Electron spin resonance of spintronic materials  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107228
Type K
Principal investigator Fehér, Titusz
Title in Hungarian Spintronikai anyagok elektronspin-rezonanciája
Title in English Electron spin resonance of spintronic materials
Keywords in Hungarian spintronika, elektronspin-rezonancia, relaxációs idő, mágneses, multiferroikus
Keywords in English spintronics, electron spin resonance, relaxation time, magnetic, multiferroic
Discipline
Solid-state Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Solid state physics
Panel Physics
Department or equivalent Department of Physics (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Antal, Ágnes
Fülöp, Ferenc
Jánossy, András
Penc, Karlo
Romhányi, Judit
Starting date 2012-06-01
Closing date 2017-05-31
Funding (in million HUF) 18.959
FTE (full time equivalent) 15.51
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat célja spintronikus anyagok vizsgálata elektronspin-rezonanciával (ESR-rel). A spintronika rendkívül dinamikusan fejlődő kutatási terület, melynek fő témája az elektronspinek relaxációja, diffúziója, és manipulálásának, detektálásának lehetőségei. E terület fő hajtóereje egyfajta "új elektronika" kifejlesztése, amelyben az információt elektronspinek kódolják és dolgozzák föl az elektronok töltése helyett.
A következő rendszereket tervezzük vizsgálni: (i) szerves vezetőkben (főleg BEDT-TTF alapúakban) a nem triviális és extrém módon anizotrop spintranszportot a vezetési elektronok spinjének rezonanciájával, (ii) rokon szerves kristályok (mágneses ionokat tartalmazókat és nem tartalmazókat is) mágneses állapotában a mágneses tulajdonságokat ESR-rel, (iii) LCMO/YBCO vékonyréteg hibrid struktúrákat (köztük piezoelektromos szubsztrátra növesztetteket is) ferromágneses rezonanciával és (iv) a multiferroikus Ba2CuGe2O7 és Ba2CoGe2O7 alapállapoti tulajdonságait mágneses rezonanciával.
A kísérletek többségét a BME Fizika Tanszékén működő, nemrégiben felújított ESR spektrométerünkön fogjuk végezni.
Tapasztalt senior kutatók és PhD hallgatók vesznek részt a kutatásban, mind kísérleti, mind elméleti háttérrel.
Az eredményeket nemzetközileg elismert tudományos lapokban fogjuk publikálni.
Summary
The aim of the project is to study spintronic materials by electron spin resonance (ESR). Spintronics is a rapidly developing research area, concentrating on the relaxation, diffusion, manipulation and detection of electron spins in condensed matter, its driving force being a "new electronics", the possible information encoding and processing via the spins of the electron instead of their charge.
We intend to study (i) the non-trivial and extremely anisotropic spin-transport in layered organic conductors (mostly BEDTT-TTF-based ones) by conduction electron spin resonance, (ii) the magnetic properties of related organic crystals (with or without embedded magnetic ions) in their magnetically ordered state by ESR, (iii) the layered LCMO/YBCO and related thin film hybrid structures (including some grown on piezoelectric substrates) by ferromagnetic resonance, and (iv) the ground state of multiferroic Ba2CuGe2O7 and Ba2CoGe2O7 materials by magnetic resonance.
Most of the experiments will be carried out in our newly upgraded multi-frequency ESR spectrometer at the Department of Physics, BUTE. We will complement our experiments with detailed model calculations.
Experienced senior researchers and PhD students participate in the team, both of experimental and theoretical background.
Results will be published in prestigious scientific journals.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja olyan anyagok és rendszerek vizsgálata, főleg elektronspin-rezonancia (ESR) spektroszkópia segítségével, amelyek spintronikai alkalmazásokban szerepet játszanak vagy potenciálisan szerepet játszhatnak a jövőben. A spintronika olyan „új elektronika”, amelyben az elektronok spinje kódolja és szállítja az információt a töltésük helyett. Az ESR nagyszerűen alkalmas az anyagban található elektronspinek kölcsönhatásainak és e kölcsönhatásoknak az elektronspinek dinamikájára vett hatásának a kimutatására, illetve ezekkel kapcsolatos fizikai mennyiségek (pl. kicserélődési kölcsönhatások, anizotrópia-energiák, relaxációs idők) pontos mérésére. E pályázat keretei között vizsgáltuk szerves töltésátviteli sókban mint alacsony dimenziós és frusztrált kvantum-spinrendszerek modelljeiben a spindinamikát; atomi simaságú vékonyréteg-(hetero)struktúrákban a szubsztrát, ill. a szomszédos vékonyrétegek felületi hatását a ferromágneses vékonyrétegekre; többféle tömbi multiferroikus anyagban a spinek közötti kölcsönhatást, a rendeződésüket és dinamikájukat; a Gd3N@C80 endohedrális fullerénben a Gd3+ spinek közötti kölcsönhatást és az egyedi Gd3N klasztereken megfigyelhető magnetoelektromos csatolást; és végül az aluldópolt kuprátokban a töltés-sűrűséghullám és szupravezetés koegzisztenciáját.
