwin Gáll) of our project (K84159, Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians. The topic of our research involves the continuation and extension of the works of the corpus-series on the archaeological grave goods from the period of the Hungarian Conquest and the Early Arpadian Age in the Carpathian Basin (10th–12th century). We do research on new important areas, like Transylvania, the Partium and the Banat, the „nyíri Mezőség” and Komárom-Esztergom county, the cemeteries of Tiszaluc and the „Taktaköz”, the Sárköz of Kalocsa and Győr-Moson-Sopron County.). The two volumes book is out of print, so we have completed the task successfully.
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10-11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei I-II., Szeged, 2013
Back »