Results in English
The aim of this project was to study such materials and systems, mostly by electron spin resonance (ESR) spectroscopy, that play or may play a role in spintronics applications in the future. Spintronics is a "novel type of electronics" where information is encoded and carried by the spin of electrons instead of their charge. ESR is a great tool to detect interactions between and on electron spins, and to reveal the effect of these interactions on the spin dynamics, and to measure related physical quantities precisely, such as exchange interactions, anisotropy energies, relaxation times etc. Within the framework of this project, we investigated the spin dynamics in organic charge transfer salts as model systems of low dimensional and frustrated quantum spin systems; the effect of the substrate and the adjacent thin layers on ferromagnetic thin layers in atomically flat thin layer (hetero-)structures; the spin interactions, the ordering and dynamics of spins in several bulk multiferroics; the interaction between Gd3+ spins in the Gd3N@C80 endohedral fullerene, and the magetoelectric effect coupling within individual Gd3N clusters; and finally, the coexistence between charge density waves and superconductivity in underdoped cuprate superconductors.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107228
Decision
Yes

 

List of publications

 
Penc, K; Romhányi, J; Room, T; Nagel, U; Antal, Á; Fehér, T; Jánossy, A; Engelkamp, H; Murakawa, H; Tokura, Y; Szaller, D; Bordács, S; Kézsmárki, I: Spin-Stretching Modes in Anisotropic Magnets: Spin-Wave Excitations in the Multiferroic Ba2CoGe2O7, Phys. Rev. Lett. 108, 257203, 2012
Nafradi, B; Antal, A; Pasztor, A; Forro, L; Kiss, LF; Feher, T; Kovats, E; Pekker, S; Janossy, A: Molecular and Spin Dynamics in the Paramagnetic Endohedral Fullerene Gd3N@C80, J. Phys. Chem. Lett. 3 (22), pp 3291–3296, 2012
Kocsis, V; Bordacs, S; Varjas, D; Penc, K; Abouelsayed, A; Kuntscher, CA; Ohgushi, K; Tokura, Y; Kezsmarki, I: Magnetoelasticity in ACr2O4 spinel oxides (A= Mn, Fe, Co, Ni, and Cu), Phys. Rev. B 87, 064416, 2013
Penc, K; Romhányi, J; Room, T; Nagel, U; Antal, Á; Fehér, T; Jánossy, A; Engelkamp, H; Murakawa, H; Tokura, Y; Szaller, D; Bordács, S; Kézsmárki, I: Spin-Stretching Modes in Anisotropic Magnets: Spin-Wave Excitations in the Multiferroic Ba2CoGe2O7, Phys. Rev. Lett. 108, 257203, 2012
Kocsis, V; Bordacs, S; Varjas, D; Penc, K; Abouelsayed, A; Kuntscher, CA; Ohgushi, K; Tokura, Y; Kezsmarki, I: Magnetoelasticity in ACr2O4 spinel oxides (A= Mn, Fe, Co, Ni, and Cu), Phys. Rev. B 87, 064416, 2013
Alberca, A; Nemes, NM; Mompean, FJ; Feher, T; Simon, F; Tornos, J; Leon, C; Munuera, C; Kirby, BJ; Fitzsimmons, MR; Hernando, A; Santamaria, J; Garcia-Hernandez, M: Magnetoelastic coupling in La0.7Ca0.3MnO3/BaTiO3 ultrathin films, Phys. Rev. B 88, 134410, 2013
Antal, A; Feher, T; Nafradi, B; Forro, L; Janossy, A: Two-dimensional Magnetism in kappa-(BEDT-TTF)(2)Cu[N(CN)(2)]Cl, a Spin-1/2 Heisenberg Antiferromagnet with Dzyaloshinskii-Moriya Interaction, J. Phys. Soc. Japan 84, 124704, 2015
Ehlers, D; Stasinopoulos, I; Tsurkan, V; Krug von Nidda, H-A; Fehér, T; Leonov, A; Kézsmárki, I; Grundler, D; Loidl, A: Skyrmion Dynamics under Uniaxial Anisotropy, Phys. Rev. B (közlésre elfogadva), 2016
Alberca A, Nemes NM, Mompean FJ, Feher T, Simon F, Tornos J, Leon C, Munuera C, Kirby BJ, Fitzsimmons MR, Hernando A, Santamaria J, Garcia-Hernandez M: Magnetoelastic coupling in La0.7Ca0.3MnO3/BaTiO3 ultrathin films, PHYSICAL REVIEW B CONDENS MATTER MATER PHYS 88: (13) , 2013
Antal A, Feher T, Nafradi B, Forro L, Janossy A: Magnetic fluctuations above the Neel temperature in kappa-(BEDT-TTF)(2)Cu[N(CN)(2)]Cl, a quasi-2D Heisenberg antiferromagnet with Dzyaloshinskii-Moriya interaction, PHYS STAT SOL B BASIC RES 249: (5) 1004-1007, 2012
Penc, K; Romhányi, J; Room, T; Nagel, U; Antal, Á; Fehér, T; Jánossy, A; Engelkamp, H; Murakawa, H; Tokura, Y; Szaller, D; Bordács, S; Kézsmárki, I: Spin-Stretching Modes in Anisotropic Magnets: Spin-Wave Excitations in the Multiferroic Ba2CoGe2O7, Phys. Rev. Lett. 108, 257203, 2012
Nafradi, B; Antal, A; Pasztor, A; Forro, L; Kiss, LF; Feher, T; Kovats, E; Pekker, S; Janossy, A: Molecular and Spin Dynamics in the Paramagnetic Endohedral Fullerene Gd3N@C80, J. Phys. Chem. Lett. 3 (22), pp 3291–3296, 2012
Cabero, M; Nagy, K; Gallego, F; Sander, A; Rio, M; Cuellar, FA; Tornos, J; Hernandez-Martin, D; Nemes, NM; Mompean, F; Garcia-Hernandez, M; Rivera-Calzada, A; Sefrioui, Z; Reyren, N; Feher, T; Varela, M; Leon, C; Santamaria, J: Modified magnetic anisotropy at LaCoO3/La0.7Sr0.3MnO3 interfaces, APL Mater. 5, 096104, 2017
Alberca, A.; Nemes, N. M.; Mompean, F. J.; Feher, T.; Simon, F.; Tornos, J.; Leon, C.; Munuera, C.; Kirby, B. J.; Fitzsimmons, M. R.; Hernando, A.; Santamaria, J.; Garcia-Hernandez, M.: Magnetoelastic coupling in La0.7Ca0.3MnO3/BaTiO3 ultrathin films, Phys. Rev. B 88, 134410, 2013
Nafradi, B; Antal, A; Feher, T; Kiss, LF; Meziere, C; Batail, P; Forro, L; Janossy, A: Frustration-induced one-dimensionality in the isosceles triangular antiferromagnetic lattice of delta-(EDT-TTF-CONMe2)(2)AsF6, Phys. Rev. B 94, 174413, 2016
Ehlers, D; Stasinopoulos, I; Tsurkan, V; Krug von Nidda, H-A; Fehér, T; Leonov, A; Kézsmárki, I; Grundler, D; Loidl, A: Skyrmion Dynamics under Uniaxial Anisotropy, Phys. Rev. B 94, 014406, 2016
Szaller, D; Kocsis, V; Bordacs, S; Feher, T; Room, T; Nagel, U; Engelkamp, H; Ohgushi, K; Kezsmarki, I: Magnetic resonances of multiferroic TbFe3(BO3)(4), Phys. Rev. B 95, 024427, 2017
Kocsis, V; Bordacs, S; Varjas, D; Penc, K; Abouelsayed, A; Kuntscher, CA; Ohgushi, K; Tokura, Y; Kezsmarki, I: Magnetoelasticity in ACr2O4 spinel oxides (A= Mn, Fe, Co, Ni, and Cu), Phys. Rev. B 87, 064416, 2013
Ehlers, D; Stasinopoulos, I; Kezsmarki, I; Feher, T; Tsurkan, V; von Nidda, HAK; Grundler, D; Loidl, A: Exchange anisotropy in the skyrmion host GaV4S8, J. Phys.: Condens. Matter 29, 065803, 2017
Rotarescu, C; Moreno, R; Fernandez-Roldan, JA; Trabada, DG; Nemes, NM; Feher, T; Bran, C; Vazquez, M; Chiriac, H; Lupu, N; Ovari, TA; Chubykalo-Fesenko, O: Effective anisotropies in magnetic nanowires using the torque method, J. Magn. Magn. Mater., 2017
Dzsaber, S; Negyedi, M; Bernath, B; Gyure, B; Feher, T; Kramberger, C; Pichler, T; Simon, F: A Fourier transform Raman spectrometer with visible laser excitation, J. Raman Spectrosc. 46, 327-332, 2015
Markus, BG; Simon, F; Nagy, K; Feher, T; Wild, S; Abellan, G; Chacon-Torres, JC; Hirsch, A; Hauke, F: Electronic and magnetic properties of black phosphorus, Phys. Stat. Sol. B 254, 1700232, 2017
Antal A, Feher T, Nafradi B, Forro L, Janossy A: Magnetic fluctuations above the Neel temperature in kappa-(BEDT-TTF)(2)Cu[N(CN)(2)]Cl, a quasi-2D Heisenberg antiferromagnet with Dzyaloshinskii-Moriya interaction, PHYS STAT SOL B BASIC RES 249: (5) 1004-1007, 2012
Antal, A; Feher, T; Nafradi, B; Forro, L; Janossy, A: Two-dimensional Magnetism in kappa-(BEDT-TTF)(2)Cu[N(CN)(2)]Cl, a Spin-1/2 Heisenberg Antiferromagnet with Dzyaloshinskii-Moriya Interaction, J. Phys. Soc. Japan 84, 124704, 2015
Nagy, K; Janossy, A; Cooper, JR; Williams, GVM; Nafradi, B; Forro, L; Feher, T: Charge density modulations in YBa2Cu3O6.55 and YBa2Cu4O8 probed by electron spin resonance, 11th International Conference on Research in High Magnetic Fields (1st – 4th July 2015, Grenoble, France), 2015
Back »